หนังสือโภชนาการ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ :ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (BIOACTIVE PEPTIDE: PHARMACOLOGICAL ACTIVITY)

ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ :ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (BIOACTIVE PEPTIDE: PHARMACOLOGICAL ACTIVITY)

ผู้แต่ง : นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

บทบาทของโภชนาการและการออกกำลังกายต่อเมแทบอลิซึม

บทบาทของโภชนาการและการออกกำลังกายต่อเมแทบอลิซึม

ผู้แต่ง : นฤมล ลีลายุวัฒน์

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนบำบัด

โภชนบำบัด

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการพื้นฐาน

โภชนาการพื้นฐาน

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์ และคณะ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้อายุ

นวัตกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้อายุ

ผู้แต่ง : พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

ผู้แต่ง : กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

NUTRITION THERAPY AND PATHOPHYSIOLOGY

NUTRITION THERAPY AND PATHOPHYSIOLOGY

ผู้แต่ง : MARCIA NELMS

฿ 845.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม (BASIC HOLISTIC NUTRITIONAL CARE IN THE ELDERLY)

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม (BASIC HOLISTIC NUTRITIONAL CARE IN THE ELDERLY)

ผู้แต่ง : นลินี ยิ่งชาญกุล

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

ผู้แต่ง : สุภาพรรณ ตันตราชีวธร :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

พิษวิทยา :ผลกระทบต่อโภชนาการและระบบร่างกาย (TOXICOLOGY: IMPACTS ON NUTRITION & BODY SYSTEMS)

พิษวิทยา :ผลกระทบต่อโภชนาการและระบบร่างกาย (TOXICOLOGY: IMPACTS ON NUTRITION & BODY SYSTEMS)

ผู้แต่ง : ไมตรี สุทธจิตต์ และคณะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เห็ดเข็มทอง

เห็ดเข็มทอง

ผู้แต่ง : FUMIO EGUCHI

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง : อังคณา ขันตรีจิตรานนท์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กทันสมัย 2021

โภชนาการเด็กทันสมัย 2021

ผู้แต่ง : สุภาพรรณ ตันตราชีวธร :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กินผิดชีวิตป่วย

กินผิดชีวิตป่วย

ผู้แต่ง : GRACE CHEN (CHEN YUE CHING)

฿ 281.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง

โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง

ผู้แต่ง : จงจิตร อังคทะวานิช

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

ปลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจำวัน

ปลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง : สุพิชชา แสงทองพราว

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นใยอาหาร (DIETARY FIBER)

เส้นใยอาหาร (DIETARY FIBER)

ผู้แต่ง : อาภัสรา แสงนาค

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กล้ำสมัย 2016 **

โภชนาการเด็กล้ำสมัย 2016 **

ผู้แต่ง : เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ทางรอดจากมะเร็งร้าย ทางเลือกสำหรับผู้สิ้นหวัง การบำบัดรักษาแบบเกอร์สัน (THE GERSON THERAPY)

ทางรอดจากมะเร็งร้าย ทางเลือกสำหรับผู้สิ้นหวัง การบำบัดรักษาแบบเกอร์สัน (THE GERSON THERAPY)

ผู้แต่ง : ชาร์ลอตต์ เกอร์สัน และคณะ

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการและครัวการบิน (NUTRITION AND AIRLINE CATERING)

โภชนาการและครัวการบิน (NUTRITION AND AIRLINE CATERING)

ผู้แต่ง : ธนกร ณรงค์วานิช

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดวิธีกินอยู่อย่างไทยสยบมะเร็ง

เคล็ดวิธีกินอยู่อย่างไทยสยบมะเร็ง

ผู้แต่ง : ภานุศร เครือปัญญาดี

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์โปรตีนปลา (SCIENCE OF FISH PROTEIN)

วิทยาศาสตร์โปรตีนปลา (SCIENCE OF FISH PROTEIN)

ผู้แต่ง : จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและน้ำมัน

วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและน้ำมัน

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์ 

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการดูแลด้านโภชนศาสตร์คลินิก (PRACTICAL POINTS IN CLINICAL NUTRITION)

แนวทางการดูแลด้านโภชนศาสตร์คลินิก (PRACTICAL POINTS IN CLINICAL NUTRITION)

ผู้แต่ง : สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ :ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (BIOACTIVE PEPTIDE: PHARMACOLOGICAL ACTIVITY)

มีสินค้า : 604 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

บทบาทของโภชนาการและการออกกำลังกายต่อเมแทบอลิซึม

มีสินค้า : 440 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนบำบัด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนบำบัด

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์

มีสินค้า : 422 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการพื้นฐาน

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์ และคณะ

มีสินค้า : 122 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้อายุ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นวัตกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้อายุ

ผู้แต่ง : พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

มีสินค้า : 97 ในสต็อก

ราคา

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

ผู้แต่ง : กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

มีสินค้า : 85 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

NUTRITION THERAPY AND PATHOPHYSIOLOGY

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

NUTRITION THERAPY AND PATHOPHYSIOLOGY

ผู้แต่ง : MARCIA NELMS

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 845.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม (BASIC HOLISTIC NUTRITIONAL CARE IN THE ELDERLY)

มีสินค้า : 54 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

ผู้แต่ง : สุภาพรรณ ตันตราชีวธร :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

พิษวิทยา :ผลกระทบต่อโภชนาการและระบบร่างกาย (TOXICOLOGY: IMPACTS ON NUTRITION & BODY SYSTEMS)

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เห็ดเข็มทอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เห็ดเข็มทอง

ผู้แต่ง : FUMIO EGUCHI

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง : อังคณา ขันตรีจิตรานนท์

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กทันสมัย 2021

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการเด็กทันสมัย 2021

ผู้แต่ง : สุภาพรรณ ตันตราชีวธร :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กินผิดชีวิตป่วย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กินผิดชีวิตป่วย

ผู้แต่ง : GRACE CHEN (CHEN YUE CHING)

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 281.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง

ผู้แต่ง : จงจิตร อังคทะวานิช

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

ปลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจำวัน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง : สุพิชชา แสงทองพราว

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นใยอาหาร (DIETARY FIBER)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เส้นใยอาหาร (DIETARY FIBER)

ผู้แต่ง : อาภัสรา แสงนาค

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กล้ำสมัย 2016 **

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการเด็กล้ำสมัย 2016 **

ผู้แต่ง : เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ทางรอดจากมะเร็งร้าย ทางเลือกสำหรับผู้สิ้นหวัง การบำบัดรักษาแบบเกอร์สัน (THE GERSON THERAPY)

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการและครัวการบิน (NUTRITION AND AIRLINE CATERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการและครัวการบิน (NUTRITION AND AIRLINE CATERING)

ผู้แต่ง : ธนกร ณรงค์วานิช

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดวิธีกินอยู่อย่างไทยสยบมะเร็ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคล็ดวิธีกินอยู่อย่างไทยสยบมะเร็ง

ผู้แต่ง : ภานุศร เครือปัญญาดี

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์โปรตีนปลา (SCIENCE OF FISH PROTEIN)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิทยาศาสตร์โปรตีนปลา (SCIENCE OF FISH PROTEIN)

ผู้แต่ง : จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและน้ำมัน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและน้ำมัน

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์ 

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการดูแลด้านโภชนศาสตร์คลินิก (PRACTICAL POINTS IN CLINICAL NUTRITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แนวทางการดูแลด้านโภชนศาสตร์คลินิก (PRACTICAL POINTS IN CLINICAL NUTRITION)

ผู้แต่ง : สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม