หนังสือคอมพิวเตอร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือคอมพิวเตอร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS

ผู้แต่ง : ปิติพร ฤทธิเรืองเดช

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINITAB (MULTIVARIATE ANALYSIS BY SPSS AND MINITAB)

การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINITAB (MULTIVARIATE ANALYSIS BY SPSS AND MINITAB)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

ผู้แต่ง : พีชญาดา พื้นผา

฿ 310.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS (ฉบับปรับปรุง)

สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองด้วย MINITAB (ANALYSIS AND DESIGN OF EXPERIMENTS WITH MINITAB)

การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองด้วย MINITAB (ANALYSIS AND DESIGN OF EXPERIMENTS WITH MINITAB)

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

ผู้แต่ง : ธานินทร์ ศิลป์จารุ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ :เน้นสำหรับงานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ :เน้นสำหรับงานวิจัย

ผู้แต่ง : ศิริชัย พงษ์วิชัย

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

บริหาร และวิเคราะห์โครงการด้วย PROJECT 2019 ฉบับสมบูรณ์

บริหาร และวิเคราะห์โครงการด้วย PROJECT 2019 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

฿ 197.00

อ่านเพิ่มเติม

บริหารโครงการ ให้อยู่หมัด MICROSOFT PROJECT 2019

บริหารโครงการ ให้อยู่หมัด MICROSOFT PROJECT 2019

ผู้แต่ง : ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์

฿ 242.00

อ่านเพิ่มเติม

COMPUTER ACCOUNTING WITH QUICKBOOKS 2018
สินค้าหมด

COMPUTER ACCOUNTING WITH QUICKBOOKS 2018

ผู้แต่ง : DONNA KAY

฿ 969.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
สินค้าหมด

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ผู้แต่ง : ธัชชัย จำลอง

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (ราคาปก 250.-)
สินค้าหมด

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (ราคาปก 250.-)

ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา

฿ 49.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS FOR WINDOWS
สินค้าหมด

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS FOR WINDOWS

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 20001-2001)
สินค้าหมด

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 20001-2001)

ผู้แต่ง : อำภา กุลธรรมโยธิน

฿ 133.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
สินค้าหมด

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 20001-2001)
สินค้าหมด

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 20001-2001)

ผู้แต่ง : ศิวัช กาญจนชุม

฿ 60.00

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ไทยเบื้องต้น (รหัสวิชา 20200-1004) (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562)
สินค้าหมด

พิมพ์ไทยเบื้องต้น (รหัสวิชา 20200-1004) (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562)

ผู้แต่ง : ยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร และคณะ

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม

WORKFLOW AUTOMATION WITH MICROSOFT POWER AUTOMATE: ACHIEVE DIGITAL TRANSFORMATION THROUGH BUSINESS
สินค้าหมด

WORKFLOW AUTOMATION WITH MICROSOFT POWER AUTOMATE: ACHIEVE DIGITAL TRANSFORMATION THROUGH BUSINESS

ผู้แต่ง : AARON GUILMETTE

฿ 1,629.00

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น (รหัสวิชา 20200-1005)
สินค้าหมด

พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น (รหัสวิชา 20200-1005)

ผู้แต่ง : สุดาทิพย์ แดงค้ำคุณ

฿ 58.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 20001-2001)
สินค้าหมด

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 20001-2001)

ผู้แต่ง : บุญสืบ โพธิ์ศรี และคณะ

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

STRUCTURAL EQUATION MODELLING MADE EASY FOR BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH USING SPSS AND AMOS
สินค้าหมด

STRUCTURAL EQUATION MODELLING MADE EASY FOR BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH USING SPSS AND AMOS

ผู้แต่ง : SHEENA LOVIA BOATENG

฿ 1,746.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS

มีสินค้า : 304 ในสต็อก

ราคา

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

มีสินค้า : 175 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS

มีสินค้า : 54 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINITAB (MULTIVARIATE ANALYSIS BY SPSS AND MINITAB)

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

มีสินค้า : 41 ในสต็อก

ราคา

฿ 310.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS (ฉบับปรับปรุง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองด้วย MINITAB (ANALYSIS AND DESIGN OF EXPERIMENTS WITH MINITAB)

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ :เน้นสำหรับงานวิจัย

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

บริหาร และวิเคราะห์โครงการด้วย PROJECT 2019 ฉบับสมบูรณ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บริหาร และวิเคราะห์โครงการด้วย PROJECT 2019 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 197.00

อ่านเพิ่มเติม

บริหารโครงการ ให้อยู่หมัด MICROSOFT PROJECT 2019

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บริหารโครงการ ให้อยู่หมัด MICROSOFT PROJECT 2019

ผู้แต่ง : ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 242.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COMPUTER ACCOUNTING WITH QUICKBOOKS 2018

ผู้แต่ง : DONNA KAY

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 969.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS FOR WINDOWS

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 133.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 60.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,629.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น (รหัสวิชา 20200-1005)

ผู้แต่ง : สุดาทิพย์ แดงค้ำคุณ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 58.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,746.00

อ่านเพิ่มเติม