หนังสืออุตสาหกรรมการบริการ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร

การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร

ผู้แต่ง : สุเมษ เลิศจริยพร

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : ฐิติวดี ชัยวัฒน์

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม (GUIDE AND GAME)

ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม (GUIDE AND GAME)

ผู้แต่ง : กำโชค เผือกสุวรรณ

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดโรงแรม (HOTEL MARKETING)

การตลาดโรงแรม (HOTEL MARKETING)

ผู้แต่ง : มณฑกานติ ชุบชูวงศ์

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม

การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม

ผู้แต่ง : ธารีทิพย์ เหล่าวิโรจนกุล

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม (HOUSEKEEPING MANAGEMENT) (ปวส.) (รหัสวิชา 30701-2003)

การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม (HOUSEKEEPING MANAGEMENT) (ปวส.) (รหัสวิชา 30701-2003)

ผู้แต่ง : อนิรุทธิ์ เจริญสุข

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการดำเนินงานโรงแรม (HOTEL OPERATION) (รหัสวิชา 30701-2001)

หลักการดำเนินงานโรงแรม (HOTEL OPERATION) (รหัสวิชา 30701-2001)

ผู้แต่ง : อนิรุทธิ์ เจริญสุข

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจโรงเเรม (HOTEL BUSINESS) (รหัสวิชา 20701-2010)

ธุรกิจโรงเเรม (HOTEL BUSINESS) (รหัสวิชา 20701-2010)

ผู้แต่ง : สุชีพ เมืองลาย

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม

IN-FLIGHT CATERING MANAGEMENT

IN-FLIGHT CATERING MANAGEMENT

ผู้แต่ง : SANHAKOT VITHAYAPORN

฿ 310.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักมัคคุเทศก์

หลักมัคคุเทศก์

ผู้แต่ง : สุภาพร มากแจ้ง

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLE OF TOURIST GUIDE)

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLE OF TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และคณะ

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สอศ.) (รหัสวิชา 20700-1003)

ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สอศ.) (รหัสวิชา 20700-1003)

ผู้แต่ง : อนิรุทธิ์ เจริญสุข

฿ 50.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (TOURIST GUIDE)

หลักการมัคคุเทศก์ (TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : ฉันทัช วรรณถนอม

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้า (FRONT OFFICE MANAGEMENT AND OPERATION)

การจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้า (FRONT OFFICE MANAGEMENT AND OPERATION)

ผู้แต่ง : อรรธิกา พังงา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ

การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง : อมรรักษ์ สวนชูผล

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีความเสี่ยงภัย (RISK THEORY)

ทฤษฎีความเสี่ยงภัย (RISK THEORY)

ผู้แต่ง : สำรวม จงเจริญ

฿ 630.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการบริการ

จิตวิทยาการบริการ

ผู้แต่ง : นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย และคณะ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เรื่องท่าเรือ (INTRODUCTION TO PORT)

ความรู้เรื่องท่าเรือ (INTRODUCTION TO PORT)

ผู้แต่ง : กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (รหัสวิชา 20700-1001)

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (รหัสวิชา 20700-1001)

ผู้แต่ง : ปัญจวรรณ อ่อนหวาน

฿ 62.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจการบิน (AIRLINE BUSINESS)

ธุรกิจการบิน (AIRLINE BUSINESS)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

฿ 298.00

อ่านเพิ่มเติม

MEETINGS, EXPOSITIONS, EVENTS AND CONVENTIONS: AN INTRODUCTION (GLOBAL EDITION)

MEETINGS, EXPOSITIONS, EVENTS AND CONVENTIONS: AN INTRODUCTION (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : GEORGE G. FENICH

฿ 570.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม (HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HOTEL INDUSTRY)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม (HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HOTEL INDUSTRY)

ผู้แต่ง : นิติพล ภูตะโชติ

฿ 125.00

อ่านเพิ่มเติม

SERVICES MANAGEMENT (PNIE)

SERVICES MANAGEMENT (PNIE)

ผู้แต่ง : KANDAMPULLY,

฿ 830.00

อ่านเพิ่มเติม

RETHINK PROPERTY INVESTING: BECOME FINANCIALLY FREE WITH COMMERCIAL PROPERTY INVESTING

RETHINK PROPERTY INVESTING: BECOME FINANCIALLY FREE WITH COMMERCIAL PROPERTY INVESTING

ผู้แต่ง : SCOTT O'NEILL et al.

฿ 612.00

อ่านเพิ่มเติม

การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร

มีสินค้า : 500 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21

มีสินค้า : 467 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม (GUIDE AND GAME)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม (GUIDE AND GAME)

ผู้แต่ง : กำโชค เผือกสุวรรณ

มีสินค้า : 201 ในสต็อก

ราคา

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดโรงแรม (HOTEL MARKETING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การตลาดโรงแรม (HOTEL MARKETING)

ผู้แต่ง : มณฑกานติ ชุบชูวงศ์

มีสินค้า : 149 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม

ผู้แต่ง : ธารีทิพย์ เหล่าวิโรจนกุล

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม (HOUSEKEEPING MANAGEMENT) (ปวส.) (รหัสวิชา 30701-2003)

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการดำเนินงานโรงแรม (HOTEL OPERATION) (รหัสวิชา 30701-2001)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการดำเนินงานโรงแรม (HOTEL OPERATION) (รหัสวิชา 30701-2001)

ผู้แต่ง : อนิรุทธิ์ เจริญสุข

มีสินค้า : 34 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจโรงเเรม (HOTEL BUSINESS) (รหัสวิชา 20701-2010)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธุรกิจโรงเเรม (HOTEL BUSINESS) (รหัสวิชา 20701-2010)

ผู้แต่ง : สุชีพ เมืองลาย

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม

IN-FLIGHT CATERING MANAGEMENT

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

IN-FLIGHT CATERING MANAGEMENT

ผู้แต่ง : SANHAKOT VITHAYAPORN

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 310.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักมัคคุเทศก์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักมัคคุเทศก์

ผู้แต่ง : สุภาพร มากแจ้ง

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLE OF TOURIST GUIDE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLE OF TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และคณะ

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สอศ.) (รหัสวิชา 20700-1003)

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 50.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (TOURIST GUIDE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการมัคคุเทศก์ (TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : ฉันทัช วรรณถนอม

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้า (FRONT OFFICE MANAGEMENT AND OPERATION)

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีความเสี่ยงภัย (RISK THEORY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีความเสี่ยงภัย (RISK THEORY)

ผู้แต่ง : สำรวม จงเจริญ

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 630.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการบริการ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จิตวิทยาการบริการ

ผู้แต่ง : นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย และคณะ

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เรื่องท่าเรือ (INTRODUCTION TO PORT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความรู้เรื่องท่าเรือ (INTRODUCTION TO PORT)

ผู้แต่ง : กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (รหัสวิชา 20700-1001)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (รหัสวิชา 20700-1001)

ผู้แต่ง : ปัญจวรรณ อ่อนหวาน

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 62.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจการบิน (AIRLINE BUSINESS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธุรกิจการบิน (AIRLINE BUSINESS)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 298.00

อ่านเพิ่มเติม

MEETINGS, EXPOSITIONS, EVENTS AND CONVENTIONS: AN INTRODUCTION (GLOBAL EDITION)

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 570.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม (HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HOTEL INDUSTRY)

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 125.00

อ่านเพิ่มเติม

SERVICES MANAGEMENT (PNIE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SERVICES MANAGEMENT (PNIE)

ผู้แต่ง : KANDAMPULLY,

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 830.00

อ่านเพิ่มเติม

RETHINK PROPERTY INVESTING: BECOME FINANCIALLY FREE WITH COMMERCIAL PROPERTY INVESTING

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 612.00

อ่านเพิ่มเติม