การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา
only ebook
การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา

การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

อี-บุ๊ค

฿ 149.00

200.00

ประหยัด 25 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000008114

หมวดหนังสือ : การเรียน การสอน

รายละเอียดสินค้า : การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนควรต้องรู้ เข้าใจ ปฏิบัติ ได้อย่างมีความสุข และสนุกกับเด็ก ๆ ทุกคนที่มีความแตกต่างกันทั้งความสามารถ ความถนัด และความสนใจ หนังสือเล่มนี้จะช่วยผู้สอนเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สามารถเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ของเด็ก และสามารถให้ผู้สอนออกแบบการเรียนการสอน และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างเด็ก 4.0 รวมถึงการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหา เสริมทักษะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ การเรียนรู้ผ่าน PLC สามารปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพได้อีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0