หนังสือศึกษาศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

จิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา

ผู้แต่ง : สุรางค์ โค้วตระกูล

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาสำหรับครู

จิตวิทยาสำหรับครู

ผู้แต่ง : อัชรา เอิบสุขสิริ

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

วัคซีนคุ้มภัยคนยุคดิจิทัล :ประเด็นจริยธรรมและข้อควรรู้ทางกฎหมาย

วัคซีนคุ้มภัยคนยุคดิจิทัล :ประเด็นจริยธรรมและข้อควรรู้ทางกฎหมาย

ผู้แต่ง : ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟังเสียงเด็กเป็น

ฟังเสียงเด็กเป็น

ผู้แต่ง : สมพงษ์ จิตระดับ

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ครูมืออาชีพ :จิตวิญญาณแห่งศาสตร์และศิลป์ของความเป็นครู

ครูมืออาชีพ :จิตวิญญาณแห่งศาสตร์และศิลป์ของความเป็นครู

ผู้แต่ง : กิตติชัย สุธาสิโนบล

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

6C1T :นววิถีเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ 4.0

6C1T :นววิถีเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ 4.0

ผู้แต่ง : รัชนีกร หงส์พนัส

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการรู้คิด (COGNITIVE PSYCHOLOGY)

จิตวิทยาการรู้คิด (COGNITIVE PSYCHOLOGY)

ผู้แต่ง : พาสนา จุลรัตน์

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน (EDUCATIONAL PSYCHOLOGY FOR LEARNER DEVELOPMENT)

จิตวิทยาการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน (EDUCATIONAL PSYCHOLOGY FOR LEARNER DEVELOPMENT)

ผู้แต่ง : ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา

ผู้แต่ง : สุรางค์ โค้วตระกูล

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ (LIFE CAREER DEVELOPMENT)

พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ (LIFE CAREER DEVELOPMENT)

ผู้แต่ง : จิตตินันท์ บุญสถิรกุล

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มนุษย์เรียนรู้อย่างไร :สมอง จิต ประสบการณ์ โรงเรียน (ฉบับชยายเนื้อหา)

มนุษย์เรียนรู้อย่างไร :สมอง จิต ประสบการณ์ โรงเรียน (ฉบับชยายเนื้อหา)

ผู้แต่ง : คณะกรรมการการพัฒนาวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ พร้อมเนื้อหาเพิ่มเติมจากคณะกรรมการงานวิจัยทางการเรียนรู้และการปฏิบัติทางการศึกษา สภาการวิจัยแห่งชาติสหรัฐฯ

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

RESEARCH DESIGN: QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODS APPROACHES (ISE)

RESEARCH DESIGN: QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODS APPROACHES (ISE)

ผู้แต่ง : JOHN W. CRESWELL et al.

฿ 2,610.00

อ่านเพิ่มเติม

AN INTRODUCTION TO GROUP WORK PRACTICE (GLOBAL EDITION)

AN INTRODUCTION TO GROUP WORK PRACTICE (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : TOSELAND, R.W.

฿ 726.00

อ่านเพิ่มเติม

THE TRAINEE TEACHER'S HANDBOOK: A COMPANION FOR INITIAL TEACHER TRAINING

THE TRAINEE TEACHER'S HANDBOOK: A COMPANION FOR INITIAL TEACHER TRAINING

ผู้แต่ง : CAROL THOMPSON et al.

฿ 1,071.00

อ่านเพิ่มเติม

THE PD BOOK: 7 HABITS THAT TRANSFORM PROFESSIONAL DEVELOPMENT

THE PD BOOK: 7 HABITS THAT TRANSFORM PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ผู้แต่ง : ELENA AGUILAR et al.

฿ 1,026.00

อ่านเพิ่มเติม

THE EIGHT PILLARS OF LIFELONG EDUCATION: THAILAND STUDIES
สินค้าหมด

THE EIGHT PILLARS OF LIFELONG EDUCATION: THAILAND STUDIES

ผู้แต่ง : CAMERON RICHARDS et al.

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

PASSING ASSESSMENTS FOR THE AWARD IN EDUCATION AND TRAINING
สินค้าหมด

PASSING ASSESSMENTS FOR THE AWARD IN EDUCATION AND TRAINING

ผู้แต่ง : ANN GRAVELLS

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

A CULTURALLY PROFICIENT RESPONSE TO THE COMMON CORE: ENSURING EQUITY THROUGH PROFESSIONAL LEARNING
สินค้าหมด

A CULTURALLY PROFICIENT RESPONSE TO THE COMMON CORE: ENSURING EQUITY THROUGH PROFESSIONAL LEARNING

ผู้แต่ง : DELORES B. LINDSEY, KAREN M. KEARNEY, DELIA ESTRADA, RAYMOND D. TERRELL AND RANDALL B. LINDSEY

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

MCGRAW-HILL EDUCATION CONQUERING GRE VERBAL REASONING AND ANALYTICAL WRITING
สินค้าหมด

MCGRAW-HILL EDUCATION CONQUERING GRE VERBAL REASONING AND ANALYTICAL WRITING

ผู้แต่ง : KATHY ZAHLER

฿ 499.00

อ่านเพิ่มเติม

FOR THE LOVE OF LEARNING: A YEAR IN THE LIFE OF A SCHOOL PRINCIPAL
สินค้าหมด

FOR THE LOVE OF LEARNING: A YEAR IN THE LIFE OF A SCHOOL PRINCIPAL

ผู้แต่ง : KRISTIN PHILLIPS

฿ 594.00

อ่านเพิ่มเติม

THE SCHOOL IN THE UNITED STATES: A DOCUMENTARY HISTORY
สินค้าหมด

THE SCHOOL IN THE UNITED STATES: A DOCUMENTARY HISTORY

ผู้แต่ง : JAMES W. FRASER

฿ 1,755.00

อ่านเพิ่มเติม

ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์
สินค้าหมด

ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์

ผู้แต่ง : TAEHO YU

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิญญาณครู
สินค้าหมด

จิตวิญญาณครู

ผู้แต่ง : นิวัตต์ น้อยมณี และคณะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY: PLC)
สินค้าหมด

แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY: PLC)

ผู้แต่ง : เสถียร อ่วมพรหม

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จิตวิทยาการศึกษา

ผู้แต่ง : สุรางค์ โค้วตระกูล

มีสินค้า : 339 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาสำหรับครู

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จิตวิทยาสำหรับครู

ผู้แต่ง : อัชรา เอิบสุขสิริ

มีสินค้า : 299 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

วัคซีนคุ้มภัยคนยุคดิจิทัล :ประเด็นจริยธรรมและข้อควรรู้ทางกฎหมาย

มีสินค้า : 61 ในสต็อก

ราคา

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟังเสียงเด็กเป็น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟังเสียงเด็กเป็น

ผู้แต่ง : สมพงษ์ จิตระดับ

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ครูมืออาชีพ :จิตวิญญาณแห่งศาสตร์และศิลป์ของความเป็นครู

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

6C1T :นววิถีเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ 4.0

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการรู้คิด (COGNITIVE PSYCHOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จิตวิทยาการรู้คิด (COGNITIVE PSYCHOLOGY)

ผู้แต่ง : พาสนา จุลรัตน์

มีสินค้า : 46 ในสต็อก

ราคา

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน (EDUCATIONAL PSYCHOLOGY FOR LEARNER DEVELOPMENT)

มีสินค้า : 37 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จิตวิทยาการศึกษา

ผู้แต่ง : สุรางค์ โค้วตระกูล

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ (LIFE CAREER DEVELOPMENT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ (LIFE CAREER DEVELOPMENT)

ผู้แต่ง : จิตตินันท์ บุญสถิรกุล

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มนุษย์เรียนรู้อย่างไร :สมอง จิต ประสบการณ์ โรงเรียน (ฉบับชยายเนื้อหา)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มนุษย์เรียนรู้อย่างไร :สมอง จิต ประสบการณ์ โรงเรียน (ฉบับชยายเนื้อหา)

ผู้แต่ง : คณะกรรมการการพัฒนาวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ พร้อมเนื้อหาเพิ่มเติมจากคณะกรรมการงานวิจัยทางการเรียนรู้และการปฏิบัติทางการศึกษา สภาการวิจัยแห่งชาติสหรัฐฯ

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

RESEARCH DESIGN: QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODS APPROACHES (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

RESEARCH DESIGN: QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODS APPROACHES (ISE)

ผู้แต่ง : JOHN W. CRESWELL et al.

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,610.00

อ่านเพิ่มเติม

AN INTRODUCTION TO GROUP WORK PRACTICE (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AN INTRODUCTION TO GROUP WORK PRACTICE (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : TOSELAND, R.W.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 726.00

อ่านเพิ่มเติม

THE TRAINEE TEACHER'S HANDBOOK: A COMPANION FOR INITIAL TEACHER TRAINING

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE TRAINEE TEACHER'S HANDBOOK: A COMPANION FOR INITIAL TEACHER TRAINING

ผู้แต่ง : CAROL THOMPSON et al.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,071.00

อ่านเพิ่มเติม

THE PD BOOK: 7 HABITS THAT TRANSFORM PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE PD BOOK: 7 HABITS THAT TRANSFORM PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ผู้แต่ง : ELENA AGUILAR et al.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,026.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE EIGHT PILLARS OF LIFELONG EDUCATION: THAILAND STUDIES

ผู้แต่ง : CAMERON RICHARDS et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PASSING ASSESSMENTS FOR THE AWARD IN EDUCATION AND TRAINING

ผู้แต่ง : ANN GRAVELLS

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

A CULTURALLY PROFICIENT RESPONSE TO THE COMMON CORE: ENSURING EQUITY THROUGH PROFESSIONAL LEARNING

ผู้แต่ง : DELORES B. LINDSEY, KAREN M. KEARNEY, DELIA ESTRADA, RAYMOND D. TERRELL AND RANDALL B. LINDSEY

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 499.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FOR THE LOVE OF LEARNING: A YEAR IN THE LIFE OF A SCHOOL PRINCIPAL

ผู้แต่ง : KRISTIN PHILLIPS

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 594.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE SCHOOL IN THE UNITED STATES: A DOCUMENTARY HISTORY

ผู้แต่ง : JAMES W. FRASER

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,755.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จิตวิญญาณครู

ผู้แต่ง : นิวัตต์ น้อยมณี และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม