Bestseller

New Book

Recommended books

PRE-ORDER
100 อันดับหนังสือขายดี
คู่มือเตรียมสอบเข้าทำงาน
หนังสือจัดจำหน่าย
วรรณกรรมซีไรต์
PRE-ORDER
100 อันดับหนังสือขายดี
คู่มือเตรียมสอบเข้าทำงาน
หนังสือจัดจำหน่าย
วรรณกรรมซีไรต์

E-Book Best Seller

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Free delivery nationwide
Buy now, minimum 700 baht

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Safe when paying onlinePeace of mind, no fees

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Convenient and able to pick up productsGet many branches from Chulabook

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Be assured because it is a bookstoreIn the hearts of Thai people over 40 years

News and activities

หนังสือใหม่ที่เกี่ยวกับการลงทุนในบิตคอยน์ The Bitcoin Standard : ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง

Dec 09, 2021

หนังสือใหม่ที่เกี่ยวกับการลงทุนในบิตคอยน์ The Bitcoin Standard : ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง

The Bitcoin Standard : ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลางผู้แต่ง :Saifedean Ammousแปลโดย :พิริยะ สัมพันธารักษ์,พีรพัฒน์ หาญคงแก้วรายละเอียดสินค้า    "The Bitcoin Standard" จะพาผู้อ่านเดินทางไปพบเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีระบบการเงินที่น่าอัศจรรย์ ซึ่งจะเป็นบทเรียนให้เราเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเงิน และเข้าใจว่าบิตคอยน์ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่บิตคอยน์จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ในอนาคต บิตคอยน์ไม่ใช่สกุลเงินสำหรับอาชญากรหรือผู้กระทำผิด แต่บิตคอยน์จะเป็นทางเลือกใหม่ของระบบตลาดเสรีที่มีการกระจายศูนย์ มีความเป็นกลางทางการเมือง ที่จะมาแทนระบบธนาคารกลาง ซึ่งมีศักยภาพที่จะส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพและความรุ่งเรืองส่วนบุคคลอย่างมหาศาล สำหรับใครที่กำลังพยายามทำความเข้าใจระบบเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่นี้ The Bitcoin Standard จะช่วยสร้างความกระจ่างให้คุณได้มากยิ่งขึ้น
รีวิวหนังสือเตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 โรงเรียนดัง | Chulabook Review

Nov 29, 2021

รีวิวหนังสือเตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 โรงเรียนดัง | Chulabook Review

รีวิวหนังสือเตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 โรงเรียนดัง | Chulabook Review
แนะนำหนังสือ Biology โดย ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล

Nov 29, 2021

แนะนำหนังสือ Biology โดย ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล

แนะนำหนังสือ Biology โดย ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล1. PRIMER BIOLOGYเล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กมัธยมต้น ภาพประกอบสีสันสดใสและชัดเจน เป็นตำราชีววิทยาระดับม.ต้นเล่มแรกที่มีเนื่อหาและแบบฝึกหัดที่สมบูรณ์ที่สุด ใช้สำหรับสอบประจำเทอม สอบเข้าเรียนต่อม.4 เป็นหนังสือที่ช่วยปูพื้นฐานสำหรับการเรียนชีววิทยา 2. BIOLOGY ชีววิทยาสรุปสาระสำคัญทั้งความรู้พื้นฐานและเนื้อหาที่ใช้สำหรับในการต่อยอดทางด้าน...ชีววิทยาเหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนที่เตรียมตัวสอบแข่งขันในระดับต่างๆ อาทิสอวน. ชีวิทยารอบแรก หรือ การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาชีววิทยาโดยตรง หรือในสาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ยังเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเพิ่มเติมทางด้านชีววิทยาอีกด้วย3. ESSENTIAL BIOLOGYหนังสือ Essential Biology เล่มนี้ ได้สรุปสาระสำคัญทั้งความรู้พื้นฐานและเนื้อหาที่ใช้สำหรับในการต่อยอดทางด้าน...ชีววิทยา เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนที่เตรียมตัวสอบแข่งขันในระดับต่างๆ อาทิ สอวน. ชีวิทยารอบแรก หรือ การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาชีววิทยาโดยตรง หรือในสาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ ยังเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเพิ่มเติมทางด้านชีววิทยาอีกด้วย4. MOCK-UP BIOLOGY EXAMSหนังสือ Mock-up Biology Exams (Revised Edition) มีโจทย์ 740 ข้อ จัดเป็นชุดข้อสอบทั้งหมด 8 ชุด (คละบท) โดยเพิ่มแบบทดสอบอีก 3 ชุด เพื่อให้สอดคล้องและทันสมัยกับข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยนแนวให้นักเรียนต้องใช้ความคิดมาก5. ESSENTIAL BIOLOGY PLUSหนังสือ Essential Biology PLUS เป็นหนังสือสรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดครอบคลุมเนื้อหาทั้งในหลักสูตรของ สสวท. และมีเนื้อหาครอบคลุมถึงระดับอุดมศึกษาตอนต้นภายในเล่มมีการเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ทั้งหมด แต่ยังคงรูปแบบการนำเสนอด้วยตาราง แผนภาพและรูปประกอบที่ชัดเจนเหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนก่อนสอบประจำภาค การสอบเข้ามหาวิทยาลัยรวมถึงการสอบแข่งขันต่าง ๆ6. BIOLOGY: THE PROBLEMS BOOKSหนังสือ Biology: The Problems Book เป็นหนังสือที่มีโจทย์วิชาชีววิทยาทั้งหมด 590 ข้อ และมีการจัดเรียงแยกตามบททั้งหมด 29 บท โดยโจทย์ในเล่มจะเป็นโจทย์ที่เน้นการประยุกต์ใช้ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่ต้องการจะใช้แบบฝึกหัดในหนังสือนี้สำหรับการทบทวนความรู้Facebook Live ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล ในหัวข้อ #เคล็ดลับการเรียนชีววิทยาให้เก่ง พร้อมพูดคุยหนังสือเล่มใหม่เรื่อง Primer Biologyณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเทศการหนังสือศรีราชา ครั้งที่ 1 ภายใต้ แนวคิด “อ่านออก เถียงได้” งานเทศกาลหนังสือใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรี

Nov 26, 2021

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเทศการหนังสือศรีราชา ครั้งที่ 1 ภายใต้ แนวคิด “อ่านออก เถียงได้” งานเทศกาลหนังสือใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรี

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเทศการหนังสือศรีราชา ครั้งที่ 1ภายใต้ แนวคิด “อ่านออก เถียงได้” งานเทศกาลหนังสือใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรีเปิดพื้นที่ยกขบวนหนังสือใหม่ หนังสือดีมีคุณภาพ มาให้พี่น้องชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกสรรอ่านกันจุใจ มาร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านด้วยกันพบกับบูธศูนย์หนังสือจุฬาฯ ได้ที่บูธ A02วันศุกร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564เวลา 10.30 – 21.00 น.ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หนังสือใหม่ที่เกี่ยวกับการลงทุนในบิตคอยน์ The Bitcoin Standard : ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง

Dec 09, 2021

หนังสือใหม่ที่เกี่ยวกับการลงทุนในบิตคอยน์ The Bitcoin Standard : ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง

The Bitcoin Standard : ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลางผู้แต่ง :Saifedean Ammousแปลโดย :พิริยะ สัมพันธารักษ์,พีรพัฒน์ หาญคงแก้วรายละเอียดสินค้า    "The Bitcoin Standard" จะพาผู้อ่านเดินทางไปพบเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีระบบการเงินที่น่าอัศจรรย์ ซึ่งจะเป็นบทเรียนให้เราเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเงิน และเข้าใจว่าบิตคอยน์ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่บิตคอยน์จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ในอนาคต บิตคอยน์ไม่ใช่สกุลเงินสำหรับอาชญากรหรือผู้กระทำผิด แต่บิตคอยน์จะเป็นทางเลือกใหม่ของระบบตลาดเสรีที่มีการกระจายศูนย์ มีความเป็นกลางทางการเมือง ที่จะมาแทนระบบธนาคารกลาง ซึ่งมีศักยภาพที่จะส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพและความรุ่งเรืองส่วนบุคคลอย่างมหาศาล สำหรับใครที่กำลังพยายามทำความเข้าใจระบบเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่นี้ The Bitcoin Standard จะช่วยสร้างความกระจ่างให้คุณได้มากยิ่งขึ้น
รีวิวหนังสือเตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 โรงเรียนดัง | Chulabook Review

Nov 29, 2021

รีวิวหนังสือเตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 โรงเรียนดัง | Chulabook Review

รีวิวหนังสือเตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 โรงเรียนดัง | Chulabook Review
แนะนำหนังสือ Biology โดย ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล

Nov 29, 2021

แนะนำหนังสือ Biology โดย ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล

แนะนำหนังสือ Biology โดย ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล1. PRIMER BIOLOGYเล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กมัธยมต้น ภาพประกอบสีสันสดใสและชัดเจน เป็นตำราชีววิทยาระดับม.ต้นเล่มแรกที่มีเนื่อหาและแบบฝึกหัดที่สมบูรณ์ที่สุด ใช้สำหรับสอบประจำเทอม สอบเข้าเรียนต่อม.4 เป็นหนังสือที่ช่วยปูพื้นฐานสำหรับการเรียนชีววิทยา 2. BIOLOGY ชีววิทยาสรุปสาระสำคัญทั้งความรู้พื้นฐานและเนื้อหาที่ใช้สำหรับในการต่อยอดทางด้าน...ชีววิทยาเหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนที่เตรียมตัวสอบแข่งขันในระดับต่างๆ อาทิสอวน. ชีวิทยารอบแรก หรือ การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาชีววิทยาโดยตรง หรือในสาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ยังเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเพิ่มเติมทางด้านชีววิทยาอีกด้วย3. ESSENTIAL BIOLOGYหนังสือ Essential Biology เล่มนี้ ได้สรุปสาระสำคัญทั้งความรู้พื้นฐานและเนื้อหาที่ใช้สำหรับในการต่อยอดทางด้าน...ชีววิทยา เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนที่เตรียมตัวสอบแข่งขันในระดับต่างๆ อาทิ สอวน. ชีวิทยารอบแรก หรือ การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาชีววิทยาโดยตรง หรือในสาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ ยังเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเพิ่มเติมทางด้านชีววิทยาอีกด้วย4. MOCK-UP BIOLOGY EXAMSหนังสือ Mock-up Biology Exams (Revised Edition) มีโจทย์ 740 ข้อ จัดเป็นชุดข้อสอบทั้งหมด 8 ชุด (คละบท) โดยเพิ่มแบบทดสอบอีก 3 ชุด เพื่อให้สอดคล้องและทันสมัยกับข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยนแนวให้นักเรียนต้องใช้ความคิดมาก5. ESSENTIAL BIOLOGY PLUSหนังสือ Essential Biology PLUS เป็นหนังสือสรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดครอบคลุมเนื้อหาทั้งในหลักสูตรของ สสวท. และมีเนื้อหาครอบคลุมถึงระดับอุดมศึกษาตอนต้นภายในเล่มมีการเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ทั้งหมด แต่ยังคงรูปแบบการนำเสนอด้วยตาราง แผนภาพและรูปประกอบที่ชัดเจนเหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนก่อนสอบประจำภาค การสอบเข้ามหาวิทยาลัยรวมถึงการสอบแข่งขันต่าง ๆ6. BIOLOGY: THE PROBLEMS BOOKSหนังสือ Biology: The Problems Book เป็นหนังสือที่มีโจทย์วิชาชีววิทยาทั้งหมด 590 ข้อ และมีการจัดเรียงแยกตามบททั้งหมด 29 บท โดยโจทย์ในเล่มจะเป็นโจทย์ที่เน้นการประยุกต์ใช้ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่ต้องการจะใช้แบบฝึกหัดในหนังสือนี้สำหรับการทบทวนความรู้Facebook Live ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล ในหัวข้อ #เคล็ดลับการเรียนชีววิทยาให้เก่ง พร้อมพูดคุยหนังสือเล่มใหม่เรื่อง Primer Biologyณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

Partnerships

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สพจ
VOA
MS
thaipost
Kerry