หนังสือการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (RESEARCH METHODOLOGY IN BEHAVIORAL SCIENCE AND SOCI

ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (RESEARCH METHODOLOGY IN BEHAVIORAL SCIENCE AND SOCI

ผู้แต่ง : สมชาย วรกิจเกษมสกุล

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมทางสังคมศาสตร์ ฉบับ เทคนิคภาคปฏิบัติจริง

วิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมทางสังคมศาสตร์ ฉบับ เทคนิคภาคปฏิบัติจริง

ผู้แต่ง : พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

฿ 386.00

อ่านเพิ่มเติม

THE NARCOTICS PROBLEM: A STUDY AND ANALYSIS OF ITS LEGAL ASPECTS

THE NARCOTICS PROBLEM: A STUDY AND ANALYSIS OF ITS LEGAL ASPECTS

ผู้แต่ง : HEMARAJATA, C.

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

มาลัยศรัทธา :พลวัตของการสวดพระมาลัยจากต่างสนามวิจัย

มาลัยศรัทธา :พลวัตของการสวดพระมาลัยจากต่างสนามวิจัย

ผู้แต่ง : ปรมินท์ จารุวร

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON IDEAL GRADUATES: INTEGRATED TO 4TH NATIONAL

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON IDEAL GRADUATES: INTEGRATED TO 4TH NATIONAL

ผู้แต่ง : MANEEWAN KAMONPATANA

฿ 1,080.00

อ่านเพิ่มเติม

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN EAGA: ROLE OFINSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN EAGA: ROLE OFINSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH

ผู้แต่ง : MASAJO-MANALILI, N.

฿ 75.00

อ่านเพิ่มเติม

ASSESSMENT OF NEEDS AND SUPPLY AVAILABILITY FOR SURVIVAL AND BASIC SERVICES FOR MOTHERS

ASSESSMENT OF NEEDS AND SUPPLY AVAILABILITY FOR SURVIVAL AND BASIC SERVICES FOR MOTHERS

ผู้แต่ง : BUPPHA SIRIRASSAMEE

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

PRIVATE HIGHER EDUCATION IN ASIA AND THEPACIFIC: FINAL REPORT (PART I: SUMMARY AND

PRIVATE HIGHER EDUCATION IN ASIA AND THEPACIFIC: FINAL REPORT (PART I: SUMMARY AND

ผู้แต่ง : TONG-IN WONGSOTHORN

฿ 40.00

อ่านเพิ่มเติม

HIGHER EDUCATION IN CAMBODIA, LAO PDR ANDVIETNAM

HIGHER EDUCATION IN CAMBODIA, LAO PDR ANDVIETNAM

ผู้แต่ง : TONG-IN WONGSOTHORN

฿ 60.00

อ่านเพิ่มเติม

LABOUR MARKETS AROUND THE WORLD: SOME LESSONSFOR A DEVELOPING COUNTRY, TDRI
สินค้าหมด

LABOUR MARKETS AROUND THE WORLD: SOME LESSONSFOR A DEVELOPING COUNTRY, TDRI

ผู้แต่ง : CARMICHAEL, H.L.

฿ 81.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุดเบญจปัญญา เล่ม 1- 5 (บรรจุกล่อง)
สินค้าหมด

ชุดเบญจปัญญา เล่ม 1- 5 (บรรจุกล่อง)

ผู้แต่ง : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

MULTILEVEL MODELING IN PLAIN LANGUAGE
สินค้าหมด

MULTILEVEL MODELING IN PLAIN LANGUAGE

ผู้แต่ง : KAREN ROBSON

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

UNDERSTANDING RESEARCH (PNIE)
สินค้าหมด

UNDERSTANDING RESEARCH (PNIE)

ผู้แต่ง : W. LAWRENCE NEUMAN

฿ 345.00

อ่านเพิ่มเติม

THE LIMITS OF SOCIAL SCIENCE: CAUSAL EXPLANATION AND VALUE RELEVANCE
สินค้าหมด

THE LIMITS OF SOCIAL SCIENCE: CAUSAL EXPLANATION AND VALUE RELEVANCE

ผู้แต่ง : MARTYN HAMMERSLEY

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO POWER ANALYSIS: TWO-GROUP STUDIES
สินค้าหมด

INTRODUCTION TO POWER ANALYSIS: TWO-GROUP STUDIES

ผู้แต่ง : E. C. HEDBERG

฿ 469.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (PRINCIPLE OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH)
สินค้าหมด

หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (PRINCIPLE OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH)

ผู้แต่ง : กาสัก เต๊ะขันหมาก

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์ (ราคาปก 280.-)
สินค้าหมด

การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์ (ราคาปก 280.-)

ผู้แต่ง : ลือชา ลดาชาติ

฿ 42.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ :เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL
สินค้าหมด

สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ :เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL

ผู้แต่ง : สุภมาส อังศุโชติ และคณะ

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

การรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ :ผลการประเมินปี 2549-2550
สินค้าหมด

การรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ :ผลการประเมินปี 2549-2550

ผู้แต่ง : ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (RESEARCH METHODOLOGY)
สินค้าหมด

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (RESEARCH METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ACTOR-NETWORK THEORY: TRIALS, TRAILS AND TRANSLATIONS
สินค้าหมด

ACTOR-NETWORK THEORY: TRIALS, TRAILS AND TRANSLATIONS

ผู้แต่ง : MIKE MICHAEL

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

AN INTRODUCTION TO EVALUATION
สินค้าหมด

AN INTRODUCTION TO EVALUATION

ผู้แต่ง : CHRIS FOX et al.

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

QUANTITATIVE ECONOMICS WITH R: A DATA SCIENCE APPROACH (HC)
สินค้าหมด

QUANTITATIVE ECONOMICS WITH R: A DATA SCIENCE APPROACH (HC)

ผู้แต่ง : VIKRAM DAYAL

฿ 2,796.00

อ่านเพิ่มเติม

WRITING A DISSERTATION FOR DUMMIES
สินค้าหมด

WRITING A DISSERTATION FOR DUMMIES

ผู้แต่ง : CARRIE WINSTANLEY

฿ 663.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (RESEARCH METHODOLOGY IN BEHAVIORAL SCIENCE AND SOCI

มีสินค้า : 439 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมทางสังคมศาสตร์ ฉบับ เทคนิคภาคปฏิบัติจริง

มีสินค้า : 192 ในสต็อก

ราคา

฿ 386.00

อ่านเพิ่มเติม

THE NARCOTICS PROBLEM: A STUDY AND ANALYSIS OF ITS LEGAL ASPECTS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE NARCOTICS PROBLEM: A STUDY AND ANALYSIS OF ITS LEGAL ASPECTS

ผู้แต่ง : HEMARAJATA, C.

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

มาลัยศรัทธา :พลวัตของการสวดพระมาลัยจากต่างสนามวิจัย

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON IDEAL GRADUATES: INTEGRATED TO 4TH NATIONAL

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON IDEAL GRADUATES: INTEGRATED TO 4TH NATIONAL

ผู้แต่ง : MANEEWAN KAMONPATANA

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,080.00

อ่านเพิ่มเติม

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN EAGA: ROLE OFINSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 75.00

อ่านเพิ่มเติม

ASSESSMENT OF NEEDS AND SUPPLY AVAILABILITY FOR SURVIVAL AND BASIC SERVICES FOR MOTHERS

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

PRIVATE HIGHER EDUCATION IN ASIA AND THEPACIFIC: FINAL REPORT (PART I: SUMMARY AND

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 40.00

อ่านเพิ่มเติม

HIGHER EDUCATION IN CAMBODIA, LAO PDR ANDVIETNAM

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HIGHER EDUCATION IN CAMBODIA, LAO PDR ANDVIETNAM

ผู้แต่ง : TONG-IN WONGSOTHORN

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 60.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 81.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชุดเบญจปัญญา เล่ม 1- 5 (บรรจุกล่อง)

ผู้แต่ง : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MULTILEVEL MODELING IN PLAIN LANGUAGE

ผู้แต่ง : KAREN ROBSON

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

UNDERSTANDING RESEARCH (PNIE)

ผู้แต่ง : W. LAWRENCE NEUMAN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 345.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE LIMITS OF SOCIAL SCIENCE: CAUSAL EXPLANATION AND VALUE RELEVANCE

ผู้แต่ง : MARTYN HAMMERSLEY

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTRODUCTION TO POWER ANALYSIS: TWO-GROUP STUDIES

ผู้แต่ง : E. C. HEDBERG

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 469.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (PRINCIPLE OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH)

ผู้แต่ง : กาสัก เต๊ะขันหมาก

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 42.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (RESEARCH METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ACTOR-NETWORK THEORY: TRIALS, TRAILS AND TRANSLATIONS

ผู้แต่ง : MIKE MICHAEL

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AN INTRODUCTION TO EVALUATION

ผู้แต่ง : CHRIS FOX et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

QUANTITATIVE ECONOMICS WITH R: A DATA SCIENCE APPROACH (HC)

ผู้แต่ง : VIKRAM DAYAL

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,796.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

WRITING A DISSERTATION FOR DUMMIES

ผู้แต่ง : CARRIE WINSTANLEY

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 663.00

อ่านเพิ่มเติม