หนังสือนิเทศศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

พลเมืองสร้างสื่อ สื่อสร้างพลเมือง

พลเมืองสร้างสื่อ สื่อสร้างพลเมือง

ผู้แต่ง : มัทนา เจริญวงศ์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์

วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์

ผู้แต่ง : รจิตลักขณ์ แสงอุไร

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ :สรรค์สร้าง สื่อสาร ส่งเสริมแบรนด์ให้เติบโต

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ :สรรค์สร้าง สื่อสาร ส่งเสริมแบรนด์ให้เติบโต

ผู้แต่ง : สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม

฿ 350.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี)

กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี)

ผู้แต่ง : กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนไป "ขาย" งาน

เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนไป "ขาย" งาน

ผู้แต่ง : พลอย ศรีสุโร

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

DIGITAL CONTENT CREATION หลักและแนวปฏิบัติในมิติการสื่อสาร

DIGITAL CONTENT CREATION หลักและแนวปฏิบัติในมิติการสื่อสาร

ผู้แต่ง : ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

ผู้แต่ง : รุ่งนภา พิตรปรีชา

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์การสนทนา :วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร

การวิเคราะห์การสนทนา :วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วิไลนุช

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ผู้แต่ง : สมิทธิ์ บุญชุติมา

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ผู้แต่ง : ณัฐวิภา สินสุวรรณ

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)

ผู้แต่ง : นภวรรณ ตันติเวชกุล

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศศาสตร์ กระบวนทัศน์ทางเลือกใหม่ และวิธีวิทยาการวิจัย

นิเทศศาสตร์ กระบวนทัศน์ทางเลือกใหม่ และวิธีวิทยาการวิจัย

ผู้แต่ง : พนม คลี่ฉายา และคณะ

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

ผู้แต่ง : อภิชัจ พุกสวัสดิ์

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

COMMUNICATING AT WORK: PRINCIPLES AND PRACTICES FOR BUSINESS AND THE PROFESSIONS (ISE)

COMMUNICATING AT WORK: PRINCIPLES AND PRACTICES FOR BUSINESS AND THE PROFESSIONS (ISE)

ผู้แต่ง : RONALD B. ADLER et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะการสื่อสาร (COMMUNICATION SKILLS)

ทักษะการสื่อสาร (COMMUNICATION SKILLS)

ผู้แต่ง : จอมขวัญ สุทธินนท์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การพูดคือทุกสิ่ง

การพูดคือทุกสิ่ง

ผู้แต่ง : โอกามาโตะ จุนโกะ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารระหว่างบุคคล :จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

การสื่อสารระหว่างบุคคล :จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง : ขนิษฐา จิตแสง

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร

การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร

ผู้แต่ง : วรวรรณ องค์ครุฑรักษา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

พูดได้ พูดเป็น พูดอย่างไร :ศาสตร์ของการพูด

พูดได้ พูดเป็น พูดอย่างไร :ศาสตร์ของการพูด

ผู้แต่ง : เล็บมังกร (DJ หนุ่มอีเกิ้ง)

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

กว่าจะเป็นนักข่าวในลิสต์ IO (เพื่อขายงานลดราคา)

กว่าจะเป็นนักข่าวในลิสต์ IO (เพื่อขายงานลดราคา)

ผู้แต่ง : หทัยรัตน์ พหลทัพ

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ADVERTISING AND PROMOTION: AN INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS PERSPECTIVE (ISE)

ADVERTISING AND PROMOTION: AN INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS PERSPECTIVE (ISE)

ผู้แต่ง : GEORGE E. BELCH et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

คนข่าว :ฉลาดทำงานศตวรรษ 21 (THE UNIVERSAL JOURNALIST)

คนข่าว :ฉลาดทำงานศตวรรษ 21 (THE UNIVERSAL JOURNALIST)

ผู้แต่ง : DAVID RANDALL (เดวิด แรนดัล)

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

MEDIA ETHICS: ISSUES AND CASES (IE)

MEDIA ETHICS: ISSUES AND CASES (IE)

ผู้แต่ง : PATTERSON, P.

฿ 520.00

อ่านเพิ่มเติม

THE ART OF PUBLIC SPEAKING (2023 RELEASE) (ISE)

THE ART OF PUBLIC SPEAKING (2023 RELEASE) (ISE)

ผู้แต่ง : STEPHEN E. LUCAS

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

พลเมืองสร้างสื่อ สื่อสร้างพลเมือง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พลเมืองสร้างสื่อ สื่อสร้างพลเมือง

ผู้แต่ง : มัทนา เจริญวงศ์

มีสินค้า : 548 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์

ผู้แต่ง : รจิตลักขณ์ แสงอุไร

มีสินค้า : 392 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ :สรรค์สร้าง สื่อสาร ส่งเสริมแบรนด์ให้เติบโต

มีสินค้า : 359 ในสต็อก

ราคา

฿ 350.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี)

มีสินค้า : 255 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนไป "ขาย" งาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนไป "ขาย" งาน

ผู้แต่ง : พลอย ศรีสุโร

มีสินค้า : 179 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

DIGITAL CONTENT CREATION หลักและแนวปฏิบัติในมิติการสื่อสาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DIGITAL CONTENT CREATION หลักและแนวปฏิบัติในมิติการสื่อสาร

ผู้แต่ง : ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์

มีสินค้า : 157 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

ผู้แต่ง : รุ่งนภา พิตรปรีชา

มีสินค้า : 150 ในสต็อก

ราคา

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์การสนทนา :วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร

มีสินค้า : 146 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

มีสินค้า : 145 ในสต็อก

ราคา

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ผู้แต่ง : ณัฐวิภา สินสุวรรณ

มีสินค้า : 130 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)

มีสินค้า : 125 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศศาสตร์ กระบวนทัศน์ทางเลือกใหม่ และวิธีวิทยาการวิจัย

มีสินค้า : 112 ในสต็อก

ราคา

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

ผู้แต่ง : อภิชัจ พุกสวัสดิ์

มีสินค้า : 109 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

COMMUNICATING AT WORK: PRINCIPLES AND PRACTICES FOR BUSINESS AND THE PROFESSIONS (ISE)

มีสินค้า : 58 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะการสื่อสาร (COMMUNICATION SKILLS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะการสื่อสาร (COMMUNICATION SKILLS)

ผู้แต่ง : จอมขวัญ สุทธินนท์

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การพูดคือทุกสิ่ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพูดคือทุกสิ่ง

ผู้แต่ง : โอกามาโตะ จุนโกะ

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารระหว่างบุคคล :จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

พูดได้ พูดเป็น พูดอย่างไร :ศาสตร์ของการพูด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พูดได้ พูดเป็น พูดอย่างไร :ศาสตร์ของการพูด

ผู้แต่ง : เล็บมังกร (DJ หนุ่มอีเกิ้ง)

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

กว่าจะเป็นนักข่าวในลิสต์ IO (เพื่อขายงานลดราคา)

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ADVERTISING AND PROMOTION: AN INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS PERSPECTIVE (ISE)

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

คนข่าว :ฉลาดทำงานศตวรรษ 21 (THE UNIVERSAL JOURNALIST)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คนข่าว :ฉลาดทำงานศตวรรษ 21 (THE UNIVERSAL JOURNALIST)

ผู้แต่ง : DAVID RANDALL (เดวิด แรนดัล)

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

MEDIA ETHICS: ISSUES AND CASES (IE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MEDIA ETHICS: ISSUES AND CASES (IE)

ผู้แต่ง : PATTERSON, P.

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 520.00

อ่านเพิ่มเติม

THE ART OF PUBLIC SPEAKING (2023 RELEASE) (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE ART OF PUBLIC SPEAKING (2023 RELEASE) (ISE)

ผู้แต่ง : STEPHEN E. LUCAS

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม