หมวดอี-บุ๊ค

ตำรา / วิชาการ

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล (SCHOOL MANAGEMENT IN DIGITAL ERA)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล (SCHOOL MANAGEMENT IN DIGITAL ERA)

ผู้แต่ง : สุกัญญา แช่มช้อย

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ทุนมนุษย์ทางการศึกษา :แนวคิดและการปฏิบัติในศตวรรษที่ 21ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทุนมนุษย์ทางการศึกษา :แนวคิดและการปฏิบัติในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : รศ.ดร.วรินทร บุญยิ่ง

฿ 200.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบวิจัยแบบผสมผสานวิธีในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางเลือกสำหรับการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ในศตวรรษที่ 21ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบวิจัยแบบผสมผสานวิธีในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางเลือกสำหรับการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : จุมพล หนิมพานิช และคณะ

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยในชั้นเรียนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : อาฟีฟี ลาเต๊ะ

฿ 249.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รุธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริภุญชัย) และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รุธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริภุญชัย) และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย

ผู้แต่ง : วินัย พงศ์ศรีเพียร

฿ 390.00

อ่านเพิ่มเติม

การอ่านทำนองร้อยกรองไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การอ่านทำนองร้อยกรองไทย

ผู้แต่ง : นันทา ขุนภักดี

฿ 300.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การศึกษากับการพัฒนา เล่ม 1-3ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การศึกษากับการพัฒนา เล่ม 1-3

ผู้แต่ง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

฿ 750.00

อ่านเพิ่มเติม

กรมพระจันทบุรี (เมื่อดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กรมพระจันทบุรี (เมื่อดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ)

ผู้แต่ง : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

฿ 860.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำรา / วิชาการ

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล (SCHOOL MANAGEMENT IN DIGITAL ERA)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล (SCHOOL MANAGEMENT IN DIGITAL ERA)

ผู้แต่ง : สุกัญญา แช่มช้อย

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ทุนมนุษย์ทางการศึกษา :แนวคิดและการปฏิบัติในศตวรรษที่ 21ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทุนมนุษย์ทางการศึกษา :แนวคิดและการปฏิบัติในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : รศ.ดร.วรินทร บุญยิ่ง

฿ 200.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบวิจัยแบบผสมผสานวิธีในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางเลือกสำหรับการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ในศตวรรษที่ 21ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบวิจัยแบบผสมผสานวิธีในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางเลือกสำหรับการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : จุมพล หนิมพานิช และคณะ

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยในชั้นเรียนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : อาฟีฟี ลาเต๊ะ

฿ 249.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รุธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริภุญชัย) และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รุธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริภุญชัย) และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย

ผู้แต่ง : วินัย พงศ์ศรีเพียร

฿ 390.00

อ่านเพิ่มเติม

การอ่านทำนองร้อยกรองไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การอ่านทำนองร้อยกรองไทย

ผู้แต่ง : นันทา ขุนภักดี

฿ 300.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การศึกษากับการพัฒนา เล่ม 1-3ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การศึกษากับการพัฒนา เล่ม 1-3

ผู้แต่ง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

฿ 750.00

อ่านเพิ่มเติม

กรมพระจันทบุรี (เมื่อดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กรมพระจันทบุรี (เมื่อดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ)

ผู้แต่ง : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

฿ 860.00

อ่านเพิ่มเติม