หนังสือเตรียมสอบจุลชีววิทยา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์

นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์

ผู้แต่ง : ขนิษฐา สมตระกูล

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมิณความเสี่ยงทางจุลินทรีย์และการจัดการ

การประเมิณความเสี่ยงทางจุลินทรีย์และการจัดการ

ผู้แต่ง : พิพัฒน์

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม (DAIRY PRODUCT MICROBIOLGY)

จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม (DAIRY PRODUCT MICROBIOLGY)

ผู้แต่ง : บุญศรี จงเสรีจิตต์

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม

จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิสัมพันธ์ของเชื้อราและพืช (FUNGAL-PLANT INTERACTION)

ปฏิสัมพันธ์ของเชื้อราและพืช (FUNGAL-PLANT INTERACTION)

ผู้แต่ง : โสภณ บุญลือ

฿ 1,104.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก

กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก

ผู้แต่ง : ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ และคณะ

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

CASE-BASED ATLAS OF MEDICAL MICROBES

CASE-BASED ATLAS OF MEDICAL MICROBES

ผู้แต่ง : KORAKRIT IMWATTANA et al.

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วิริยจารี

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

TALARO FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY (ISE)

TALARO FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : BARRY CHESS

฿ 1,402.00

อ่านเพิ่มเติม

PRESCOTT'S PRINCIPLES OF MICROBIOLOGY (ISE)

PRESCOTT'S PRINCIPLES OF MICROBIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : JOANNE WILLEY et al.

฿ 1,113.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY: WITH DISEASES BY TAXONOMY (GLOBAL EDITION)

MICROBIOLOGY: WITH DISEASES BY TAXONOMY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : ROBERT W. BAUMAN

฿ 850.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY: A HUMAN PERSPECTIVE

MICROBIOLOGY: A HUMAN PERSPECTIVE

ผู้แต่ง : DENISE G. ANDERSON

฿ 847.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY EXPERIMENTS: A HEALTH SCIENCE PERSPECTIVE (ISE)

MICROBIOLOGY EXPERIMENTS: A HEALTH SCIENCE PERSPECTIVE (ISE)

ผู้แต่ง : ANNA OLLER et al.

฿ 1,402.00

อ่านเพิ่มเติม

BENSON'S MICROBIOLOGICAL APPLICATIONS: LABORATORY MANUAL (CONCISE VERSION) (ISE)

BENSON'S MICROBIOLOGICAL APPLICATIONS: LABORATORY MANUAL (CONCISE VERSION) (ISE)

ผู้แต่ง : HEIDI R. SMITH et al.

฿ 1,402.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY FUNDAMENTALS: A CLINICAL APPROACH (ISE)

MICROBIOLOGY FUNDAMENTALS: A CLINICAL APPROACH (ISE)

ผู้แต่ง : MARJORIE KELLY COWAN et al.

฿ 1,547.00

อ่านเพิ่มเติม

THE GUT MICROBIOTA IN HEALTH AND DISEASE
สินค้าหมด

THE GUT MICROBIOTA IN HEALTH AND DISEASE

ผู้แต่ง : NIMMY SRIVASTAVA et al.

฿ 3,493.00

อ่านเพิ่มเติม

NESTER'S MICROBIOLOGY: A HUMAN PERSPECTIVE (ISE)
สินค้าหมด

NESTER'S MICROBIOLOGY: A HUMAN PERSPECTIVE (ISE)

ผู้แต่ง : DENISE G. ANDERSON et al.

฿ 1,402.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY FUNDAMENTALS: A CLINICAL APPROACH **
สินค้าหมด

MICROBIOLOGY FUNDAMENTALS: A CLINICAL APPROACH **

ผู้แต่ง : MARJORIE KELLY COWAN

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

BURTON'S MICROBIOLOGY FOR THE HEALTH SCIENCES (IE)
สินค้าหมด

BURTON'S MICROBIOLOGY FOR THE HEALTH SCIENCES (IE)

ผู้แต่ง : PAUL G. ENGELKIRK

฿ 2,966.00

อ่านเพิ่มเติม

จุลชีววิทยาและการประยุกต์
สินค้าหมด

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

ผู้แต่ง : วสุ ปฐมอารีย์

฿ 408.00

อ่านเพิ่มเติม

สแตฟิโลค็อกคัส (STAPHYLOCOCCUS)
สินค้าหมด

สแตฟิโลค็อกคัส (STAPHYLOCOCCUS)

ผู้แต่ง : อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์

฿ 213.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์จากรา RHIZOPUS
สินค้าหมด

กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์จากรา RHIZOPUS

ผู้แต่ง : วิเชียร กิจปรีชาวนิช

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

PRINCIPLES OF MOLECULAR VIROLOGY
สินค้าหมด

PRINCIPLES OF MOLECULAR VIROLOGY

ผู้แต่ง : ALAN J. CANN

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY
สินค้าหมด

FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY

ผู้แต่ง : KATHLEEN PARK TALARO

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์

ผู้แต่ง : ขนิษฐา สมตระกูล

มีสินค้า : 385 ในสต็อก

ราคา

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมิณความเสี่ยงทางจุลินทรีย์และการจัดการ

มีสินค้า : 214 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม (DAIRY PRODUCT MICROBIOLGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม (DAIRY PRODUCT MICROBIOLGY)

ผู้แต่ง : บุญศรี จงเสรีจิตต์

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิสัมพันธ์ของเชื้อราและพืช (FUNGAL-PLANT INTERACTION)

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,104.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก

ผู้แต่ง : ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ และคณะ

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

CASE-BASED ATLAS OF MEDICAL MICROBES

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CASE-BASED ATLAS OF MEDICAL MICROBES

ผู้แต่ง : KORAKRIT IMWATTANA et al.

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

TALARO FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TALARO FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : BARRY CHESS

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,402.00

อ่านเพิ่มเติม

PRESCOTT'S PRINCIPLES OF MICROBIOLOGY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRESCOTT'S PRINCIPLES OF MICROBIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : JOANNE WILLEY et al.

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,113.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY: WITH DISEASES BY TAXONOMY (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROBIOLOGY: WITH DISEASES BY TAXONOMY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : ROBERT W. BAUMAN

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 850.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY: A HUMAN PERSPECTIVE

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROBIOLOGY: A HUMAN PERSPECTIVE

ผู้แต่ง : DENISE G. ANDERSON

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 847.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY EXPERIMENTS: A HEALTH SCIENCE PERSPECTIVE (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROBIOLOGY EXPERIMENTS: A HEALTH SCIENCE PERSPECTIVE (ISE)

ผู้แต่ง : ANNA OLLER et al.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,402.00

อ่านเพิ่มเติม

BENSON'S MICROBIOLOGICAL APPLICATIONS: LABORATORY MANUAL (CONCISE VERSION) (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BENSON'S MICROBIOLOGICAL APPLICATIONS: LABORATORY MANUAL (CONCISE VERSION) (ISE)

ผู้แต่ง : HEIDI R. SMITH et al.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,402.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY FUNDAMENTALS: A CLINICAL APPROACH (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROBIOLOGY FUNDAMENTALS: A CLINICAL APPROACH (ISE)

ผู้แต่ง : MARJORIE KELLY COWAN et al.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,547.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE GUT MICROBIOTA IN HEALTH AND DISEASE

ผู้แต่ง : NIMMY SRIVASTAVA et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 3,493.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

NESTER'S MICROBIOLOGY: A HUMAN PERSPECTIVE (ISE)

ผู้แต่ง : DENISE G. ANDERSON et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,402.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROBIOLOGY FUNDAMENTALS: A CLINICAL APPROACH **

ผู้แต่ง : MARJORIE KELLY COWAN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BURTON'S MICROBIOLOGY FOR THE HEALTH SCIENCES (IE)

ผู้แต่ง : PAUL G. ENGELKIRK

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,966.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

ผู้แต่ง : วสุ ปฐมอารีย์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 408.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สแตฟิโลค็อกคัส (STAPHYLOCOCCUS)

ผู้แต่ง : อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 213.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์จากรา RHIZOPUS

ผู้แต่ง : วิเชียร กิจปรีชาวนิช

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRINCIPLES OF MOLECULAR VIROLOGY

ผู้แต่ง : ALAN J. CANN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY

ผู้แต่ง : KATHLEEN PARK TALARO

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม