หนังสือการโฆษณา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ตราสินค้ากับการสื่อสารในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง :แนวคิดและการวิจัย

ตราสินค้ากับการสื่อสารในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง :แนวคิดและการวิจัย

ผู้แต่ง : สราวุธ อนันตชาติ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ADVERTISING AND IMC: PRINCIPLES AND PRACTICE (GLOBAL EDITION) **

ADVERTISING AND IMC: PRINCIPLES AND PRACTICE (GLOBAL EDITION) **

ผู้แต่ง : SANDRA MORIARTY et al.

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ADVERTISING AND IMC: PRINCIPLES AND PRACTICE (GLOBAL EDITION)
สินค้าหมด

ADVERTISING AND IMC: PRINCIPLES AND PRACTICE (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : SANDRA MORIARTY et al.

฿ 1,305.00

อ่านเพิ่มเติม

ASIA PACIFIC ADVERTISING FESTIVAL: AWARD WINNING BOOK 2001-2002
สินค้าหมด

ASIA PACIFIC ADVERTISING FESTIVAL: AWARD WINNING BOOK 2001-2002

฿ 475.00

อ่านเพิ่มเติม

CONTEMPORARY ADVERTISING (ISE)
สินค้าหมด

CONTEMPORARY ADVERTISING (ISE)

ผู้แต่ง : WILLIAM F. ARENS et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

PUBLIC RELATIONS THEORY: APPLICATION AND UNDERSTANDING
สินค้าหมด

PUBLIC RELATIONS THEORY: APPLICATION AND UNDERSTANDING

ผู้แต่ง : BRUNNER

฿ 1,314.00

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา ฆ่าไม่ตาย (ADVERTISING TRANSFORMED)
สินค้าหมด

โฆษณา ฆ่าไม่ตาย (ADVERTISING TRANSFORMED)

ผู้แต่ง : FONS VAN DYCK (ฟอนส์ ฟาน ไดก์ )

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

PICTOGRAPHIC INDEX 1: GRAPIC DESIGN, ILLUSTRATION, LETTERING
สินค้าหมด

PICTOGRAPHIC INDEX 1: GRAPIC DESIGN, ILLUSTRATION, LETTERING

ผู้แต่ง : HANS LIJKLEMA

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

EFFECTIVE ADVERTISING STRATEGIES FOR YOUR BUSINESS
สินค้าหมด

EFFECTIVE ADVERTISING STRATEGIES FOR YOUR BUSINESS

ผู้แต่ง : LI

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการโฆษณา (ADVERTISING RESEARCH)
สินค้าหมด

การวิจัยการโฆษณา (ADVERTISING RESEARCH)

ผู้แต่ง : รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

CREATIVE AEROBICS: FUELING IMAGINATION IN THE 21ST CENTURY
สินค้าหมด

CREATIVE AEROBICS: FUELING IMAGINATION IN THE 21ST CENTURY

ผู้แต่ง : LINDA CONWAY

฿ 504.00

อ่านเพิ่มเติม

การโฆษณา
สินค้าหมด

การโฆษณา

ผู้แต่ง : พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

ADVERTISING AND PROMOTION: AN INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS PERSPECTIVE (ISE)
สินค้าหมด

ADVERTISING AND PROMOTION: AN INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS PERSPECTIVE (ISE)

ผู้แต่ง : GEORGE E. BELCH et al.

฿ 3,789.00

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อโฆษณา หน่วยที่ 8-15 (16354)
สินค้าหมด

เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อโฆษณา หน่วยที่ 8-15 (16354)

ผู้แต่ง : กมลรัฐ อินทรทัศน์

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ADVERTISING BY DESIGN: GENERATING AND DESIGNING CREATIVE IDEAS ACROSS MEDIA
สินค้าหมด

ADVERTISING BY DESIGN: GENERATING AND DESIGNING CREATIVE IDEAS ACROSS MEDIA

ผู้แต่ง : ROBIN LANDA

฿ 2,205.00

อ่านเพิ่มเติม

ADVERTISING AND PROMOTION
สินค้าหมด

ADVERTISING AND PROMOTION

ผู้แต่ง : CHRIS HACKLEY et al.

฿ 1,935.00

อ่านเพิ่มเติม

ADVERTISING AND PROMOTIONS: AN INTEGRATED BRAND APPROACH (ISE)
สินค้าหมด

ADVERTISING AND PROMOTIONS: AN INTEGRATED BRAND APPROACH (ISE)

ผู้แต่ง : THOMAS C. O'GUINN et al.

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

USING QUALITATIVE RESEARCH IN ADVERTISING: STRATEGIES, TECHNIQUES, AND APPLICATIONS
สินค้าหมด

USING QUALITATIVE RESEARCH IN ADVERTISING: STRATEGIES, TECHNIQUES, AND APPLICATIONS

ผู้แต่ง : MORRISON, M.A.

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างสรรค์งานโฆษณา หน่วยที่ 8-15 (16426)
สินค้าหมด

การสร้างสรรค์งานโฆษณา หน่วยที่ 8-15 (16426)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างสรรค์งานโฆษณา หน่วยที่ 1-7 (16426)
สินค้าหมด

การสร้างสรรค์งานโฆษณา หน่วยที่ 1-7 (16426)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (รหัสวิชา 20202-2006) (หลักสูตร 2562)
สินค้าหมด

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (รหัสวิชา 20202-2006) (หลักสูตร 2562)

ผู้แต่ง : วลัย ซ่อนกลิ่น

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

THE MEDIA HANDBOOK
สินค้าหมด

THE MEDIA HANDBOOK

ผู้แต่ง : HELEN KATZ

฿ 2,097.00

อ่านเพิ่มเติม

ADVERTISING AND PROMOTION: AN INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS PERSPECTIVE
สินค้าหมด

ADVERTISING AND PROMOTION: AN INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS PERSPECTIVE

ผู้แต่ง : BELCH, G.E.

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

PRINCIPLES OF ADVERTISING AND IMC (IE) (SPECIAL PRICE)
สินค้าหมด

PRINCIPLES OF ADVERTISING AND IMC (IE) (SPECIAL PRICE)

ผู้แต่ง : TOM DUNCAN

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ตราสินค้ากับการสื่อสารในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง :แนวคิดและการวิจัย

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ADVERTISING AND IMC: PRINCIPLES AND PRACTICE (GLOBAL EDITION) **

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ADVERTISING AND IMC: PRINCIPLES AND PRACTICE (GLOBAL EDITION) **

ผู้แต่ง : SANDRA MORIARTY et al.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ADVERTISING AND IMC: PRINCIPLES AND PRACTICE (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : SANDRA MORIARTY et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,305.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 475.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CONTEMPORARY ADVERTISING (ISE)

ผู้แต่ง : WILLIAM F. ARENS et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PUBLIC RELATIONS THEORY: APPLICATION AND UNDERSTANDING

ผู้แต่ง : BRUNNER

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,314.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โฆษณา ฆ่าไม่ตาย (ADVERTISING TRANSFORMED)

ผู้แต่ง : FONS VAN DYCK (ฟอนส์ ฟาน ไดก์ )

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PICTOGRAPHIC INDEX 1: GRAPIC DESIGN, ILLUSTRATION, LETTERING

ผู้แต่ง : HANS LIJKLEMA

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

EFFECTIVE ADVERTISING STRATEGIES FOR YOUR BUSINESS

ผู้แต่ง : LI

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยการโฆษณา (ADVERTISING RESEARCH)

ผู้แต่ง : รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CREATIVE AEROBICS: FUELING IMAGINATION IN THE 21ST CENTURY

ผู้แต่ง : LINDA CONWAY

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 504.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การโฆษณา

ผู้แต่ง : พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 3,789.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อโฆษณา หน่วยที่ 8-15 (16354)

ผู้แต่ง : กมลรัฐ อินทรทัศน์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,205.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ADVERTISING AND PROMOTION

ผู้แต่ง : CHRIS HACKLEY et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,935.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ADVERTISING AND PROMOTIONS: AN INTEGRATED BRAND APPROACH (ISE)

ผู้แต่ง : THOMAS C. O'GUINN et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE MEDIA HANDBOOK

ผู้แต่ง : HELEN KATZ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,097.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRINCIPLES OF ADVERTISING AND IMC (IE) (SPECIAL PRICE)

ผู้แต่ง : TOM DUNCAN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม