หนังสือการตลาดทั่วไป | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

ผู้แต่ง : ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา

฿ 200.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

ผู้แต่ง : สุชาติ ไตรภพสกุล

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 2

การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 2

ผู้แต่ง : กฤษติกา คงสมพงษ์

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 1

การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 1

ผู้แต่ง : กฤษติกา คงสมพงษ์

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

แบรนด์องค์กร & การประเมินค่าแบรนด์องค์กร CORPORATE BRAND SUCCESS VALUATION

แบรนด์องค์กร & การประเมินค่าแบรนด์องค์กร CORPORATE BRAND SUCCESS VALUATION

ผู้แต่ง : กุณฑลี รื่นรมย์

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์

เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์

ผู้แต่ง : วุฒิ สุขเจริญ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารทางการตลาด

การสื่อสารทางการตลาด

ผู้แต่ง : สิทธิ์ ธีรสรณ์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การตลาด (ON STRATEGIC MARKETING: HBR'S 10 MUST READS)

กลยุทธ์การตลาด (ON STRATEGIC MARKETING: HBR'S 10 MUST READS)

ผู้แต่ง : KEVIN LANE KELLER และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภค

ผู้แต่ง : ชูชัย สมิทธิไกร

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ESSENTIALS OF MARKETING RESEARCH (ISE)

ESSENTIALS OF MARKETING RESEARCH (ISE)

ผู้แต่ง : JOSEPH F. HAIR et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

ขายอย่างไร ไม่ให้รู้ว่าขาย สร้างกลยุทธ์การทำเงินโดย ‘ไม่ขาย’ ให้เกิดขึ้นได้จริง

ขายอย่างไร ไม่ให้รู้ว่าขาย สร้างกลยุทธ์การทำเงินโดย ‘ไม่ขาย’ ให้เกิดขึ้นได้จริง

ผู้แต่ง : ทาคาฮิสะ นากาอิ

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยการตลาดเชิงปฎิบัติการ

วิจัยการตลาดเชิงปฎิบัติการ

ผู้แต่ง : ชลธิศ ดาราวงษ์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการตลาด (PRINCIPLE OF MARKETING)

หลักการตลาด (PRINCIPLE OF MARKETING)

ผู้แต่ง : วิทวัส รุ่งเรืองพล

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดขาด INSIGHT ไม่มี INNER จะชนะใจเธอได้อย่างไร

การตลาดขาด INSIGHT ไม่มี INNER จะชนะใจเธอได้อย่างไร

ผู้แต่ง : สิรินพร บรรณประสิทธิ์

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

SOCIAL LISTENING การตลาดแบบฉลาดฟังเสียงลูกค้า

SOCIAL LISTENING การตลาดแบบฉลาดฟังเสียงลูกค้า

ผู้แต่ง : ณัฐพล ม่วงทำ

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

สร้างช่อง TIKTOK เงินล้าน ต้องทำแบบนี้

สร้างช่อง TIKTOK เงินล้าน ต้องทำแบบนี้

ผู้แต่ง : วีระยุทธ เชื้อไทย

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

ตลาดไทยใหญ่ทั้งโลก

ตลาดไทยใหญ่ทั้งโลก

ผู้แต่ง : ฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

MARKETING MANAGEMENT (GLOBAL EDITION)

MARKETING MANAGEMENT (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : PHILIP KOTLER

฿ 2,079.00

อ่านเพิ่มเติม

METAVERSE 101

METAVERSE 101

ผู้แต่ง : แทร์รี่ วินเทอร์ส

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดไม่หยุดนิ่ง (DYNAMIC MARKETING)

การตลาดไม่หยุดนิ่ง (DYNAMIC MARKETING)

ผู้แต่ง : สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTALS OF SELLING: CUSTOMERS FOR LIFE THROUGH SERVICE (IE)

FUNDAMENTALS OF SELLING: CUSTOMERS FOR LIFE THROUGH SERVICE (IE)

ผู้แต่ง : CHARLES M. FUTRELL

฿ 582.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการตลาด (MARKETING: AN INTERDUCTION)

หลักการตลาด (MARKETING: AN INTERDUCTION)

ผู้แต่ง : GARY ARMSTRONG และคณะ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

UNIQUE SELLING POINT ลูกค้าจำได้ ซื้อซํ้า แค่ยํ้าจุดขายเดียว

UNIQUE SELLING POINT ลูกค้าจำได้ ซื้อซํ้า แค่ยํ้าจุดขายเดียว

ผู้แต่ง : สโรจ เลาหศิริ

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารการตลาด เทคโนโลยีการตลาด (MARKETING MANAGEMENT...MARKETING TECHNOLOGY)

การบริหารการตลาด เทคโนโลยีการตลาด (MARKETING MANAGEMENT...MARKETING TECHNOLOGY)

ผู้แต่ง : สุดาพร กุณฑลบุตร

฿ 314.00

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

ผู้แต่ง : ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา

มีสินค้า : 1240 ในสต็อก

ราคา

฿ 200.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

ผู้แต่ง : สุชาติ ไตรภพสกุล

มีสินค้า : 412 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 2

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 2

ผู้แต่ง : กฤษติกา คงสมพงษ์

มีสินค้า : 298 ในสต็อก

ราคา

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 1

ผู้แต่ง : กฤษติกา คงสมพงษ์

มีสินค้า : 267 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

แบรนด์องค์กร & การประเมินค่าแบรนด์องค์กร CORPORATE BRAND SUCCESS VALUATION

มีสินค้า : 179 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์

ผู้แต่ง : วุฒิ สุขเจริญ

มีสินค้า : 178 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารทางการตลาด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การสื่อสารทางการตลาด

ผู้แต่ง : สิทธิ์ ธีรสรณ์

มีสินค้า : 166 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การตลาด (ON STRATEGIC MARKETING: HBR'S 10 MUST READS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลยุทธ์การตลาด (ON STRATEGIC MARKETING: HBR'S 10 MUST READS)

ผู้แต่ง : KEVIN LANE KELLER และคณะ

มีสินค้า : 142 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมผู้บริโภค

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พฤติกรรมผู้บริโภค

ผู้แต่ง : ชูชัย สมิทธิไกร

มีสินค้า : 126 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ESSENTIALS OF MARKETING RESEARCH (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ESSENTIALS OF MARKETING RESEARCH (ISE)

ผู้แต่ง : JOSEPH F. HAIR et al.

มีสินค้า : 67 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

ขายอย่างไร ไม่ให้รู้ว่าขาย สร้างกลยุทธ์การทำเงินโดย ‘ไม่ขาย’ ให้เกิดขึ้นได้จริง

มีสินค้า : 64 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยการตลาดเชิงปฎิบัติการ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิจัยการตลาดเชิงปฎิบัติการ

ผู้แต่ง : ชลธิศ ดาราวงษ์

มีสินค้า : 58 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการตลาด (PRINCIPLE OF MARKETING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการตลาด (PRINCIPLE OF MARKETING)

ผู้แต่ง : วิทวัส รุ่งเรืองพล

มีสินค้า : 57 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดขาด INSIGHT ไม่มี INNER จะชนะใจเธอได้อย่างไร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การตลาดขาด INSIGHT ไม่มี INNER จะชนะใจเธอได้อย่างไร

ผู้แต่ง : สิรินพร บรรณประสิทธิ์

มีสินค้า : 54 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

SOCIAL LISTENING การตลาดแบบฉลาดฟังเสียงลูกค้า

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

สร้างช่อง TIKTOK เงินล้าน ต้องทำแบบนี้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สร้างช่อง TIKTOK เงินล้าน ต้องทำแบบนี้

ผู้แต่ง : วีระยุทธ เชื้อไทย

มีสินค้า : 47 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

ตลาดไทยใหญ่ทั้งโลก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตลาดไทยใหญ่ทั้งโลก

ผู้แต่ง : ฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์

มีสินค้า : 44 ในสต็อก

ราคา

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

MARKETING MANAGEMENT (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MARKETING MANAGEMENT (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : PHILIP KOTLER

มีสินค้า : 43 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,079.00

อ่านเพิ่มเติม

METAVERSE 101

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

METAVERSE 101

ผู้แต่ง : แทร์รี่ วินเทอร์ส

มีสินค้า : 43 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดไม่หยุดนิ่ง (DYNAMIC MARKETING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การตลาดไม่หยุดนิ่ง (DYNAMIC MARKETING)

ผู้แต่ง : สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย

มีสินค้า : 41 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTALS OF SELLING: CUSTOMERS FOR LIFE THROUGH SERVICE (IE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FUNDAMENTALS OF SELLING: CUSTOMERS FOR LIFE THROUGH SERVICE (IE)

ผู้แต่ง : CHARLES M. FUTRELL

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 582.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการตลาด (MARKETING: AN INTERDUCTION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการตลาด (MARKETING: AN INTERDUCTION)

ผู้แต่ง : GARY ARMSTRONG และคณะ

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

UNIQUE SELLING POINT ลูกค้าจำได้ ซื้อซํ้า แค่ยํ้าจุดขายเดียว

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารการตลาด เทคโนโลยีการตลาด (MARKETING MANAGEMENT...MARKETING TECHNOLOGY)

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 314.00

อ่านเพิ่มเติม