หนังสือวิศวกรรมเครื่องกล | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

กลศาสตร์ของไหล เล่ม 2 (FLUID MECHANICS)

กลศาสตร์ของไหล เล่ม 2 (FLUID MECHANICS)

ผู้แต่ง : สุเทพ แก้วนัย และคณะ

฿ 145.00

อ่านเพิ่มเติม

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการสร้างตาข่ายสามเหลี่ยม (FINITE ELEMENT METHODS AND MESH TRIANGULATION)

วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการสร้างตาข่ายสามเหลี่ยม (FINITE ELEMENT METHODS AND MESH TRIANGULATION)

ผู้แต่ง : สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING)

ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ 

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต (MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS)

กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต (MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS)

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ด้วยแมทมาทิกาและแมทแลบ

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ด้วยแมทมาทิกาและแมทแลบ

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบพลวัตและการควบคุม (DYNAMIC SYSTEMS AND CONTROL)

ระบบพลวัตและการควบคุม (DYNAMIC SYSTEMS AND CONTROL)

ผู้แต่ง : ธนิต มาลากร

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)

กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือประกอบแบบจำลอง ฉบับขั้นพื้นฐาน (NOMOKEN 3)

คู่มือประกอบแบบจำลอง ฉบับขั้นพื้นฐาน (NOMOKEN 3)

ผู้แต่ง : KEN-ICHI NOMOTO

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

NOMOKEN คู่มือเทคนิคการประกอบแบบจำลอง (ฉบับปรับปรุง)

NOMOKEN คู่มือเทคนิคการประกอบแบบจำลอง (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : KEN-ICHI NOMOTO

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

AN INTRODUCTION TO COMBUSTION: CONCEPTS AND APPLICATIONS (ISE)

AN INTRODUCTION TO COMBUSTION: CONCEPTS AND APPLICATIONS (ISE)

ผู้แต่ง : STEPHEN TURNS

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย PATRAN/MSC NASTRAN

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย PATRAN/MSC NASTRAN

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร

ผู้แต่ง : วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

SYSTEM DYNAMICS (IE)

SYSTEM DYNAMICS (IE)

ผู้แต่ง : WILLIAM PALM

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องกำเนิดไอน้ำฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

เครื่องกำเนิดไอน้ำฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

ผู้แต่ง : อนุสรณ์ ชินสุวรรณ

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

การปรับอากาศ 1 (AIR CONDITIONING) (ขาว-ดำ)

การปรับอากาศ 1 (AIR CONDITIONING) (ขาว-ดำ)

ผู้แต่ง : นพรัตน์ เกตุขาว

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานระบบลิฟต์

มาตรฐานระบบลิฟต์

ผู้แต่ง : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

FOUNDATIONS OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

FOUNDATIONS OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

ผู้แต่ง : WILLIAM F. SMITH et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ วิศวกรรม สถิตยศาสตร์ (ENGINEERING MECHANICS STATICS)

กลศาสตร์ วิศวกรรม สถิตยศาสตร์ (ENGINEERING MECHANICS STATICS)

ผู้แต่ง : ธัญญารัตน์ สิงหนาท

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์ (ระดับ ปวส. รหัสวิชา 30127-2001)

ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์ (ระดับ ปวส. รหัสวิชา 30127-2001)

ผู้แต่ง : บุญธรรม ภัทราจารุกุล

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบไหลผสม (พญานาค)

มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบไหลผสม (พญานาค)

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER) พ.ศ. 2565

มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER) พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (STANDARD FOR FIRE TUBE BOILER INSPECTION)

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (STANDARD FOR FIRE TUBE BOILER INSPECTION)

ผู้แต่ง : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (BASIC MACHINE TOOLS) (รหัสวิชา 3100-0009)

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (BASIC MACHINE TOOLS) (รหัสวิชา 3100-0009)

ผู้แต่ง : อำนาจ ทองแสน

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของไหล เล่ม 2 (FLUID MECHANICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลศาสตร์ของไหล เล่ม 2 (FLUID MECHANICS)

ผู้แต่ง : สุเทพ แก้วนัย และคณะ

มีสินค้า : 525 ในสต็อก

ราคา

฿ 145.00

อ่านเพิ่มเติม

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม

มีสินค้า : 466 ในสต็อก

ราคา

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการสร้างตาข่ายสามเหลี่ยม (FINITE ELEMENT METHODS AND MESH TRIANGULATION)

มีสินค้า : 295 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ 

มีสินค้า : 289 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต (MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต (MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS)

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

มีสินค้า : 237 ในสต็อก

ราคา

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ด้วยแมทมาทิกาและแมทแลบ

มีสินค้า : 179 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบพลวัตและการควบคุม (DYNAMIC SYSTEMS AND CONTROL)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ระบบพลวัตและการควบคุม (DYNAMIC SYSTEMS AND CONTROL)

ผู้แต่ง : ธนิต มาลากร

มีสินค้า : 126 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

มีสินค้า : 108 ในสต็อก

ราคา

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือประกอบแบบจำลอง ฉบับขั้นพื้นฐาน (NOMOKEN 3)

มีสินค้า : 76 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

NOMOKEN คู่มือเทคนิคการประกอบแบบจำลอง (ฉบับปรับปรุง)

มีสินค้า : 69 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

AN INTRODUCTION TO COMBUSTION: CONCEPTS AND APPLICATIONS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AN INTRODUCTION TO COMBUSTION: CONCEPTS AND APPLICATIONS (ISE)

ผู้แต่ง : STEPHEN TURNS

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย PATRAN/MSC NASTRAN

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย PATRAN/MSC NASTRAN

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

มีสินค้า : 44 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร

ผู้แต่ง : วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

SYSTEM DYNAMICS (IE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SYSTEM DYNAMICS (IE)

ผู้แต่ง : WILLIAM PALM

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องกำเนิดไอน้ำฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

การปรับอากาศ 1 (AIR CONDITIONING) (ขาว-ดำ)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การปรับอากาศ 1 (AIR CONDITIONING) (ขาว-ดำ)

ผู้แต่ง : นพรัตน์ เกตุขาว

มีสินค้า : 37 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานระบบลิฟต์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานระบบลิฟต์

ผู้แต่ง : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

FOUNDATIONS OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FOUNDATIONS OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

ผู้แต่ง : WILLIAM F. SMITH et al.

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ วิศวกรรม สถิตยศาสตร์ (ENGINEERING MECHANICS STATICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลศาสตร์ วิศวกรรม สถิตยศาสตร์ (ENGINEERING MECHANICS STATICS)

ผู้แต่ง : ธัญญารัตน์ สิงหนาท

มีสินค้า : 34 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์ (ระดับ ปวส. รหัสวิชา 30127-2001)

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบไหลผสม (พญานาค)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบไหลผสม (พญานาค)

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER) พ.ศ. 2565

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER) พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (STANDARD FOR FIRE TUBE BOILER INSPECTION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (STANDARD FOR FIRE TUBE BOILER INSPECTION)

ผู้แต่ง : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (BASIC MACHINE TOOLS) (รหัสวิชา 3100-0009)

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม