หนังสือรัฐศาสตร์/สังคม | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

ชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

ผู้แต่ง : เบน แอนเดอร์สัน

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ผู้แต่ง : NICCOLO MACHIAVELLI

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ผู้แต่ง : JOHN LOCKE (จอห์น ล็อก)

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่พอเพียง

ชีวิตที่พอเพียง

ผู้แต่ง : เสรี พงศ์พิศ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ผู้แต่ง : วิริยะ สว่างโชติ

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : สุรพล พรมกุล

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

ผู้แต่ง : DANIEL W. DREZNER

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ผู้แต่ง : เกษียร เตชะพีระ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้องขัง :สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย

ต้องขัง :สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย

ผู้แต่ง : ดอริส เลสซิง

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

ผู้แต่ง : พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เจเนอเรชันแอลฟา :เจเนอเรชันใหม่ในสังคมไทยศตวรรษที่ 21

เจเนอเรชันแอลฟา :เจเนอเรชันใหม่ในสังคมไทยศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : พัชราภา ตันติชูเวช

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

สภาพยุโรป กำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างและนโยบาย

สภาพยุโรป กำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างและนโยบาย

ผู้แต่ง : สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 2 :การขยายตัวและวิกฤติการณ์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 2 :การขยายตัวและวิกฤติการณ์

ผู้แต่ง : ANTHONY REID

฿ 535.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้

ผู้แต่ง : SEONG-HO SHEEN (ซองโฮชิน)

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 (A POLITICAL HISTORY OF THAILAND-SIAM 1932-1957)

ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 (A POLITICAL HISTORY OF THAILAND-SIAM 1932-1957)

ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรีชาวิทรรศน์ :มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา

ปรีชาวิทรรศน์ :มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา

ผู้แต่ง : ปรีชา ช้างขวัญยืน

฿ 57.00

อ่านเพิ่มเติม

THE OLD MAN AND SEA ชายชรา กับ อุษาคเนย์ 80 ปี การโต้คลื่นลมชีวิต (ประวัติศาสตร์และความคิด) ของ

THE OLD MAN AND SEA ชายชรา กับ อุษาคเนย์ 80 ปี การโต้คลื่นลมชีวิต (ประวัติศาสตร์และความคิด) ของ

ผู้แต่ง : ชานันท์ ยอดหงษ์ :บรรณาธิการ

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์

การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์

ผู้แต่ง : กมลพร สอนศรี

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 1 ดินแดนใต้ลม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 1 ดินแดนใต้ลม

ผู้แต่ง : ANTHONY REID

฿ 445.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

มีสินค้า : 821 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ผู้แต่ง : NICCOLO MACHIAVELLI

มีสินค้า : 779 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ผ่านฟ้าลีลาศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

มีสินค้า : 736 ในสต็อก

ราคา

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ผู้แต่ง : JOHN LOCKE (จอห์น ล็อก)

มีสินค้า : 633 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่พอเพียง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวิตที่พอเพียง

ผู้แต่ง : เสรี พงศ์พิศ

มีสินค้า : 576 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

มีสินค้า : 531 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

มีสินค้า : 492 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ผู้แต่ง : วิริยะ สว่างโชติ

มีสินค้า : 476 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

มีสินค้า : 466 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

มีสินค้า : 461 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

มีสินค้า : 445 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ผู้แต่ง : เกษียร เตชะพีระ

มีสินค้า : 443 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้องขัง :สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย

มีสินค้า : 420 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

ผู้แต่ง : พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

มีสินค้า : 417 ในสต็อก

ราคา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 399 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เจเนอเรชันแอลฟา :เจเนอเรชันใหม่ในสังคมไทยศตวรรษที่ 21

มีสินค้า : 354 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

สภาพยุโรป กำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างและนโยบาย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สภาพยุโรป กำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างและนโยบาย

ผู้แต่ง : สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

มีสินค้า : 329 ในสต็อก

ราคา

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 2 :การขยายตัวและวิกฤติการณ์

มีสินค้า : 328 ในสต็อก

ราคา

฿ 535.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้

ผู้แต่ง : SEONG-HO SHEEN (ซองโฮชิน)

มีสินค้า : 316 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 (A POLITICAL HISTORY OF THAILAND-SIAM 1932-1957)

มีสินค้า : 302 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรีชาวิทรรศน์ :มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา

มีสินค้า : 299 ในสต็อก

ราคา

฿ 57.00

อ่านเพิ่มเติม

THE OLD MAN AND SEA ชายชรา กับ อุษาคเนย์ 80 ปี การโต้คลื่นลมชีวิต (ประวัติศาสตร์และความคิด) ของ

มีสินค้า : 298 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์

มีสินค้า : 277 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 1 ดินแดนใต้ลม

มีสินค้า : 275 ในสต็อก

ราคา

฿ 445.00

อ่านเพิ่มเติม