หนังสือเทคโนโลยีการพลังงาน | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

ผู้แต่ง : สุภาวดี น้อยน้ำใส

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวมวล (BIOMASS)

ชีวมวล (BIOMASS)

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

ผู้แต่ง : ศิวลักษณ์ สงสมพันธุ์

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

โซลาร์เซลล์ 101

โซลาร์เซลล์ 101

ผู้แต่ง : เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

HANDBOOK OF WIND RESOURCE ASSESSMENT (HC)
สินค้าหมด

HANDBOOK OF WIND RESOURCE ASSESSMENT (HC)

ผู้แต่ง : SIMON WATSON

฿ 4,500.00

อ่านเพิ่มเติม

SOLAR FUELS (HC)
สินค้าหมด

SOLAR FUELS (HC)

ผู้แต่ง : NURDAN DEMIRCI SANKIR et al.

฿ 7,803.00

อ่านเพิ่มเติม

SUSTAINABLE ENERGY STORAGE IN THE SCOPE OF CIRCULAR ECONOMY: ADVANCED MATERIALS AND DEVICE DESIGN
สินค้าหมด

SUSTAINABLE ENERGY STORAGE IN THE SCOPE OF CIRCULAR ECONOMY: ADVANCED MATERIALS AND DEVICE DESIGN

ผู้แต่ง : CARLOS MIGUEL COSTA

฿ 5,940.00

อ่านเพิ่มเติม

CONVERSION OF WATER AND CO2 TO FUELS USING SOLAR ENERGY: SCIENCE, TECHNOLOGY AND MATERIALS (HC)
สินค้าหมด

CONVERSION OF WATER AND CO2 TO FUELS USING SOLAR ENERGY: SCIENCE, TECHNOLOGY AND MATERIALS (HC)

ผู้แต่ง : OOMMAN K. VARGHESE et al.

฿ 6,651.00

อ่านเพิ่มเติม

CLEAN AND RENEWABLE ENERGY PRODUCTION (HC)
สินค้าหมด

CLEAN AND RENEWABLE ENERGY PRODUCTION (HC)

ผู้แต่ง : SURAJIT MONDAL et al.

฿ 7,884.00

อ่านเพิ่มเติม

ENERGY SYSTEMS: A PROJECT-BASED APPROACH TO FOUNDATIONS AND FRONTIERS OF ENERGY CONVERSION
สินค้าหมด

ENERGY SYSTEMS: A PROJECT-BASED APPROACH TO FOUNDATIONS AND FRONTIERS OF ENERGY CONVERSION

ผู้แต่ง : LEON LIEBENBERG

฿ 3,078.00

อ่านเพิ่มเติม

ENERGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
สินค้าหมด

ENERGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ผู้แต่ง : HASANUZZAMAN

฿ 2,817.00

อ่านเพิ่มเติม

พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
สินค้าหมด

พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

ผู้แต่ง : วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็งสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาด :การจำลอง การออกแบบและการวิเคราะห์
สินค้าหมด

ระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็งสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาด :การจำลอง การออกแบบและการวิเคราะห์

ผู้แต่ง : อมรชัย อาภรณ์วิชานพ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ
สินค้าหมด

เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ

ผู้แต่ง : วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีพลังงานลม
สินค้าหมด

เทคโนโลยีพลังงานลม

ผู้แต่ง : จอมภพ แววศักดิ์

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

RENEWABLE ENERGY: CAN IT DELIVER?
สินค้าหมด

RENEWABLE ENERGY: CAN IT DELIVER?

ผู้แต่ง : DAVID ELLIOTT

฿ 1,899.00

อ่านเพิ่มเติม

THE ENERGY SYSTEM: TECHNOLOGY, ECONOMICS, MARKETS, AND POLICY (HC)
สินค้าหมด

THE ENERGY SYSTEM: TECHNOLOGY, ECONOMICS, MARKETS, AND POLICY (HC)

ผู้แต่ง : TRAVIS BRADFORD

฿ 4,410.00

อ่านเพิ่มเติม

THE NEW MAP: ENERGY, CLIMATE, AND THE CLASH OF NATIONS (HC)
สินค้าหมด

THE NEW MAP: ENERGY, CLIMATE, AND THE CLASH OF NATIONS (HC)

ผู้แต่ง : DANIEL YERGIN

฿ 1,530.00

อ่านเพิ่มเติม

FUTURE ENERGY: IMPROVED, SUSTAINABLE AND CLEAN OPTIONS FOR OUR PLANET
สินค้าหมด

FUTURE ENERGY: IMPROVED, SUSTAINABLE AND CLEAN OPTIONS FOR OUR PLANET

ผู้แต่ง : TREVOR M. LETCHER

฿ 4,761.00

อ่านเพิ่มเติม

THE FUTURE OF ENERGY: THE 2021 GUIDE TO THE ENERGY TRANSITION
สินค้าหมด

THE FUTURE OF ENERGY: THE 2021 GUIDE TO THE ENERGY TRANSITION

ผู้แต่ง : JOHN MICHAEL ARMSTRONG

฿ 657.00

อ่านเพิ่มเติม

BIOMASS PROCESSING TECHNOLOGIES
สินค้าหมด

BIOMASS PROCESSING TECHNOLOGIES

ผู้แต่ง : VLADIMIR STREZOV et al.

฿ 1,845.00

อ่านเพิ่มเติม

เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเชื้อเพลิง (FUELS AND FUEL TECHNOLOGY)
สินค้าหมด

เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเชื้อเพลิง (FUELS AND FUEL TECHNOLOGY)

ผู้แต่ง : พัชรี อินธนู

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

THE NEW MAP: ENERGY, CLIMATE, AND THE CLASH OF NATIONS
สินค้าหมด

THE NEW MAP: ENERGY, CLIMATE, AND THE CLASH OF NATIONS

ผู้แต่ง : DANIEL YERGIN

฿ 850.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง
สินค้าหมด

ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง

ผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์

฿ 152.00

อ่านเพิ่มเติม

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

ผู้แต่ง : สุภาวดี น้อยน้ำใส

มีสินค้า : 187 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวมวล (BIOMASS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวมวล (BIOMASS)

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

ผู้แต่ง : ศิวลักษณ์ สงสมพันธุ์

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

โซลาร์เซลล์ 101

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โซลาร์เซลล์ 101

ผู้แต่ง : เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HANDBOOK OF WIND RESOURCE ASSESSMENT (HC)

ผู้แต่ง : SIMON WATSON

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,500.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SOLAR FUELS (HC)

ผู้แต่ง : NURDAN DEMIRCI SANKIR et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 7,803.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 5,940.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 6,651.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CLEAN AND RENEWABLE ENERGY PRODUCTION (HC)

ผู้แต่ง : SURAJIT MONDAL et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 7,884.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 3,078.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ENERGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ผู้แต่ง : HASANUZZAMAN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,817.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ

ผู้แต่ง : วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีพลังงานลม

ผู้แต่ง : จอมภพ แววศักดิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

RENEWABLE ENERGY: CAN IT DELIVER?

ผู้แต่ง : DAVID ELLIOTT

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,899.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE ENERGY SYSTEM: TECHNOLOGY, ECONOMICS, MARKETS, AND POLICY (HC)

ผู้แต่ง : TRAVIS BRADFORD

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,410.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE NEW MAP: ENERGY, CLIMATE, AND THE CLASH OF NATIONS (HC)

ผู้แต่ง : DANIEL YERGIN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,530.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FUTURE ENERGY: IMPROVED, SUSTAINABLE AND CLEAN OPTIONS FOR OUR PLANET

ผู้แต่ง : TREVOR M. LETCHER

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,761.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE FUTURE OF ENERGY: THE 2021 GUIDE TO THE ENERGY TRANSITION

ผู้แต่ง : JOHN MICHAEL ARMSTRONG

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 657.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BIOMASS PROCESSING TECHNOLOGIES

ผู้แต่ง : VLADIMIR STREZOV et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,845.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE NEW MAP: ENERGY, CLIMATE, AND THE CLASH OF NATIONS

ผู้แต่ง : DANIEL YERGIN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 850.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 152.00

อ่านเพิ่มเติม