หนังสือโภชนาการ /ตัดเย็บ| ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ :ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (BIOACTIVE PEPTIDE: PHARMACOLOGICAL ACTIVITY)

ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ :ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (BIOACTIVE PEPTIDE: PHARMACOLOGICAL ACTIVITY)

ผู้แต่ง : นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

บทบาทของโภชนาการและการออกกำลังกายต่อเมแทบอลิซึม

บทบาทของโภชนาการและการออกกำลังกายต่อเมแทบอลิซึม

ผู้แต่ง : นฤมล ลีลายุวัฒน์

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนบำบัด

โภชนบำบัด

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการพื้นฐาน

โภชนาการพื้นฐาน

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์ และคณะ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้อายุ

นวัตกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้อายุ

ผู้แต่ง : พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

ผู้แต่ง : กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารปรุงคน

อาหารปรุงคน

ผู้แต่ง : ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ขนมแม่เอ๊ย

ขนมแม่เอ๊ย

ผู้แต่ง : ส. พลายน้อย

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

NUTRITION THERAPY AND PATHOPHYSIOLOGY

NUTRITION THERAPY AND PATHOPHYSIOLOGY

ผู้แต่ง : MARCIA NELMS

฿ 845.00

อ่านเพิ่มเติม

กินเล่น เช่นไทย

กินเล่น เช่นไทย

ผู้แต่ง : สุริวัสสา กล่อมเดช และคณะ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม (BASIC HOLISTIC NUTRITIONAL CARE IN THE ELDERLY)

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม (BASIC HOLISTIC NUTRITIONAL CARE IN THE ELDERLY)

ผู้แต่ง : นลินี ยิ่งชาญกุล

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

HAPPINESS FROM SCRATCH ความสุขไม่สำเร็จรูป

HAPPINESS FROM SCRATCH ความสุขไม่สำเร็จรูป

ผู้แต่ง : เสาวลักษณ์ เชื้อคำ

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารไทยจงเจริญ

อาหารไทยจงเจริญ

ผู้แต่ง : ชรินรัตน์ จริงจิตร

฿ 711.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

ผู้แต่ง : สุภาพรรณ ตันตราชีวธร :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

พิษวิทยา :ผลกระทบต่อโภชนาการและระบบร่างกาย (TOXICOLOGY: IMPACTS ON NUTRITION & BODY SYSTEMS)

พิษวิทยา :ผลกระทบต่อโภชนาการและระบบร่างกาย (TOXICOLOGY: IMPACTS ON NUTRITION & BODY SYSTEMS)

ผู้แต่ง : ไมตรี สุทธจิตต์ และคณะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ทอผ้า ผ้าทอ

ทอผ้า ผ้าทอ

ผู้แต่ง : ปัณฑิตา ตันติวงศ์

฿ 349.00

อ่านเพิ่มเติม

ตัด ดัดแปลง เสื้อผ้า ให้สวยงาม ดูดี มีสไตล์

ตัด ดัดแปลง เสื้อผ้า ให้สวยงาม ดูดี มีสไตล์

ผู้แต่ง : อังคณา โฉมอ่อน

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

เห็ดเข็มทอง

เห็ดเข็มทอง

ผู้แต่ง : FUMIO EGUCHI

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง : อังคณา ขันตรีจิตรานนท์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการประกอบอาหาร

หลักการประกอบอาหาร

ผู้แต่ง : อบเชย วงศ์ทอง และคณะ

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

จานอร่อย เป็ด ไก่

จานอร่อย เป็ด ไก่

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการอมรินทร์ CUISINE

฿ 71.00

อ่านเพิ่มเติม

กินผิดชีวิตป่วย

กินผิดชีวิตป่วย

ผู้แต่ง : GRACE CHEN (CHEN YUE CHING)

฿ 281.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟรุตตี้ พาทิสเซอรี (ราคาเก่า 250.-)

ฟรุตตี้ พาทิสเซอรี (ราคาเก่า 250.-)

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์แสงแดด

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ขนมอบ ขนมทอด (ราคาเก่า 250.-)

ขนมอบ ขนมทอด (ราคาเก่า 250.-)

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์แสงแดด

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ :ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (BIOACTIVE PEPTIDE: PHARMACOLOGICAL ACTIVITY)

มีสินค้า : 604 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

บทบาทของโภชนาการและการออกกำลังกายต่อเมแทบอลิซึม

มีสินค้า : 440 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนบำบัด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนบำบัด

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์

มีสินค้า : 384 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการพื้นฐาน

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์ และคณะ

มีสินค้า : 98 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้อายุ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นวัตกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้อายุ

ผู้แต่ง : พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

มีสินค้า : 96 ในสต็อก

ราคา

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

ผู้แต่ง : กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

มีสินค้า : 84 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารปรุงคน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาหารปรุงคน

ผู้แต่ง : ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์

มีสินค้า : 59 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ขนมแม่เอ๊ย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ขนมแม่เอ๊ย

ผู้แต่ง : ส. พลายน้อย

มีสินค้า : 57 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

NUTRITION THERAPY AND PATHOPHYSIOLOGY

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

NUTRITION THERAPY AND PATHOPHYSIOLOGY

ผู้แต่ง : MARCIA NELMS

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 845.00

อ่านเพิ่มเติม

กินเล่น เช่นไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กินเล่น เช่นไทย

ผู้แต่ง : สุริวัสสา กล่อมเดช และคณะ

มีสินค้า : 55 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม (BASIC HOLISTIC NUTRITIONAL CARE IN THE ELDERLY)

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

HAPPINESS FROM SCRATCH ความสุขไม่สำเร็จรูป

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HAPPINESS FROM SCRATCH ความสุขไม่สำเร็จรูป

ผู้แต่ง : เสาวลักษณ์ เชื้อคำ

มีสินค้า : 49 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารไทยจงเจริญ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาหารไทยจงเจริญ

ผู้แต่ง : ชรินรัตน์ จริงจิตร

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 711.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

ผู้แต่ง : สุภาพรรณ ตันตราชีวธร :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

พิษวิทยา :ผลกระทบต่อโภชนาการและระบบร่างกาย (TOXICOLOGY: IMPACTS ON NUTRITION & BODY SYSTEMS)

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ทอผ้า ผ้าทอ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทอผ้า ผ้าทอ

ผู้แต่ง : ปัณฑิตา ตันติวงศ์

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 349.00

อ่านเพิ่มเติม

ตัด ดัดแปลง เสื้อผ้า ให้สวยงาม ดูดี มีสไตล์

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

เห็ดเข็มทอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เห็ดเข็มทอง

ผู้แต่ง : FUMIO EGUCHI

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง : อังคณา ขันตรีจิตรานนท์

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการประกอบอาหาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการประกอบอาหาร

ผู้แต่ง : อบเชย วงศ์ทอง และคณะ

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

จานอร่อย เป็ด ไก่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จานอร่อย เป็ด ไก่

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการอมรินทร์ CUISINE

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 71.00

อ่านเพิ่มเติม

กินผิดชีวิตป่วย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กินผิดชีวิตป่วย

ผู้แต่ง : GRACE CHEN (CHEN YUE CHING)

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 281.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟรุตตี้ พาทิสเซอรี (ราคาเก่า 250.-)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟรุตตี้ พาทิสเซอรี (ราคาเก่า 250.-)

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์แสงแดด

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ขนมอบ ขนมทอด (ราคาเก่า 250.-)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ขนมอบ ขนมทอด (ราคาเก่า 250.-)

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์แสงแดด

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม