หนังสือสถาปัตยกรรม | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

บ้าน...การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน

บ้าน...การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน

ผู้แต่ง : เลอสม สถาปิตานนท์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น (INTRODUCTION TO BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION DRAWING

การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น (INTRODUCTION TO BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION DRAWING

ผู้แต่ง : ไตรวัฒน์ วิรยศิริ และคณะ

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

การเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง : พิทาน ทองศาโรจน์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

เมืองน่าอยู่ ผู้สูงวัย

เมืองน่าอยู่ ผู้สูงวัย

ผู้แต่ง : ไตรรัตน์ จารุทัศน์

฿ 477.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม

การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม

ผู้แต่ง : ภาวดี อังศุสิงห์

฿ 73.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

การวิจัยและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

ผู้แต่ง : พงศกร ศุภกิจไพศาล

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

13 บทวิจารณ์สถาปัตยกรรม (13 ARCHITECTURAL CRITIQUES)

13 บทวิจารณ์สถาปัตยกรรม (13 ARCHITECTURAL CRITIQUES)

ผู้แต่ง : สันต์ สุวัจฉราภินันท์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU SPORTS COMPLEX)

อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU SPORTS COMPLEX)

ผู้แต่ง : ไตรวัฒน์ วิรยศิริ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

บ้านปลอดภัย...วัยเกษียณ

บ้านปลอดภัย...วัยเกษียณ

ผู้แต่ง : ไตรรัตน์ จารุทัศน์

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง :แนวทางอาชีพการวางแผนและออกแบบชุมชนเมือง

วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง :แนวทางอาชีพการวางแผนและออกแบบชุมชนเมือง

ผู้แต่ง : ศิวพงศ์ ทองเจือ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ภูมิสถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (LANDSCAPE ARCHITECTURE IN THE HISTORY OF

ภูมิสถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (LANDSCAPE ARCHITECTURE IN THE HISTORY OF

ผู้แต่ง : นวณัฐ โอศิริ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

พืชพันธุ์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

พืชพันธุ์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

ผู้แต่ง : จามรี อาระยานิมิตสกุล

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น (INTRODUCTION TO BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION DRAWING

การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น (INTRODUCTION TO BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION DRAWING

ผู้แต่ง : ไตรวัฒน์ วิรยศิริ และคณะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ทาดาโอะ อันโดะ บทสนทนากับนักเรียน (TADAO ANDO: CONVERSATIONS WITH STUDENTS)

ทาดาโอะ อันโดะ บทสนทนากับนักเรียน (TADAO ANDO: CONVERSATIONS WITH STUDENTS)

ผู้แต่ง : TADAO ANDO

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

BIM ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม

BIM ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม

ผู้แต่ง : กวีไกร ศรีหิรัญ

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้สึกต่อสรรพสิ่ง (THE FEELING OF THINGS)

ความรู้สึกต่อสรรพสิ่ง (THE FEELING OF THINGS)

ผู้แต่ง : ADAM CARUSO

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง (URBAN DESIGN PROCESS)

กระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง (URBAN DESIGN PROCESS)

ผู้แต่ง : ระหัตร โรจนประดิษฐ์

฿ 96.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนแบบ 3 มิติ โครงสร้างไม้

การเขียนแบบ 3 มิติ โครงสร้างไม้

ผู้แต่ง : เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี และคณะ

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์สวนยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 19

ประวัติศาสตร์สวนยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 19

ผู้แต่ง : พัทมน เสลานนท์

฿ 1,080.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการออกแบบจัดสวน (PRINCIPLES OF GARDEN DESIGN)

หลักการออกแบบจัดสวน (PRINCIPLES OF GARDEN DESIGN)

ผู้แต่ง : เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL MANAGEMENT)

การจัดการสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ไตรวัฒน์ วิรยศิริ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ด้วยแรงศรัทธา 2 :ศศิภาวัน ธรรมปัญญา

ด้วยแรงศรัทธา 2 :ศศิภาวัน ธรรมปัญญา

ผู้แต่ง : นิธิ สถาปิตานนท์

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การประสานวิศวกรรมระบบในงานออกแบบสถาปัตยกรรม

การประสานวิศวกรรมระบบในงานออกแบบสถาปัตยกรรม

ผู้แต่ง : กรกมล ตันติวนิช

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION TECHNOLOGY

LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION TECHNOLOGY

ผู้แต่ง : ARIYA ARUNINTA

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

บ้าน...การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บ้าน...การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน

ผู้แต่ง : เลอสม สถาปิตานนท์

มีสินค้า : 399 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น (INTRODUCTION TO BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION DRAWING

มีสินค้า : 226 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง : พิทาน ทองศาโรจน์

มีสินค้า : 221 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

เมืองน่าอยู่ ผู้สูงวัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เมืองน่าอยู่ ผู้สูงวัย

ผู้แต่ง : ไตรรัตน์ จารุทัศน์

มีสินค้า : 175 ในสต็อก

ราคา

฿ 477.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม

มีสินค้า : 136 ในสต็อก

ราคา

฿ 73.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

ผู้แต่ง : พงศกร ศุภกิจไพศาล

มีสินค้า : 131 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

13 บทวิจารณ์สถาปัตยกรรม (13 ARCHITECTURAL CRITIQUES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

13 บทวิจารณ์สถาปัตยกรรม (13 ARCHITECTURAL CRITIQUES)

ผู้แต่ง : สันต์ สุวัจฉราภินันท์

มีสินค้า : 124 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU SPORTS COMPLEX)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU SPORTS COMPLEX)

ผู้แต่ง : ไตรวัฒน์ วิรยศิริ

มีสินค้า : 92 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

บ้านปลอดภัย...วัยเกษียณ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บ้านปลอดภัย...วัยเกษียณ

ผู้แต่ง : ไตรรัตน์ จารุทัศน์

มีสินค้า : 81 ในสต็อก

ราคา

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง :แนวทางอาชีพการวางแผนและออกแบบชุมชนเมือง

มีสินค้า : 69 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ภูมิสถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (LANDSCAPE ARCHITECTURE IN THE HISTORY OF

มีสินค้า : 57 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

พืชพันธุ์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พืชพันธุ์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

ผู้แต่ง : จามรี อาระยานิมิตสกุล

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น (INTRODUCTION TO BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION DRAWING

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ทาดาโอะ อันโดะ บทสนทนากับนักเรียน (TADAO ANDO: CONVERSATIONS WITH STUDENTS)

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

BIM ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม

มีสินค้า : 43 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้สึกต่อสรรพสิ่ง (THE FEELING OF THINGS)

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง (URBAN DESIGN PROCESS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง (URBAN DESIGN PROCESS)

ผู้แต่ง : ระหัตร โรจนประดิษฐ์

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 96.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนแบบ 3 มิติ โครงสร้างไม้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนแบบ 3 มิติ โครงสร้างไม้

ผู้แต่ง : เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี และคณะ

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์สวนยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 19

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,080.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการออกแบบจัดสวน (PRINCIPLES OF GARDEN DESIGN)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการออกแบบจัดสวน (PRINCIPLES OF GARDEN DESIGN)

ผู้แต่ง : เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL MANAGEMENT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ไตรวัฒน์ วิรยศิริ

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ด้วยแรงศรัทธา 2 :ศศิภาวัน ธรรมปัญญา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ด้วยแรงศรัทธา 2 :ศศิภาวัน ธรรมปัญญา

ผู้แต่ง : นิธิ สถาปิตานนท์

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การประสานวิศวกรรมระบบในงานออกแบบสถาปัตยกรรม

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION TECHNOLOGY

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION TECHNOLOGY

ผู้แต่ง : ARIYA ARUNINTA

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม