หนังสือดนตรีสากล | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ทฤษฎีดนตรี

ทฤษฎีดนตรี

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)

ผู้แต่ง : วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 7 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 7)

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 7 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 7)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 8 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 8)

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 8 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 8)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

สดับทิพย์ธรณินทร์ :โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 3

สดับทิพย์ธรณินทร์ :โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 3

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 2 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 2)

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 2 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 2)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

สดับพิณเพลงสยาม :โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 4

สดับพิณเพลงสยาม :โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 4

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 5 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 5)

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 5 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 5)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

ดรุณดุริยางค์ 3

ดรุณดุริยางค์ 3

ผู้แต่ง : อชิมา พัฒนวีรางกูล

฿ 92.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 6)

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 6)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

ดรุณดุริยางค์ 2

ดรุณดุริยางค์ 2

ผู้แต่ง : อชิมา พัฒนวีรางกูล

฿ 84.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 1 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 1)

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 1 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 1)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

การแต่งทำนองสอดประสาน (COUNTERPOINT)

การแต่งทำนองสอดประสาน (COUNTERPOINT)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

ดรุณดุริยางค์ (DARUN DURIYANG: THAI PIANO PIECES FOR CHILDREN) (1 BK./1 CD-ROM) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)

ดรุณดุริยางค์ (DARUN DURIYANG: THAI PIANO PIECES FOR CHILDREN) (1 BK./1 CD-ROM) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)

ผู้แต่ง : อชิมา พัฒนวีรางกูล

฿ 84.00

อ่านเพิ่มเติม

โมเดิร์นแจ๊ส (MODERN JAZZ)

โมเดิร์นแจ๊ส (MODERN JAZZ)

ผู้แต่ง : เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนเสียงประสานสี่แนว (FOUR-PART HARMONY)

การเขียนเสียงประสานสี่แนว (FOUR-PART HARMONY)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 314.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภัร์ทฤษฎีการประสานเสียง

คัมภัร์ทฤษฎีการประสานเสียง

ผู้แต่ง : JEAN-PHILIPPE RAMEAU (ฌ็อง-ฟิลิปป์ ราโม)

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 4

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 4

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 136.00

อ่านเพิ่มเติม

สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์

สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีดนตรีแจ๊สและการอิมโพรไวส์ 2 (JAZZ THEORY AND IMPROVISATION 2)

ทฤษฎีดนตรีแจ๊สและการอิมโพรไวส์ 2 (JAZZ THEORY AND IMPROVISATION 2)

ผู้แต่ง : ธีรัช เลาห์วีระพานิช

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

สังคีตนิยม :ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก

สังคีตนิยม :ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก

ผู้แต่ง : ณรุทธ์ สุทธจิตต์

฿ 399.00

อ่านเพิ่มเติม

แจ๊ส : สุนทรียภาพแห่งเสียงเสรี (JAZZ STYLES & ANALYSIS)

แจ๊ส : สุนทรียภาพแห่งเสียงเสรี (JAZZ STYLES & ANALYSIS)

ผู้แต่ง : ธีรัช เลาห์วีระพานิช

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

แอมป์กีตาร์และกีตาร์ฮีโร่

แอมป์กีตาร์และกีตาร์ฮีโร่

ผู้แต่ง : เจน สงสมพันธุ์

฿ 425.00

อ่านเพิ่มเติม

สดับทิพย์ดุริยางค์ :ศาสตร์การเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน (THE ART OF ARRANGING THAI MUSIC FOR PIAN

สดับทิพย์ดุริยางค์ :ศาสตร์การเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน (THE ART OF ARRANGING THAI MUSIC FOR PIAN

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีดนตรี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีดนตรี

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 800 ในสต็อก

ราคา

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)

ผู้แต่ง : วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น

มีสินค้า : 693 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 7 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 7)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 7 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 7)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 542 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 8 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 8)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 8 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 8)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 423 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

สดับทิพย์ธรณินทร์ :โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 3

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สดับทิพย์ธรณินทร์ :โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 3

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 406 ในสต็อก

ราคา

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 2 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 2)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 2 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 2)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 388 ในสต็อก

ราคา

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

สดับพิณเพลงสยาม :โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 4

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สดับพิณเพลงสยาม :โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 4

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 370 ในสต็อก

ราคา

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 5 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 5)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 5 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 5)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 315 ในสต็อก

ราคา

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

ดรุณดุริยางค์ 3

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ดรุณดุริยางค์ 3

ผู้แต่ง : อชิมา พัฒนวีรางกูล

มีสินค้า : 260 ในสต็อก

ราคา

฿ 92.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 6)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 6)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 244 ในสต็อก

ราคา

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

ดรุณดุริยางค์ 2

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ดรุณดุริยางค์ 2

ผู้แต่ง : อชิมา พัฒนวีรางกูล

มีสินค้า : 138 ในสต็อก

ราคา

฿ 84.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 1 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 1)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 1 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PRACTICES, BOOK 1)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 114 ในสต็อก

ราคา

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

การแต่งทำนองสอดประสาน (COUNTERPOINT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การแต่งทำนองสอดประสาน (COUNTERPOINT)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 105 ในสต็อก

ราคา

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

ดรุณดุริยางค์ (DARUN DURIYANG: THAI PIANO PIECES FOR CHILDREN) (1 BK./1 CD-ROM) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)

มีสินค้า : 97 ในสต็อก

ราคา

฿ 84.00

อ่านเพิ่มเติม

โมเดิร์นแจ๊ส (MODERN JAZZ)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โมเดิร์นแจ๊ส (MODERN JAZZ)

ผู้แต่ง : เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนเสียงประสานสี่แนว (FOUR-PART HARMONY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนเสียงประสานสี่แนว (FOUR-PART HARMONY)

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 314.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภัร์ทฤษฎีการประสานเสียง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คัมภัร์ทฤษฎีการประสานเสียง

ผู้แต่ง : JEAN-PHILIPPE RAMEAU (ฌ็อง-ฟิลิปป์ ราโม)

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 4

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 4

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 136.00

อ่านเพิ่มเติม

สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีดนตรีแจ๊สและการอิมโพรไวส์ 2 (JAZZ THEORY AND IMPROVISATION 2)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีดนตรีแจ๊สและการอิมโพรไวส์ 2 (JAZZ THEORY AND IMPROVISATION 2)

ผู้แต่ง : ธีรัช เลาห์วีระพานิช

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

สังคีตนิยม :ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สังคีตนิยม :ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก

ผู้แต่ง : ณรุทธ์ สุทธจิตต์

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 399.00

อ่านเพิ่มเติม

แจ๊ส : สุนทรียภาพแห่งเสียงเสรี (JAZZ STYLES & ANALYSIS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แจ๊ส : สุนทรียภาพแห่งเสียงเสรี (JAZZ STYLES & ANALYSIS)

ผู้แต่ง : ธีรัช เลาห์วีระพานิช

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

แอมป์กีตาร์และกีตาร์ฮีโร่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แอมป์กีตาร์และกีตาร์ฮีโร่

ผู้แต่ง : เจน สงสมพันธุ์

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 425.00

อ่านเพิ่มเติม

สดับทิพย์ดุริยางค์ :ศาสตร์การเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน (THE ART OF ARRANGING THAI MUSIC FOR PIAN

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม