หนังสือรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ผู้แต่ง : JOHN LOCKE (จอห์น ล็อก)

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : สุรพล พรมกุล

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

ผู้แต่ง : DANIEL W. DREZNER

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ผู้แต่ง : เกษียร เตชะพีระ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ผู้แต่ง : NICCOLO MACHIAVELLI

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 :พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทย

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 :พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทย

ผู้แต่ง : ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

ปิยกษัตริย์ :เส้นทางสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก, 1849

ปิยกษัตริย์ :เส้นทางสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก, 1849

ผู้แต่ง : ไชยันต์ ไชยพร

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

พรรคการเมืองเปรียบเทียบ

พรรคการเมืองเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง : ไพรวัลย์ เคนพรม

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก

ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก

ผู้แต่ง : ไชยวัฒน์ ค้ำชู :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรัชญาการเมือง

ปรัชญาการเมือง

ผู้แต่ง : ทินพันธุ์ นาคะตะ

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

ผู้แต่ง : โชติ บดีรัฐ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ยุคคนเดือด :ประวัติศาสตร์ปัจจุบัน

ยุคคนเดือด :ประวัติศาสตร์ปัจจุบัน

ผู้แต่ง : ปังกัช มิชรา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยดิจิทัล (DIGITAL DEMOCRACY)

ประชาธิปไตยดิจิทัล (DIGITAL DEMOCRACY)

ผู้แต่ง : วีระ เลิศสมพร

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักรัฐศาสตร์

หลักรัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ไพรวัลย์ เคนพรม

฿ 387.00

อ่านเพิ่มเติม

พินิจการเมืองไทย :ปัจจุบันและอนาคต

พินิจการเมืองไทย :ปัจจุบันและอนาคต

ผู้แต่ง : ไชยันต์ ไชยพร :บรรณาธิการ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฎิบัติในเวียดนามและไทย ในมุมมองเปรียบเทียบ

พัฒนาการ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฎิบัติในเวียดนามและไทย ในมุมมองเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง : ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : กันตพัฒน์ ชนะบุญ

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก กับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก กับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ผู้แต่ง : จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร :บรรณาธิการ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

ผู้แต่ง : ต่อตระกูล ยมนาค และคณะ

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

ไล่ล่าจารชน

ไล่ล่าจารชน

ผู้แต่ง : ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์

฿ 300.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (THAILAND: THE POLITICS OF DESPOTIC PATERNALISM)

การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (THAILAND: THE POLITICS OF DESPOTIC PATERNALISM)

ผู้แต่ง : ทักษ์ เฉลิมเตียรณ

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

เผชิญภัยความรุนแรงด้วยปรองดอง? :บทเรียนจากต่างแดน

เผชิญภัยความรุนแรงด้วยปรองดอง? :บทเรียนจากต่างแดน

ผู้แต่ง : ศิวัช ศรีโภคางกุล

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

มีสินค้า : 2374 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

ผ่านฟ้าลีลาศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

มีสินค้า : 662 ในสต็อก

ราคา

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ผู้แต่ง : JOHN LOCKE (จอห์น ล็อก)

มีสินค้า : 651 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

มีสินค้า : 462 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

มีสินค้า : 450 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก

ผู้แต่ง : เกษียร เตชะพีระ

มีสินค้า : 440 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ผู้แต่ง : NICCOLO MACHIAVELLI

มีสินค้า : 329 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 :พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทย

มีสินค้า : 302 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

ปิยกษัตริย์ :เส้นทางสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก, 1849

มีสินค้า : 239 ในสต็อก

ราคา

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

พรรคการเมืองเปรียบเทียบ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พรรคการเมืองเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง : ไพรวัลย์ เคนพรม

มีสินค้า : 232 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก

ผู้แต่ง : ไชยวัฒน์ ค้ำชู :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 227 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรัชญาการเมือง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปรัชญาการเมือง

ผู้แต่ง : ทินพันธุ์ นาคะตะ

มีสินค้า : 221 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

มีสินค้า : 190 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ยุคคนเดือด :ประวัติศาสตร์ปัจจุบัน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยุคคนเดือด :ประวัติศาสตร์ปัจจุบัน

ผู้แต่ง : ปังกัช มิชรา

มีสินค้า : 169 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยดิจิทัล (DIGITAL DEMOCRACY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประชาธิปไตยดิจิทัล (DIGITAL DEMOCRACY)

ผู้แต่ง : วีระ เลิศสมพร

มีสินค้า : 158 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักรัฐศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักรัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ไพรวัลย์ เคนพรม

มีสินค้า : 152 ในสต็อก

ราคา

฿ 387.00

อ่านเพิ่มเติม

พินิจการเมืองไทย :ปัจจุบันและอนาคต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พินิจการเมืองไทย :ปัจจุบันและอนาคต

ผู้แต่ง : ไชยันต์ ไชยพร :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 148 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฎิบัติในเวียดนามและไทย ในมุมมองเปรียบเทียบ

มีสินค้า : 146 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : กันตพัฒน์ ชนะบุญ

มีสินค้า : 131 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก กับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก กับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ผู้แต่ง : จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 122 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

ผู้แต่ง : ต่อตระกูล ยมนาค และคณะ

มีสินค้า : 114 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

ไล่ล่าจารชน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไล่ล่าจารชน

ผู้แต่ง : ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์

มีสินค้า : 114 ในสต็อก

ราคา

฿ 300.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (THAILAND: THE POLITICS OF DESPOTIC PATERNALISM)

มีสินค้า : 106 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

เผชิญภัยความรุนแรงด้วยปรองดอง? :บทเรียนจากต่างแดน

มีสินค้า : 97 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม