หนังสือคอมพิวเตอร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือคอมพิวเตอร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

฿ 316.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINITAB (MULTIVARIATE ANALYSIS BY SPSS AND MINITAB)

การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINITAB (MULTIVARIATE ANALYSIS BY SPSS AND MINITAB)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ :เน้นสำหรับงานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ :เน้นสำหรับงานวิจัย

ผู้แต่ง : ศิริชัย พงษ์วิชัย

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS (ฉบับปรับปรุง)

สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

ผู้แต่ง : ธานินทร์ ศิลป์จารุ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS FOR WINDOWS

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS FOR WINDOWS

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

ผู้แต่ง : พีชญาดา พื้นผา

฿ 310.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R (DATA ANALYSIS USING R PROGRAM)

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R (DATA ANALYSIS USING R PROGRAM)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

COMPUTER ACCOUNTING WITH QUICKBOOKS 2018
สินค้าหมด

COMPUTER ACCOUNTING WITH QUICKBOOKS 2018

ผู้แต่ง : DONNA KAY

฿ 969.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
สินค้าหมด

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ผู้แต่ง : ธัชชัย จำลอง

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (20201-2007)
สินค้าหมด

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (20201-2007)

ผู้แต่ง : พินรัฎ สีตลวรางค์

฿ 111.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการงานอาชีพ (รหัสวิชา 20001-2001)
สินค้าหมด

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการงานอาชีพ (รหัสวิชา 20001-2001)

ผู้แต่ง : ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์

฿ 95.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สินค้าหมด

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (ราคาปก 250.-)
สินค้าหมด

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (ราคาปก 250.-)

ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา

฿ 49.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROSOFT PUBLISHER 2019 & PUBLISHER FOR OFFICE 365 SUCCINCT COMPANION(TM)
สินค้าหมด

MICROSOFT PUBLISHER 2019 & PUBLISHER FOR OFFICE 365 SUCCINCT COMPANION(TM)

ผู้แต่ง : SUCCINCT COMPANION

฿ 841.00

อ่านเพิ่มเติม

HOW TO LEARN MICROSOFT PUBLISHER SOFTWARE QUICKLY!
สินค้าหมด

HOW TO LEARN MICROSOFT PUBLISHER SOFTWARE QUICKLY!

ผู้แต่ง : ANDREI BESEDIN

฿ 666.00

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น (รหัส 20200-1005)
สินค้าหมด

พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น (รหัส 20200-1005)

ผู้แต่ง : ศิวัช กาญจนชุม และคณะ

฿ 78.00

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ไทยเบื้องต้น (รหัส 20200-1004)
สินค้าหมด

พิมพ์ไทยเบื้องต้น (รหัส 20200-1004)

ผู้แต่ง : ศิวัช กาญจนชุม และคณะ

฿ 86.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 20001-2001)
สินค้าหมด

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 20001-2001)

ผู้แต่ง : อำภา กุลธรรมโยธิน

฿ 133.00

อ่านเพิ่มเติม

บริหารโครงการ ให้อยู่หมัด MICROSOFT PROJECT 2019
สินค้าหมด

บริหารโครงการ ให้อยู่หมัด MICROSOFT PROJECT 2019

ผู้แต่ง : ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์

฿ 242.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 20001-2001)
สินค้าหมด

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 20001-2001)

ผู้แต่ง : ศิวัช กาญจนชุม

฿ 60.00

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ไทยเบื้องต้น (รหัสวิชา 20200-1004) (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562)
สินค้าหมด

พิมพ์ไทยเบื้องต้น (รหัสวิชา 20200-1004) (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562)

ผู้แต่ง : ยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร และคณะ

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

มีสินค้า : 805 ในสต็อก

ราคา

฿ 316.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS

มีสินค้า : 305 ในสต็อก

ราคา

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINITAB (MULTIVARIATE ANALYSIS BY SPSS AND MINITAB)

มีสินค้า : 80 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ :เน้นสำหรับงานวิจัย

มีสินค้า : 72 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS (ฉบับปรับปรุง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ

มีสินค้า : 37 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS FOR WINDOWS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS FOR WINDOWS

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 310.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R (DATA ANALYSIS USING R PROGRAM)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R (DATA ANALYSIS USING R PROGRAM)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COMPUTER ACCOUNTING WITH QUICKBOOKS 2018

ผู้แต่ง : DONNA KAY

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 969.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (20201-2007)

ผู้แต่ง : พินรัฎ สีตลวรางค์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 111.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 95.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROSOFT PUBLISHER 2019 & PUBLISHER FOR OFFICE 365 SUCCINCT COMPANION(TM)

ผู้แต่ง : SUCCINCT COMPANION

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 841.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HOW TO LEARN MICROSOFT PUBLISHER SOFTWARE QUICKLY!

ผู้แต่ง : ANDREI BESEDIN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 666.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น (รหัส 20200-1005)

ผู้แต่ง : ศิวัช กาญจนชุม และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 78.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พิมพ์ไทยเบื้องต้น (รหัส 20200-1004)

ผู้แต่ง : ศิวัช กาญจนชุม และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 86.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 133.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บริหารโครงการ ให้อยู่หมัด MICROSOFT PROJECT 2019

ผู้แต่ง : ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 242.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 60.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม