หนังสืออุตสาหกรรมการบริการ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : ฐิติวดี ชัยวัฒน์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม (GUIDE AND GAME)

ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม (GUIDE AND GAME)

ผู้แต่ง : กำโชค เผือกสุวรรณ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร

การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร

ผู้แต่ง : สุเมษ เลิศจริยพร

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการบริการ

จิตวิทยาการบริการ

ผู้แต่ง : นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย และคณะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLE OF TOURIST GUIDE)

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLE OF TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และคณะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (TOURIST GUIDE)

หลักการมัคคุเทศก์ (TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : ฉันทัช วรรณถนอม

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLES OF TOURIST GUIDE)

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLES OF TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : ฟุ้งเกียรติ มหิพันธุ์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจการบิน (AIRLINE BUSINESS)

ธุรกิจการบิน (AIRLINE BUSINESS)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจนำเที่ยว (TOUR BUSINESS)

ธุรกิจนำเที่ยว (TOUR BUSINESS)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และคณะ

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจโรงเเรม (HOTEL BUSINESS) (รหัสวิชา 20701-2010)

ธุรกิจโรงเเรม (HOTEL BUSINESS) (รหัสวิชา 20701-2010)

ผู้แต่ง : สุชีพ เมืองลาย

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สอศ.) (รหัสวิชา 20700-1003)

ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สอศ.) (รหัสวิชา 20700-1003)

ผู้แต่ง : อนิรุทธิ์ เจริญสุข

฿ 50.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการคุณภาพของธุรกิจโรงแรม

การจัดการคุณภาพของธุรกิจโรงแรม

ผู้แต่ง : ศลิษา ภมรสถิตย์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักมัคคุเทศก์

หลักมัคคุเทศก์

ผู้แต่ง : สุภาพร มากแจ้ง

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม (HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HOTEL INDUSTRY)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม (HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HOTEL INDUSTRY)

ผู้แต่ง : นิติพล ภูตะโชติ

฿ 133.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ

การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง : อมรรักษ์ สวนชูผล

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริการอาหารเเละเครื่องดื่ม (สอศ.) (FOOD AND BEVERAGES SERVICE) (รหัสวิชา 20701-2005)

การบริการอาหารเเละเครื่องดื่ม (สอศ.) (FOOD AND BEVERAGES SERVICE) (รหัสวิชา 20701-2005)

ผู้แต่ง : สุชีพ เมืองลาย

฿ 78.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้า (FRONT OFFICE MANAGEMENT AND OPERATION)

การจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้า (FRONT OFFICE MANAGEMENT AND OPERATION)

ผู้แต่ง : อรรธิกา พังงา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนจัดนำเที่ยว (TOUR PLANNING)

การวางแผนจัดนำเที่ยว (TOUR PLANNING)

ผู้แต่ง : ฉันทัช วรรณถนอม

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (รหัสวิชา 20700-1001)

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (รหัสวิชา 20700-1001)

ผู้แต่ง : ปัญจวรรณ อ่อนหวาน

฿ 62.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการดำเนินงานโรงแรม (HOTEL OPERATION) (รหัสวิชา 30701-2001)

หลักการดำเนินงานโรงแรม (HOTEL OPERATION) (รหัสวิชา 30701-2001)

ผู้แต่ง : อนิรุทธิ์ เจริญสุข

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการต้อนรับและการบริการ (ระดับ ปวส. รหัสวิชา 30700-1003)

ศิลปะการต้อนรับและการบริการ (ระดับ ปวส. รหัสวิชา 30700-1003)

ผู้แต่ง : กมลรัตน์ จันทรชิต

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม

การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม

ผู้แต่ง : ธารีทิพย์ เหล่าวิโรจนกุล

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

บทเรียนการบริหารจากสุดยอดองค์กรบริการสุขภาพ MAYO CLINIC (MANAGEMENT LESSONS FROM MAYO CLINIC)

บทเรียนการบริหารจากสุดยอดองค์กรบริการสุขภาพ MAYO CLINIC (MANAGEMENT LESSONS FROM MAYO CLINIC)

ผู้แต่ง : LEONARD L. BERRY และคณะ

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

FOUNDATIONS OF LODGING MANAGEMENT (PNIE)

FOUNDATIONS OF LODGING MANAGEMENT (PNIE)

ผู้แต่ง : DAVID K. HAYES

฿ 520.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21

มีสินค้า : 526 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม (GUIDE AND GAME)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม (GUIDE AND GAME)

ผู้แต่ง : กำโชค เผือกสุวรรณ

มีสินค้า : 226 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร

มีสินค้า : 104 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการบริการ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จิตวิทยาการบริการ

ผู้แต่ง : นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย และคณะ

มีสินค้า : 46 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLE OF TOURIST GUIDE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLE OF TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และคณะ

มีสินค้า : 46 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (TOURIST GUIDE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการมัคคุเทศก์ (TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : ฉันทัช วรรณถนอม

มีสินค้า : 44 ในสต็อก

ราคา

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLES OF TOURIST GUIDE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLES OF TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : ฟุ้งเกียรติ มหิพันธุ์

มีสินค้า : 41 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจการบิน (AIRLINE BUSINESS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธุรกิจการบิน (AIRLINE BUSINESS)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจนำเที่ยว (TOUR BUSINESS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธุรกิจนำเที่ยว (TOUR BUSINESS)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และคณะ

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจโรงเเรม (HOTEL BUSINESS) (รหัสวิชา 20701-2010)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธุรกิจโรงเเรม (HOTEL BUSINESS) (รหัสวิชา 20701-2010)

ผู้แต่ง : สุชีพ เมืองลาย

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สอศ.) (รหัสวิชา 20700-1003)

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 50.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการคุณภาพของธุรกิจโรงแรม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการคุณภาพของธุรกิจโรงแรม

ผู้แต่ง : ศลิษา ภมรสถิตย์

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักมัคคุเทศก์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักมัคคุเทศก์

ผู้แต่ง : สุภาพร มากแจ้ง

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม (HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HOTEL INDUSTRY)

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 133.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริการอาหารเเละเครื่องดื่ม (สอศ.) (FOOD AND BEVERAGES SERVICE) (รหัสวิชา 20701-2005)

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 78.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้า (FRONT OFFICE MANAGEMENT AND OPERATION)

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนจัดนำเที่ยว (TOUR PLANNING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนจัดนำเที่ยว (TOUR PLANNING)

ผู้แต่ง : ฉันทัช วรรณถนอม

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (รหัสวิชา 20700-1001)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (รหัสวิชา 20700-1001)

ผู้แต่ง : ปัญจวรรณ อ่อนหวาน

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 62.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการดำเนินงานโรงแรม (HOTEL OPERATION) (รหัสวิชา 30701-2001)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการดำเนินงานโรงแรม (HOTEL OPERATION) (รหัสวิชา 30701-2001)

ผู้แต่ง : อนิรุทธิ์ เจริญสุข

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการต้อนรับและการบริการ (ระดับ ปวส. รหัสวิชา 30700-1003)

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม

ผู้แต่ง : ธารีทิพย์ เหล่าวิโรจนกุล

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

บทเรียนการบริหารจากสุดยอดองค์กรบริการสุขภาพ MAYO CLINIC (MANAGEMENT LESSONS FROM MAYO CLINIC)

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

FOUNDATIONS OF LODGING MANAGEMENT (PNIE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FOUNDATIONS OF LODGING MANAGEMENT (PNIE)

ผู้แต่ง : DAVID K. HAYES

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 520.00

อ่านเพิ่มเติม