หนังสือการประชาสัมพันธ์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

ผู้แต่ง : รุ่งนภา พิตรปรีชา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ผู้แต่ง : สมิทธิ์ บุญชุติมา

฿ 194.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)

ผู้แต่ง : นภวรรณ ตันติเวชกุล

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร

การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร

ผู้แต่ง : วรวรรณ องค์ครุฑรักษา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ :หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ :หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน

ผู้แต่ง : นภวรรณ ตันติเวชกุล

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

PUBLIC RELATIONS: STRATEGIES AND TACTICS (GLOBAL EDITION)

PUBLIC RELATIONS: STRATEGIES AND TACTICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : WILCOX, D.L.

฿ 997.00

อ่านเพิ่มเติม

THE PRACTICE OF PUBLIC RELATIONS (GLOBAL EDITION)
สินค้าหมด

THE PRACTICE OF PUBLIC RELATIONS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : FRASER P. SEITEL

฿ 812.00

อ่านเพิ่มเติม

SPEAKING YOUR MIND: ORAL PRESENTATION AND SEMINAR SKILLS
สินค้าหมด

SPEAKING YOUR MIND: ORAL PRESENTATION AND SEMINAR SKILLS

ผู้แต่ง : STOTT, R.

฿ 645.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ :หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน
สินค้าหมด

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ :หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน

ผู้แต่ง : นภวรรณ ตันติเวชกุล

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

หลัก เทคนิค และวิธีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
สินค้าหมด

หลัก เทคนิค และวิธีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์

ผู้แต่ง : พนม คลี่ฉายา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์
สินค้าหมด

นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์

ผู้แต่ง : อภิชัจ พุกสวัสดิ์

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

PUBLIC RELATIONS AS RELATIONSHIP MANAGEMENT: A RELATIONAL APPROACH TO THE STUDY AND PRACTICE
สินค้าหมด

PUBLIC RELATIONS AS RELATIONSHIP MANAGEMENT: A RELATIONAL APPROACH TO THE STUDY AND PRACTICE

ผู้แต่ง : STEPHEN D. BRUNING

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 11-15 (16356)
สินค้าหมด

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 11-15 (16356)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-5 (16356)
สินค้าหมด

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-5 (16356)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 6-10 (16356)
สินค้าหมด

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 6-10 (16356)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย (CONTEMPORARY PUBLIC RELATIONS)
สินค้าหมด

การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย (CONTEMPORARY PUBLIC RELATIONS)

ผู้แต่ง : ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

STRATEGIC PLANNING FOR PUBLIC RELATIONS
สินค้าหมด

STRATEGIC PLANNING FOR PUBLIC RELATIONS

ผู้แต่ง : RONALD SMITH

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 6-10 (16457)
สินค้าหมด

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 6-10 (16457)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-5 (16457)
สินค้าหมด

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-5 (16457)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 11-15 (16457)
สินค้าหมด

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 11-15 (16457)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

STRATEGIC PUBLIC RELATIONS WRITING
สินค้าหมด

STRATEGIC PUBLIC RELATIONS WRITING

ผู้แต่ง : JIM EGGENSPERGER et al.

฿ 1,870.00

อ่านเพิ่มเติม

PROMOTIONAL CULTURES: THE RISE AND SPREAD OF ADVERTISING, PUBLIC RELATIONS, MARKETING AND BRANDING
สินค้าหมด

PROMOTIONAL CULTURES: THE RISE AND SPREAD OF ADVERTISING, PUBLIC RELATIONS, MARKETING AND BRANDING

ผู้แต่ง : AERON DAVIS

฿ 935.00

อ่านเพิ่มเติม

NONPROFIT COMMUNICATIONS: A MISSION-DRIVEN AND HUMAN-CENTERED APPROACH
สินค้าหมด

NONPROFIT COMMUNICATIONS: A MISSION-DRIVEN AND HUMAN-CENTERED APPROACH

ผู้แต่ง : KELLY C. GAGGIN

฿ 1,572.00

อ่านเพิ่มเติม

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

ผู้แต่ง : รุ่งนภา พิตรปรีชา

มีสินค้า : 140 ในสต็อก

ราคา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

มีสินค้า : 139 ในสต็อก

ราคา

฿ 194.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)

มีสินค้า : 110 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ :หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

PUBLIC RELATIONS: STRATEGIES AND TACTICS (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PUBLIC RELATIONS: STRATEGIES AND TACTICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : WILCOX, D.L.

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 997.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE PRACTICE OF PUBLIC RELATIONS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : FRASER P. SEITEL

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 812.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SPEAKING YOUR MIND: ORAL PRESENTATION AND SEMINAR SKILLS

ผู้แต่ง : STOTT, R.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 645.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย (CONTEMPORARY PUBLIC RELATIONS)

ผู้แต่ง : ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

STRATEGIC PLANNING FOR PUBLIC RELATIONS

ผู้แต่ง : RONALD SMITH

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

STRATEGIC PUBLIC RELATIONS WRITING

ผู้แต่ง : JIM EGGENSPERGER et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,870.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 935.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

NONPROFIT COMMUNICATIONS: A MISSION-DRIVEN AND HUMAN-CENTERED APPROACH

ผู้แต่ง : KELLY C. GAGGIN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,572.00

อ่านเพิ่มเติม