หนังสือเทคโนโลยีการพลังงาน | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

ผู้แต่ง : สุภาวดี น้อยน้ำใส

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง

ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง

ผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์

฿ 152.00

อ่านเพิ่มเติม

โซลาร์เซลล์ 101

โซลาร์เซลล์ 101

ผู้แต่ง : เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวมวล (BIOMASS)

ชีวมวล (BIOMASS)

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

รถไฟฟ้า EV 101

รถไฟฟ้า EV 101

ผู้แต่ง : เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์ และคณะ

฿ 310.00

อ่านเพิ่มเติม

เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ

เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ

ผู้แต่ง : วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

SIMULATION OF POWER SYSTEM WITH RENEWABLES
สินค้าหมด

SIMULATION OF POWER SYSTEM WITH RENEWABLES

ผู้แต่ง : LINASH KUNJUMUHAMMED et al.

฿ 2,835.00

อ่านเพิ่มเติม

ENERGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
สินค้าหมด

ENERGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ผู้แต่ง : HASANUZZAMAN

฿ 2,817.00

อ่านเพิ่มเติม

พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
สินค้าหมด

พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

ผู้แต่ง : วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็งสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาด :การจำลอง การออกแบบและการวิเคราะห์
สินค้าหมด

ระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็งสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาด :การจำลอง การออกแบบและการวิเคราะห์

ผู้แต่ง : อมรชัย อาภรณ์วิชานพ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์
สินค้าหมด

เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์

ผู้แต่ง : เสริม จันทร์ฉาย

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีพลังงานลม
สินค้าหมด

เทคโนโลยีพลังงานลม

ผู้แต่ง : จอมภพ แววศักดิ์

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

RENEWABLE ENERGY: CAN IT DELIVER?
สินค้าหมด

RENEWABLE ENERGY: CAN IT DELIVER?

ผู้แต่ง : DAVID ELLIOTT

฿ 1,899.00

อ่านเพิ่มเติม

THE ENERGY SYSTEM: TECHNOLOGY, ECONOMICS, MARKETS, AND POLICY (HC)
สินค้าหมด

THE ENERGY SYSTEM: TECHNOLOGY, ECONOMICS, MARKETS, AND POLICY (HC)

ผู้แต่ง : TRAVIS BRADFORD

฿ 4,410.00

อ่านเพิ่มเติม

THE NEW MAP: ENERGY, CLIMATE, AND THE CLASH OF NATIONS (HC)
สินค้าหมด

THE NEW MAP: ENERGY, CLIMATE, AND THE CLASH OF NATIONS (HC)

ผู้แต่ง : DANIEL YERGIN

฿ 1,530.00

อ่านเพิ่มเติม

FUTURE ENERGY: IMPROVED, SUSTAINABLE AND CLEAN OPTIONS FOR OUR PLANET
สินค้าหมด

FUTURE ENERGY: IMPROVED, SUSTAINABLE AND CLEAN OPTIONS FOR OUR PLANET

ผู้แต่ง : TREVOR M. LETCHER

฿ 4,761.00

อ่านเพิ่มเติม

THE FUTURE OF ENERGY: THE 2021 GUIDE TO THE ENERGY TRANSITION
สินค้าหมด

THE FUTURE OF ENERGY: THE 2021 GUIDE TO THE ENERGY TRANSITION

ผู้แต่ง : JOHN MICHAEL ARMSTRONG

฿ 657.00

อ่านเพิ่มเติม

BIOMASS PROCESSING TECHNOLOGIES
สินค้าหมด

BIOMASS PROCESSING TECHNOLOGIES

ผู้แต่ง : VLADIMIR STREZOV et al.

฿ 1,845.00

อ่านเพิ่มเติม

เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเชื้อเพลิง (FUELS AND FUEL TECHNOLOGY)
สินค้าหมด

เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเชื้อเพลิง (FUELS AND FUEL TECHNOLOGY)

ผู้แต่ง : พัชรี อินธนู

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

THE NEW MAP: ENERGY, CLIMATE, AND THE CLASH OF NATIONS
สินค้าหมด

THE NEW MAP: ENERGY, CLIMATE, AND THE CLASH OF NATIONS

ผู้แต่ง : DANIEL YERGIN

฿ 850.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
สินค้าหมด

คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

ผู้แต่ง : ศิวลักษณ์ สงสมพันธุ์

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

MATERIALS FOR SOLAR ENERGY CONVERSION: MATERIALS, METHODS AND APPLICATIONS (HC)
สินค้าหมด

MATERIALS FOR SOLAR ENERGY CONVERSION: MATERIALS, METHODS AND APPLICATIONS (HC)

ผู้แต่ง : R. RAJASEKAR et al.

฿ 6,948.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO ENERGY AND SUSTAINABILITY (HC)
สินค้าหมด

INTRODUCTION TO ENERGY AND SUSTAINABILITY (HC)

ผู้แต่ง : OGNJEN S. MILJANIC et al.

฿ 3,555.00

อ่านเพิ่มเติม

HYBRID PEROVSKITE SOLAR CELLS: CHARACTERISTICS AND OPERATION (HC)
สินค้าหมด

HYBRID PEROVSKITE SOLAR CELLS: CHARACTERISTICS AND OPERATION (HC)

ผู้แต่ง : HIROYUKI FUJIWARA

฿ 6,795.00

อ่านเพิ่มเติม

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

ผู้แต่ง : สุภาวดี น้อยน้ำใส

มีสินค้า : 168 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง

มีสินค้า : 43 ในสต็อก

ราคา

฿ 152.00

อ่านเพิ่มเติม

โซลาร์เซลล์ 101

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โซลาร์เซลล์ 101

ผู้แต่ง : เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวมวล (BIOMASS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวมวล (BIOMASS)

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

รถไฟฟ้า EV 101

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รถไฟฟ้า EV 101

ผู้แต่ง : เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์ และคณะ

มีสินค้า : 37 ในสต็อก

ราคา

฿ 310.00

อ่านเพิ่มเติม

เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ

ผู้แต่ง : วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SIMULATION OF POWER SYSTEM WITH RENEWABLES

ผู้แต่ง : LINASH KUNJUMUHAMMED et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,835.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ENERGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ผู้แต่ง : HASANUZZAMAN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,817.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีพลังงานลม

ผู้แต่ง : จอมภพ แววศักดิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

RENEWABLE ENERGY: CAN IT DELIVER?

ผู้แต่ง : DAVID ELLIOTT

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,899.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE ENERGY SYSTEM: TECHNOLOGY, ECONOMICS, MARKETS, AND POLICY (HC)

ผู้แต่ง : TRAVIS BRADFORD

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,410.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE NEW MAP: ENERGY, CLIMATE, AND THE CLASH OF NATIONS (HC)

ผู้แต่ง : DANIEL YERGIN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,530.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FUTURE ENERGY: IMPROVED, SUSTAINABLE AND CLEAN OPTIONS FOR OUR PLANET

ผู้แต่ง : TREVOR M. LETCHER

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,761.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE FUTURE OF ENERGY: THE 2021 GUIDE TO THE ENERGY TRANSITION

ผู้แต่ง : JOHN MICHAEL ARMSTRONG

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 657.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BIOMASS PROCESSING TECHNOLOGIES

ผู้แต่ง : VLADIMIR STREZOV et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,845.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE NEW MAP: ENERGY, CLIMATE, AND THE CLASH OF NATIONS

ผู้แต่ง : DANIEL YERGIN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 850.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

ผู้แต่ง : ศิวลักษณ์ สงสมพันธุ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 6,948.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTRODUCTION TO ENERGY AND SUSTAINABILITY (HC)

ผู้แต่ง : OGNJEN S. MILJANIC et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 3,555.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HYBRID PEROVSKITE SOLAR CELLS: CHARACTERISTICS AND OPERATION (HC)

ผู้แต่ง : HIROYUKI FUJIWARA

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 6,795.00

อ่านเพิ่มเติม