หนังสือการฑูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือการฑูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้

ผู้แต่ง : SEONG-HO SHEEN (ซองโฮชิน)

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

ผู้แต่ง : พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

สภาพยุโรป กำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างและนโยบาย

สภาพยุโรป กำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างและนโยบาย

ผู้แต่ง : สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

บูรณาการสหภาพยุโรป

บูรณาการสหภาพยุโรป

ผู้แต่ง : วิมลวรรณ ภัทโรดม :บรรณาธิการ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

วิเทศพาณิชย์สัมพันธ์สู่สงครามเย็น :ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับรัสเซีย (ค.ศ.1897-1991)

วิเทศพาณิชย์สัมพันธ์สู่สงครามเย็น :ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับรัสเซีย (ค.ศ.1897-1991)

ผู้แต่ง : จิตติภัทร พูนขำ

฿ 66.00

อ่านเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ :ความรู้ฉบับพกพา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ :ความรู้ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : CHRISTIAN REUS-SMIT

฿ 283.00

อ่านเพิ่มเติม

เราและคนอื่น (WIR UND DIE ANDEREN)

เราและคนอื่น (WIR UND DIE ANDEREN)

ผู้แต่ง : พรสรรค์ วัฒนางกูร :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกนักการทูต

บันทึกนักการทูต

ผู้แต่ง : คมกริช วรคามิน

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การเดินทางคณะทูตปรัสเซียสู่เอเชียตะวันออกจากข้อมูลของทางการ เล่ม 4 - สยาม (สองภาษา ไทย-เยอรมัน)

การเดินทางคณะทูตปรัสเซียสู่เอเชียตะวันออกจากข้อมูลของทางการ เล่ม 4 - สยาม (สองภาษา ไทย-เยอรมัน)

ผู้แต่ง : GEORG VON MARTENS (เกออร์ก ฟอน มาร์เทินส์)

฿ 576.00

อ่านเพิ่มเติม

สนธิสัญญาแห่งมิตรภาพ การค้า และการเดินเรือระหว่างสเปญและสยาม (ค.ศ.1870)

สนธิสัญญาแห่งมิตรภาพ การค้า และการเดินเรือระหว่างสเปญและสยาม (ค.ศ.1870)

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

การเดินทางคณะฑูตปรัสเซียสู่เอเชียตะวันออกจากข้อมูลของทางการ เล่ม 4 - สยาม

การเดินทางคณะฑูตปรัสเซียสู่เอเชียตะวันออกจากข้อมูลของทางการ เล่ม 4 - สยาม

ผู้แต่ง : GEORG VON MARTENS (เกออร์ก ฟอน มาร์เทินส์)

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

INTERNATIONAL RELATIONS THEORY: REALISM, PLURALISM, GLOBALISM, AND BEYOND (PIE)

INTERNATIONAL RELATIONS THEORY: REALISM, PLURALISM, GLOBALISM, AND BEYOND (PIE)

ผู้แต่ง : VIOTTI, P.R.

฿ 737.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายต่างประเทศไทย
สินค้าหมด

นโยบายต่างประเทศไทย

ผู้แต่ง : ประภัสสร์ เทพชาตรี :บรรณาธิการ

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี
สินค้าหมด

ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี

ผู้แต่ง : อิชิอิ โยเนะโอะ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? :การศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย
สินค้าหมด

ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? :การศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย

ผู้แต่ง : จิตติภัทร พูนขำ :บรรณาธิการ

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อินเดีย ในโครงสร้างอำนาจที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง
สินค้าหมด

ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อินเดีย ในโครงสร้างอำนาจที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง : กิตติ ประเสริฐสุข

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ESSENTIALS OF INTERNATIONAL RELATIONS
สินค้าหมด

ESSENTIALS OF INTERNATIONAL RELATIONS

ผู้แต่ง : KAREN A. MINGST et al.

฿ 4,455.00

อ่านเพิ่มเติม

INTERNATIONAL RELATIONS (2012-2013) (UPDATE) (PNIE) **
สินค้าหมด

INTERNATIONAL RELATIONS (2012-2013) (UPDATE) (PNIE) **

ผู้แต่ง : GOLDSTEIN, J.S.

฿ 562.00

อ่านเพิ่มเติม

INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS AND PUBLIC DIPLOMACY: COMMUNICATION AND ENGAGEMENT
สินค้าหมด

INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS AND PUBLIC DIPLOMACY: COMMUNICATION AND ENGAGEMENT

ผู้แต่ง : GUY J. GOLAN et al.

฿ 2,097.00

อ่านเพิ่มเติม

PERSPECTIVES ON INTERNATIONAL RELATIONS: POWER, INSTITUTIONS, AND IDEAS
สินค้าหมด

PERSPECTIVES ON INTERNATIONAL RELATIONS: POWER, INSTITUTIONS, AND IDEAS

ผู้แต่ง : HENRY R. NAU

฿ 3,591.00

อ่านเพิ่มเติม

ไต้หวันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สินค้าหมด

ไต้หวันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง : สิทธิพล เครือรัฐติกาล และคณะ

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY
สินค้าหมด

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY

ผู้แต่ง : DAVID N. BALAAM

฿ 3,078.00

อ่านเพิ่มเติม

INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY
สินค้าหมด

INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY

ผู้แต่ง : THOMAS OATLEY

฿ 3,744.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8-15 (82201)
สินค้าหมด

หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8-15 (82201)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้

ผู้แต่ง : SEONG-HO SHEEN (ซองโฮชิน)

มีสินค้า : 1043 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

ผู้แต่ง : พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

มีสินค้า : 360 ในสต็อก

ราคา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

สภาพยุโรป กำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างและนโยบาย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สภาพยุโรป กำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างและนโยบาย

ผู้แต่ง : สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

มีสินค้า : 273 ในสต็อก

ราคา

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

บูรณาการสหภาพยุโรป

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บูรณาการสหภาพยุโรป

ผู้แต่ง : วิมลวรรณ ภัทโรดม :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 263 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

วิเทศพาณิชย์สัมพันธ์สู่สงครามเย็น :ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับรัสเซีย (ค.ศ.1897-1991)

มีสินค้า : 233 ในสต็อก

ราคา

฿ 66.00

อ่านเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ :ความรู้ฉบับพกพา

มีสินค้า : 59 ในสต็อก

ราคา

฿ 283.00

อ่านเพิ่มเติม

เราและคนอื่น (WIR UND DIE ANDEREN)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เราและคนอื่น (WIR UND DIE ANDEREN)

ผู้แต่ง : พรสรรค์ วัฒนางกูร :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกนักการทูต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บันทึกนักการทูต

ผู้แต่ง : คมกริช วรคามิน

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การเดินทางคณะทูตปรัสเซียสู่เอเชียตะวันออกจากข้อมูลของทางการ เล่ม 4 - สยาม (สองภาษา ไทย-เยอรมัน)

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 576.00

อ่านเพิ่มเติม

สนธิสัญญาแห่งมิตรภาพ การค้า และการเดินเรือระหว่างสเปญและสยาม (ค.ศ.1870)

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

การเดินทางคณะฑูตปรัสเซียสู่เอเชียตะวันออกจากข้อมูลของทางการ เล่ม 4 - สยาม

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

INTERNATIONAL RELATIONS THEORY: REALISM, PLURALISM, GLOBALISM, AND BEYOND (PIE)

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 737.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นโยบายต่างประเทศไทย

ผู้แต่ง : ประภัสสร์ เทพชาตรี :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี

ผู้แต่ง : อิชิอิ โยเนะโอะ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ESSENTIALS OF INTERNATIONAL RELATIONS

ผู้แต่ง : KAREN A. MINGST et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,455.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTERNATIONAL RELATIONS (2012-2013) (UPDATE) (PNIE) **

ผู้แต่ง : GOLDSTEIN, J.S.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 562.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,097.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 3,591.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไต้หวันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง : สิทธิพล เครือรัฐติกาล และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY

ผู้แต่ง : DAVID N. BALAAM

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 3,078.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY

ผู้แต่ง : THOMAS OATLEY

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 3,744.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม