หนังสือศึกษาศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

หลักการธุรกิจศึกษา (PRINCIPLES OF BUSINESS EDUCATION)

หลักการธุรกิจศึกษา (PRINCIPLES OF BUSINESS EDUCATION)

ผู้แต่ง : วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา

ผู้แต่ง : สุรางค์ โค้วตระกูล

฿ 331.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาสำหรับครู

จิตวิทยาสำหรับครู

ผู้แต่ง : อัชรา เอิบสุขสิริ

฿ 178.00

อ่านเพิ่มเติม

วัคซีนคุ้มภัยคนยุคดิจิทัล :ประเด็นจริยธรรมและข้อควรรู้ทางกฎหมาย

วัคซีนคุ้มภัยคนยุคดิจิทัล :ประเด็นจริยธรรมและข้อควรรู้ทางกฎหมาย

ผู้แต่ง : ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

฿ 182.00

อ่านเพิ่มเติม

ภูมิปัญญาไทยกับพัฒนศึกษา

ภูมิปัญญาไทยกับพัฒนศึกษา

ผู้แต่ง : หทัยรัตน์ ทับพร

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

6C1T :นววิถีเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ 4.0

6C1T :นววิถีเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ 4.0

ผู้แต่ง : รัชนีกร หงส์พนัส

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

มนุษย์เรียนรู้อย่างไร :สมอง จิต ประสบการณ์ โรงเรียน (ฉบับชยายเนื้อหา)

มนุษย์เรียนรู้อย่างไร :สมอง จิต ประสบการณ์ โรงเรียน (ฉบับชยายเนื้อหา)

ผู้แต่ง : คณะกรรมการการพัฒนาวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ พร้อมเนื้อหาเพิ่มเติมจากคณะกรรมการงานวิจัยทางการเรียนรู้และการปฏิบัติทางการศึกษา สภาการวิจัยแห่งชาติสหรัฐฯ

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (CREATIVE INNOVATION FOR LEARNING TOWARD

นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (CREATIVE INNOVATION FOR LEARNING TOWARD

ผู้แต่ง : อุทิศ บำรุงชีพ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา

ผู้แต่ง : สุรางค์ โค้วตระกูล

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

THE EIGHT PILLARS OF LIFELONG EDUCATION: THAILAND STUDIES

THE EIGHT PILLARS OF LIFELONG EDUCATION: THAILAND STUDIES

ผู้แต่ง : CAMERON RICHARDS et al.

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาวะผู้นำทางการนิเทศการศึกษา (EDUCATIONAL SUPERVISORY LEADERSHIP)

ภาวะผู้นำทางการนิเทศการศึกษา (EDUCATIONAL SUPERVISORY LEADERSHIP)

ผู้แต่ง : เสาวนี สิริสุขศิลป์

฿ 332.00

อ่านเพิ่มเติม

BRAVE NEW WORDS: HOW AI WILL REVOLUTIONIZE EDUCATION (AND WHY THAT'S A GOOD THING) (HC)

BRAVE NEW WORDS: HOW AI WILL REVOLUTIONIZE EDUCATION (AND WHY THAT'S A GOOD THING) (HC)

ผู้แต่ง : SALMAN KHAN

฿ 969.00

อ่านเพิ่มเติม

THE TRAINEE TEACHER'S HANDBOOK: A COMPANION FOR INITIAL TEACHER TRAINING

THE TRAINEE TEACHER'S HANDBOOK: A COMPANION FOR INITIAL TEACHER TRAINING

ผู้แต่ง : CAROL THOMPSON et al.

฿ 1,011.00

อ่านเพิ่มเติม

CREATING ECOURSES FOR DUMMIES

CREATING ECOURSES FOR DUMMIES

ผู้แต่ง : AMANDA ROSENZWEIG

฿ 654.00

อ่านเพิ่มเติม

WOVEN TOGETHER: HOW UNPACKING YOUR TEACHER IDENTITY CREATES A STRONGER LEARNING COMMUNITY
สินค้าหมด

WOVEN TOGETHER: HOW UNPACKING YOUR TEACHER IDENTITY CREATES A STRONGER LEARNING COMMUNITY

ผู้แต่ง : COURTNEY ROSE

฿ 697.00

อ่านเพิ่มเติม

THE FORMATIVE ASSESSMENT HANDBOOK: RESOURCES TO IMPROVE LEARNING OUTCOMES FOR ALL STUDENTS
สินค้าหมด

THE FORMATIVE ASSESSMENT HANDBOOK: RESOURCES TO IMPROVE LEARNING OUTCOMES FOR ALL STUDENTS

ผู้แต่ง : MARINE FREIBRUN et al.

฿ 816.00

อ่านเพิ่มเติม

"WHEN I STARTED TEACHING, I WISH I HAD KNOWN...": WEEKLY WISDOM FOR BEGINNING TEACHERS
สินค้าหมด

"WHEN I STARTED TEACHING, I WISH I HAD KNOWN...": WEEKLY WISDOM FOR BEGINNING TEACHERS

ผู้แต่ง : CAROL PELLETIER RADFORD

฿ 799.00

อ่านเพิ่มเติม

SERVING EDUCATIONAL EQUITY: A FIVE-COURSE FRAMEWORK FOR ACCELERATED LEARNING
สินค้าหมด

SERVING EDUCATIONAL EQUITY: A FIVE-COURSE FRAMEWORK FOR ACCELERATED LEARNING

ผู้แต่ง : SONYA MURRAY-DARDEN et al.

฿ 1,190.00

อ่านเพิ่มเติม

HAPPY TEACHER REVOLUTION: THE EDUCATORS ROADMAP TO CLAIMING AND SUSTAINING JOY
สินค้าหมด

HAPPY TEACHER REVOLUTION: THE EDUCATORS ROADMAP TO CLAIMING AND SUSTAINING JOY

ผู้แต่ง : DANNA THOMAS

฿ 680.00

อ่านเพิ่มเติม

LEADERSHIP THEORY: CULTIVATING CRITICAL PERSPECTIVES (HC)
สินค้าหมด

LEADERSHIP THEORY: CULTIVATING CRITICAL PERSPECTIVES (HC)

ผู้แต่ง : JOHN P. DUGAN

฿ 1,844.00

อ่านเพิ่มเติม

THE SCHOOL IN THE UNITED STATES: A DOCUMENTARY HISTORY
สินค้าหมด

THE SCHOOL IN THE UNITED STATES: A DOCUMENTARY HISTORY

ผู้แต่ง : JAMES W. FRASER

฿ 1,657.00

อ่านเพิ่มเติม

AN INTRODUCTION TO GROUP WORK PRACTICE (GLOBAL EDITION)
สินค้าหมด

AN INTRODUCTION TO GROUP WORK PRACTICE (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : TOSELAND, R.W.

฿ 726.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิญญาณครู
สินค้าหมด

จิตวิญญาณครู

ผู้แต่ง : นิวัตต์ น้อยมณี และคณะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY: PLC)
สินค้าหมด

แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY: PLC)

ผู้แต่ง : เสถียร อ่วมพรหม

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการธุรกิจศึกษา (PRINCIPLES OF BUSINESS EDUCATION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการธุรกิจศึกษา (PRINCIPLES OF BUSINESS EDUCATION)

ผู้แต่ง : วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์

มีสินค้า : 155 ในสต็อก

ราคา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จิตวิทยาการศึกษา

ผู้แต่ง : สุรางค์ โค้วตระกูล

มีสินค้า : 133 ในสต็อก

ราคา

฿ 331.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาสำหรับครู

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จิตวิทยาสำหรับครู

ผู้แต่ง : อัชรา เอิบสุขสิริ

มีสินค้า : 105 ในสต็อก

ราคา

฿ 178.00

อ่านเพิ่มเติม

วัคซีนคุ้มภัยคนยุคดิจิทัล :ประเด็นจริยธรรมและข้อควรรู้ทางกฎหมาย

มีสินค้า : 79 ในสต็อก

ราคา

฿ 182.00

อ่านเพิ่มเติม

ภูมิปัญญาไทยกับพัฒนศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภูมิปัญญาไทยกับพัฒนศึกษา

ผู้แต่ง : หทัยรัตน์ ทับพร

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

6C1T :นววิถีเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ 4.0

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

มนุษย์เรียนรู้อย่างไร :สมอง จิต ประสบการณ์ โรงเรียน (ฉบับชยายเนื้อหา)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มนุษย์เรียนรู้อย่างไร :สมอง จิต ประสบการณ์ โรงเรียน (ฉบับชยายเนื้อหา)

ผู้แต่ง : คณะกรรมการการพัฒนาวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ พร้อมเนื้อหาเพิ่มเติมจากคณะกรรมการงานวิจัยทางการเรียนรู้และการปฏิบัติทางการศึกษา สภาการวิจัยแห่งชาติสหรัฐฯ

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (CREATIVE INNOVATION FOR LEARNING TOWARD

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จิตวิทยาการศึกษา

ผู้แต่ง : สุรางค์ โค้วตระกูล

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

THE EIGHT PILLARS OF LIFELONG EDUCATION: THAILAND STUDIES

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE EIGHT PILLARS OF LIFELONG EDUCATION: THAILAND STUDIES

ผู้แต่ง : CAMERON RICHARDS et al.

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาวะผู้นำทางการนิเทศการศึกษา (EDUCATIONAL SUPERVISORY LEADERSHIP)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภาวะผู้นำทางการนิเทศการศึกษา (EDUCATIONAL SUPERVISORY LEADERSHIP)

ผู้แต่ง : เสาวนี สิริสุขศิลป์

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 332.00

อ่านเพิ่มเติม

BRAVE NEW WORDS: HOW AI WILL REVOLUTIONIZE EDUCATION (AND WHY THAT'S A GOOD THING) (HC)

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 969.00

อ่านเพิ่มเติม

THE TRAINEE TEACHER'S HANDBOOK: A COMPANION FOR INITIAL TEACHER TRAINING

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE TRAINEE TEACHER'S HANDBOOK: A COMPANION FOR INITIAL TEACHER TRAINING

ผู้แต่ง : CAROL THOMPSON et al.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,011.00

อ่านเพิ่มเติม

CREATING ECOURSES FOR DUMMIES

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CREATING ECOURSES FOR DUMMIES

ผู้แต่ง : AMANDA ROSENZWEIG

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 654.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 697.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 816.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 799.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SERVING EDUCATIONAL EQUITY: A FIVE-COURSE FRAMEWORK FOR ACCELERATED LEARNING

ผู้แต่ง : SONYA MURRAY-DARDEN et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,190.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 680.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

LEADERSHIP THEORY: CULTIVATING CRITICAL PERSPECTIVES (HC)

ผู้แต่ง : JOHN P. DUGAN

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,844.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE SCHOOL IN THE UNITED STATES: A DOCUMENTARY HISTORY

ผู้แต่ง : JAMES W. FRASER

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,657.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AN INTRODUCTION TO GROUP WORK PRACTICE (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : TOSELAND, R.W.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 726.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จิตวิญญาณครู

ผู้แต่ง : นิวัตต์ น้อยมณี และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม