หนังสือการประชาสัมพันธ์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

ผู้แต่ง : รุ่งนภา พิตรปรีชา

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)

ผู้แต่ง : นภวรรณ ตันติเวชกุล

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ผู้แต่ง : สมิทธิ์ บุญชุติมา

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

PUBLIC RELATIONS WRITING: THE ESSENTIALS OF STYLE AND FORMAT (IE)

PUBLIC RELATIONS WRITING: THE ESSENTIALS OF STYLE AND FORMAT (IE)

ผู้แต่ง : THOMAS H. BIVINS

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ :หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ :หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน

ผู้แต่ง : นภวรรณ ตันติเวชกุล

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์

นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์

ผู้แต่ง : อภิชัจ พุกสวัสดิ์

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

หลัก เทคนิค และวิธีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์

หลัก เทคนิค และวิธีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์

ผู้แต่ง : พนม คลี่ฉายา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

PUBLIC RELATIONS: STRATEGIES AND TACTICS (GLOBAL EDITION)

PUBLIC RELATIONS: STRATEGIES AND TACTICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : WILCOX, D.L.

฿ 997.00

อ่านเพิ่มเติม

SPEAKING YOUR MIND: ORAL PRESENTATION AND SEMINAR SKILLS

SPEAKING YOUR MIND: ORAL PRESENTATION AND SEMINAR SKILLS

ผู้แต่ง : STOTT, R.

฿ 645.00

อ่านเพิ่มเติม

THE PRACTICE OF PUBLIC RELATIONS (GLOBAL EDITION)
สินค้าหมด

THE PRACTICE OF PUBLIC RELATIONS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : FRASER P. SEITEL

฿ 812.00

อ่านเพิ่มเติม

PUBLIC RELATIONS WRITING AND MEDIA TECHNIQUES (PNIE) **
สินค้าหมด

PUBLIC RELATIONS WRITING AND MEDIA TECHNIQUES (PNIE) **

ผู้แต่ง : WILCOX, D.L.

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

UNDERSTANDING PUBLIC RELATIONS: THEORY, CULTURE AND SOCIETY
สินค้าหมด

UNDERSTANDING PUBLIC RELATIONS: THEORY, CULTURE AND SOCIETY

ผู้แต่ง : LEE EDWARDS

฿ 819.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ :หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน
สินค้าหมด

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ :หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน

ผู้แต่ง : นภวรรณ ตันติเวชกุล

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร
สินค้าหมด

การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร

ผู้แต่ง : วรวรรณ องค์ครุฑรักษา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

PUBLIC RELATIONS AS RELATIONSHIP MANAGEMENT: A RELATIONAL APPROACH TO THE STUDY AND PRACTICE
สินค้าหมด

PUBLIC RELATIONS AS RELATIONSHIP MANAGEMENT: A RELATIONAL APPROACH TO THE STUDY AND PRACTICE

ผู้แต่ง : STEPHEN D. BRUNING

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, SUSTAINABILITY AND PUBLIC RELATIONS: NEGOTIATING MULTIPLE COMPLEX
สินค้าหมด

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, SUSTAINABILITY AND PUBLIC RELATIONS: NEGOTIATING MULTIPLE COMPLEX

ผู้แต่ง : DONNALYN POMPPER

฿ 1,260.00

อ่านเพิ่มเติม

PUBLIC RELATIONS WRITING: FORM AND STYLE
สินค้าหมด

PUBLIC RELATIONS WRITING: FORM AND STYLE

ผู้แต่ง : DOUG NEWSOM et al.

฿ 2,430.00

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การเขียนในงานประชาสัมพันธ์
สินค้าหมด

กลยุทธ์การเขียนในงานประชาสัมพันธ์

ผู้แต่ง : พรรษา รอดอาตม์

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 11-15 (16356)
สินค้าหมด

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 11-15 (16356)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-5 (16356)
สินค้าหมด

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-5 (16356)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 6-10 (16356)
สินค้าหมด

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 6-10 (16356)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย (CONTEMPORARY PUBLIC RELATIONS)
สินค้าหมด

การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย (CONTEMPORARY PUBLIC RELATIONS)

ผู้แต่ง : ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

EVENT PLANNING AND MANAGEMENT: PRINCIPLES, PLANNING AND PRACTICE
สินค้าหมด

EVENT PLANNING AND MANAGEMENT: PRINCIPLES, PLANNING AND PRACTICE

ผู้แต่ง : RUTH DOWSON et al.

฿ 2,826.00

อ่านเพิ่มเติม

STRATEGIC PLANNING FOR PUBLIC RELATIONS
สินค้าหมด

STRATEGIC PLANNING FOR PUBLIC RELATIONS

ผู้แต่ง : RONALD SMITH

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

ผู้แต่ง : รุ่งนภา พิตรปรีชา

มีสินค้า : 128 ในสต็อก

ราคา

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)

มีสินค้า : 117 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

มีสินค้า : 111 ในสต็อก

ราคา

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

PUBLIC RELATIONS WRITING: THE ESSENTIALS OF STYLE AND FORMAT (IE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PUBLIC RELATIONS WRITING: THE ESSENTIALS OF STYLE AND FORMAT (IE)

ผู้แต่ง : THOMAS H. BIVINS

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ :หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

หลัก เทคนิค และวิธีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

PUBLIC RELATIONS: STRATEGIES AND TACTICS (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PUBLIC RELATIONS: STRATEGIES AND TACTICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : WILCOX, D.L.

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 997.00

อ่านเพิ่มเติม

SPEAKING YOUR MIND: ORAL PRESENTATION AND SEMINAR SKILLS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SPEAKING YOUR MIND: ORAL PRESENTATION AND SEMINAR SKILLS

ผู้แต่ง : STOTT, R.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 645.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE PRACTICE OF PUBLIC RELATIONS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : FRASER P. SEITEL

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 812.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PUBLIC RELATIONS WRITING AND MEDIA TECHNIQUES (PNIE) **

ผู้แต่ง : WILCOX, D.L.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

UNDERSTANDING PUBLIC RELATIONS: THEORY, CULTURE AND SOCIETY

ผู้แต่ง : LEE EDWARDS

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 819.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,260.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PUBLIC RELATIONS WRITING: FORM AND STYLE

ผู้แต่ง : DOUG NEWSOM et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,430.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลยุทธ์การเขียนในงานประชาสัมพันธ์

ผู้แต่ง : พรรษา รอดอาตม์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย (CONTEMPORARY PUBLIC RELATIONS)

ผู้แต่ง : ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

EVENT PLANNING AND MANAGEMENT: PRINCIPLES, PLANNING AND PRACTICE

ผู้แต่ง : RUTH DOWSON et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,826.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

STRATEGIC PLANNING FOR PUBLIC RELATIONS

ผู้แต่ง : RONALD SMITH

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม