หนังสือพืชไร่ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เมล็ดงอก เพื่อสุขภาพ ทำเงิน

เมล็ดงอก เพื่อสุขภาพ ทำเงิน

ผู้แต่ง : พัชรี สำโรงเย็น และคณะ

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้าว :ผลงานที่ถึงมือชาวนา

ข้าว :ผลงานที่ถึงมือชาวนา

ผู้แต่ง : วรวิทย์ พาณิชพัฒน์

฿ 425.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางและแบบอย่างการแปรรูป&การตลาดมะละกอยุคใหม่ให้รวย

แนวทางและแบบอย่างการแปรรูป&การตลาดมะละกอยุคใหม่ให้รวย

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการปลูกข้าวไทย ข้าวอินทรีย์ แนวทางยั่งยืนของอาชีพชาวนาไทย ต้อนรับ AEC
สินค้าหมด

เทคนิคการปลูกข้าวไทย ข้าวอินทรีย์ แนวทางยั่งยืนของอาชีพชาวนาไทย ต้อนรับ AEC

ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องเล่าจากรวงข้าว :วิถีชีวิต วิถีการทำนา...สู่การพัฒนาการพึ่งตนเอง
สินค้าหมด

เรื่องเล่าจากรวงข้าว :วิถีชีวิต วิถีการทำนา...สู่การพัฒนาการพึ่งตนเอง

ผู้แต่ง : ภคพนธ์ ศาลาทอง

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

พืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคใบไหม้ของข้าวโพดและการประเมินความต้านทานโรค
สินค้าหมด

พืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคใบไหม้ของข้าวโพดและการประเมินความต้านทานโรค

ผู้แต่ง : ประสาทพร สมิตะมาน และคณะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือปลูกข้าวอินทรีย์ :ตามแนวโครงการพระราชดำริ
สินค้าหมด

คู่มือปลูกข้าวอินทรีย์ :ตามแนวโครงการพระราชดำริ

ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน และคณะ

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

พืชน้ำมัน :ถั่วลิสง
สินค้าหมด

พืชน้ำมัน :ถั่วลิสง

ผู้แต่ง : ศานิต สวัสดิกาญจน์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

สับปะรด
สินค้าหมด

สับปะรด

ผู้แต่ง : จิราพรรณ คล้ายกิจจา

฿ 49.00

อ่านเพิ่มเติม

HOW TO GROW MARIJUANA: THE EASIEST GUIDE TO GROWING WEED (HC)
สินค้าหมด

HOW TO GROW MARIJUANA: THE EASIEST GUIDE TO GROWING WEED (HC)

ผู้แต่ง : MURPH WOLFSON

฿ 391.00

อ่านเพิ่มเติม

GREEN WEED: THE GUIDE TO GROWLING ORGANIC CANNABIS
สินค้าหมด

GREEN WEED: THE GUIDE TO GROWLING ORGANIC CANNABIS

ผู้แต่ง : SEYMOUR KINDBUD

฿ 493.00

อ่านเพิ่มเติม

ไม้เศรษฐกิจ
สินค้าหมด

ไม้เศรษฐกิจ

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

แบบอย่างและแนวทางการปลูก ผักหวานป่านอกฤดู 5 ภาค 1 ไร่ได้แสน
สินค้าหมด

แบบอย่างและแนวทางการปลูก ผักหวานป่านอกฤดู 5 ภาค 1 ไร่ได้แสน

ผู้แต่ง : พัชรี สำโรงเย็น และคณะ

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

ไม้ทนแล้งเงินล้าน
สินค้าหมด

ไม้ทนแล้งเงินล้าน

ผู้แต่ง : พัชรี สำโรงเย็น และคณะ

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทาง...และแบบอย่างการเพาะปลูก พืชไร่เงินล้าน
สินค้าหมด

แนวทาง...และแบบอย่างการเพาะปลูก พืชไร่เงินล้าน

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

แบบอย่างและแนวทางการเพาะปลูก ผักทำเงิน 1 ไร่ได้เกินแสน
สินค้าหมด

แบบอย่างและแนวทางการเพาะปลูก ผักทำเงิน 1 ไร่ได้เกินแสน

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

VIRAL DISEASES OF FIELD AND HORTICULTURAL CROPS
สินค้าหมด

VIRAL DISEASES OF FIELD AND HORTICULTURAL CROPS

ผู้แต่ง : L. P. AWASTHI

฿ 7,157.00

อ่านเพิ่มเติม

เมล็ดงอก เพื่อสุขภาพ ทำเงิน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เมล็ดงอก เพื่อสุขภาพ ทำเงิน

ผู้แต่ง : พัชรี สำโรงเย็น และคณะ

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้าว :ผลงานที่ถึงมือชาวนา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ข้าว :ผลงานที่ถึงมือชาวนา

ผู้แต่ง : วรวิทย์ พาณิชพัฒน์

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 425.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางและแบบอย่างการแปรรูป&การตลาดมะละกอยุคใหม่ให้รวย

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือปลูกข้าวอินทรีย์ :ตามแนวโครงการพระราชดำริ

ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พืชน้ำมัน :ถั่วลิสง

ผู้แต่ง : ศานิต สวัสดิกาญจน์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สับปะรด

ผู้แต่ง : จิราพรรณ คล้ายกิจจา

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 49.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HOW TO GROW MARIJUANA: THE EASIEST GUIDE TO GROWING WEED (HC)

ผู้แต่ง : MURPH WOLFSON

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 391.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

GREEN WEED: THE GUIDE TO GROWLING ORGANIC CANNABIS

ผู้แต่ง : SEYMOUR KINDBUD

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 493.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไม้เศรษฐกิจ

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไม้ทนแล้งเงินล้าน

ผู้แต่ง : พัชรี สำโรงเย็น และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แนวทาง...และแบบอย่างการเพาะปลูก พืชไร่เงินล้าน

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แบบอย่างและแนวทางการเพาะปลูก ผักทำเงิน 1 ไร่ได้เกินแสน

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

VIRAL DISEASES OF FIELD AND HORTICULTURAL CROPS

ผู้แต่ง : L. P. AWASTHI

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 7,157.00

อ่านเพิ่มเติม