หนังสือการพิมพ์/ถ่ายรูป/พลังงาน | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ภาพพิมพ์เบื้องต้นกับการสร้างสรรค์ (PRIMARY PRINTING ART AND CREATION)

ภาพพิมพ์เบื้องต้นกับการสร้างสรรค์ (PRIMARY PRINTING ART AND CREATION)

ผู้แต่ง : วิเชียร นวนมุสิก

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

ผู้แต่ง : สุภาวดี น้อยน้ำใส

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

ดัชนีน้ำตาล :หลักการและการประยุกต์ใช้

ดัชนีน้ำตาล :หลักการและการประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : คงศักดิ์ ศรีแก้ว

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง

ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง

ผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

เซรามิก การนำเสนอเชิงภาพการวิจัย

เซรามิก การนำเสนอเชิงภาพการวิจัย

ผู้แต่ง : วรวุธ สุธีวีระขจร

฿ 383.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีสารกลิ่นรส

เทคโนโลยีสารกลิ่นรส

ผู้แต่ง : ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์

฿ 298.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวมวล (BIOMASS)

ชีวมวล (BIOMASS)

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์

ผู้แต่ง : คงศักดิ์ ศรีแก้ว

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

SIMPLY AI (HC)

SIMPLY AI (HC)

ผู้แต่ง : DK

฿ 561.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหาร เล่ม 1 (FOOD RISK ANALYSIS SERIES NO.1)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหาร เล่ม 1 (FOOD RISK ANALYSIS SERIES NO.1)

ผู้แต่ง : ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

฿ 682.00

อ่านเพิ่มเติม

หรรษาปัญญาประดิษฐ์

หรรษาปัญญาประดิษฐ์

ผู้แต่ง : JANELLE SHANE

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ

เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ

ผู้แต่ง : วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล

฿ 106.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสคร์การอาหารของไข่และผลิตภัณฑ์ไข่

วิทยาศาสคร์การอาหารของไข่และผลิตภัณฑ์ไข่

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ความปลอดภัยของอาหาร (FOOD SAFETY)

ความปลอดภัยของอาหาร (FOOD SAFETY)

ผู้แต่ง : ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

฿ 682.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีอาหารเบื้องต้น (BASIC FOOD CHEMISTRY)

เคมีอาหารเบื้องต้น (BASIC FOOD CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

ผู้แต่ง : ศิวลักษณ์ สงสมพันธุ์

฿ 510.00

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ประมงในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ผลิตภัณฑ์ประมงในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ผู้แต่ง : จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในอาหาร

การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในอาหาร

ผู้แต่ง : ปริศนา สุวรรณาภรณ์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ

กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ

ผู้แต่ง : สุภาพร สุทิน

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีผักและผลไม้

เทคโนโลยีผักและผลไม้

ผู้แต่ง : ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

THE DIGITAL PHOTOGRAPHY BOOK: PHOTO RECIPES (PART 5)

THE DIGITAL PHOTOGRAPHY BOOK: PHOTO RECIPES (PART 5)

ผู้แต่ง : SCOTT KELBY

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการวิเคราะห์อาหาร

หลักการวิเคราะห์อาหาร

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (TECHNOLOGY ROADMAPPING)

การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (TECHNOLOGY ROADMAPPING)

ผู้แต่ง : ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยากระแส :การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร

วิทยากระแส :การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร

ผู้แต่ง : มานพ สุพรรณธริกา

฿ 298.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาพพิมพ์เบื้องต้นกับการสร้างสรรค์ (PRIMARY PRINTING ART AND CREATION)

มีสินค้า : 399 ในสต็อก

ราคา

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

ผู้แต่ง : สุภาวดี น้อยน้ำใส

มีสินค้า : 184 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

ดัชนีน้ำตาล :หลักการและการประยุกต์ใช้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ดัชนีน้ำตาล :หลักการและการประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : คงศักดิ์ ศรีแก้ว

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

เซรามิก การนำเสนอเชิงภาพการวิจัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เซรามิก การนำเสนอเชิงภาพการวิจัย

ผู้แต่ง : วรวุธ สุธีวีระขจร

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 383.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีสารกลิ่นรส

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีสารกลิ่นรส

ผู้แต่ง : ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 298.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวมวล (BIOMASS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวมวล (BIOMASS)

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์

ผู้แต่ง : คงศักดิ์ ศรีแก้ว

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

SIMPLY AI (HC)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SIMPLY AI (HC)

ผู้แต่ง : DK

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 561.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหาร เล่ม 1 (FOOD RISK ANALYSIS SERIES NO.1)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหาร เล่ม 1 (FOOD RISK ANALYSIS SERIES NO.1)

ผู้แต่ง : ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 682.00

อ่านเพิ่มเติม

หรรษาปัญญาประดิษฐ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หรรษาปัญญาประดิษฐ์

ผู้แต่ง : JANELLE SHANE

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ

ผู้แต่ง : วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 106.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสคร์การอาหารของไข่และผลิตภัณฑ์ไข่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิทยาศาสคร์การอาหารของไข่และผลิตภัณฑ์ไข่

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ความปลอดภัยของอาหาร (FOOD SAFETY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความปลอดภัยของอาหาร (FOOD SAFETY)

ผู้แต่ง : ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 682.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีอาหารเบื้องต้น (BASIC FOOD CHEMISTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีอาหารเบื้องต้น (BASIC FOOD CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

ผู้แต่ง : ศิวลักษณ์ สงสมพันธุ์

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 510.00

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ประมงในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ผลิตภัณฑ์ประมงในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ผู้แต่ง : จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในอาหาร

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ

ผู้แต่ง : สุภาพร สุทิน

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีผักและผลไม้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีผักและผลไม้

ผู้แต่ง : ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

THE DIGITAL PHOTOGRAPHY BOOK: PHOTO RECIPES (PART 5)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE DIGITAL PHOTOGRAPHY BOOK: PHOTO RECIPES (PART 5)

ผู้แต่ง : SCOTT KELBY

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการวิเคราะห์อาหาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการวิเคราะห์อาหาร

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (TECHNOLOGY ROADMAPPING)

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยากระแส :การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิทยากระแส :การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร

ผู้แต่ง : มานพ สุพรรณธริกา

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 298.00

อ่านเพิ่มเติม