หนังสือเตรียมสอบจุลชีววิทยา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก

กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก

ผู้แต่ง : ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม

จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เอนไซม์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

เอนไซม์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ผู้แต่ง : ทิพวรรณ ทองสุข

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

แบคทีเรียดื้อยา

แบคทีเรียดื้อยา

ผู้แต่ง : พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY: AN INTRODUCTION (GLOBAL EDITION)

MICROBIOLOGY: AN INTRODUCTION (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : TORTORA, G.J.

฿ 750.00

อ่านเพิ่มเติม

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

ผู้แต่ง : วสุ ปฐมอารีย์

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วิริยจารี

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

PRESCOTT'S PRINCIPLES OF MICROBIOLOGY (ISE)

PRESCOTT'S PRINCIPLES OF MICROBIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : JOANNE WILLEY et al.

฿ 1,179.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY: WITH DISEASES BY TAXONOMY (GLOBAL EDITION)

MICROBIOLOGY: WITH DISEASES BY TAXONOMY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : ROBERT W. BAUMAN

฿ 850.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีนมและผลิตภัณฑ์นม

เคมีนมและผลิตภัณฑ์นม

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม (DAIRY PRODUCT MICROBIOLGY)

จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม (DAIRY PRODUCT MICROBIOLGY)

ผู้แต่ง : บุญศรี จงเสรีจิตต์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์ระบาดวิทยาโมเลกุลกับโรคติดเชื้อคริปโตคอลคัสและแคนดิดา

การประยุกต์ระบาดวิทยาโมเลกุลกับโรคติดเชื้อคริปโตคอลคัสและแคนดิดา

ผู้แต่ง : พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ :บรรณาธิการ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

จุลชีววิทยาทางอาหาร (FOOD MICROBIOLOGY)

จุลชีววิทยาทางอาหาร (FOOD MICROBIOLOGY)

ผู้แต่ง : บุญศรี จงเสรีจิตต์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY: BASIC PRINCIPLES (IE)
สินค้าหมด

FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY: BASIC PRINCIPLES (IE)

ผู้แต่ง : KATHLEEN PARK TALARO

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

TALARO FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY (ISE)
สินค้าหมด

TALARO FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : BARRY CHESS

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY FUNDAMENTALS: A CLINICAL APPROACH **
สินค้าหมด

MICROBIOLOGY FUNDAMENTALS: A CLINICAL APPROACH **

ผู้แต่ง : MARJORIE KELLY COWAN

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

BURTON'S MICROBIOLOGY FOR THE HEALTH SCIENCES (IE)
สินค้าหมด

BURTON'S MICROBIOLOGY FOR THE HEALTH SCIENCES (IE)

ผู้แต่ง : PAUL G. ENGELKIRK

฿ 3,141.00

อ่านเพิ่มเติม

สแตฟิโลค็อกคัส (STAPHYLOCOCCUS)
สินค้าหมด

สแตฟิโลค็อกคัส (STAPHYLOCOCCUS)

ผู้แต่ง : อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์จากรา RHIZOPUS
สินค้าหมด

กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์จากรา RHIZOPUS

ผู้แต่ง : วิเชียร กิจปรีชาวนิช

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

PRINCIPLES OF MOLECULAR VIROLOGY
สินค้าหมด

PRINCIPLES OF MOLECULAR VIROLOGY

ผู้แต่ง : ALAN J. CANN

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

LABORATORY EXPERIMENTS IN MICROBIOLOGY (SPIRAL-BOUND)
สินค้าหมด

LABORATORY EXPERIMENTS IN MICROBIOLOGY (SPIRAL-BOUND)

ผู้แต่ง : TED R. JOHNSON et al.

฿ 7,020.00

อ่านเพิ่มเติม

MEET YOUR BACTERIA: THE HIDDEN COMMUNITIES THAT LIVE IN YOUR GUT AND OTHER ORGANS
สินค้าหมด

MEET YOUR BACTERIA: THE HIDDEN COMMUNITIES THAT LIVE IN YOUR GUT AND OTHER ORGANS

ผู้แต่ง : NICOLA TEMPLE et al.

฿ 900.00

อ่านเพิ่มเติม

FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY
สินค้าหมด

FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY

ผู้แต่ง : KATHLEEN PARK TALARO

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

BURTONS MICROBIOLOGY FOR THE HEALTH SCIE (IE)
สินค้าหมด

BURTONS MICROBIOLOGY FOR THE HEALTH SCIE (IE)

ผู้แต่ง : PAUL G ENGELKIRK

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก

ผู้แต่ง : ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ และคณะ

มีสินค้า : 94 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา

มีสินค้า : 60 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เอนไซม์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

แบคทีเรียดื้อยา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แบคทีเรียดื้อยา

ผู้แต่ง : พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY: AN INTRODUCTION (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROBIOLOGY: AN INTRODUCTION (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : TORTORA, G.J.

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 750.00

อ่านเพิ่มเติม

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

ผู้แต่ง : วสุ ปฐมอารีย์

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

PRESCOTT'S PRINCIPLES OF MICROBIOLOGY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRESCOTT'S PRINCIPLES OF MICROBIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : JOANNE WILLEY et al.

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,179.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY: WITH DISEASES BY TAXONOMY (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROBIOLOGY: WITH DISEASES BY TAXONOMY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : ROBERT W. BAUMAN

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 850.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีนมและผลิตภัณฑ์นม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีนมและผลิตภัณฑ์นม

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม (DAIRY PRODUCT MICROBIOLGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม (DAIRY PRODUCT MICROBIOLGY)

ผู้แต่ง : บุญศรี จงเสรีจิตต์

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์ระบาดวิทยาโมเลกุลกับโรคติดเชื้อคริปโตคอลคัสและแคนดิดา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประยุกต์ระบาดวิทยาโมเลกุลกับโรคติดเชื้อคริปโตคอลคัสและแคนดิดา

ผู้แต่ง : พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

จุลชีววิทยาทางอาหาร (FOOD MICROBIOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จุลชีววิทยาทางอาหาร (FOOD MICROBIOLOGY)

ผู้แต่ง : บุญศรี จงเสรีจิตต์

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY: BASIC PRINCIPLES (IE)

ผู้แต่ง : KATHLEEN PARK TALARO

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TALARO FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : BARRY CHESS

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROBIOLOGY FUNDAMENTALS: A CLINICAL APPROACH **

ผู้แต่ง : MARJORIE KELLY COWAN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BURTON'S MICROBIOLOGY FOR THE HEALTH SCIENCES (IE)

ผู้แต่ง : PAUL G. ENGELKIRK

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 3,141.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สแตฟิโลค็อกคัส (STAPHYLOCOCCUS)

ผู้แต่ง : อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์จากรา RHIZOPUS

ผู้แต่ง : วิเชียร กิจปรีชาวนิช

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRINCIPLES OF MOLECULAR VIROLOGY

ผู้แต่ง : ALAN J. CANN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

LABORATORY EXPERIMENTS IN MICROBIOLOGY (SPIRAL-BOUND)

ผู้แต่ง : TED R. JOHNSON et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 7,020.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 900.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY

ผู้แต่ง : KATHLEEN PARK TALARO

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BURTONS MICROBIOLOGY FOR THE HEALTH SCIE (IE)

ผู้แต่ง : PAUL G ENGELKIRK

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม