ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ | สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ อีบุ๊ค ราคาพิเศษ

Bestseller

New Book

Recommended books

100 อันดับ หนังสือขายดี
ตำราขายดี แพทย์-พยาบาล
หนังสือจัดจำหน่าย
100 อันดับหนังสือขายดี
วรรณกรรมซีไรต์
100 อันดับ หนังสือขายดี
ตำราขายดี แพทย์-พยาบาล
หนังสือจัดจำหน่าย
100 อันดับหนังสือขายดี
วรรณกรรมซีไรต์

E-Book Best Seller

การจัดส่งสินค้า

Free delivery nationwide
Buy now, minimum 700 baht

การชำระเงิน

Safe when paying onlinePeace of mind, no fees

คุณภาพสินค้า

Convenient and able to pick up productsGet many branches from Chulabook

การสั่งซื้อสินค้า

Be assured because it is a bookstoreIn the hearts of Thai people over 40 years

News and activities

เตรียมพบกับมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 10 I-san book Fair 2022

Aug 04, 2022

เตรียมพบกับมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 10 I-san book Fair 2022

เตรียมเป้ให้พร้อม 17-23 ส.ค. 2565 นี้ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 10 I-san book Fair 2022พบกับร้านหนังสือ สำนักพิมพ์ นักเขียน สินค้าคอสเพลย์ที่มาพร้อม กิจกรรมแจกของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ภายในงานร้านศูนย์หนังสือจุฬาฯ ตั้งอยู่ บูธ G10แผนที่สถานที่จัดงาน
จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13

Aug 02, 2022

จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13

                 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีปณิธานในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านและการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 13 ของการจัดงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์       จึงได้จัดโครงการ “มอบหนังสือ มอบโอกาส สร้างนักอ่านในชุมชน” ภายใต้งาน “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 : มหัศจรรย์วันหนังสือ” ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม  – 11 กันยายน  2565 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ โถงหน้าลิฟต์แก้ว ชั้น G จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร คัดเลือกชุมชนที่เด็กและเยาวชนยังขาดแคลนโอกาสในการเข้าถึงหนังสือดี มารับมอบหนังสือ และ Gift voucher เพื่อเลือกสรรหนังสือภายในงาน จำนวน 3 ชุมชน ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมอบโอกาสทางการอ่าน จะช่วยส่งเสริมจินตนาการ และพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติ 
แนะนำ หนังสือคณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ซีรีย์ 8 เล่ม (E-BOOK)

Jul 27, 2022

แนะนำ หนังสือคณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ซีรีย์ 8 เล่ม (E-BOOK)

แนะนำ หนังสือคณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ซีรีย์ 8 เล่ม (E-BOOK)โดย รศ.ศรีบุตร แววเจริญ และคณะ
แนะนำ คู่มือทดสอบความถนัด (E-BOOK)

Jul 08, 2022

แนะนำ คู่มือทดสอบความถนัด (E-BOOK)

แนะนำคู่มือทดสอบความถนัด1.คู่มือทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ    นำเสนอแบบทดสอบมากมายที่ช่วยประเมินความถนัดหลากหลายด้าน อาทิ ความเป็นเหตุเป็นผลทางตัวเลข ด้านคำศัพท์ และด้านระบบ นอกจากนี้ยังสำรวจบุคลิกภาพกับแรงจูงใจ ทั้งนี้เพื่อจะค้นหาว่าคุณมีจุดเด่นด้านไหน ลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร ที่สำคัญคุณเหมาะสมกับอาชีพใดบ้าง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะแก่นักศึกษา คนทำงาน หรือใครก็ตามที่ต้องการรู้จักความสามารถของตัวเองอย่างลึกซึ้ง 2.THE APTITUDE TESTS WORKBOOK คู่มือทดสอบความถนัด      เนื้อหาภายในเล่มได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ มีคำอธิบายที่จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการทดสอบและการวัดผลอย่างง่าย ๆ พร้อมด้วยเทคนิคและคำแนะนำจากผู้รู้ และแบบทดสอบ 16 บท คำถามมากกว่า 400 ข้อ จัดหมวดหมู่ตามประเภทความถนัดที่มีการทดสอบ ผลการทำแบบทดสอบจะช่วยให้คุณประเมินความถนัดของตัวเองได้และสามารถใช้เป็นข้อมูลขั้นต้นเพื่อตัดสินใจว่าสายอาชีพใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด รวมทั้งช่วยเตรียมคุณให้พร้อมก่อนลงสนามทดสอบความถนัดจริง 3.ไอคิว และแบบทดสอบความถนัด   ประกอบด้วยคําถามใหม่ถึง 350 ข้อ พร้อมคําตอบคําอธิบายและข้อแนะนําง่าย ๆ เพื่อประเมินผลการทดสอบของคุณ คําถามในแบบทดสอบนี้ประกอบด้วยแบบทดสอบไอคิว 4 ชุด รวมทั้งแบบทดสอบความถนัดเรื่องคํา ความถนัดด้านมิติ และความถนัดเรื่องตัวเลข ดังหัวข้อทดสอบต่อไปนี้ ความถนัดเรื่องคําขั้นสูง การวิเคราะห์ด้วยเหตุผล เลขคณิตคิดในใจ การเรียงลําดับตัวเลข และปัญหาด้านตัวเลข  4.IQ AND APTITUDE TESTS คู่มือทดสอบความฉลาด และศักยภาพของพลังสมอง    ช่วยประเมินความสามารถทางสติปัญญา อาทิ ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย ด้านการใช้เหตุผล ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านมิติ รวมไปถึงด้านภาษา ด้วยแบบทดสอบและการประเมินผลหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผลจากการทดสอบทั้งหมดจะรวมไว้ในบทสุดท้าย เพื่อวัดความฉลาดและศักยภาพของพลังสมอง หรือ Brain Quotient โดยรวม ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ใช้ศักยภาพของสมองให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังช่วยให้สมองทำงานได้ดีมากขึ้น ตลอดจนช่วยให้คิดอะไรได้อย่างฉับไว 5.THE APTITUDE TESTS WORKBOOK คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์    ช่วยให้คุณนึกถึงบุคลิกภาพของตัวเองในหลาย ๆ ด้าน ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพกว่า 22 หัวข้อ เพื่อวัดอีคิวของผู้ทำการทดสอบ มีการประเมินผล วิเคราะห์ผลการทำแบบทดสอบในแต่ละหัวข้อ เมื่อผ่านการทำแบบทดสอบแล้ว ผู้ทดสอบจะทราบได้ทันทีว่าตนเองเป็นคนมีอีคิวในระดับใด ต้องปรับปรุงตัวเองด้านใดบ้าง ทำให้คุณรู้จักตัวเองในแง่มุมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
เตรียมพบกับมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 10 I-san book Fair 2022

Aug 04, 2022

เตรียมพบกับมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 10 I-san book Fair 2022

เตรียมเป้ให้พร้อม 17-23 ส.ค. 2565 นี้ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 10 I-san book Fair 2022พบกับร้านหนังสือ สำนักพิมพ์ นักเขียน สินค้าคอสเพลย์ที่มาพร้อม กิจกรรมแจกของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ภายในงานร้านศูนย์หนังสือจุฬาฯ ตั้งอยู่ บูธ G10แผนที่สถานที่จัดงาน
จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13

Aug 02, 2022

จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13

                 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีปณิธานในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านและการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 13 ของการจัดงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์       จึงได้จัดโครงการ “มอบหนังสือ มอบโอกาส สร้างนักอ่านในชุมชน” ภายใต้งาน “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 : มหัศจรรย์วันหนังสือ” ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม  – 11 กันยายน  2565 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ โถงหน้าลิฟต์แก้ว ชั้น G จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร คัดเลือกชุมชนที่เด็กและเยาวชนยังขาดแคลนโอกาสในการเข้าถึงหนังสือดี มารับมอบหนังสือ และ Gift voucher เพื่อเลือกสรรหนังสือภายในงาน จำนวน 3 ชุมชน ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมอบโอกาสทางการอ่าน จะช่วยส่งเสริมจินตนาการ และพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติ 
แนะนำ หนังสือคณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ซีรีย์ 8 เล่ม (E-BOOK)

Jul 27, 2022

แนะนำ หนังสือคณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ซีรีย์ 8 เล่ม (E-BOOK)

แนะนำ หนังสือคณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ซีรีย์ 8 เล่ม (E-BOOK)โดย รศ.ศรีบุตร แววเจริญ และคณะ

Partnerships

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
VOA Thai
MS
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (Thailand Post)
Kerry Express