หนังสือรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ผู้แต่ง : NICCOLO MACHIAVELLI

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ผู้แต่ง : JOHN LOCKE (จอห์น ล็อก)

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : สุรพล พรมกุล

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

ผู้แต่ง : DANIEL W. DREZNER

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ผู้แต่ง : เกษียร เตชะพีระ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 (A POLITICAL HISTORY OF THAILAND-SIAM 1932-1957)

ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 (A POLITICAL HISTORY OF THAILAND-SIAM 1932-1957)

ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

ปิยกษัตริย์ :เส้นทางสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก, 1849

ปิยกษัตริย์ :เส้นทางสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก, 1849

ผู้แต่ง : ไชยันต์ ไชยพร

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

ยุคคนเดือด :ประวัติศาสตร์ปัจจุบัน

ยุคคนเดือด :ประวัติศาสตร์ปัจจุบัน

ผู้แต่ง : ปังกัช มิชรา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 :พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทย

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 :พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทย

ผู้แต่ง : ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยดิจิทัล (DIGITAL DEMOCRACY)

ประชาธิปไตยดิจิทัล (DIGITAL DEMOCRACY)

ผู้แต่ง : วีระ เลิศสมพร

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

(ต่อต้าน) คอร์รัปชัน 101 ((ANTI) CORRUPTION 101)

(ต่อต้าน) คอร์รัปชัน 101 ((ANTI) CORRUPTION 101)

ผู้แต่ง : ต่อภัสสร์ ยมนาค และคณะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักรัฐศาสตร์ (POLITICAL SCIENCE)

หลักรัฐศาสตร์ (POLITICAL SCIENCE)

ผู้แต่ง : เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก กับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก กับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ผู้แต่ง : จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร :บรรณาธิการ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฎิบัติในเวียดนามและไทย ในมุมมองเปรียบเทียบ

พัฒนาการ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฎิบัติในเวียดนามและไทย ในมุมมองเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง : ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก

ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก

ผู้แต่ง : ไชยวัฒน์ ค้ำชู :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักรัฐศาสตร์

หลักรัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ไพรวัลย์ เคนพรม

฿ 387.00

อ่านเพิ่มเติม

พรรคการเมืองเปรียบเทียบ

พรรคการเมืองเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง : ไพรวัลย์ เคนพรม

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (THAILAND: THE POLITICS OF DESPOTIC PATERNALISM)

การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (THAILAND: THE POLITICS OF DESPOTIC PATERNALISM)

ผู้แต่ง : ทักษ์ เฉลิมเตียรณ

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

ผู้แต่ง : ต่อตระกูล ยมนาค และคณะ

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

21 LESSONS FOR THE 21ST CENTURY (ENGLISH VERSION)

21 LESSONS FOR THE 21ST CENTURY (ENGLISH VERSION)

ผู้แต่ง : YUVAL NOAH HARARI

฿ 513.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

ผู้แต่ง : โชติ บดีรัฐ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ผู้แต่ง : NICCOLO MACHIAVELLI

มีสินค้า : 775 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ผ่านฟ้าลีลาศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

มีสินค้า : 735 ในสต็อก

ราคา

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ผู้แต่ง : JOHN LOCKE (จอห์น ล็อก)

มีสินค้า : 633 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

มีสินค้า : 538 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

มีสินค้า : 516 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

มีสินค้า : 461 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

มีสินค้า : 445 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ผู้แต่ง : เกษียร เตชะพีระ

มีสินค้า : 441 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 (A POLITICAL HISTORY OF THAILAND-SIAM 1932-1957)

มีสินค้า : 302 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

ปิยกษัตริย์ :เส้นทางสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก, 1849

มีสินค้า : 273 ในสต็อก

ราคา

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

ยุคคนเดือด :ประวัติศาสตร์ปัจจุบัน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยุคคนเดือด :ประวัติศาสตร์ปัจจุบัน

ผู้แต่ง : ปังกัช มิชรา

มีสินค้า : 230 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 :พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทย

มีสินค้า : 224 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยดิจิทัล (DIGITAL DEMOCRACY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประชาธิปไตยดิจิทัล (DIGITAL DEMOCRACY)

ผู้แต่ง : วีระ เลิศสมพร

มีสินค้า : 186 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

(ต่อต้าน) คอร์รัปชัน 101 ((ANTI) CORRUPTION 101)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

(ต่อต้าน) คอร์รัปชัน 101 ((ANTI) CORRUPTION 101)

ผู้แต่ง : ต่อภัสสร์ ยมนาค และคณะ

มีสินค้า : 186 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักรัฐศาสตร์ (POLITICAL SCIENCE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักรัฐศาสตร์ (POLITICAL SCIENCE)

ผู้แต่ง : เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

มีสินค้า : 180 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก กับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก กับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ผู้แต่ง : จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 179 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฎิบัติในเวียดนามและไทย ในมุมมองเปรียบเทียบ

มีสินค้า : 173 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก

ผู้แต่ง : ไชยวัฒน์ ค้ำชู :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 154 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักรัฐศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักรัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ไพรวัลย์ เคนพรม

มีสินค้า : 148 ในสต็อก

ราคา

฿ 387.00

อ่านเพิ่มเติม

พรรคการเมืองเปรียบเทียบ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พรรคการเมืองเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง : ไพรวัลย์ เคนพรม

มีสินค้า : 137 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (THAILAND: THE POLITICS OF DESPOTIC PATERNALISM)

มีสินค้า : 125 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

ผู้แต่ง : ต่อตระกูล ยมนาค และคณะ

มีสินค้า : 124 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

21 LESSONS FOR THE 21ST CENTURY (ENGLISH VERSION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

21 LESSONS FOR THE 21ST CENTURY (ENGLISH VERSION)

ผู้แต่ง : YUVAL NOAH HARARI

มีสินค้า : 112 ในสต็อก

ราคา

฿ 513.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

มีสินค้า : 98 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม