หนังสือโภชนาการ /ตัดเย็บ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ :ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (BIOACTIVE PEPTIDE: PHARMACOLOGICAL ACTIVITY)

ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ :ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (BIOACTIVE PEPTIDE: PHARMACOLOGICAL ACTIVITY)

ผู้แต่ง : นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนบำบัด

โภชนบำบัด

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการพื้นฐาน

โภชนาการพื้นฐาน

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์ และคณะ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม (BASIC HOLISTIC NUTRITIONAL CARE IN THE ELDERLY)

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม (BASIC HOLISTIC NUTRITIONAL CARE IN THE ELDERLY)

ผู้แต่ง : นลินี ยิ่งชาญกุล

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

ผู้แต่ง : กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

ขนมแม่เอ๊ย

ขนมแม่เอ๊ย

ผู้แต่ง : ส. พลายน้อย

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

ทอผ้า ผ้าทอ

ทอผ้า ผ้าทอ

ผู้แต่ง : ปัณฑิตา ตันติวงศ์

฿ 349.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง : อังคณา ขันตรีจิตรานนท์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร

การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร

ผู้แต่ง : วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

ผู้แต่ง : สุภาพรรณ ตันตราชีวธร :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กทันสมัย 2021

โภชนาการเด็กทันสมัย 2021

ผู้แต่ง : สุภาพรรณ ตันตราชีวธร :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

รสไทย(ไม่)แท้: ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม

รสไทย(ไม่)แท้: ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : อาสา คำภา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม (INTRODUCTION TO FOOD AND BEVERAGE) (รหัสวิชา 3700-0002

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม (INTRODUCTION TO FOOD AND BEVERAGE) (รหัสวิชา 3700-0002

ผู้แต่ง : สุพรรษา เทียมประสิทธิ์

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง

โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง

ผู้แต่ง : จงจิตร อังคทะวานิช

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

จานอร่อย เป็ด ไก่

จานอร่อย เป็ด ไก่

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการอมรินทร์ CUISINE

฿ 71.00

อ่านเพิ่มเติม

กินเล่น เช่นไทย

กินเล่น เช่นไทย

ผู้แต่ง : สุริวัสสา กล่อมเดช และคณะ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

จานอร่อย หมู

จานอร่อย หมู

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการอมรินทร์ CUISINE

฿ 71.00

อ่านเพิ่มเติม

ปลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจำวัน

ปลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง : สุพิชชา แสงทองพราว

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการและครัวการบิน (NUTRITION AND AIRLINE CATERING)

โภชนาการและครัวการบิน (NUTRITION AND AIRLINE CATERING)

ผู้แต่ง : ธนกร ณรงค์วานิช

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

น้ำผักผลไม้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

น้ำผักผลไม้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : อบเชย อิ่มสบาย และคณะ :บรรณาธิการ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารไทยจงเจริญ

อาหารไทยจงเจริญ

ผู้แต่ง : ชรินรัตน์ จริงจิตร

฿ 711.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารปรุงคน

อาหารปรุงคน

ผู้แต่ง : ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการประกอบอาหาร

หลักการประกอบอาหาร

ผู้แต่ง : อบเชย วงศ์ทอง และคณะ

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นใยอาหาร (DIETARY FIBER)

เส้นใยอาหาร (DIETARY FIBER)

ผู้แต่ง : อาภัสรา แสงนาค

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ :ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (BIOACTIVE PEPTIDE: PHARMACOLOGICAL ACTIVITY)

มีสินค้า : 606 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนบำบัด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนบำบัด

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์

มีสินค้า : 535 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการพื้นฐาน

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์ และคณะ

มีสินค้า : 135 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม (BASIC HOLISTIC NUTRITIONAL CARE IN THE ELDERLY)

มีสินค้า : 99 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

ผู้แต่ง : กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

มีสินค้า : 94 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

ขนมแม่เอ๊ย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ขนมแม่เอ๊ย

ผู้แต่ง : ส. พลายน้อย

มีสินค้า : 78 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

ทอผ้า ผ้าทอ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทอผ้า ผ้าทอ

ผู้แต่ง : ปัณฑิตา ตันติวงศ์

มีสินค้า : 61 ในสต็อก

ราคา

฿ 349.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง : อังคณา ขันตรีจิตรานนท์

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร

ผู้แต่ง : วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

ผู้แต่ง : สุภาพรรณ ตันตราชีวธร :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กทันสมัย 2021

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการเด็กทันสมัย 2021

ผู้แต่ง : สุภาพรรณ ตันตราชีวธร :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

รสไทย(ไม่)แท้: ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม (INTRODUCTION TO FOOD AND BEVERAGE) (รหัสวิชา 3700-0002

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง

ผู้แต่ง : จงจิตร อังคทะวานิช

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

จานอร่อย เป็ด ไก่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จานอร่อย เป็ด ไก่

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการอมรินทร์ CUISINE

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 71.00

อ่านเพิ่มเติม

กินเล่น เช่นไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กินเล่น เช่นไทย

ผู้แต่ง : สุริวัสสา กล่อมเดช และคณะ

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

จานอร่อย หมู

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จานอร่อย หมู

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการอมรินทร์ CUISINE

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 71.00

อ่านเพิ่มเติม

ปลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจำวัน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง : สุพิชชา แสงทองพราว

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการและครัวการบิน (NUTRITION AND AIRLINE CATERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการและครัวการบิน (NUTRITION AND AIRLINE CATERING)

ผู้แต่ง : ธนกร ณรงค์วานิช

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

น้ำผักผลไม้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

น้ำผักผลไม้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : อบเชย อิ่มสบาย และคณะ :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารไทยจงเจริญ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาหารไทยจงเจริญ

ผู้แต่ง : ชรินรัตน์ จริงจิตร

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 711.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารปรุงคน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาหารปรุงคน

ผู้แต่ง : ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการประกอบอาหาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการประกอบอาหาร

ผู้แต่ง : อบเชย วงศ์ทอง และคณะ

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นใยอาหาร (DIETARY FIBER)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เส้นใยอาหาร (DIETARY FIBER)

ผู้แต่ง : อาภัสรา แสงนาค

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม