หนังสือไทยศึกษา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

จารไว้ในภาพ เล่ม 1-2 (บรรจุกล่อง) (รางวัลชมเชยอันดับ 1 กลุ่มหนังสือสารคดี (สพฐ.) ปี 2563)

จารไว้ในภาพ เล่ม 1-2 (บรรจุกล่อง) (รางวัลชมเชยอันดับ 1 กลุ่มหนังสือสารคดี (สพฐ.) ปี 2563)

ผู้แต่ง : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

฿ 810.00

อ่านเพิ่มเติม

ใต้ร่มธงไทย

ใต้ร่มธงไทย

ผู้แต่ง : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

เป็นคนไทยทั้งที

เป็นคนไทยทั้งที

ผู้แต่ง : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

พวนเมืองพรหม :เรื่องเล่าชีวิตชนบทของลูกพวนสิงห์บุรี

พวนเมืองพรหม :เรื่องเล่าชีวิตชนบทของลูกพวนสิงห์บุรี

ผู้แต่ง : สัมพันธ์ เรืองสกุล และคณะ

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

อยุธยา :DISCOVERING AYUTTHAYA (ฉบับภาษาไทย)

อยุธยา :DISCOVERING AYUTTHAYA (ฉบับภาษาไทย)

ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ :บรรณาธิการ

฿ 630.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาพเดียวพูดได้หลายพันคำ

ภาพเดียวพูดได้หลายพันคำ

ผู้แต่ง : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์ศิลปะประยุกต์ (DICTIONARY OF APPLIED ART)

พจนานุกรมศัพท์ศิลปะประยุกต์ (DICTIONARY OF APPLIED ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ที่ถูกลืม :ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในยุคเจ็ดหัวเมือง

ประวัติศาสตร์ที่ถูกลืม :ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในยุคเจ็ดหัวเมือง

ผู้แต่ง : ปิยดา ชลวร

฿ 160.00

อ่านเพิ่มเติม

หมอฝรั่งในวังสยาม (A PHYSICIAN AT THE COURT OF SIAM)

หมอฝรั่งในวังสยาม (A PHYSICIAN AT THE COURT OF SIAM)

ผู้แต่ง : MALCOLM SMITH

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ช ช้าง กับ ฅ ฅน (รางวัลดีเด่น หนังสือสารคดี (สพฐ.) ปี 2551)

ช ช้าง กับ ฅ ฅน (รางวัลดีเด่น หนังสือสารคดี (สพฐ.) ปี 2551)

ผู้แต่ง : ศรัณย์ ทองปาน

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

กำเนิดนามสกุลคนไทย

กำเนิดนามสกุลคนไทย

ผู้แต่ง : กิตติ โล่ห์เพชรัตน์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

คนไทยมาจากไหน

คนไทยมาจากไหน

ผู้แต่ง : กิตติ โล่ห์เพชรัตน์

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

เวียงวัง (ฉบับปรับปรุง)

เวียงวัง (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : จุลลดา ภักดีภูมินทร์

฿ 765.00

อ่านเพิ่มเติม

อยุธยา :DISCOVERING AYUTTHAYA (ฉบับภาษาอังกฤษ)

อยุธยา :DISCOVERING AYUTTHAYA (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ผู้แต่ง : CHARNVIT KASETSIRI et al.

฿ 810.00

อ่านเพิ่มเติม

เรือนอยู่ ย่านประวัติศาสตร์ เมืองลำพูน

เรือนอยู่ ย่านประวัติศาสตร์ เมืองลำพูน

ผู้แต่ง : ปรานอม ตันสุขานันท์

฿ 550.00

อ่านเพิ่มเติม

ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหลวง (ฉบับปรัปบรุงใหม่)

ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหลวง (ฉบับปรัปบรุงใหม่)

ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

DIVAGATIONS SIAMOISES

DIVAGATIONS SIAMOISES

ผู้แต่ง : PATRICK BINOT

฿ 116.00

อ่านเพิ่มเติม

JOURNEYS TO JAVA BY A SIAMESE KING

JOURNEYS TO JAVA BY A SIAMESE KING

ผู้แต่ง : IMTIP PATTAJOTI SUHARTO

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

MONITORING THE PULSE OF THE NATION: INDICATORS OF GOOD GOVERNANCE AND DEVELOPMENT

MONITORING THE PULSE OF THE NATION: INDICATORS OF GOOD GOVERNANCE AND DEVELOPMENT

ผู้แต่ง : THOMSON, C.N.

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

CHILD WORKERS IN HAZARDOUS WORK IN THAILAND

CHILD WORKERS IN HAZARDOUS WORK IN THAILAND

ผู้แต่ง : CHANTANA BANPASIRICHOTE

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

COLLECTION OF PAPERS ON THE RELATIONSHIPBETWEEN THE ZHUANG AND THE THAI

COLLECTION OF PAPERS ON THE RELATIONSHIPBETWEEN THE ZHUANG AND THE THAI

ผู้แต่ง : PRANEE KULLAVANIJAYA

฿ 71.00

อ่านเพิ่มเติม

KMHMU' LIVELIHOOD: FARMING THE FOREST

KMHMU' LIVELIHOOD: FARMING THE FOREST

ผู้แต่ง : SUKSAVANG SIMANA

฿ 855.00

อ่านเพิ่มเติม

SISTERS OF ISAN: ONE WOMAN'S JOURNEY ON THE MARGINS AS THE KINGDOM OF THAILAND PROSPERS AND STUMBLES

SISTERS OF ISAN: ONE WOMAN'S JOURNEY ON THE MARGINS AS THE KINGDOM OF THAILAND PROSPERS AND STUMBLES

ผู้แต่ง : ALLAN BEESEY

฿ 445.00

อ่านเพิ่มเติม

ENERGY GOVERNANCE AND SECURITY IN THAILAND AND MYANMAR
สินค้าหมด

ENERGY GOVERNANCE AND SECURITY IN THAILAND AND MYANMAR

ผู้แต่ง : ADAM SIMPSON

฿ 715.00

อ่านเพิ่มเติม

จารไว้ในภาพ เล่ม 1-2 (บรรจุกล่อง) (รางวัลชมเชยอันดับ 1 กลุ่มหนังสือสารคดี (สพฐ.) ปี 2563)

มีสินค้า : 1138 ในสต็อก

ราคา

฿ 810.00

อ่านเพิ่มเติม

ใต้ร่มธงไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ใต้ร่มธงไทย

ผู้แต่ง : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

มีสินค้า : 730 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

เป็นคนไทยทั้งที

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เป็นคนไทยทั้งที

ผู้แต่ง : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

มีสินค้า : 624 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

พวนเมืองพรหม :เรื่องเล่าชีวิตชนบทของลูกพวนสิงห์บุรี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พวนเมืองพรหม :เรื่องเล่าชีวิตชนบทของลูกพวนสิงห์บุรี

ผู้แต่ง : สัมพันธ์ เรืองสกุล และคณะ

มีสินค้า : 450 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

อยุธยา :DISCOVERING AYUTTHAYA (ฉบับภาษาไทย)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อยุธยา :DISCOVERING AYUTTHAYA (ฉบับภาษาไทย)

ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 430 ในสต็อก

ราคา

฿ 630.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาพเดียวพูดได้หลายพันคำ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภาพเดียวพูดได้หลายพันคำ

ผู้แต่ง : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

มีสินค้า : 328 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์ศิลปะประยุกต์ (DICTIONARY OF APPLIED ART)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมศัพท์ศิลปะประยุกต์ (DICTIONARY OF APPLIED ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

มีสินค้า : 190 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ที่ถูกลืม :ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในยุคเจ็ดหัวเมือง

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 160.00

อ่านเพิ่มเติม

หมอฝรั่งในวังสยาม (A PHYSICIAN AT THE COURT OF SIAM)

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ช ช้าง กับ ฅ ฅน (รางวัลดีเด่น หนังสือสารคดี (สพฐ.) ปี 2551)

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

กำเนิดนามสกุลคนไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กำเนิดนามสกุลคนไทย

ผู้แต่ง : กิตติ โล่ห์เพชรัตน์

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

คนไทยมาจากไหน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คนไทยมาจากไหน

ผู้แต่ง : กิตติ โล่ห์เพชรัตน์

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

เวียงวัง (ฉบับปรับปรุง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เวียงวัง (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : จุลลดา ภักดีภูมินทร์

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 765.00

อ่านเพิ่มเติม

อยุธยา :DISCOVERING AYUTTHAYA (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อยุธยา :DISCOVERING AYUTTHAYA (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ผู้แต่ง : CHARNVIT KASETSIRI et al.

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 810.00

อ่านเพิ่มเติม

เรือนอยู่ ย่านประวัติศาสตร์ เมืองลำพูน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรือนอยู่ ย่านประวัติศาสตร์ เมืองลำพูน

ผู้แต่ง : ปรานอม ตันสุขานันท์

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 550.00

อ่านเพิ่มเติม

ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหลวง (ฉบับปรัปบรุงใหม่)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหลวง (ฉบับปรัปบรุงใหม่)

ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

DIVAGATIONS SIAMOISES

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DIVAGATIONS SIAMOISES

ผู้แต่ง : PATRICK BINOT

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 116.00

อ่านเพิ่มเติม

JOURNEYS TO JAVA BY A SIAMESE KING

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

JOURNEYS TO JAVA BY A SIAMESE KING

ผู้แต่ง : IMTIP PATTAJOTI SUHARTO

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

MONITORING THE PULSE OF THE NATION: INDICATORS OF GOOD GOVERNANCE AND DEVELOPMENT

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

CHILD WORKERS IN HAZARDOUS WORK IN THAILAND

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CHILD WORKERS IN HAZARDOUS WORK IN THAILAND

ผู้แต่ง : CHANTANA BANPASIRICHOTE

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

COLLECTION OF PAPERS ON THE RELATIONSHIPBETWEEN THE ZHUANG AND THE THAI

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COLLECTION OF PAPERS ON THE RELATIONSHIPBETWEEN THE ZHUANG AND THE THAI

ผู้แต่ง : PRANEE KULLAVANIJAYA

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 71.00

อ่านเพิ่มเติม

KMHMU' LIVELIHOOD: FARMING THE FOREST

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

KMHMU' LIVELIHOOD: FARMING THE FOREST

ผู้แต่ง : SUKSAVANG SIMANA

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 855.00

อ่านเพิ่มเติม

SISTERS OF ISAN: ONE WOMAN'S JOURNEY ON THE MARGINS AS THE KINGDOM OF THAILAND PROSPERS AND STUMBLES

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 445.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ENERGY GOVERNANCE AND SECURITY IN THAILAND AND MYANMAR

ผู้แต่ง : ADAM SIMPSON

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 715.00

อ่านเพิ่มเติม