หนังสือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

ผู้แต่ง : ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ และคณะ

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

ผู้แต่ง : วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ

฿ 245.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 1

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 1

ผู้แต่ง : วีรศักดิ์ บุญทน 

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

ชั้นเรียนแรกในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าระดับมหาวิทยาลัย

ชั้นเรียนแรกในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าระดับมหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ภากร ไทยพิทักษ์

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 :วงจรกระแสสลับ

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 :วงจรกระแสสลับ

ผู้แต่ง : ชุมพล อันตรเสน และคณะ

฿ 154.00

อ่านเพิ่มเติม

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

ผู้แต่ง : BEHZAD RAZAVI

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2

ผู้แต่ง : กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมไมโครเวฟ

วิศวกรรมไมโครเวฟ

ผู้แต่ง : บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

ตัวนำยวดยิ่งพื้นฐาน

ตัวนำยวดยิ่งพื้นฐาน

ผู้แต่ง : พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING)

วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

เซลล์แสงอาทิตย์ในมุมมองเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (SOLAR CELLS IN ELECTRONICS PERSPECTIVE)

เซลล์แสงอาทิตย์ในมุมมองเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (SOLAR CELLS IN ELECTRONICS PERSPECTIVE)

ผู้แต่ง : เมธี คุณรักษา

฿ 414.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

ผู้แต่ง : กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

฿ 140.00

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายระบบโทรคมนาคม

เครือข่ายระบบโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบระบบไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9 ตามมาตรฐาน วสท. 2564)

การออกแบบระบบไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9 ตามมาตรฐาน วสท. 2564)

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สมชัย หิรัญวโรดม

฿ 369.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิต

เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิต

ผู้แต่ง : พานิช อินต๊ะ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้แต่ง : พิชญ ดาราพงษ์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ELECTRONIC PRINCIPLES (ISE)

ELECTRONIC PRINCIPLES (ISE)

ผู้แต่ง : ALBERT MALVINO et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

ENGINEERING ELECTROMAGNETICS

ENGINEERING ELECTROMAGNETICS

ผู้แต่ง : HAYT,

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

ลดค่าไฟเป็นล้านด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่

ลดค่าไฟเป็นล้านด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่

ผู้แต่ง : ไพศาล จิรานันตรัตน์

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

PRINCIPLES OF ELECTRONIC MATERIALS AND DEVICES

PRINCIPLES OF ELECTRONIC MATERIALS AND DEVICES

ผู้แต่ง : KASAP, S.O.

฿ 913.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

มีสินค้า : 318 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

ผู้แต่ง : ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ และคณะ

มีสินค้า : 318 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

ผู้แต่ง : วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ

มีสินค้า : 256 ในสต็อก

ราคา

฿ 245.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 1

ผู้แต่ง : วีรศักดิ์ บุญทน 

มีสินค้า : 250 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

ชั้นเรียนแรกในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าระดับมหาวิทยาลัย

มีสินค้า : 246 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 239 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 :วงจรกระแสสลับ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 :วงจรกระแสสลับ

ผู้แต่ง : ชุมพล อันตรเสน และคณะ

มีสินค้า : 236 ในสต็อก

ราคา

฿ 154.00

อ่านเพิ่มเติม

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

ผู้แต่ง : BEHZAD RAZAVI

มีสินค้า : 202 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2

ผู้แต่ง : กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

มีสินค้า : 201 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมไมโครเวฟ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมไมโครเวฟ

ผู้แต่ง : บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

มีสินค้า : 195 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

ตัวนำยวดยิ่งพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตัวนำยวดยิ่งพื้นฐาน

ผู้แต่ง : พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

มีสินค้า : 195 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING)

มีสินค้า : 192 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

เซลล์แสงอาทิตย์ในมุมมองเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (SOLAR CELLS IN ELECTRONICS PERSPECTIVE)

มีสินค้า : 190 ในสต็อก

ราคา

฿ 414.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

ผู้แต่ง : กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

มีสินค้า : 184 ในสต็อก

ราคา

฿ 140.00

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายระบบโทรคมนาคม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เครือข่ายระบบโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

มีสินค้า : 182 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบระบบไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9 ตามมาตรฐาน วสท. 2564)

มีสินค้า : 144 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สมชัย หิรัญวโรดม

มีสินค้า : 128 ในสต็อก

ราคา

฿ 369.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิต

มีสินค้า : 124 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้แต่ง : พิชญ ดาราพงษ์

มีสินค้า : 84 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ELECTRONIC PRINCIPLES (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ELECTRONIC PRINCIPLES (ISE)

ผู้แต่ง : ALBERT MALVINO et al.

มีสินค้า : 60 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

ENGINEERING ELECTROMAGNETICS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ENGINEERING ELECTROMAGNETICS

ผู้แต่ง : HAYT,

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

ลดค่าไฟเป็นล้านด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่

มีสินค้า : 49 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

PRINCIPLES OF ELECTRONIC MATERIALS AND DEVICES

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRINCIPLES OF ELECTRONIC MATERIALS AND DEVICES

ผู้แต่ง : KASAP, S.O.

มีสินค้า : 47 ในสต็อก

ราคา

฿ 913.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 37 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม