หนังสือพจนานุกรม/อ้างอิงสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือพจนานุกรม/อ้างอิงสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

คำศัพท์-คำย่อ ทางการแพทย์ (MEDICAL VOCABULARY & ABBREVIATION)

คำศัพท์-คำย่อ ทางการแพทย์ (MEDICAL VOCABULARY & ABBREVIATION)

ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 22

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 22

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

นิยามศัพท์โรคพืช

นิยามศัพท์โรคพืช

ผู้แต่ง : ศศิธร วุฒิวณิชย์

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่

คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้แต่ง : เรณู อาจสาลี

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 1

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 1

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 5

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 5

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 16

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 16

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 6

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 6

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 4

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 4

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 21

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 21

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 8

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 8

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 9

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 9

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 19

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 19

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 7

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 7

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์พื้นฐานการแพทย์ พยาบาล และสาธารณะสุข

ศัพท์พื้นฐานการแพทย์ พยาบาล และสาธารณะสุข

ผู้แต่ง : พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ

฿ 178.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 11

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 11

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 13

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 13

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 43

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 43

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับประยุกต์ เล่ม 1 :ศัพท์ไทย-อังกฤษ (ราคาปก 499.-)

ศัพท์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับประยุกต์ เล่ม 1 :ศัพท์ไทย-อังกฤษ (ราคาปก 499.-)

ผู้แต่ง : วรุณวรรณ ผาโคตร และคณะ

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 2

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 2

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 17

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 17

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์วิทยาการพลังงานตามแนวทางสภาวิชาชีพ

ศัพท์วิทยาการพลังงานตามแนวทางสภาวิชาชีพ

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 14

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 14

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

LEARNING MEDICAL TERMINOLOGY การศึกษาคำศัพท์ทางการแพทย์

LEARNING MEDICAL TERMINOLOGY การศึกษาคำศัพท์ทางการแพทย์

ผู้แต่ง : วันเพ็ญ ดำดี

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์-คำย่อ ทางการแพทย์ (MEDICAL VOCABULARY & ABBREVIATION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำศัพท์-คำย่อ ทางการแพทย์ (MEDICAL VOCABULARY & ABBREVIATION)

ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ

มีสินค้า : 72 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 22

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 22

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

มีสินค้า : 44 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

นิยามศัพท์โรคพืช

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นิยามศัพท์โรคพืช

ผู้แต่ง : ศศิธร วุฒิวณิชย์

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้แต่ง : เรณู อาจสาลี

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 1

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 5

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 5

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 16

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 16

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 6

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 6

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 4

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 4

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 21

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 21

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 8

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 8

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 9

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 9

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 19

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 19

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 7

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 7

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์พื้นฐานการแพทย์ พยาบาล และสาธารณะสุข

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศัพท์พื้นฐานการแพทย์ พยาบาล และสาธารณะสุข

ผู้แต่ง : พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 178.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 11

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 11

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 13

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 13

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 43

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 43

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับประยุกต์ เล่ม 1 :ศัพท์ไทย-อังกฤษ (ราคาปก 499.-)

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 2

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 2

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 17

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 17

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์วิทยาการพลังงานตามแนวทางสภาวิชาชีพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศัพท์วิทยาการพลังงานตามแนวทางสภาวิชาชีพ

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 14

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 14

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

LEARNING MEDICAL TERMINOLOGY การศึกษาคำศัพท์ทางการแพทย์

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม