หนังสือรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

฿ 318.00

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ผู้แต่ง : NICCOLO MACHIAVELLI

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ผู้แต่ง : JOHN LOCKE (จอห์น ล็อก)

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์

การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้แต่ง : จุมพล หนิมพานิช และคณะ

฿ 416.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : สุรพล พรมกุล

฿ 221.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ผู้แต่ง : เกษียร เตชะพีระ

฿ 200.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

ผู้แต่ง : DANIEL W. DREZNER

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 (A POLITICAL HISTORY OF THAILAND-SIAM 1932-1957)

ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 (A POLITICAL HISTORY OF THAILAND-SIAM 1932-1957)

ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

฿ 440.00

อ่านเพิ่มเติม

ปิยกษัตริย์ :เส้นทางสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก, 1849

ปิยกษัตริย์ :เส้นทางสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก, 1849

ผู้แต่ง : ไชยันต์ ไชยพร

฿ 314.00

อ่านเพิ่มเติม

ยุคคนเดือด :ประวัติศาสตร์ปัจจุบัน

ยุคคนเดือด :ประวัติศาสตร์ปัจจุบัน

ผู้แต่ง : ปังกัช มิชรา

฿ 331.00

อ่านเพิ่มเติม

ความคิดเห็นสาธารณะ :ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการเมือง

ความคิดเห็นสาธารณะ :ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการเมือง

ผู้แต่ง : ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 :พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทย

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 :พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทย

ผู้แต่ง : ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐกิจการเมือง :ความมั่งคั่ง อำนาจ และชนชั้น

เศรษฐกิจการเมือง :ความมั่งคั่ง อำนาจ และชนชั้น

ผู้แต่ง : ปวงชน อุนจะนำ

฿ 374.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฎิบัติในเวียดนามและไทย ในมุมมองเปรียบเทียบ

พัฒนาการ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฎิบัติในเวียดนามและไทย ในมุมมองเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง : ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก กับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก กับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ผู้แต่ง : จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร :บรรณาธิการ

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา (COMPARATIVE POLITICS: THEORIES, CONCEPTS & CASE STUDI

การเมืองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา (COMPARATIVE POLITICS: THEORIES, CONCEPTS & CASE STUDI

ผู้แต่ง : ไชยวัฒน์ ค้ำชู และคณะ

฿ 493.00

อ่านเพิ่มเติม

ขบถ รศ. 121

ขบถ รศ. 121

ผู้แต่ง : เตช บุนนาค

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

ผู้แต่ง : ต่อตระกูล ยมนาค และคณะ

฿ 123.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

ผู้แต่ง : โชติ บดีรัฐ

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองและการปกครองของไทย (THAI GOVERNMENT AND POLITICS)

การเมืองและการปกครองของไทย (THAI GOVERNMENT AND POLITICS)

ผู้แต่ง : กันตพัฒน์ ชนะบุญ

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (THAILAND: THE POLITICS OF DESPOTIC PATERNALISM)

การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (THAILAND: THE POLITICS OF DESPOTIC PATERNALISM)

ผู้แต่ง : ทักษ์ เฉลิมเตียรณ

฿ 320.00

อ่านเพิ่มเติม

(ต่อต้าน) คอร์รัปชัน 101 ((ANTI) CORRUPTION 101)

(ต่อต้าน) คอร์รัปชัน 101 ((ANTI) CORRUPTION 101)

ผู้แต่ง : ต่อภัสสร์ ยมนาค และคณะ

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

มีสินค้า : 2535 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ผ่านฟ้าลีลาศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

มีสินค้า : 770 ในสต็อก

ราคา

฿ 318.00

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ผู้แต่ง : NICCOLO MACHIAVELLI

มีสินค้า : 722 ในสต็อก

ราคา

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ผู้แต่ง : JOHN LOCKE (จอห์น ล็อก)

มีสินค้า : 618 ในสต็อก

ราคา

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้แต่ง : จุมพล หนิมพานิช และคณะ

มีสินค้า : 554 ในสต็อก

ราคา

฿ 416.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

มีสินค้า : 502 ในสต็อก

ราคา

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

มีสินค้า : 469 ในสต็อก

ราคา

฿ 221.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ผู้แต่ง : เกษียร เตชะพีระ

มีสินค้า : 446 ในสต็อก

ราคา

฿ 200.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

มีสินค้า : 443 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 (A POLITICAL HISTORY OF THAILAND-SIAM 1932-1957)

มีสินค้า : 278 ในสต็อก

ราคา

฿ 440.00

อ่านเพิ่มเติม

ปิยกษัตริย์ :เส้นทางสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก, 1849

มีสินค้า : 270 ในสต็อก

ราคา

฿ 314.00

อ่านเพิ่มเติม

ยุคคนเดือด :ประวัติศาสตร์ปัจจุบัน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยุคคนเดือด :ประวัติศาสตร์ปัจจุบัน

ผู้แต่ง : ปังกัช มิชรา

มีสินค้า : 259 ในสต็อก

ราคา

฿ 331.00

อ่านเพิ่มเติม

ความคิดเห็นสาธารณะ :ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการเมือง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความคิดเห็นสาธารณะ :ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการเมือง

ผู้แต่ง : ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

มีสินค้า : 256 ในสต็อก

ราคา

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 :พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทย

มีสินค้า : 228 ในสต็อก

ราคา

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐกิจการเมือง :ความมั่งคั่ง อำนาจ และชนชั้น

มีสินค้า : 210 ในสต็อก

ราคา

฿ 374.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฎิบัติในเวียดนามและไทย ในมุมมองเปรียบเทียบ

มีสินค้า : 193 ในสต็อก

ราคา

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก กับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก กับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ผู้แต่ง : จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 192 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา (COMPARATIVE POLITICS: THEORIES, CONCEPTS & CASE STUDI

มีสินค้า : 185 ในสต็อก

ราคา

฿ 493.00

อ่านเพิ่มเติม

ขบถ รศ. 121

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ขบถ รศ. 121

ผู้แต่ง : เตช บุนนาค

มีสินค้า : 171 ในสต็อก

ราคา

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

ผู้แต่ง : ต่อตระกูล ยมนาค และคณะ

มีสินค้า : 135 ในสต็อก

ราคา

฿ 123.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

มีสินค้า : 133 ในสต็อก

ราคา

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองและการปกครองของไทย (THAI GOVERNMENT AND POLITICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเมืองและการปกครองของไทย (THAI GOVERNMENT AND POLITICS)

ผู้แต่ง : กันตพัฒน์ ชนะบุญ

มีสินค้า : 131 ในสต็อก

ราคา

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (THAILAND: THE POLITICS OF DESPOTIC PATERNALISM)

มีสินค้า : 120 ในสต็อก

ราคา

฿ 320.00

อ่านเพิ่มเติม

(ต่อต้าน) คอร์รัปชัน 101 ((ANTI) CORRUPTION 101)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

(ต่อต้าน) คอร์รัปชัน 101 ((ANTI) CORRUPTION 101)

ผู้แต่ง : ต่อภัสสร์ ยมนาค และคณะ

มีสินค้า : 118 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม