หนังสือรัฐศาสตร์/สังคม | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้

ผู้แต่ง : SEONG-HO SHEEN (ซองโฮชิน)

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

ค่านิยมของชาวเกาหลีใต้

ค่านิยมของชาวเกาหลีใต้

ผู้แต่ง : KI-SOO EUN

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

ชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

ผู้แต่ง : เบน แอนเดอร์สัน

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

กรงเล็บมังกร :แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน

กรงเล็บมังกร :แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน

ผู้แต่ง : จุลชีพ ชินวรรโณ

฿ 120.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ผู้แต่ง : JOHN LOCKE (จอห์น ล็อก)

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่พอเพียง

ชีวิตที่พอเพียง

ผู้แต่ง : เสรี พงศ์พิศ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : สุรพล พรมกุล

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ผู้แต่ง : วิริยะ สว่างโชติ

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

ผู้แต่ง : DANIEL W. DREZNER

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ผู้แต่ง : เกษียร เตชะพีระ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรีชาวิทรรศน์ :มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา

ปรีชาวิทรรศน์ :มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา

ผู้แต่ง : ปรีชา ช้างขวัญยืน

฿ 57.00

อ่านเพิ่มเติม

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเกาหลีและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวเกาหลี

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเกาหลีและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวเกาหลี

ผู้แต่ง : HYUN AH MOON (มุนฮย็อนนา)

฿ 64.00

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมพีระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตย

วัฒนธรรมพีระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : ชนิดา จิตตรุทธะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้องขัง :สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย

ต้องขัง :สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย

ผู้แต่ง : ดอริส เลสซิง

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

ผู้แต่ง : พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ผู้แต่ง : NICCOLO MACHIAVELLI

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน :สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน

ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน :สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน

ผู้แต่ง : พัทยา เรือนแก้ว :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 :พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทย

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 :พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทย

ผู้แต่ง : ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

THE OLD MAN AND SEA ชายชรา กับ อุษาคเนย์ 80 ปี การโต้คลื่นลมชีวิต (ประวัติศาสตร์และความคิด) ของ

THE OLD MAN AND SEA ชายชรา กับ อุษาคเนย์ 80 ปี การโต้คลื่นลมชีวิต (ประวัติศาสตร์และความคิด) ของ

ผู้แต่ง : ชานันท์ ยอดหงษ์ :บรรณาธิการ

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

สภาพยุโรป กำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างและนโยบาย

สภาพยุโรป กำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างและนโยบาย

ผู้แต่ง : สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

มีสินค้า : 2373 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้

ผู้แต่ง : SEONG-HO SHEEN (ซองโฮชิน)

มีสินค้า : 1043 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

ค่านิยมของชาวเกาหลีใต้

มีสินค้า : 842 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

มีสินค้า : 830 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

กรงเล็บมังกร :แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน

มีสินค้า : 817 ในสต็อก

ราคา

฿ 120.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

มีสินค้า : 740 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ผ่านฟ้าลีลาศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

มีสินค้า : 662 ในสต็อก

ราคา

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ผู้แต่ง : JOHN LOCKE (จอห์น ล็อก)

มีสินค้า : 651 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่พอเพียง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวิตที่พอเพียง

ผู้แต่ง : เสรี พงศ์พิศ

มีสินค้า : 476 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

มีสินค้า : 462 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ผู้แต่ง : วิริยะ สว่างโชติ

มีสินค้า : 461 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

มีสินค้า : 450 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ผู้แต่ง : เกษียร เตชะพีระ

มีสินค้า : 440 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรีชาวิทรรศน์ :มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา

มีสินค้า : 417 ในสต็อก

ราคา

฿ 57.00

อ่านเพิ่มเติม

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 389 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเกาหลีและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวเกาหลี

มีสินค้า : 388 ในสต็อก

ราคา

฿ 64.00

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมพีระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตย

มีสินค้า : 379 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้องขัง :สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย

มีสินค้า : 373 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

ผู้แต่ง : พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

มีสินค้า : 360 ในสต็อก

ราคา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ผู้แต่ง : NICCOLO MACHIAVELLI

มีสินค้า : 329 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน :สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน :สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน

ผู้แต่ง : พัทยา เรือนแก้ว :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 314 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 :พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทย

มีสินค้า : 302 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

THE OLD MAN AND SEA ชายชรา กับ อุษาคเนย์ 80 ปี การโต้คลื่นลมชีวิต (ประวัติศาสตร์และความคิด) ของ

มีสินค้า : 290 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

สภาพยุโรป กำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างและนโยบาย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สภาพยุโรป กำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างและนโยบาย

ผู้แต่ง : สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

มีสินค้า : 273 ในสต็อก

ราคา

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม