Bestseller

New Book

Recommended books

100 อันดับหนังสือขายดี
คู่มือเตรียมสอบเข้าทำงาน
หนังสือจัดจำหน่าย
วรรณกรรมซีไรต์
100 อันดับหนังสือขายดี
คู่มือเตรียมสอบเข้าทำงาน
หนังสือจัดจำหน่าย
วรรณกรรมซีไรต์

E-Book Best Seller

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Free delivery nationwide
Buy now, minimum 700 baht

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Safe when paying onlinePeace of mind, no fees

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Convenient and able to pick up productsGet many branches from Chulabook

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Be assured because it is a bookstoreIn the hearts of Thai people over 40 years

News and activities

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นอบรมออนไลน์ เรื่อง เคล็ดลับการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Jan 18, 2022

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นอบรมออนไลน์ เรื่อง เคล็ดลับการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นเข้ารับการอบรมออนไลน์เรื่อง "เคล็ดลับการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ"เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้แก่ครูผู้สอนทุกระดับชั้น และแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย รศ.ดร. ศุภวัฒน์ พุกเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แต่งคู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ  Best Sellerวันเสาร์ที่ 5 ก.พ. 65  เวลา 09.00 – 12 .00 น.  อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom meetingสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-            เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง เคล็ดลับการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ-            เกียรติบัตร แบบอิเล็กทรอนิกส์ค่าสมัครอบรม 500 บาท
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนมอบหนังสือ เป็นของขวัญปีใหม่

Dec 30, 2021

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนมอบหนังสือ เป็นของขวัญปีใหม่

มอบหนังสือ เป็นของขวัญปีใหม่  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญชวนคนไทยมอบหนังสือเป็นของขวัญ เพื่อส่งความสุขแด่คนสำคัญ           ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ กับเทศกาล... “มอบหนังสือเป็นสื่อแทนใจ”                        พบกับหนังสือครบทุกประเภท ทั้งภาษาไทย และต่างประเทศ  หนังสือสวยงาม ไดอารี่  เครื่องเขียน                         สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ดี สินค้าที่ระลึกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ                         พร้อมบริการจัดชุดของขวัญ  บริการจัดส่งถึงบ้าน                         ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2565 ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา และ www.chulabook.com                         สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โทร. 086-323-3703-4 
ไอเดียของขวัญปีใหม่ 2022

Dec 28, 2021

ไอเดียของขวัญปีใหม่ 2022

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญชวนครูอาจารย์ สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ 2 โครงการ

Dec 27, 2021

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญชวนครูอาจารย์ สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ 2 โครงการ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญชวนครูอาจารย์ สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ 2 โครงการ1. เรื่อง “สมรรถนะของครูมืออาชีพกับการสร้างหลักฐานการปฏิบัติงานครู 15 ตัวชี้วัด”วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting2. อบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์เรื่อง “การจัดการเรียนรู้กับการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมของครูและผู้เรียน”วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meetingวิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์อดีตอาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์ค่าสมัครอบรม คอร์สละ 600 บาทสมัคร 2 คอร์ส ลดเหลือ 1,000 บาท
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นอบรมออนไลน์ เรื่อง เคล็ดลับการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Jan 18, 2022

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นอบรมออนไลน์ เรื่อง เคล็ดลับการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นเข้ารับการอบรมออนไลน์เรื่อง "เคล็ดลับการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ"เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้แก่ครูผู้สอนทุกระดับชั้น และแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย รศ.ดร. ศุภวัฒน์ พุกเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แต่งคู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ  Best Sellerวันเสาร์ที่ 5 ก.พ. 65  เวลา 09.00 – 12 .00 น.  อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom meetingสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-            เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง เคล็ดลับการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ-            เกียรติบัตร แบบอิเล็กทรอนิกส์ค่าสมัครอบรม 500 บาท
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนมอบหนังสือ เป็นของขวัญปีใหม่

Dec 30, 2021

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนมอบหนังสือ เป็นของขวัญปีใหม่

มอบหนังสือ เป็นของขวัญปีใหม่  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญชวนคนไทยมอบหนังสือเป็นของขวัญ เพื่อส่งความสุขแด่คนสำคัญ           ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ กับเทศกาล... “มอบหนังสือเป็นสื่อแทนใจ”                        พบกับหนังสือครบทุกประเภท ทั้งภาษาไทย และต่างประเทศ  หนังสือสวยงาม ไดอารี่  เครื่องเขียน                         สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ดี สินค้าที่ระลึกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ                         พร้อมบริการจัดชุดของขวัญ  บริการจัดส่งถึงบ้าน                         ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2565 ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา และ www.chulabook.com                         สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โทร. 086-323-3703-4 
ไอเดียของขวัญปีใหม่ 2022

Dec 28, 2021

ไอเดียของขวัญปีใหม่ 2022

Partnerships

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สพจ
VOA
MS
thaipost
Kerry