หนังสือการจัดการการศึกษา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : อี-บุ๊ค


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย: มุมมองจากภายในสู่ภายนอกในเรื่องการสร้างชาติ ภูมิภาคภิวัตน์ และโลกาภิวัตน์ :ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 3ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย: มุมมองจากภายในสู่ภายนอกในเรื่องการสร้างชาติ ภูมิภาคภิวัตน์ และโลกาภิวัตน์ :ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 3

ผู้แต่ง : วิจิตร ศรีสอ้าน

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมบทความเรื่อง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา :นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมบทความเรื่อง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา :นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน

ผู้แต่ง : ประกอบ กรณีกิจ และคณะ

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนรายงานการประเมินโครงการศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนรายงานการประเมินโครงการ

ผู้แต่ง : สมคิด พรมจุ้ย

฿ 145.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์ + ศิลป์ การเขียนผลงานทางวิชาการ (ฉบับเต็มร้อย)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศาสตร์ + ศิลป์ การเขียนผลงานทางวิชาการ (ฉบับเต็มร้อย)

ผู้แต่ง : มัย ตะติยะ

฿ 290.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : วิโรจน์ สารรัตนะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

CREATING SUSTAINABLE CHANGE IN EDUCATION IN THAILAND AN INSIDE-OUT LOOK AT NATION BUILDING REGIONALIZATION AND GLOBALIZATIONศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CREATING SUSTAINABLE CHANGE IN EDUCATION IN THAILAND AN INSIDE-OUT LOOK AT NATION BUILDING REGIONALIZATION AND GLOBALIZATION

ผู้แต่ง : DR. GERALD D. GROVES

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเป็น สอนดี สอนเก่งศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สอนเป็น สอนดี สอนเก่ง

ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวคิด ทฤษฎี และประเด็น เพื่อการบริหารทางการศึกษาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แนวคิด ทฤษฎี และประเด็น เพื่อการบริหารทางการศึกษา

ผู้แต่ง : วิโรจน์ สารรัตนะ

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษานอกสถานที่ และการศึกษานอกสถานที่เสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การศึกษานอกสถานที่ และการศึกษานอกสถานที่เสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก

ผู้แต่ง : เนาวนิตย์ สงคราม (ใจมั่น)

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้แต่ง : จอมพงศ์ มงคลวนิช

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมวิจิตร :ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 1ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นวัตกรรมวิจิตร :ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 1

ผู้แต่ง : วิจิตร ศรีสอ้าน

฿ 50.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือสอบ TAX AUDITOR TUTORศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือสอบ TAX AUDITOR TUTOR

ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ

฿ 499.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

5 SIMPLE TIPS FOR SUCCESSFUL SELF STUDYศูนย์หนังสือจุฬาฯ

5 SIMPLE TIPS FOR SUCCESSFUL SELF STUDY

ผู้แต่ง : PRAPATCHON SCHMIDT

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน

ผู้แต่ง : ผกา สัตยธรรม

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา :แนวคิดและกรณีศึกษาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา :แนวคิดและกรณีศึกษา

ผู้แต่ง : วิโรจน์ สารรัตนะ

฿ 380.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนรายงานการวิจัยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนรายงานการวิจัย

ผู้แต่ง : สมคิด พรมจุ้ย

฿ 145.00

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิวัติการเรียน ปฏิรูปการสอนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปฏิวัติการเรียน ปฏิรูปการสอน

ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

คุณค่าเพิ่มของกิจกรรมนิสิตนักศึกษา :ปาฐกถาอาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยงศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คุณค่าเพิ่มของกิจกรรมนิสิตนักศึกษา :ปาฐกถาอาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง

ผู้แต่ง : อมร ชุติมาวงศ์

฿ 29.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้แต่ง : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

฿ 149.00

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การสอนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยุทธศาสตร์การสอน

ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยการเรียนการสอนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิจัยการเรียนการสอน

ผู้แต่ง : ประสาท เนืองเฉลิม

฿ 120.00

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม เกม นิทาน เพลง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กิจกรรม เกม นิทาน เพลง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมบทความเรื่อง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา :นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนรายงานการประเมินโครงการศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนรายงานการประเมินโครงการ

ผู้แต่ง : สมคิด พรมจุ้ย

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 145.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์ + ศิลป์ การเขียนผลงานทางวิชาการ (ฉบับเต็มร้อย)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 290.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

CREATING SUSTAINABLE CHANGE IN EDUCATION IN THAILAND AN INSIDE-OUT LOOK AT NATION BUILDING REGIONALIZATION AND GLOBALIZATIONศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเป็น สอนดี สอนเก่งศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สอนเป็น สอนดี สอนเก่ง

ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวคิด ทฤษฎี และประเด็น เพื่อการบริหารทางการศึกษาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษานอกสถานที่ และการศึกษานอกสถานที่เสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้แต่ง : จอมพงศ์ มงคลวนิช

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมวิจิตร :ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 1ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 50.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือสอบ TAX AUDITOR TUTORศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือสอบ TAX AUDITOR TUTOR

ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 499.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

5 SIMPLE TIPS FOR SUCCESSFUL SELF STUDYศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

5 SIMPLE TIPS FOR SUCCESSFUL SELF STUDY

ผู้แต่ง : PRAPATCHON SCHMIDT

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน

ผู้แต่ง : ผกา สัตยธรรม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา :แนวคิดและกรณีศึกษาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 380.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนรายงานการวิจัยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนรายงานการวิจัย

ผู้แต่ง : สมคิด พรมจุ้ย

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 145.00

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิวัติการเรียน ปฏิรูปการสอนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปฏิวัติการเรียน ปฏิรูปการสอน

ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

คุณค่าเพิ่มของกิจกรรมนิสิตนักศึกษา :ปาฐกถาอาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยงศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 29.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้แต่ง : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 149.00

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การสอนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยุทธศาสตร์การสอน

ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยการเรียนการสอนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิจัยการเรียนการสอน

ผู้แต่ง : ประสาท เนืองเฉลิม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 120.00

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม เกม นิทาน เพลง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม