หนังสือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ชั้นเรียนแรกในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าระดับมหาวิทยาลัย

ชั้นเรียนแรกในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าระดับมหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ภากร ไทยพิทักษ์

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2

ผู้แต่ง : กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING)

วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

฿ 416.00

อ่านเพิ่มเติม

เซลล์แสงอาทิตย์ในมุมมองเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (SOLAR CELLS IN ELECTRONICS PERSPECTIVE)

เซลล์แสงอาทิตย์ในมุมมองเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (SOLAR CELLS IN ELECTRONICS PERSPECTIVE)

ผู้แต่ง : เมธี คุณรักษา

฿ 391.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สมชัย หิรัญวโรดม

฿ 348.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิต

เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิต

ผู้แต่ง : พานิช อินต๊ะ

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

ผู้แต่ง : BEHZAD RAZAVI

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายระบบโทรคมนาคม

เครือข่ายระบบโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

฿ 34.00

อ่านเพิ่มเติม

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

ผู้แต่ง : ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ และคณะ

฿ 34.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

฿ 140.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

ผู้แต่ง : กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

฿ 132.00

อ่านเพิ่มเติม

ตัวนำยวดยิ่งพื้นฐาน

ตัวนำยวดยิ่งพื้นฐาน

ผู้แต่ง : พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

฿ 25.00

อ่านเพิ่มเติม

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

ผู้แต่ง : วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ

฿ 232.00

อ่านเพิ่มเติม

ลดค่าไฟเป็นล้านด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่

ลดค่าไฟเป็นล้านด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่

ผู้แต่ง : ไพศาล จิรานันตรัตน์

฿ 416.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมไมโครเวฟ

วิศวกรรมไมโครเวฟ

ผู้แต่ง : บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

฿ 34.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย:ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 2565

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย:ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้ลึกแบตเตอรี่ ใช้เป็น ใช้คุ้ม ใช้ทน

รู้ลึกแบตเตอรี่ ใช้เป็น ใช้คุ้ม ใช้ทน

ผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 425.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบระบบไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9 ตามมาตรฐาน วสท. 2564)

การออกแบบระบบไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9 ตามมาตรฐาน วสท. 2564)

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์

฿ 425.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้แต่ง : พิชญ ดาราพงษ์

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ENGINEERING ELECTROMAGNETICS)

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ENGINEERING ELECTROMAGNETICS)

ผู้แต่ง : WILLIAM H. HAYT และคณะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน พ.ศ. 2565

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

อุปกรณ์สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย

อุปกรณ์สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย

ผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์

฿ 106.00

อ่านเพิ่มเติม

ชั้นเรียนแรกในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าระดับมหาวิทยาลัย

มีสินค้า : 273 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2

ผู้แต่ง : กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

มีสินค้า : 206 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING)

มีสินค้า : 192 ในสต็อก

ราคา

฿ 416.00

อ่านเพิ่มเติม

เซลล์แสงอาทิตย์ในมุมมองเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (SOLAR CELLS IN ELECTRONICS PERSPECTIVE)

มีสินค้า : 170 ในสต็อก

ราคา

฿ 391.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สมชัย หิรัญวโรดม

มีสินค้า : 129 ในสต็อก

ราคา

฿ 348.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิต

มีสินค้า : 128 ในสต็อก

ราคา

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

ผู้แต่ง : BEHZAD RAZAVI

มีสินค้า : 125 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายระบบโทรคมนาคม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เครือข่ายระบบโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

มีสินค้า : 77 ในสต็อก

ราคา

฿ 34.00

อ่านเพิ่มเติม

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

ผู้แต่ง : ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ และคณะ

มีสินค้า : 71 ในสต็อก

ราคา

฿ 34.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

มีสินค้า : 64 ในสต็อก

ราคา

฿ 140.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

ผู้แต่ง : กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

มีสินค้า : 62 ในสต็อก

ราคา

฿ 132.00

อ่านเพิ่มเติม

ตัวนำยวดยิ่งพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตัวนำยวดยิ่งพื้นฐาน

ผู้แต่ง : พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

มีสินค้า : 59 ในสต็อก

ราคา

฿ 25.00

อ่านเพิ่มเติม

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

ผู้แต่ง : วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ

มีสินค้า : 55 ในสต็อก

ราคา

฿ 232.00

อ่านเพิ่มเติม

ลดค่าไฟเป็นล้านด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่

มีสินค้า : 55 ในสต็อก

ราคา

฿ 416.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมไมโครเวฟ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมไมโครเวฟ

ผู้แต่ง : บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 34.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย:ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 2565

มีสินค้า : 49 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้ลึกแบตเตอรี่ ใช้เป็น ใช้คุ้ม ใช้ทน

มีสินค้า : 49 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 44 ในสต็อก

ราคา

฿ 425.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบระบบไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9 ตามมาตรฐาน วสท. 2564)

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 425.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 37 ในสต็อก

ราคา

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้แต่ง : พิชญ ดาราพงษ์

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ENGINEERING ELECTROMAGNETICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ENGINEERING ELECTROMAGNETICS)

ผู้แต่ง : WILLIAM H. HAYT และคณะ

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน พ.ศ. 2565

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

อุปกรณ์สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุปกรณ์สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย

ผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 106.00

อ่านเพิ่มเติม