หนังสือโภชนาการ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ :ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (BIOACTIVE PEPTIDE: PHARMACOLOGICAL ACTIVITY)

ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ :ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (BIOACTIVE PEPTIDE: PHARMACOLOGICAL ACTIVITY)

ผู้แต่ง : นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

บทบาทของโภชนาการและการออกกำลังกายต่อเมแทบอลิซึม

บทบาทของโภชนาการและการออกกำลังกายต่อเมแทบอลิซึม

ผู้แต่ง : นฤมล ลีลายุวัฒน์

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม (BASIC HOLISTIC NUTRITIONAL CARE IN THE ELDERLY)

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม (BASIC HOLISTIC NUTRITIONAL CARE IN THE ELDERLY)

ผู้แต่ง : นลินี ยิ่งชาญกุล

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ปลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจำวัน

ปลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง : สุพิชชา แสงทองพราว

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

ผู้แต่ง : กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการมนุษย์

โภชนาการมนุษย์

ผู้แต่ง : อุบล ชื่นสำราญ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนบำบัด

โภชนบำบัด

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

NUTRITION THERAPY AND PATHOPHYSIOLOGY

NUTRITION THERAPY AND PATHOPHYSIOLOGY

ผู้แต่ง : MARCIA NELMS

฿ 845.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้อายุ

นวัตกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้อายุ

ผู้แต่ง : พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์โปรตีนปลา (SCIENCE OF FISH PROTEIN)

วิทยาศาสตร์โปรตีนปลา (SCIENCE OF FISH PROTEIN)

ผู้แต่ง : จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง

โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง

ผู้แต่ง : จงจิตร อังคทะวานิช

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

ผู้แต่ง : สุภาพรรณ ตันตราชีวธร :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการดูแลด้านโภชนศาสตร์คลินิก (PRACTICAL POINTS IN CLINICAL NUTRITION)

แนวทางการดูแลด้านโภชนศาสตร์คลินิก (PRACTICAL POINTS IN CLINICAL NUTRITION)

ผู้แต่ง : สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เห็ดเข็มทอง

เห็ดเข็มทอง

ผู้แต่ง : FUMIO EGUCHI

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารทำงานอย่างไร (ปกแข็ง)

อาหารทำงานอย่างไร (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ DK

฿ 765.00

อ่านเพิ่มเติม

SIMPLY NUTRITION (HC)

SIMPLY NUTRITION (HC)

ผู้แต่ง : DK

฿ 576.00

อ่านเพิ่มเติม

พิษวิทยา :ผลกระทบต่อโภชนาการและระบบร่างกาย (TOXICOLOGY: IMPACTS ON NUTRITION & BODY SYSTEMS)

พิษวิทยา :ผลกระทบต่อโภชนาการและระบบร่างกาย (TOXICOLOGY: IMPACTS ON NUTRITION & BODY SYSTEMS)

ผู้แต่ง : ไมตรี สุทธจิตต์ และคณะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ผักผลไม้ 80 ชนิด ต้านมะเร็ง

ผักผลไม้ 80 ชนิด ต้านมะเร็ง

ผู้แต่ง : นารี ยิ่งเจริญ

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการพื้นฐาน

โภชนาการพื้นฐาน

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์ และคณะ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง : อังคณา ขันตรีจิตรานนท์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กินผิดชีวิตป่วย

กินผิดชีวิตป่วย

ผู้แต่ง : GRACE CHEN (CHEN YUE CHING)

฿ 281.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กล้ำสมัย 2016 **

โภชนาการเด็กล้ำสมัย 2016 **

ผู้แต่ง : เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นใยอาหาร (DIETARY FIBER)

เส้นใยอาหาร (DIETARY FIBER)

ผู้แต่ง : อาภัสรา แสงนาค

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารและโภชนาการ (FOOD AND NUTRITION)

อาหารและโภชนาการ (FOOD AND NUTRITION)

ผู้แต่ง : ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ :ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (BIOACTIVE PEPTIDE: PHARMACOLOGICAL ACTIVITY)

มีสินค้า : 548 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

บทบาทของโภชนาการและการออกกำลังกายต่อเมแทบอลิซึม

มีสินค้า : 366 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม (BASIC HOLISTIC NUTRITIONAL CARE IN THE ELDERLY)

มีสินค้า : 131 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ปลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจำวัน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง : สุพิชชา แสงทองพราว

มีสินค้า : 96 ในสต็อก

ราคา

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีใหม่ อาหาร ความเข้มแข็ง และมะเร็ง

ผู้แต่ง : กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

มีสินค้า : 79 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการมนุษย์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการมนุษย์

ผู้แต่ง : อุบล ชื่นสำราญ

มีสินค้า : 55 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนบำบัด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนบำบัด

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์

มีสินค้า : 54 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

NUTRITION THERAPY AND PATHOPHYSIOLOGY

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

NUTRITION THERAPY AND PATHOPHYSIOLOGY

ผู้แต่ง : MARCIA NELMS

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 845.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้อายุ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นวัตกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้อายุ

ผู้แต่ง : พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์โปรตีนปลา (SCIENCE OF FISH PROTEIN)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิทยาศาสตร์โปรตีนปลา (SCIENCE OF FISH PROTEIN)

ผู้แต่ง : จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง

ผู้แต่ง : จงจิตร อังคทะวานิช

มีสินค้า : 34 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

ผู้แต่ง : สุภาพรรณ ตันตราชีวธร :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 34 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการดูแลด้านโภชนศาสตร์คลินิก (PRACTICAL POINTS IN CLINICAL NUTRITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แนวทางการดูแลด้านโภชนศาสตร์คลินิก (PRACTICAL POINTS IN CLINICAL NUTRITION)

ผู้แต่ง : สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เห็ดเข็มทอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เห็ดเข็มทอง

ผู้แต่ง : FUMIO EGUCHI

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารทำงานอย่างไร (ปกแข็ง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาหารทำงานอย่างไร (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ DK

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 765.00

อ่านเพิ่มเติม

SIMPLY NUTRITION (HC)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SIMPLY NUTRITION (HC)

ผู้แต่ง : DK

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 576.00

อ่านเพิ่มเติม

พิษวิทยา :ผลกระทบต่อโภชนาการและระบบร่างกาย (TOXICOLOGY: IMPACTS ON NUTRITION & BODY SYSTEMS)

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ผักผลไม้ 80 ชนิด ต้านมะเร็ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ผักผลไม้ 80 ชนิด ต้านมะเร็ง

ผู้แต่ง : นารี ยิ่งเจริญ

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการพื้นฐาน

ผู้แต่ง : สุนีย์ สหัสโพธิ์ และคณะ

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง : อังคณา ขันตรีจิตรานนท์

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กินผิดชีวิตป่วย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กินผิดชีวิตป่วย

ผู้แต่ง : GRACE CHEN (CHEN YUE CHING)

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 281.00

อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการเด็กล้ำสมัย 2016 **

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนาการเด็กล้ำสมัย 2016 **

ผู้แต่ง : เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นใยอาหาร (DIETARY FIBER)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เส้นใยอาหาร (DIETARY FIBER)

ผู้แต่ง : อาภัสรา แสงนาค

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

อาหารและโภชนาการ (FOOD AND NUTRITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาหารและโภชนาการ (FOOD AND NUTRITION)

ผู้แต่ง : ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม