หนังสือสถาปัตยกรรม | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน :หลักการพิจารณาเบื้องต้น (INTERIOR DESING FUNDAMENTAL)

การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน :หลักการพิจารณาเบื้องต้น (INTERIOR DESING FUNDAMENTAL)

ผู้แต่ง : กิติ สินธุเสก

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

บ้าน...การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน

บ้าน...การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน

ผู้แต่ง : เลอสม สถาปิตานนท์

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น (INTRODUCTION TO BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION DRAWING

การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น (INTRODUCTION TO BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION DRAWING

ผู้แต่ง : ไตรวัฒน์ วิรยศิริ และคณะ

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

เมืองน่าอยู่ ผู้สูงวัย

เมืองน่าอยู่ ผู้สูงวัย

ผู้แต่ง : ไตรรัตน์ จารุทัศน์

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

13 บทวิจารณ์สถาปัตยกรรม (13 ARCHITECTURAL CRITIQUES)

13 บทวิจารณ์สถาปัตยกรรม (13 ARCHITECTURAL CRITIQUES)

ผู้แต่ง : สันต์ สุวัจฉราภินันท์

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

การวิจัยและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

ผู้แต่ง : พงศกร ศุภกิจไพศาล

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม

การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม

ผู้แต่ง : ภาวดี อังศุสิงห์

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

บ้านปลอดภัย...วัยเกษียณ

บ้านปลอดภัย...วัยเกษียณ

ผู้แต่ง : ไตรรัตน์ จารุทัศน์

฿ 408.00

อ่านเพิ่มเติม

วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง :แนวทางอาชีพการวางแผนและออกแบบชุมชนเมือง

วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง :แนวทางอาชีพการวางแผนและออกแบบชุมชนเมือง

ผู้แต่ง : ศิวพงศ์ ทองเจือ

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

ภูมิทัศน์ ภายในอาคาร (INTERIOR LANDSCAPE)

ภูมิทัศน์ ภายในอาคาร (INTERIOR LANDSCAPE)

ผู้แต่ง : ปารณ ชาตกุล

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

ทาดาโอะ อันโดะ บทสนทนากับนักเรียน (TADAO ANDO: CONVERSATIONS WITH STUDENTS)

ทาดาโอะ อันโดะ บทสนทนากับนักเรียน (TADAO ANDO: CONVERSATIONS WITH STUDENTS)

ผู้แต่ง : TADAO ANDO

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้สึกต่อสรรพสิ่ง (THE FEELING OF THINGS)

ความรู้สึกต่อสรรพสิ่ง (THE FEELING OF THINGS)

ผู้แต่ง : ADAM CARUSO

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐีรีโนเวต :คู่มือแปลงโฉมบ้าน ตึกแถว และคอนโด แบบครบวงจร

เศรษฐีรีโนเวต :คู่มือแปลงโฉมบ้าน ตึกแถว และคอนโด แบบครบวงจร

ผู้แต่ง : ศุกล สองสี

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์สวนยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 19

ประวัติศาสตร์สวนยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 19

ผู้แต่ง : พัทมน เสลานนท์

฿ 1,080.00

อ่านเพิ่มเติม

ภูมิสถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (LANDSCAPE ARCHITECTURE IN THE HISTORY OF

ภูมิสถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (LANDSCAPE ARCHITECTURE IN THE HISTORY OF

ผู้แต่ง : นวณัฐ โอศิริ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช :มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรมศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้

พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช :มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรมศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้

ผู้แต่ง : เกรียงไกร เกิดศิริ

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

พืชพันธุ์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

พืชพันธุ์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

ผู้แต่ง : จามรี อาระยานิมิตสกุล

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

BIM ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม

BIM ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม

ผู้แต่ง : กวีไกร ศรีหิรัญ

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

ด้วยแรงศรัทธา 2 :ศศิภาวัน ธรรมปัญญา

ด้วยแรงศรัทธา 2 :ศศิภาวัน ธรรมปัญญา

ผู้แต่ง : นิธิ สถาปิตานนท์

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบสะพาน (BRIDGE DESIGN)

การออกแบบสะพาน (BRIDGE DESIGN)

ผู้แต่ง : ทศพล ปิ่นแก้ว และคณะ

฿ 289.00

อ่านเพิ่มเติม

ช่างประจำบ้านขั้นพื้นฐาน

ช่างประจำบ้านขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง : ธงชัย ทองแสงเอี่ยม

฿ 284.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบการวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

การออกแบบการวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

ผู้แต่ง : ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า และคณะ

฿ 298.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL MANAGEMENT)

การจัดการสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ไตรวัฒน์ วิรยศิริ

฿ 281.00

อ่านเพิ่มเติม

ซานดิอาโก คาลาทราวา บทสนทนากับนักเรียน (SANTIAGO CALATRAVA: CONVERSATIONS WITH STUDENTS)

ซานดิอาโก คาลาทราวา บทสนทนากับนักเรียน (SANTIAGO CALATRAVA: CONVERSATIONS WITH STUDENTS)

ผู้แต่ง : เซลิเซีย เลวิส คอสเซิล :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน :หลักการพิจารณาเบื้องต้น (INTERIOR DESING FUNDAMENTAL)

มีสินค้า : 454 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

บ้าน...การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บ้าน...การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน

ผู้แต่ง : เลอสม สถาปิตานนท์

มีสินค้า : 282 ในสต็อก

ราคา

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น (INTRODUCTION TO BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION DRAWING

มีสินค้า : 188 ในสต็อก

ราคา

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

เมืองน่าอยู่ ผู้สูงวัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เมืองน่าอยู่ ผู้สูงวัย

ผู้แต่ง : ไตรรัตน์ จารุทัศน์

มีสินค้า : 154 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

13 บทวิจารณ์สถาปัตยกรรม (13 ARCHITECTURAL CRITIQUES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

13 บทวิจารณ์สถาปัตยกรรม (13 ARCHITECTURAL CRITIQUES)

ผู้แต่ง : สันต์ สุวัจฉราภินันท์

มีสินค้า : 131 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

ผู้แต่ง : พงศกร ศุภกิจไพศาล

มีสินค้า : 123 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม

มีสินค้า : 76 ในสต็อก

ราคา

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

บ้านปลอดภัย...วัยเกษียณ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บ้านปลอดภัย...วัยเกษียณ

ผู้แต่ง : ไตรรัตน์ จารุทัศน์

มีสินค้า : 72 ในสต็อก

ราคา

฿ 408.00

อ่านเพิ่มเติม

วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง :แนวทางอาชีพการวางแผนและออกแบบชุมชนเมือง

มีสินค้า : 66 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

ภูมิทัศน์ ภายในอาคาร (INTERIOR LANDSCAPE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภูมิทัศน์ ภายในอาคาร (INTERIOR LANDSCAPE)

ผู้แต่ง : ปารณ ชาตกุล

มีสินค้า : 60 ในสต็อก

ราคา

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

ทาดาโอะ อันโดะ บทสนทนากับนักเรียน (TADAO ANDO: CONVERSATIONS WITH STUDENTS)

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้สึกต่อสรรพสิ่ง (THE FEELING OF THINGS)

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐีรีโนเวต :คู่มือแปลงโฉมบ้าน ตึกแถว และคอนโด แบบครบวงจร

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์สวนยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 19

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,080.00

อ่านเพิ่มเติม

ภูมิสถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (LANDSCAPE ARCHITECTURE IN THE HISTORY OF

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช :มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรมศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

พืชพันธุ์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พืชพันธุ์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

ผู้แต่ง : จามรี อาระยานิมิตสกุล

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

BIM ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

ด้วยแรงศรัทธา 2 :ศศิภาวัน ธรรมปัญญา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ด้วยแรงศรัทธา 2 :ศศิภาวัน ธรรมปัญญา

ผู้แต่ง : นิธิ สถาปิตานนท์

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบสะพาน (BRIDGE DESIGN)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบสะพาน (BRIDGE DESIGN)

ผู้แต่ง : ทศพล ปิ่นแก้ว และคณะ

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 289.00

อ่านเพิ่มเติม

ช่างประจำบ้านขั้นพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ช่างประจำบ้านขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง : ธงชัย ทองแสงเอี่ยม

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 284.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบการวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบการวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

ผู้แต่ง : ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า และคณะ

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 298.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL MANAGEMENT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ไตรวัฒน์ วิรยศิริ

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 281.00

อ่านเพิ่มเติม

ซานดิอาโก คาลาทราวา บทสนทนากับนักเรียน (SANTIAGO CALATRAVA: CONVERSATIONS WITH STUDENTS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ซานดิอาโก คาลาทราวา บทสนทนากับนักเรียน (SANTIAGO CALATRAVA: CONVERSATIONS WITH STUDENTS)

ผู้แต่ง : เซลิเซีย เลวิส คอสเซิล :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม