หนังสือวิศวกรรมเครื่องกล | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

กลศาสตร์ของไหล เล่ม 2 (FLUID MECHANICS)

กลศาสตร์ของไหล เล่ม 2 (FLUID MECHANICS)

ผู้แต่ง : สุเทพ แก้วนัย และคณะ

฿ 145.00

อ่านเพิ่มเติม

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ด้วยแมทมาทิกาและแมทแลบ

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ด้วยแมทมาทิกาและแมทแลบ

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการสร้างตาข่ายสามเหลี่ยม (FINITE ELEMENT METHODS AND MESH TRIANGULATION)

วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการสร้างตาข่ายสามเหลี่ยม (FINITE ELEMENT METHODS AND MESH TRIANGULATION)

ผู้แต่ง : สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต (MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS)

กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต (MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS)

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ วิศวกรรม สถิตยศาสตร์ (ENGINEERING MECHANICS STATICS)

กลศาสตร์ วิศวกรรม สถิตยศาสตร์ (ENGINEERING MECHANICS STATICS)

ผู้แต่ง : ธัญญารัตน์ สิงหนาท

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING)

ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ 

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบพลวัตและการควบคุม (DYNAMIC SYSTEMS AND CONTROL)

ระบบพลวัตและการควบคุม (DYNAMIC SYSTEMS AND CONTROL)

ผู้แต่ง : ธนิต มาลากร

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)

กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: DYNAMICS (SI VERSION)

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: DYNAMICS (SI VERSION)

ผู้แต่ง : FERDINAND P. BEER

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

TECHNOLOGY OF MACHINE TOOLS (ISE)

TECHNOLOGY OF MACHINE TOOLS (ISE)

ผู้แต่ง : STEVE F. KRAR et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

การปรับอากาศ 1

การปรับอากาศ 1

ผู้แต่ง : นพรัตน์ เกตุขาว

฿ 1,080.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือประกอบแบบจำลอง ฉบับขั้นพื้นฐาน (NOMOKEN 3)

คู่มือประกอบแบบจำลอง ฉบับขั้นพื้นฐาน (NOMOKEN 3)

ผู้แต่ง : KEN-ICHI NOMOTO

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

NOMOKEN คู่มือเทคนิคการประกอบแบบจำลอง (ฉบับปรับปรุง)

NOMOKEN คู่มือเทคนิคการประกอบแบบจำลอง (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : KEN-ICHI NOMOTO

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย PATRAN/MSC NASTRAN

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย PATRAN/MSC NASTRAN

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

วัสดุวิศวกรรม (ENGINEERING MATERIALS)

วัสดุวิศวกรรม (ENGINEERING MATERIALS)

ผู้แต่ง : ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบควบคุม (CONTROL SYSTEMS)

ระบบควบคุม (CONTROL SYSTEMS)

ผู้แต่ง : มุฑิตา สงฆ์จันทร์

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร

ผู้แต่ง : วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING MECHANICS)

กลศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING MECHANICS)

ผู้แต่ง : วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

NUMERICAL METHODS COMPUTER AIDED ENGINEERING WITH MATLAB & ANSYS

NUMERICAL METHODS COMPUTER AIDED ENGINEERING WITH MATLAB & ANSYS

ผู้แต่ง : PRAMOTE DECHAUMPHAI

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ (VENTILATION FOR ACCEPTABLE INDOOR AIR

มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ (VENTILATION FOR ACCEPTABLE INDOOR AIR

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานระบบลิฟต์

มาตรฐานระบบลิฟต์

ผู้แต่ง : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

การระบายอากาศในสถานประกอบกิจการ

การระบายอากาศในสถานประกอบกิจการ

ผู้แต่ง : ประมุข โอศิริ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของไหล เล่ม 2 (FLUID MECHANICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลศาสตร์ของไหล เล่ม 2 (FLUID MECHANICS)

ผู้แต่ง : สุเทพ แก้วนัย และคณะ

มีสินค้า : 660 ในสต็อก

ราคา

฿ 145.00

อ่านเพิ่มเติม

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม

มีสินค้า : 619 ในสต็อก

ราคา

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ด้วยแมทมาทิกาและแมทแลบ

มีสินค้า : 565 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการสร้างตาข่ายสามเหลี่ยม (FINITE ELEMENT METHODS AND MESH TRIANGULATION)

มีสินค้า : 373 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต (MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต (MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS)

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

มีสินค้า : 368 ในสต็อก

ราคา

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ วิศวกรรม สถิตยศาสตร์ (ENGINEERING MECHANICS STATICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลศาสตร์ วิศวกรรม สถิตยศาสตร์ (ENGINEERING MECHANICS STATICS)

ผู้แต่ง : ธัญญารัตน์ สิงหนาท

มีสินค้า : 292 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ 

มีสินค้า : 279 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบพลวัตและการควบคุม (DYNAMIC SYSTEMS AND CONTROL)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ระบบพลวัตและการควบคุม (DYNAMIC SYSTEMS AND CONTROL)

ผู้แต่ง : ธนิต มาลากร

มีสินค้า : 256 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

มีสินค้า : 199 ในสต็อก

ราคา

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: DYNAMICS (SI VERSION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: DYNAMICS (SI VERSION)

ผู้แต่ง : FERDINAND P. BEER

มีสินค้า : 105 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

TECHNOLOGY OF MACHINE TOOLS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TECHNOLOGY OF MACHINE TOOLS (ISE)

ผู้แต่ง : STEVE F. KRAR et al.

มีสินค้า : 63 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

การปรับอากาศ 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การปรับอากาศ 1

ผู้แต่ง : นพรัตน์ เกตุขาว

มีสินค้า : 54 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,080.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือประกอบแบบจำลอง ฉบับขั้นพื้นฐาน (NOMOKEN 3)

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

NOMOKEN คู่มือเทคนิคการประกอบแบบจำลอง (ฉบับปรับปรุง)

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย PATRAN/MSC NASTRAN

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย PATRAN/MSC NASTRAN

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

วัสดุวิศวกรรม (ENGINEERING MATERIALS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วัสดุวิศวกรรม (ENGINEERING MATERIALS)

ผู้แต่ง : ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบควบคุม (CONTROL SYSTEMS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ระบบควบคุม (CONTROL SYSTEMS)

ผู้แต่ง : มุฑิตา สงฆ์จันทร์

มีสินค้า : 43 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร

ผู้แต่ง : วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING MECHANICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING MECHANICS)

ผู้แต่ง : วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

NUMERICAL METHODS COMPUTER AIDED ENGINEERING WITH MATLAB & ANSYS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

NUMERICAL METHODS COMPUTER AIDED ENGINEERING WITH MATLAB & ANSYS

ผู้แต่ง : PRAMOTE DECHAUMPHAI

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ (VENTILATION FOR ACCEPTABLE INDOOR AIR

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ (VENTILATION FOR ACCEPTABLE INDOOR AIR

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานระบบลิฟต์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานระบบลิฟต์

ผู้แต่ง : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

การระบายอากาศในสถานประกอบกิจการ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การระบายอากาศในสถานประกอบกิจการ

ผู้แต่ง : ประมุข โอศิริ

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม