ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ | สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ อีบุ๊ค ราคาพิเศษ
฿ 0.00

ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หนังสือขายดี

หนังสือมาใหม่

หมวดหนังสือแนะนำ

Pre-Order
หนังสือขายดี ม.ต้น
100 อันดับ คู่มือสอบขายดี
แนะนำตำราเรียนต้อนรับเปิดเทอม
หนังสือจัดจำหน่าย
หนังสือแบบเรียน สาธิตจุฬาฯ
หนังสือต่างประเทศ
Mcgraw Hill
คอร์สออนไลน์
Pre-Order
หนังสือขายดี ม.ต้น
100 อันดับ คู่มือสอบขายดี
แนะนำตำราเรียนต้อนรับเปิดเทอม
หนังสือจัดจำหน่าย
หนังสือแบบเรียน สาธิตจุฬาฯ
หนังสือต่างประเทศ
Mcgraw Hill
คอร์สออนไลน์

อี-บุ๊คขายดี

คอร์สออนไลน์ขายดี

การจัดส่งสินค้า

ซื้อครบ 700 บาท
จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

การชำระเงิน

ปลอดภัยเมื่อชำระเงินออนไลน์สบายใจ ไม่มีค่าธรรมเนียม

คุณภาพสินค้า

สะดวก ครบถ้วน มีสินค้าหลากหลายจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ ทั่วประเทศ

การสั่งซื้อสินค้า

วางใจในคุณภาพและราคา เพราะเป็นร้านหนังสือในดวงใจของคนไทยมามากกว่า 40 ปี

ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำ eBook หมวดแพทย์ พยาบาล มาใหม่

Sep 18, 2023

แนะนำ eBook หมวดแพทย์ พยาบาล มาใหม่

1. การดูแลรักษา นอนกรน และภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับจากการอุดกั้น (OVERVIEW MANAGEMENT FOR SNORING AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA)รายละเอียดผู้นิพนธ์ เคยฝึกอบรมในสาขา sleep medicine ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งในขณะนั้น ศูนย์ตรวจการนอนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยังไม่มีแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา ให้การดูแลรักษาคนไข้ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นร่วมด้วย มีเพียงจิตแพทย์และ อายุรแพทย์เท่านั้น หลังการฝึกอบรมก็ได้นำองค์ความรู้ทันสมัยที่ได้รับมาพัฒนาศูนย์ตรวจ การนอน ให้มีมาตรฐานมากขึ้นทั้งในด้านการแปลผลตรวจการนอน ตลอดจนการดูแลรักษา ผู้ป่วยที่มีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ การใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกทั้งชนิดแรงลม คงที่ ชนิดอัตโนมัติร่วมกับการใช้ระบบการตั้งค่าทางไกล เพื่อติดตามการใช้งานเครื่องของ ผู้ป่วย การรักษาด้วยทันตอุปกรณ์การออกกำลังกายกล้ามเนื้อคอหอย การผ่าตัดบริเวณ ทางเดินหายใจส่วนบน เป็นต้น2. การพยาบาลจิตเวช (PSYCHIATRIC NURSING)รายละเอียด ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของตัวผู้เขียนเอง และจากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและเรียบเรียงชุดความรู้ให้ครอบคลุมทุกเนื้อหา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลจิตเวช โดยเนื้อหามีทั้งหมด 19 บทที่มีเนื้อหาสาระสำคัญ เช่น มโนทัศน์ของการพยาบาลจิตเวช แนวคิดทฤษฎีทางจิตเวชบำบัดรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ โรคทางจิตเวชและ กระบวนการพยาบาล รวมถึงตัวอย่างการอธิบายการเจ็บป่วยทางจิตจากกรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวชในกลุ่มโรคจิตเวชที่พบบ่อย3. STRENGTHENING CARE OF CRITICALLY ILL CHILDRENรายละเอียดสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย มีพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพของ กุมารแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตจากโรคหรือความผิดปกติต่าง ๆ ที่มีการดำเนินโรคที่รวดเร็วและรุนแรง รวมทั้งพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาโรค หรือความผิดปกติของระบบหายใจ และภาวะวิกฤตในเด็กทั้งนี้โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาการที่ทันสมัยและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์4. โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด หลักการระงับความรู้สึก (CARDIOVASCULAR DISEASES ANESTHESIA CONCEPT)รายละเอียดผู้เขียนได้เรียบเรียงจัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นหนังสือที่ใช้สำหรับอ่านประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดวิสัญญีพยาบาลรวมทั้งนักศึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการ แพทย์ที่สนใจ ได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลระงับความรู้สึกในผู้ป่วยโรคหัวใจและ โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมตั้งแต่การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด การประเมินความเสี่ยง ยารักษาโรคหัวใจต่าง ๆ วิธีการเตรียมหลักการการให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับโรคหรือ ความผิดปกติต่าง ๆ ที่สำคัญ5. การดูแลรักษาโรคอ้วนในเด็ก (Childhood Obesity A Comprehensive Approach and Management)รายละเอียดรวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนในเด็กอย่างครบถ้วน ตั้งแต่พยาธิกำเนิดของโรคอ้วนในเด็ก การป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก ทั้งทางด้านการให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการ การปรับพฤติกรรม การใช้ยาและการผ่าตัด การดูแลและจัดการปัญหาโรคอ้วนในเด็กในโรงเรียน รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วนในเด็ก ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดผิดปกติ ความดันเลือดสูง โรคตับคั่งไขมัน ภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ และออร์โธปิดิกส์

แนะนำ E-Book นิยายวาย 2 เล่ม จากซีรีส์ "Naughty Babe ดื้อเฮียก็หาว่าซน

Sep 06, 2023

แนะนำ E-Book นิยายวาย 2 เล่ม จากซีรีส์ "Naughty Babe ดื้อเฮียก็หาว่าซน

แนะนำ E-Book นิยายวาย 2 เล่มจากซีรีส์ Naughty Babe ดื้อเฮียก็หาว่าซน1.Cutie Pie นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ2.Naughty Babe ดื้อเฮียก็หาว่าซนผู้เขียน : แบมแบม วาดโดย : Pius33รายละเอียยดสินค้า1.Cutie Pie นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ        เมื่อการแต่งงานที่เกิดขึ้น ทำให้เขาทั้งคู่ไม่เป็นตัวเอง ความรักครั้งนี้จะมีจุดจบที่ตรงไหน… จะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต หรือจะเปิดเผยความเป็นตัวเองให้อีกฝ่ายรับรู้แล้วอยู่ด้วยกันตลอดไป… ติดตามได้ใน ‘Cutie Pie นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ’2.Naughty Babe ดื้อเฮียก็หาว่าซน      ธชา วงธีรวิทย์ หมั้นกับ พยัคฆ์ ฉัตรเดชา เฉิน เพราะข้อตกลงทางธุรกิจ ตระกูลใหญ่ที่เหมาะสมกันไปซะทุกอย่าง ความรักแสนหวานของเฮียอี้และคนเดียวราวกับตอนจบในนิยาย…ซะที่ไหน ตอนหมั้นก็โดนทิ้งให้อยู่คนเดียว ตอนย้ายไปอยู่ด้วยก็โดนทิ้งให้อยู่คนเดียว ขนาดจะแต่งงานกันแล้วก็ยังต้องจัดการทุกอย่างคนเดียว แค่ชื่อคนเดียว ไม่ได้หมายความว่าอยากอยู่คนเดียวสักหน่อย เขาเสียใจแทบตายจนไม่อยากจะทนอีกต่อไป จึงตัดสินใจจะหนีงานแต่งงานไปไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์ แต่ใครจะไปคิดว่าเฮียจะตามมารั้งไว้จนเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ แถมตื่นขึ้นมาดันความจำหายไป แล้วหาว่าเขาต่างหากที่ไม่อยากแต่งกับเฮีย! เฮียจะเอายังไงหา!

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนครูมาไขกุญแจแห่งความสำเร็จ

Aug 10, 2023

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนครูมาไขกุญแจแห่งความสำเร็จ

  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญครู อาจารย์ ทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“กุญแจ แห่งความสำเร็จ : เขียนแผนจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้” วิทยากรโดย - รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 2 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ผู้เข้ารับการอบรมครบหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัญชลี แป้นสุวรรณ โทร. 081-864-4363

10 หนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่ไม่ควรพลาด

Aug 10, 2023

10 หนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่ไม่ควรพลาด

รวมให้แล้วกับ 10 หนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่ไม่ควรพลาด แต่ละเล่มจัดเต็มทั้งแนวคิดที่น่าสนใจ หลักการพัฒนาตนเองที่มีคุณภาพ รับรองว่าอ่านแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนทันที ถ้าพร้อมแล้วไปตามอ่านกันเลย !!!  💗1. ATOMIC HABITS เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น ผู้แต่ง : JAMES CLEARหากลองพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่สำเร็จสักที หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้! ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไร ก็สำเร็จได้ ผ่านการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยหลักการนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง เช่นการทำงาน การเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สุขภาพ และความคิดสร้างสรรค์ 2. โชคดีที่มึงได้อ่านผู้แต่ง : ผู้แต่ง : เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (น้าเน็ก) หนังสือรวบรวมคำสอนจากรายการอย่าหาว่าน้าสอน ของน้าเน็ก มีทั้งหมด 6 หมวด หมวดความรัก หมวดครอบครัว หมวดเพื่อน หมวดการทำงาน หมวดเป้าหมายชีวิต หมวดเบ็ดเตล็ด โดยแต่ละคำสอนของน้า จะเป็นคำสอนที่ตรงไปตรงมาทำให้ผู้อ่านฉุกคิดอะไรได้หลายอย่าง โดยภายในเล่มยังมี QR CODE ให้สแกน เพื่อเข้าไปฟังต่อในรายการได้อีกด้วย3. Money Mastery มั่งคั่งทั้งชีวิตผู้แต่ง : ภัทรพล ศิลปาจารย์ (พอล)"รู้ไม่เท่ากัน ผลตอบแทนไม่เท่ากัน ยิ่งรู้มาก ผลตอบแทนก็ยิ่งมาก" หนังสือเล่มนี้ คือช่วยให้คุณมีความรู้ทางด้านการเงินที่มากขึ้น แล้วนำไปสร้างเงินให้มากขึ้นแบบ "มั่งคั่งทั้งชีวิต" โดยการเรียนรู้การลงทุนกันอย่างจริงจัง พร้อมทั้งรู้วิธีการเลือกประเภทของการลงทุน ให้เป็นเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้เราลอยตัวเหนือเงินเฟ้อสำเร็จ ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋า และช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายของชีวิตที่ออกแบบไว้ได้ !4. THE PSYCHOLOGY OF MONEY จิตวิทยาว่าด้วยเงินผู้แต่ง : MORGAN HOUSELหนังสือการเงินส่วนใหญ่มักจะนำเสนอหลักการในการเก็บเงิน การบริหารจัดการเงิน การลงทุน แต่หนังสือเล่มนี้ จะพูดถึงเรื่องของจิตวิทยาการเงินและความคิด ให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และความคิดของคน หากเราเข้าใจจิตวิทยาการเงินได้ เราจะสามารถบริหารจัดการเงินได้ถูกวิธี5. ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์ผู้แต่ง : OLIVER BURKEMANหนังสือที่สะท้อนให้เห็นว่าคนเรามีความคิดผิด ๆ เกี่ยวกับเวลา เราต่างรู้ว่าเวลาของเรามีจำกัด แต่สิ่งที่เราไม่รู้ คือ อำนาจในการควบคุมเวลาของเราก็มีจำกัดด้วยเช่นกัน หนังสือที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง และกระตุ้นให้คุณทบทวนการบูชาความมีประสิทธิภาพเสียใหม่ และปฏิเสธความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับความยุ่ง พร้อมทั้งออกแบบชีวิตของคุณใหม่ ให้ใส่ใจในเรื่องที่สำคัญจริง6. ถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่ผู้แต่ง : ทามุระ โคทาโร่หนังสือเล่มนี้จะเป็นการตอบคำถามในใจของใครหลายๆ คนได้เป็นอย่างดี กับครั้งนึงที่ทุกคนเคยเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์กับการโกรธ กลุ้มใจ หรือแคร์สายตาคนอื่นมากกว่าใจตัวเอง มาหาทางออกให้กับคำถามที่อยู่ในใจ และหา How to ที่จะทำให้เลิกต่อสู้อย่างเปล่าประโยชน์ และพาตัวเองไปสู่หนทางที่จะมีความสุขยิ่งขึ้น7. จิตวิทยาสายดาร์กผู้แต่ง : DR.HIROพบกับเทคนิคทางจิตวิทยา ที่ช่วยให้คุณใช้คำพูดควบคุมจิตใจคน ทำให้พวกเขาคล้อยตามและทำอย่างที่คุณต้องการโดยไม่รู้ตัว…"คู่มือการพูด"  เคล็ดลับ "วิธีลวงให้คนอื่นเชื่อ" เคล็ดลับ "วิธีพูด" เคล็ดลับ "วิธีสื่อสาร" เคล็ดลับ "วิธีฟัง" 8. ชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวพอที่จะอยู่อย่างอดทนผู้แต่ง : ซูซูกิ ยูซึเกะหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตโดยแบกความทุกข์ติดตัวราวกับถูกบังคับใช้มีชีวิตเพื่อผู้อื่น แต่ชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวพอที่จะอยู่อย่างอดทน หนังสือเล่มนี้ได้รวม 28 วิธีคิดเพื่อชีวิตที่ปลอดโปร่งสบายใจเลิกฝืนทำสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแย่  เลิกเดินตามความคาดหวังของคนอื่น และหันมาใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อตัวเองจริงๆ สักที9.LUCKY ความสำเร็จได้มาเพราะโชคช่วยผู้แต่ง : คิมโดยุนหลายครั้งที่ผู้คนที่สำเร็จมักบอกว่าเขาสำเร็จได้เพราะ โชคดี และหลายคนที่ยังไม่สำเร็จบอกกับตัวเองเสมอว่าไม่มีโชค หนังสือเล่มนี้ จะช่วยจุดแรงบันดาลใจให้กล้าลงมือทำเพื่อไขว่คว้าโอกาส ผ่านกุญแจ 7 ประการ ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนมุมมอง และพฤติกรรมของเราให้เข้าใกล้โชคมากยิ่งขึ้น 10.THINK AGAIN คิดแล้ว, คิดอีกผู้แต่ง : ADAM GRANTการคิดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของมนุษย์หากไม่มีความคิด เราคงไม่สามารถแก้ไขปัญหา เรียนรู้สิ่งใหม่ หรือสร้างอารยธรรมขึ้นมาได้ แต่ขณะเดียวกันการคิดก็เป็นจุดอ่อนของมนุษย์ หนังสือเล่มนี้จะพาคุณท่องไปในโลกของการคิดเพื่อสำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรู้จริง  สิ่งที่คุณไม่รู้  และสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้ รวมถึงสาเหตุที่ผู้คนมากมายยังคงยึดติด  มืดบอด  และเดินเข้าสู่วงจรหายนะ พร้อมทั้งแนวทางที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรนี้🤍

แนะนำ eBook หมวดแพทย์ พยาบาล มาใหม่

Sep 18, 2023

แนะนำ eBook หมวดแพทย์ พยาบาล มาใหม่

1. การดูแลรักษา นอนกรน และภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับจากการอุดกั้น (OVERVIEW MANAGEMENT FOR SNORING AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA)รายละเอียดผู้นิพนธ์ เคยฝึกอบรมในสาขา sleep medicine ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งในขณะนั้น ศูนย์ตรวจการนอนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยังไม่มีแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา ให้การดูแลรักษาคนไข้ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นร่วมด้วย มีเพียงจิตแพทย์และ อายุรแพทย์เท่านั้น หลังการฝึกอบรมก็ได้นำองค์ความรู้ทันสมัยที่ได้รับมาพัฒนาศูนย์ตรวจ การนอน ให้มีมาตรฐานมากขึ้นทั้งในด้านการแปลผลตรวจการนอน ตลอดจนการดูแลรักษา ผู้ป่วยที่มีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ การใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกทั้งชนิดแรงลม คงที่ ชนิดอัตโนมัติร่วมกับการใช้ระบบการตั้งค่าทางไกล เพื่อติดตามการใช้งานเครื่องของ ผู้ป่วย การรักษาด้วยทันตอุปกรณ์การออกกำลังกายกล้ามเนื้อคอหอย การผ่าตัดบริเวณ ทางเดินหายใจส่วนบน เป็นต้น2. การพยาบาลจิตเวช (PSYCHIATRIC NURSING)รายละเอียด ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของตัวผู้เขียนเอง และจากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและเรียบเรียงชุดความรู้ให้ครอบคลุมทุกเนื้อหา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลจิตเวช โดยเนื้อหามีทั้งหมด 19 บทที่มีเนื้อหาสาระสำคัญ เช่น มโนทัศน์ของการพยาบาลจิตเวช แนวคิดทฤษฎีทางจิตเวชบำบัดรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ โรคทางจิตเวชและ กระบวนการพยาบาล รวมถึงตัวอย่างการอธิบายการเจ็บป่วยทางจิตจากกรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวชในกลุ่มโรคจิตเวชที่พบบ่อย3. STRENGTHENING CARE OF CRITICALLY ILL CHILDRENรายละเอียดสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย มีพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพของ กุมารแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตจากโรคหรือความผิดปกติต่าง ๆ ที่มีการดำเนินโรคที่รวดเร็วและรุนแรง รวมทั้งพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาโรค หรือความผิดปกติของระบบหายใจ และภาวะวิกฤตในเด็กทั้งนี้โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาการที่ทันสมัยและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์4. โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด หลักการระงับความรู้สึก (CARDIOVASCULAR DISEASES ANESTHESIA CONCEPT)รายละเอียดผู้เขียนได้เรียบเรียงจัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นหนังสือที่ใช้สำหรับอ่านประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดวิสัญญีพยาบาลรวมทั้งนักศึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการ แพทย์ที่สนใจ ได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลระงับความรู้สึกในผู้ป่วยโรคหัวใจและ โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมตั้งแต่การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด การประเมินความเสี่ยง ยารักษาโรคหัวใจต่าง ๆ วิธีการเตรียมหลักการการให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับโรคหรือ ความผิดปกติต่าง ๆ ที่สำคัญ5. การดูแลรักษาโรคอ้วนในเด็ก (Childhood Obesity A Comprehensive Approach and Management)รายละเอียดรวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนในเด็กอย่างครบถ้วน ตั้งแต่พยาธิกำเนิดของโรคอ้วนในเด็ก การป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก ทั้งทางด้านการให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการ การปรับพฤติกรรม การใช้ยาและการผ่าตัด การดูแลและจัดการปัญหาโรคอ้วนในเด็กในโรงเรียน รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วนในเด็ก ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดผิดปกติ ความดันเลือดสูง โรคตับคั่งไขมัน ภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ และออร์โธปิดิกส์

แนะนำ E-Book นิยายวาย 2 เล่ม จากซีรีส์ "Naughty Babe ดื้อเฮียก็หาว่าซน

Sep 06, 2023

แนะนำ E-Book นิยายวาย 2 เล่ม จากซีรีส์ "Naughty Babe ดื้อเฮียก็หาว่าซน

แนะนำ E-Book นิยายวาย 2 เล่มจากซีรีส์ Naughty Babe ดื้อเฮียก็หาว่าซน1.Cutie Pie นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ2.Naughty Babe ดื้อเฮียก็หาว่าซนผู้เขียน : แบมแบม วาดโดย : Pius33รายละเอียยดสินค้า1.Cutie Pie นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ        เมื่อการแต่งงานที่เกิดขึ้น ทำให้เขาทั้งคู่ไม่เป็นตัวเอง ความรักครั้งนี้จะมีจุดจบที่ตรงไหน… จะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต หรือจะเปิดเผยความเป็นตัวเองให้อีกฝ่ายรับรู้แล้วอยู่ด้วยกันตลอดไป… ติดตามได้ใน ‘Cutie Pie นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ’2.Naughty Babe ดื้อเฮียก็หาว่าซน      ธชา วงธีรวิทย์ หมั้นกับ พยัคฆ์ ฉัตรเดชา เฉิน เพราะข้อตกลงทางธุรกิจ ตระกูลใหญ่ที่เหมาะสมกันไปซะทุกอย่าง ความรักแสนหวานของเฮียอี้และคนเดียวราวกับตอนจบในนิยาย…ซะที่ไหน ตอนหมั้นก็โดนทิ้งให้อยู่คนเดียว ตอนย้ายไปอยู่ด้วยก็โดนทิ้งให้อยู่คนเดียว ขนาดจะแต่งงานกันแล้วก็ยังต้องจัดการทุกอย่างคนเดียว แค่ชื่อคนเดียว ไม่ได้หมายความว่าอยากอยู่คนเดียวสักหน่อย เขาเสียใจแทบตายจนไม่อยากจะทนอีกต่อไป จึงตัดสินใจจะหนีงานแต่งงานไปไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์ แต่ใครจะไปคิดว่าเฮียจะตามมารั้งไว้จนเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ แถมตื่นขึ้นมาดันความจำหายไป แล้วหาว่าเขาต่างหากที่ไม่อยากแต่งกับเฮีย! เฮียจะเอายังไงหา!

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนครูมาไขกุญแจแห่งความสำเร็จ

Aug 10, 2023

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนครูมาไขกุญแจแห่งความสำเร็จ

  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญครู อาจารย์ ทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“กุญแจ แห่งความสำเร็จ : เขียนแผนจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้” วิทยากรโดย - รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 2 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ผู้เข้ารับการอบรมครบหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัญชลี แป้นสุวรรณ โทร. 081-864-4363

พันธมิตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
VOA Thai
MS
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (Thailand Post)
Kerry Express