หนังสือเตรียมสอบสถิติศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB

การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

ผู้แต่ง : กาญจนา กาญจนสุนทร

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

ผู้แต่ง : อัชฌา อระวีพร

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย

การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติวิจัย :การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์

สถิติวิจัย :การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : มนตรี สังข์ทอง

฿ 486.00

อ่านเพิ่มเติม

ELEMENTARY STATISTICS (ISE)

ELEMENTARY STATISTICS (ISE)

ผู้แต่ง : WILLIAM NAVIDI et al.

฿ 1,039.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับการวิจัย (STATISTICS FOR RESEARCH)

สถิติสำหรับการวิจัย (STATISTICS FOR RESEARCH)

ผู้แต่ง : ปิยะธิดา ปัญญา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้โปรแกรม MINITAB วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (1 BK./1 CD-ROM)

การใช้โปรแกรม MINITAB วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (1 BK./1 CD-ROM)

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

STATISTICS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS (ISE)

STATISTICS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS (ISE)

ผู้แต่ง : WILLIAM NAVIDI

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

ELEMENTARY STATISTICS: A STEP BY STEP APPROACH (ISE)

ELEMENTARY STATISTICS: A STEP BY STEP APPROACH (ISE)

ผู้แต่ง : ALLAN G. BLUMAN

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกใช้สถิติพื้นฐานและสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและก

การเลือกใช้สถิติพื้นฐานและสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและก

ผู้แต่ง : อนุวัติ คูณแก้ว

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ESSENTIALS OF BUSINESS STATISTICS (IE)

ESSENTIALS OF BUSINESS STATISTICS (IE)

ผู้แต่ง : BRUCE L. BOWERMAN et al.

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเชิงบรรยาย :การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น

สถิติเชิงบรรยาย :การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น

ผู้แต่ง : อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

THE ART OF STATISTICS: LEARNING FROM DATA

THE ART OF STATISTICS: LEARNING FROM DATA

ผู้แต่ง : DAVID SPIEGELHALTER

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองขั้นพื้นฐาน (BASIC DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS)

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองขั้นพื้นฐาน (BASIC DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS)

ผู้แต่ง : ศุภชัย นาทะพันธ์

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

PROBABILITY, STATISTICS AND STOCHASTIC PROCESSES

PROBABILITY, STATISTICS AND STOCHASTIC PROCESSES

ผู้แต่ง : SEKSAN KIATSUPAIBUL

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

OPERATIONS RESEARCH WITH STATISTICAL APPLICATIONS

OPERATIONS RESEARCH WITH STATISTICAL APPLICATIONS

ผู้แต่ง : SEKSAN KIATSUPAIBUL

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 1161 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 586 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 536 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 462 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB

มีสินค้า : 459 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 445 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

ผู้แต่ง : กาญจนา กาญจนสุนทร

มีสินค้า : 335 ในสต็อก

ราคา

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

ผู้แต่ง : อัชฌา อระวีพร

มีสินค้า : 322 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์

มีสินค้า : 168 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติวิจัย :การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์

มีสินค้า : 166 ในสต็อก

ราคา

฿ 486.00

อ่านเพิ่มเติม

ELEMENTARY STATISTICS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ELEMENTARY STATISTICS (ISE)

ผู้แต่ง : WILLIAM NAVIDI et al.

มีสินค้า : 134 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,039.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 86 ในสต็อก

ราคา

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับการวิจัย (STATISTICS FOR RESEARCH)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติสำหรับการวิจัย (STATISTICS FOR RESEARCH)

ผู้แต่ง : ปิยะธิดา ปัญญา

มีสินค้า : 74 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้โปรแกรม MINITAB วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (1 BK./1 CD-ROM)

มีสินค้า : 58 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

STATISTICS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

STATISTICS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS (ISE)

ผู้แต่ง : WILLIAM NAVIDI

มีสินค้า : 57 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

ELEMENTARY STATISTICS: A STEP BY STEP APPROACH (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ELEMENTARY STATISTICS: A STEP BY STEP APPROACH (ISE)

ผู้แต่ง : ALLAN G. BLUMAN

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 51 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ESSENTIALS OF BUSINESS STATISTICS (IE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ESSENTIALS OF BUSINESS STATISTICS (IE)

ผู้แต่ง : BRUCE L. BOWERMAN et al.

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเชิงบรรยาย :การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

THE ART OF STATISTICS: LEARNING FROM DATA

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE ART OF STATISTICS: LEARNING FROM DATA

ผู้แต่ง : DAVID SPIEGELHALTER

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองขั้นพื้นฐาน (BASIC DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS)

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

PROBABILITY, STATISTICS AND STOCHASTIC PROCESSES

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PROBABILITY, STATISTICS AND STOCHASTIC PROCESSES

ผู้แต่ง : SEKSAN KIATSUPAIBUL

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

OPERATIONS RESEARCH WITH STATISTICAL APPLICATIONS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

OPERATIONS RESEARCH WITH STATISTICAL APPLICATIONS

ผู้แต่ง : SEKSAN KIATSUPAIBUL

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม