หนังสือวิศวกรรมการบิน | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เทคโนโลยีการบินและกิจการท่าอากาศยาน

เทคโนโลยีการบินและกิจการท่าอากาศยาน

ผู้แต่ง : นระ คมนามูล

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

AIRCRAFT BASIC SCIENCE

AIRCRAFT BASIC SCIENCE

ผู้แต่ง : MICHAEL KROES

฿ 1,290.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมอากาศยานพื้นฐาน (FUNDAMENTALS OF AEROSPACE ENGINEERING)

วิศวกรรมอากาศยานพื้นฐาน (FUNDAMENTALS OF AEROSPACE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : วรเดช มโนสร้อย

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO FLIGHT (ISE)

INTRODUCTION TO FLIGHT (ISE)

ผู้แต่ง : JOHN D. ANDERSON et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

GENIUS WEAPONS: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, AUTONOMOUS WEAPONRY, AND THE FUTURE OF WARFARE

GENIUS WEAPONS: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, AUTONOMOUS WEAPONRY, AND THE FUTURE OF WARFARE

ผู้แต่ง : LOUIS A. DEL MONTE

฿ 900.00

อ่านเพิ่มเติม

HOW TO MAKE A SPACESHIP: A BAND OF RENEGADES, AN EPIC RACE, AND THE BIRTH OF PRIVATE SPACEFLIGHT
สินค้าหมด

HOW TO MAKE A SPACESHIP: A BAND OF RENEGADES, AN EPIC RACE, AND THE BIRTH OF PRIVATE SPACEFLIGHT

ผู้แต่ง : JULIAN GUTHRIE et al.

฿ 615.00

อ่านเพิ่มเติม

AERODYNAMICS FOR ENGINEERS (IE)
สินค้าหมด

AERODYNAMICS FOR ENGINEERS (IE)

ผู้แต่ง : BERTIN, J.J.

฿ 670.00

อ่านเพิ่มเติม

"GOODNIGHT MALAYSIAN 370": THE TRUTH BEHIND THE LOSS OF FLIGHT 370
สินค้าหมด

"GOODNIGHT MALAYSIAN 370": THE TRUTH BEHIND THE LOSS OF FLIGHT 370

ผู้แต่ง : GEOFF TAYLOR et al.

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

AIRCRAFT SYSTEMS CLASSIFICATIONS: A HANDBOOK OF CHARACTERISTICS AND DESIGN GUIDELINES
สินค้าหมด

AIRCRAFT SYSTEMS CLASSIFICATIONS: A HANDBOOK OF CHARACTERISTICS AND DESIGN GUIDELINES

ผู้แต่ง : ALLAN SEABRIDGE et al.

฿ 5,310.00

อ่านเพิ่มเติม

MECHANICS OF FLIGHT
สินค้าหมด

MECHANICS OF FLIGHT

ผู้แต่ง : KERMODE, A.C.

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

BOMBS WITHOUT BOOTS: THE LIMITS OF AIRPOWER
สินค้าหมด

BOMBS WITHOUT BOOTS: THE LIMITS OF AIRPOWER

ผู้แต่ง : ANTHONY M. SCHINELLA

฿ 2,263.00

อ่านเพิ่มเติม

FLIGHT DYNAMICS AND CONTROL OF AERO AND SPACE VEHICLES (HC)
สินค้าหมด

FLIGHT DYNAMICS AND CONTROL OF AERO AND SPACE VEHICLES (HC)

ผู้แต่ง : RAMA K. YEDAVALLI

฿ 3,420.00

อ่านเพิ่มเติม

FUTURE PROPULSION SYSTEMS AND ENERGY SOURCES IN SUSTAINABLE AVIATION (HC)
สินค้าหมด

FUTURE PROPULSION SYSTEMS AND ENERGY SOURCES IN SUSTAINABLE AVIATION (HC)

ผู้แต่ง : SAEED FAROKHI

฿ 4,005.00

อ่านเพิ่มเติม

DESIGN AND DEVELOPMENT OF AIRCRAFT SYSTEMS (HC)
สินค้าหมด

DESIGN AND DEVELOPMENT OF AIRCRAFT SYSTEMS (HC)

ผู้แต่ง : ALLAN SEABRIDGE

฿ 3,996.00

อ่านเพิ่มเติม

CHINA'S CYBER POWER (ADELPHI SERIES)
สินค้าหมด

CHINA'S CYBER POWER (ADELPHI SERIES)

ผู้แต่ง : NIGEL INKSTER

฿ 603.00

อ่านเพิ่มเติม

COUNTERING INSURGENCIES AND VIOLENT EXTREMISM IN SOUTH AND SOUTH EAST ASIA
สินค้าหมด

COUNTERING INSURGENCIES AND VIOLENT EXTREMISM IN SOUTH AND SOUTH EAST ASIA

ผู้แต่ง : SHANTHIE MARIET D'SOUZA

฿ 4,464.00

อ่านเพิ่มเติม

FRACTURE MECHANICS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS (HC)
สินค้าหมด

FRACTURE MECHANICS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS (HC)

ผู้แต่ง : TED L. ANDERSON

฿ 2,120.00

อ่านเพิ่มเติม

AVIATION WEATHER: FAA ADVISORY CIRCULAR (AC) 00-6B
สินค้าหมด

AVIATION WEATHER: FAA ADVISORY CIRCULAR (AC) 00-6B

ผู้แต่ง : FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA)

฿ 738.00

อ่านเพิ่มเติม

PILOT'S HANDBOOK OF AERONAUTICAL KNOWLEDGE: FAA-H-8083-25B
สินค้าหมด

PILOT'S HANDBOOK OF AERONAUTICAL KNOWLEDGE: FAA-H-8083-25B

ผู้แต่ง : FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA)

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

CERTIFIED FLIGHT INSTRUCTOR ORAL EXAM GUIDE: THE COMPREHENSIVE GUIDE TO PREPARE YOU FOR THE FAA
สินค้าหมด

CERTIFIED FLIGHT INSTRUCTOR ORAL EXAM GUIDE: THE COMPREHENSIVE GUIDE TO PREPARE YOU FOR THE FAA

ผู้แต่ง : MICHAEL D. HAYES

฿ 1,035.00

อ่านเพิ่มเติม

THE FLIGHT INSTRUCTOR'S MANUAL
สินค้าหมด

THE FLIGHT INSTRUCTOR'S MANUAL

ผู้แต่ง : WILLIAM K. KERSHNER

฿ 2,250.00

อ่านเพิ่มเติม

THE COMPLETE MULTI-ENGINE PILOT
สินค้าหมด

THE COMPLETE MULTI-ENGINE PILOT

ผู้แต่ง : BOB GARDNER

฿ 1,755.00

อ่านเพิ่มเติม

BOEING: COMMERICAL AIRCRAFT SINCE 1919 (FACT FILE)
สินค้าหมด

BOEING: COMMERICAL AIRCRAFT SINCE 1919 (FACT FILE)

ผู้แต่ง : JO BEECK

฿ 1,651.00

อ่านเพิ่มเติม

AIRBUS: AIRCRAFT SINCE 1972 (FACT FILE)
สินค้าหมด

AIRBUS: AIRCRAFT SINCE 1972 (FACT FILE)

ผู้แต่ง : GERHARD LANG

฿ 846.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการบินและกิจการท่าอากาศยาน

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

AIRCRAFT BASIC SCIENCE

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AIRCRAFT BASIC SCIENCE

ผู้แต่ง : MICHAEL KROES

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,290.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมอากาศยานพื้นฐาน (FUNDAMENTALS OF AEROSPACE ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมอากาศยานพื้นฐาน (FUNDAMENTALS OF AEROSPACE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : วรเดช มโนสร้อย

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO FLIGHT (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTRODUCTION TO FLIGHT (ISE)

ผู้แต่ง : JOHN D. ANDERSON et al.

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

GENIUS WEAPONS: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, AUTONOMOUS WEAPONRY, AND THE FUTURE OF WARFARE

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 900.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 615.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AERODYNAMICS FOR ENGINEERS (IE)

ผู้แต่ง : BERTIN, J.J.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 670.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

"GOODNIGHT MALAYSIAN 370": THE TRUTH BEHIND THE LOSS OF FLIGHT 370

ผู้แต่ง : GEOFF TAYLOR et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 5,310.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MECHANICS OF FLIGHT

ผู้แต่ง : KERMODE, A.C.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BOMBS WITHOUT BOOTS: THE LIMITS OF AIRPOWER

ผู้แต่ง : ANTHONY M. SCHINELLA

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,263.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FLIGHT DYNAMICS AND CONTROL OF AERO AND SPACE VEHICLES (HC)

ผู้แต่ง : RAMA K. YEDAVALLI

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 3,420.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,005.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DESIGN AND DEVELOPMENT OF AIRCRAFT SYSTEMS (HC)

ผู้แต่ง : ALLAN SEABRIDGE

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 3,996.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CHINA'S CYBER POWER (ADELPHI SERIES)

ผู้แต่ง : NIGEL INKSTER

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 603.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COUNTERING INSURGENCIES AND VIOLENT EXTREMISM IN SOUTH AND SOUTH EAST ASIA

ผู้แต่ง : SHANTHIE MARIET D'SOUZA

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,464.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FRACTURE MECHANICS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS (HC)

ผู้แต่ง : TED L. ANDERSON

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,120.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AVIATION WEATHER: FAA ADVISORY CIRCULAR (AC) 00-6B

ผู้แต่ง : FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA)

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 738.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PILOT'S HANDBOOK OF AERONAUTICAL KNOWLEDGE: FAA-H-8083-25B

ผู้แต่ง : FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA)

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,035.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE FLIGHT INSTRUCTOR'S MANUAL

ผู้แต่ง : WILLIAM K. KERSHNER

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,250.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE COMPLETE MULTI-ENGINE PILOT

ผู้แต่ง : BOB GARDNER

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,755.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BOEING: COMMERICAL AIRCRAFT SINCE 1919 (FACT FILE)

ผู้แต่ง : JO BEECK

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,651.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AIRBUS: AIRCRAFT SINCE 1972 (FACT FILE)

ผู้แต่ง : GERHARD LANG

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 846.00

อ่านเพิ่มเติม