หนังสือสังคมวิทยา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

ชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

ผู้แต่ง : เบน แอนเดอร์สัน

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่พอเพียง

ชีวิตที่พอเพียง

ผู้แต่ง : เสรี พงศ์พิศ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ผู้แต่ง : วิริยะ สว่างโชติ

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้องขัง :สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย

ต้องขัง :สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย

ผู้แต่ง : ดอริส เลสซิง

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เจเนอเรชันแอลฟา :เจเนอเรชันใหม่ในสังคมไทยศตวรรษที่ 21

เจเนอเรชันแอลฟา :เจเนอเรชันใหม่ในสังคมไทยศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : พัชราภา ตันติชูเวช

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรีชาวิทรรศน์ :มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา

ปรีชาวิทรรศน์ :มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา

ผู้แต่ง : ปรีชา ช้างขวัญยืน

฿ 57.00

อ่านเพิ่มเติม

THE OLD MAN AND SEA ชายชรา กับ อุษาคเนย์ 80 ปี การโต้คลื่นลมชีวิต (ประวัติศาสตร์และความคิด) ของ

THE OLD MAN AND SEA ชายชรา กับ อุษาคเนย์ 80 ปี การโต้คลื่นลมชีวิต (ประวัติศาสตร์และความคิด) ของ

ผู้แต่ง : ชานันท์ ยอดหงษ์ :บรรณาธิการ

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

เถียงกันเรื่องแท้ง :สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม

เถียงกันเรื่องแท้ง :สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม

ผู้แต่ง : ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมพีระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตย

วัฒนธรรมพีระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : ชนิดา จิตตรุทธะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ส่องผ่านเพดานแก้ว ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ส่องผ่านเพดานแก้ว ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ผู้แต่ง : เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน :สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน

ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน :สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน

ผู้แต่ง : พัทยา เรือนแก้ว :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิและสวัสดิการสังคม

สิทธิและสวัสดิการสังคม

ผู้แต่ง : อุทัย ปริญญาสุทธินันท์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น

ผู้แต่ง : ฤทัยชนนี สิทธิชัย

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

HOMO DEUS: ABRIEF HISTORY OF TOMORROW (ENGLISH VERSION)

HOMO DEUS: ABRIEF HISTORY OF TOMORROW (ENGLISH VERSION)

ผู้แต่ง : YUVAL NOAH HARARI

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง

อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง

ผู้แต่ง : ลดาวัลย์ ใยมณี

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศของคนวัยเกษียณ (IRM) จาก "ซีกโลกเหนือสู่ซีกโลกใต้" :กรณีศึกษาเรื่อง

การย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศของคนวัยเกษียณ (IRM) จาก "ซีกโลกเหนือสู่ซีกโลกใต้" :กรณีศึกษาเรื่อง

ผู้แต่ง : ประเทือง หงสรานากร

฿ 69.00

อ่านเพิ่มเติม

นคราภิวัตน์ไทย :ทางมา ทางไป ทางออก

นคราภิวัตน์ไทย :ทางมา ทางไป ทางออก

ผู้แต่ง : อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

โทษประหารชีวิต

โทษประหารชีวิต

ผู้แต่ง : สุมนทิพย์ จิตสว่าง

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

SOCIOLOGY: A BRIEF INTRODUCTION (ISE)

SOCIOLOGY: A BRIEF INTRODUCTION (ISE)

ผู้แต่ง : RICHARD T. SCHAEFER

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก

วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก

ผู้แต่ง : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

INTERPERSONAL CONFLICT

INTERPERSONAL CONFLICT

ผู้แต่ง : WILMOT

฿ 918.00

อ่านเพิ่มเติม

EXPERIENCE SOCIOLOGY (ISE)

EXPERIENCE SOCIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : DAVID CROTEAU et al.

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

มีสินค้า : 821 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่พอเพียง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวิตที่พอเพียง

ผู้แต่ง : เสรี พงศ์พิศ

มีสินค้า : 576 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ผู้แต่ง : วิริยะ สว่างโชติ

มีสินค้า : 476 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

มีสินค้า : 467 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้องขัง :สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย

มีสินค้า : 419 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 399 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เจเนอเรชันแอลฟา :เจเนอเรชันใหม่ในสังคมไทยศตวรรษที่ 21

มีสินค้า : 354 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรีชาวิทรรศน์ :มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา

มีสินค้า : 299 ในสต็อก

ราคา

฿ 57.00

อ่านเพิ่มเติม

THE OLD MAN AND SEA ชายชรา กับ อุษาคเนย์ 80 ปี การโต้คลื่นลมชีวิต (ประวัติศาสตร์และความคิด) ของ

มีสินค้า : 298 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

เถียงกันเรื่องแท้ง :สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เถียงกันเรื่องแท้ง :สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม

ผู้แต่ง : ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

มีสินค้า : 198 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมพีระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตย

มีสินค้า : 162 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ส่องผ่านเพดานแก้ว ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ส่องผ่านเพดานแก้ว ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ผู้แต่ง : เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)

มีสินค้า : 156 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน :สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน :สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน

ผู้แต่ง : พัทยา เรือนแก้ว :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 148 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิและสวัสดิการสังคม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สิทธิและสวัสดิการสังคม

ผู้แต่ง : อุทัย ปริญญาสุทธินันท์

มีสินค้า : 135 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น

ผู้แต่ง : ฤทัยชนนี สิทธิชัย

มีสินค้า : 118 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

HOMO DEUS: ABRIEF HISTORY OF TOMORROW (ENGLISH VERSION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HOMO DEUS: ABRIEF HISTORY OF TOMORROW (ENGLISH VERSION)

ผู้แต่ง : YUVAL NOAH HARARI

มีสินค้า : 80 ในสต็อก

ราคา

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง

ผู้แต่ง : ลดาวัลย์ ใยมณี

มีสินค้า : 80 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศของคนวัยเกษียณ (IRM) จาก "ซีกโลกเหนือสู่ซีกโลกใต้" :กรณีศึกษาเรื่อง

มีสินค้า : 72 ในสต็อก

ราคา

฿ 69.00

อ่านเพิ่มเติม

นคราภิวัตน์ไทย :ทางมา ทางไป ทางออก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นคราภิวัตน์ไทย :ทางมา ทางไป ทางออก

ผู้แต่ง : อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

มีสินค้า : 72 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

โทษประหารชีวิต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โทษประหารชีวิต

ผู้แต่ง : สุมนทิพย์ จิตสว่าง

มีสินค้า : 67 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

SOCIOLOGY: A BRIEF INTRODUCTION (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SOCIOLOGY: A BRIEF INTRODUCTION (ISE)

ผู้แต่ง : RICHARD T. SCHAEFER

มีสินค้า : 61 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก

ผู้แต่ง : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ

มีสินค้า : 59 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

INTERPERSONAL CONFLICT

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTERPERSONAL CONFLICT

ผู้แต่ง : WILMOT

มีสินค้า : 57 ในสต็อก

ราคา

฿ 918.00

อ่านเพิ่มเติม

EXPERIENCE SOCIOLOGY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

EXPERIENCE SOCIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : DAVID CROTEAU et al.

มีสินค้า : 54 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม