หนังสือวิศวกรรมเคมี | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี

เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี

ผู้แต่ง : ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ และคณะ

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (TRANSPORT PHENOMENA)

ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (TRANSPORT PHENOMENA)

ผู้แต่ง : วรงค์ ปวราจารย์

฿ 221.00

อ่านเพิ่มเติม

การถ่ายโอนมวล (MASS TRANSFER)

การถ่ายโอนมวล (MASS TRANSFER)

ผู้แต่ง : ไชยยันต์ ไชยยะ

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

เรซินอิพ็อกซีสำหรับชุดประกอบไมโครอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรยืดหยุ่น

เรซินอิพ็อกซีสำหรับชุดประกอบไมโครอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรยืดหยุ่น

ผู้แต่ง : อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบสมบัติของยาง (RUBBER PROPERTY TESTING)

การทดสอบสมบัติของยาง (RUBBER PROPERTY TESTING)

ผู้แต่ง : พงษ์ธร แซ่อุย

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี (THERMODYNAMICS FOR CHEMICAL ENGINEERING)

หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี (THERMODYNAMICS FOR CHEMICAL ENGINEERING)

ผู้แต่ง : วรงค์ ปวราจารย์ และคณะ

฿ 408.00

อ่านเพิ่มเติม

PLANT DESIGN AND ECONOMICS FOR CHEMICAL  ENGINEERS (IE) (#) (USD129.60) (SPECIAL PRIC

PLANT DESIGN AND ECONOMICS FOR CHEMICAL  ENGINEERS (IE) (#) (USD129.60) (SPECIAL PRIC

ผู้แต่ง : PETERS,

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

NIEBEL'S METHODS, STANDARDS, AND WORK DESIGN
สินค้าหมด

NIEBEL'S METHODS, STANDARDS, AND WORK DESIGN

ผู้แต่ง : NIEBEL, B.

฿ 505.00

อ่านเพิ่มเติม

MATERIALS AND DEMATERIALIZATION: MAKING THE MODERN WORLD
สินค้าหมด

MATERIALS AND DEMATERIALIZATION: MAKING THE MODERN WORLD

ผู้แต่ง : VACLAV SMIL

฿ 1,139.00

อ่านเพิ่มเติม

APPLICATIONS OF GENOME ENGINEERING IN PLANTS (HC)
สินค้าหมด

APPLICATIONS OF GENOME ENGINEERING IN PLANTS (HC)

ผู้แต่ง : SANTOSH KUMAR UPADHYAY

฿ 5,992.00

อ่านเพิ่มเติม

GUIDELINES FOR PROCESS SAFETY KNOWLEDGE MANAGEMENT (HC)
สินค้าหมด

GUIDELINES FOR PROCESS SAFETY KNOWLEDGE MANAGEMENT (HC)

ผู้แต่ง : CCPS (CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY)

฿ 4,539.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO PARTICLE TECHNOLOGY
สินค้าหมด

INTRODUCTION TO PARTICLE TECHNOLOGY

ผู้แต่ง : MARTIN RHODES et al.

฿ 2,592.00

อ่านเพิ่มเติม

POLYMER NANOCOMPOSITES: PROCESSING, CHARACTERIZATION, AND APPLICATIONS (HC)
สินค้าหมด

POLYMER NANOCOMPOSITES: PROCESSING, CHARACTERIZATION, AND APPLICATIONS (HC)

ผู้แต่ง : JOSEPH H. KOO

฿ 2,652.00

อ่านเพิ่มเติม

PHOTOSENSITIVE GLASS AND GLASS-CERAMICS
สินค้าหมด

PHOTOSENSITIVE GLASS AND GLASS-CERAMICS

ผู้แต่ง : NICHOLAS F. BORRELLI

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ธรณีวิทยาปิโตรเลียมเบื้องต้น
สินค้าหมด

ธรณีวิทยาปิโตรเลียมเบื้องต้น

ผู้แต่ง : เครือวัลย์ จันทร์แก้ว

฿ 143.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการกากกัมมันตรังสี
สินค้าหมด

การจัดการกากกัมมันตรังสี

ผู้แต่ง : สุพิชชา จันทรโยธา

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 (CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS)
สินค้าหมด

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 (CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS)

ผู้แต่ง : วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน

฿ 260.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO NUCLEAR ENGINEERING (PNIE)
สินค้าหมด

INTRODUCTION TO NUCLEAR ENGINEERING (PNIE)

ผู้แต่ง : LAMARSH, J.R.

฿ 345.00

อ่านเพิ่มเติม

CATALYSIS AND ITS INDUSTRIAL APPLICATION
สินค้าหมด

CATALYSIS AND ITS INDUSTRIAL APPLICATION

ผู้แต่ง : EDGAR JOBLING

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

UPCONVERTING NANOMATERIALS (HC)
สินค้าหมด

UPCONVERTING NANOMATERIALS (HC)

ผู้แต่ง : Edited by Claudia Altavilla

฿ 1,630.00

อ่านเพิ่มเติม

ADOPTING BIOMETRIC TECHNOLOGY
สินค้าหมด

ADOPTING BIOMETRIC TECHNOLOGY

ผู้แต่ง : RAVINDRA DAS

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

MULTIPHASE POLYMER SYSTEMS (HC)
สินค้าหมด

MULTIPHASE POLYMER SYSTEMS (HC)

ผู้แต่ง : Edited by Andreea Irina Barzic and Silvia Ioan

฿ 2,110.00

อ่านเพิ่มเติม

REACTION ENGINEERING PRINCIPLES (HC)
สินค้าหมด

REACTION ENGINEERING PRINCIPLES (HC)

ผู้แต่ง : HIMADRI ROY GHATAK

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

NEUTRON DIFFUSION: CONCEPTS AND UNCERTAINTY ANALYSIS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS (HC)
สินค้าหมด

NEUTRON DIFFUSION: CONCEPTS AND UNCERTAINTY ANALYSIS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS (HC)

ผู้แต่ง : S. CHAKRAVERTY

฿ 1,630.00

อ่านเพิ่มเติม

เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี

ผู้แต่ง : ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ และคณะ

มีสินค้า : 91 ในสต็อก

ราคา

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (TRANSPORT PHENOMENA)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (TRANSPORT PHENOMENA)

ผู้แต่ง : วรงค์ ปวราจารย์

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 221.00

อ่านเพิ่มเติม

การถ่ายโอนมวล (MASS TRANSFER)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การถ่ายโอนมวล (MASS TRANSFER)

ผู้แต่ง : ไชยยันต์ ไชยยะ

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

เรซินอิพ็อกซีสำหรับชุดประกอบไมโครอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรยืดหยุ่น

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบสมบัติของยาง (RUBBER PROPERTY TESTING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การทดสอบสมบัติของยาง (RUBBER PROPERTY TESTING)

ผู้แต่ง : พงษ์ธร แซ่อุย

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี (THERMODYNAMICS FOR CHEMICAL ENGINEERING)

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 408.00

อ่านเพิ่มเติม

PLANT DESIGN AND ECONOMICS FOR CHEMICAL  ENGINEERS (IE) (#) (USD129.60) (SPECIAL PRIC

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

NIEBEL'S METHODS, STANDARDS, AND WORK DESIGN

ผู้แต่ง : NIEBEL, B.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 505.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MATERIALS AND DEMATERIALIZATION: MAKING THE MODERN WORLD

ผู้แต่ง : VACLAV SMIL

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,139.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

APPLICATIONS OF GENOME ENGINEERING IN PLANTS (HC)

ผู้แต่ง : SANTOSH KUMAR UPADHYAY

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 5,992.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

GUIDELINES FOR PROCESS SAFETY KNOWLEDGE MANAGEMENT (HC)

ผู้แต่ง : CCPS (CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY)

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,539.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTRODUCTION TO PARTICLE TECHNOLOGY

ผู้แต่ง : MARTIN RHODES et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,592.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,652.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PHOTOSENSITIVE GLASS AND GLASS-CERAMICS

ผู้แต่ง : NICHOLAS F. BORRELLI

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธรณีวิทยาปิโตรเลียมเบื้องต้น

ผู้แต่ง : เครือวัลย์ จันทร์แก้ว

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 143.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการกากกัมมันตรังสี

ผู้แต่ง : สุพิชชา จันทรโยธา

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 (CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS)

ผู้แต่ง : วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 260.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTRODUCTION TO NUCLEAR ENGINEERING (PNIE)

ผู้แต่ง : LAMARSH, J.R.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 345.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CATALYSIS AND ITS INDUSTRIAL APPLICATION

ผู้แต่ง : EDGAR JOBLING

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

UPCONVERTING NANOMATERIALS (HC)

ผู้แต่ง : Edited by Claudia Altavilla

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,630.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ADOPTING BIOMETRIC TECHNOLOGY

ผู้แต่ง : RAVINDRA DAS

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MULTIPHASE POLYMER SYSTEMS (HC)

ผู้แต่ง : Edited by Andreea Irina Barzic and Silvia Ioan

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,110.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

REACTION ENGINEERING PRINCIPLES (HC)

ผู้แต่ง : HIMADRI ROY GHATAK

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,630.00

อ่านเพิ่มเติม