หนังสือประวัติศาสตร์ ศาสนา การเมือง การปกครอง | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือประวัติศาสตร์ ศาสนา การเมือง การปกครอง

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

สังคมวิทยาการเมือง (POLITICAL SOCIOLOGY)

สังคมวิทยาการเมือง (POLITICAL SOCIOLOGY)

ผู้แต่ง : พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

฿ 436.00

อ่านเพิ่มเติม

จารไว้ในภาพ เล่ม 1-2 (บรรจุกล่อง) (รางวัลชมเชยอันดับ 1 กลุ่มหนังสือสารคดี (สพฐ.) ปี 2563)

จารไว้ในภาพ เล่ม 1-2 (บรรจุกล่อง) (รางวัลชมเชยอันดับ 1 กลุ่มหนังสือสารคดี (สพฐ.) ปี 2563)

ผู้แต่ง : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

ธารธรรม

ธารธรรม

ผู้แต่ง : ชิดพงษ์ ไชยวสุ

฿ 16.00

อ่านเพิ่มเติม

น้ำหมึกหลากสี :72 ปี แห่งการเขียนและเรียนรู้ เล่ม 4 คอลัมน์และหนังสือเล่ม

น้ำหมึกหลากสี :72 ปี แห่งการเขียนและเรียนรู้ เล่ม 4 คอลัมน์และหนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

ชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

ผู้แต่ง : เบน แอนเดอร์สัน

฿ 312.00

อ่านเพิ่มเติม

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

฿ 318.00

อ่านเพิ่มเติม

น้ำหมึกหลากสี :72 ปี แห่งการเขียนและเรียนรู้ เล่ม 3 สื่อสารผ่านงานเขียน

น้ำหมึกหลากสี :72 ปี แห่งการเขียนและเรียนรู้ เล่ม 3 สื่อสารผ่านงานเขียน

ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล

฿ 94.00

อ่านเพิ่มเติม

ใต้ร่มธงไทย

ใต้ร่มธงไทย

ผู้แต่ง : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ผู้แต่ง : NICCOLO MACHIAVELLI

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

สยามยิ่งยง

สยามยิ่งยง

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

คมวาทะองค์ทะไล ลามะ ฉบับคลาสสิก (DALAI LAMA'S QUOTATIONS CLASSIC EDITION)

คมวาทะองค์ทะไล ลามะ ฉบับคลาสสิก (DALAI LAMA'S QUOTATIONS CLASSIC EDITION)

ผู้แต่ง : พระมหารุ่งเพชร ติกฺขวชิโร

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

เป็นคนไทยทั้งที

เป็นคนไทยทั้งที

ผู้แต่ง : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ผู้แต่ง : JOHN LOCKE (จอห์น ล็อก)

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่พอเพียง

ชีวิตที่พอเพียง

ผู้แต่ง : เสรี พงศ์พิศ

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์

การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้แต่ง : จุมพล หนิมพานิช และคณะ

฿ 416.00

อ่านเพิ่มเติม

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ผู้แต่ง : วิริยะ สว่างโชติ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : สุรพล พรมกุล

฿ 221.00

อ่านเพิ่มเติม

พวนเมืองพรหม :เรื่องเล่าชีวิตชนบทของลูกพวนสิงห์บุรี

พวนเมืองพรหม :เรื่องเล่าชีวิตชนบทของลูกพวนสิงห์บุรี

ผู้แต่ง : สัมพันธ์ เรืองสกุล และคณะ

฿ 140.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ผู้แต่ง : เกษียร เตชะพีระ

฿ 200.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

ผู้แต่ง : DANIEL W. DREZNER

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

อยุธยา :DISCOVERING AYUTTHAYA (ฉบับภาษาไทย)

อยุธยา :DISCOVERING AYUTTHAYA (ฉบับภาษาไทย)

ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ :บรรณาธิการ

฿ 560.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

ผู้แต่ง : พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

฿ 263.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

มีสินค้า : 2539 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

สังคมวิทยาการเมือง (POLITICAL SOCIOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สังคมวิทยาการเมือง (POLITICAL SOCIOLOGY)

ผู้แต่ง : พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

มีสินค้า : 1250 ในสต็อก

ราคา

฿ 436.00

อ่านเพิ่มเติม

จารไว้ในภาพ เล่ม 1-2 (บรรจุกล่อง) (รางวัลชมเชยอันดับ 1 กลุ่มหนังสือสารคดี (สพฐ.) ปี 2563)

มีสินค้า : 1143 ในสต็อก

ราคา

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

ธารธรรม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธารธรรม

ผู้แต่ง : ชิดพงษ์ ไชยวสุ

มีสินค้า : 1109 ในสต็อก

ราคา

฿ 16.00

อ่านเพิ่มเติม

น้ำหมึกหลากสี :72 ปี แห่งการเขียนและเรียนรู้ เล่ม 4 คอลัมน์และหนังสือเล่ม

มีสินค้า : 1084 ในสต็อก

ราคา

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

มีสินค้า : 818 ในสต็อก

ราคา

฿ 312.00

อ่านเพิ่มเติม

ผ่านฟ้าลีลาศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

มีสินค้า : 770 ในสต็อก

ราคา

฿ 318.00

อ่านเพิ่มเติม

น้ำหมึกหลากสี :72 ปี แห่งการเขียนและเรียนรู้ เล่ม 3 สื่อสารผ่านงานเขียน

มีสินค้า : 756 ในสต็อก

ราคา

฿ 94.00

อ่านเพิ่มเติม

ใต้ร่มธงไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ใต้ร่มธงไทย

ผู้แต่ง : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

มีสินค้า : 751 ในสต็อก

ราคา

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ผู้แต่ง : NICCOLO MACHIAVELLI

มีสินค้า : 722 ในสต็อก

ราคา

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

สยามยิ่งยง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สยามยิ่งยง

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

มีสินค้า : 694 ในสต็อก

ราคา

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

คมวาทะองค์ทะไล ลามะ ฉบับคลาสสิก (DALAI LAMA'S QUOTATIONS CLASSIC EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คมวาทะองค์ทะไล ลามะ ฉบับคลาสสิก (DALAI LAMA'S QUOTATIONS CLASSIC EDITION)

ผู้แต่ง : พระมหารุ่งเพชร ติกฺขวชิโร

มีสินค้า : 683 ในสต็อก

ราคา

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

เป็นคนไทยทั้งที

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เป็นคนไทยทั้งที

ผู้แต่ง : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

มีสินค้า : 642 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ผู้แต่ง : JOHN LOCKE (จอห์น ล็อก)

มีสินค้า : 618 ในสต็อก

ราคา

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่พอเพียง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวิตที่พอเพียง

ผู้แต่ง : เสรี พงศ์พิศ

มีสินค้า : 593 ในสต็อก

ราคา

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้แต่ง : จุมพล หนิมพานิช และคณะ

มีสินค้า : 554 ในสต็อก

ราคา

฿ 416.00

อ่านเพิ่มเติม

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ผู้แต่ง : วิริยะ สว่างโชติ

มีสินค้า : 502 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

มีสินค้า : 502 ในสต็อก

ราคา

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

มีสินค้า : 469 ในสต็อก

ราคา

฿ 221.00

อ่านเพิ่มเติม

พวนเมืองพรหม :เรื่องเล่าชีวิตชนบทของลูกพวนสิงห์บุรี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พวนเมืองพรหม :เรื่องเล่าชีวิตชนบทของลูกพวนสิงห์บุรี

ผู้แต่ง : สัมพันธ์ เรืองสกุล และคณะ

มีสินค้า : 467 ในสต็อก

ราคา

฿ 140.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ผู้แต่ง : เกษียร เตชะพีระ

มีสินค้า : 446 ในสต็อก

ราคา

฿ 200.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

มีสินค้า : 443 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

อยุธยา :DISCOVERING AYUTTHAYA (ฉบับภาษาไทย)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อยุธยา :DISCOVERING AYUTTHAYA (ฉบับภาษาไทย)

ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 441 ในสต็อก

ราคา

฿ 560.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

ผู้แต่ง : พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

มีสินค้า : 429 ในสต็อก

ราคา

฿ 263.00

อ่านเพิ่มเติม