หนังสือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

ผู้แต่ง : ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ และคณะ

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

ตัวนำยวดยิ่งพื้นฐาน

ตัวนำยวดยิ่งพื้นฐาน

ผู้แต่ง : พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมไมโครเวฟ

วิศวกรรมไมโครเวฟ

ผู้แต่ง : บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

ผู้แต่ง : กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

฿ 140.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 1

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 1

ผู้แต่ง : วีรศักดิ์ บุญทน 

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

ผู้แต่ง : วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ

฿ 245.00

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายระบบโทรคมนาคม

เครือข่ายระบบโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบระบบไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9 ตามมาตรฐาน วสท. 2564)

การออกแบบระบบไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9 ตามมาตรฐาน วสท. 2564)

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 :วงจรกระแสสลับ

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 :วงจรกระแสสลับ

ผู้แต่ง : ชุมพล อันตรเสน และคณะ

฿ 154.00

อ่านเพิ่มเติม

ชั้นเรียนแรกในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าระดับมหาวิทยาลัย

ชั้นเรียนแรกในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าระดับมหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ภากร ไทยพิทักษ์

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING)

วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2

ผู้แต่ง : กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

ผู้แต่ง : BEHZAD RAZAVI

฿ 670.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สมชัย หิรัญวโรดม

฿ 369.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้แต่ง : พิชญ ดาราพงษ์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

สัญญาณและระบบสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า (SIGNAL AND SYTEMS FOR ELECTRICAL ENGINEERING)

สัญญาณและระบบสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า (SIGNAL AND SYTEMS FOR ELECTRICAL ENGINEERING)

ผู้แต่ง : นรรัตน์ วัฒนมงคล

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ตกริด :กรณีศึกษาเมืองแม่ฮ่องสอน

การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ตกริด :กรณีศึกษาเมืองแม่ฮ่องสอน

ผู้แต่ง : แนบบุญ หุนเจริญ

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING (ISE)

FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING (ISE)

ผู้แต่ง : GIORGIO RIZZONI

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิต

เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิต

ผู้แต่ง : พานิช อินต๊ะ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

ENGINEERING CIRCUIT ANALYSIS (ISE)

ENGINEERING CIRCUIT ANALYSIS (ISE)

ผู้แต่ง : WILLIAM H. HAYT et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย:ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 2565

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย:ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ELECTRONIC PRINCIPLES (ISE)

ELECTRONIC PRINCIPLES (ISE)

ผู้แต่ง : ALBERT MALVINO et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

ผู้แต่ง : ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ และคณะ

มีสินค้า : 1014 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

ตัวนำยวดยิ่งพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตัวนำยวดยิ่งพื้นฐาน

ผู้แต่ง : พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

มีสินค้า : 837 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมไมโครเวฟ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมไมโครเวฟ

ผู้แต่ง : บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

มีสินค้า : 711 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

ผู้แต่ง : กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

มีสินค้า : 708 ในสต็อก

ราคา

฿ 140.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 1

ผู้แต่ง : วีรศักดิ์ บุญทน 

มีสินค้า : 538 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

มีสินค้า : 475 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

ผู้แต่ง : วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ

มีสินค้า : 449 ในสต็อก

ราคา

฿ 245.00

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายระบบโทรคมนาคม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เครือข่ายระบบโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

มีสินค้า : 416 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบระบบไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9 ตามมาตรฐาน วสท. 2564)

มีสินค้า : 385 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 :วงจรกระแสสลับ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 :วงจรกระแสสลับ

ผู้แต่ง : ชุมพล อันตรเสน และคณะ

มีสินค้า : 307 ในสต็อก

ราคา

฿ 154.00

อ่านเพิ่มเติม

ชั้นเรียนแรกในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าระดับมหาวิทยาลัย

มีสินค้า : 265 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING)

มีสินค้า : 265 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2

ผู้แต่ง : กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

มีสินค้า : 250 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

ผู้แต่ง : BEHZAD RAZAVI

มีสินค้า : 206 ในสต็อก

ราคา

฿ 670.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สมชัย หิรัญวโรดม

มีสินค้า : 169 ในสต็อก

ราคา

฿ 369.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้แต่ง : พิชญ ดาราพงษ์

มีสินค้า : 168 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

สัญญาณและระบบสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า (SIGNAL AND SYTEMS FOR ELECTRICAL ENGINEERING)

มีสินค้า : 162 ในสต็อก

ราคา

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 148 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ตกริด :กรณีศึกษาเมืองแม่ฮ่องสอน

มีสินค้า : 146 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING (ISE)

ผู้แต่ง : GIORGIO RIZZONI

มีสินค้า : 111 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิต

มีสินค้า : 105 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

ENGINEERING CIRCUIT ANALYSIS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ENGINEERING CIRCUIT ANALYSIS (ISE)

ผู้แต่ง : WILLIAM H. HAYT et al.

มีสินค้า : 70 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย:ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 2565

มีสินค้า : 61 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ELECTRONIC PRINCIPLES (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ELECTRONIC PRINCIPLES (ISE)

ผู้แต่ง : ALBERT MALVINO et al.

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม