หนังสือเตรียมสอบสถิติศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB

การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม :การวิเคราะห์อภิมานด้วยโปรแกรม STATA

การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม :การวิเคราะห์อภิมานด้วยโปรแกรม STATA

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ เสาแก้ว

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

ผู้แต่ง : อัชฌา อระวีพร

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

ผู้แต่ง : กาญจนา กาญจนสุนทร

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติวิจัย :การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์

สถิติวิจัย :การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : มนตรี สังข์ทอง

฿ 486.00

อ่านเพิ่มเติม

ELEMENTARY STATISTICS: A STEP BY STEP APPROACH (ISE)

ELEMENTARY STATISTICS: A STEP BY STEP APPROACH (ISE)

ผู้แต่ง : ALLAN G. BLUMAN

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

BUSINESS STATISTICS: COMMUNICATING WITH NUMBERS (ISE)

BUSINESS STATISTICS: COMMUNICATING WITH NUMBERS (ISE)

ผู้แต่ง : SANJIV JAGGIA et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้โปรแกรม MINITAB วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (1 BK./1 CD-ROM)

การใช้โปรแกรม MINITAB วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (1 BK./1 CD-ROM)

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

STATISTICS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS (ISE)

STATISTICS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS (ISE)

ผู้แต่ง : WILLIAM NAVIDI

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย :ทฤษฎีและปฎิบัติ

สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย :ทฤษฎีและปฎิบัติ

ผู้แต่ง : สำราญ มีแจ้ง

฿ 459.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย

การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

฿ 418.00

อ่านเพิ่มเติม

BASIC STATISTICS IN BUSINESS AND ECONOMICS

BASIC STATISTICS IN BUSINESS AND ECONOMICS

ผู้แต่ง : DOUGLAS A. LIND et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองขั้นพื้นฐาน (BASIC DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS)

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองขั้นพื้นฐาน (BASIC DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS)

ผู้แต่ง : ศุภชัย นาทะพันธ์

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกใช้สถิติพื้นฐานและสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและก

การเลือกใช้สถิติพื้นฐานและสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและก

ผู้แต่ง : อนุวัติ คูณแก้ว

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

THE ART OF STATISTICS: LEARNING FROM DATA

THE ART OF STATISTICS: LEARNING FROM DATA

ผู้แต่ง : DAVID SPIEGELHALTER

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเชิงบรรยาย :การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น

สถิติเชิงบรรยาย :การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น

ผู้แต่ง : อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 1148 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 518 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB

มีสินค้า : 471 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 459 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 442 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 408 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม :การวิเคราะห์อภิมานด้วยโปรแกรม STATA

มีสินค้า : 324 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

ผู้แต่ง : อัชฌา อระวีพร

มีสินค้า : 284 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

ผู้แต่ง : กาญจนา กาญจนสุนทร

มีสินค้า : 121 ในสต็อก

ราคา

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติวิจัย :การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์

มีสินค้า : 105 ในสต็อก

ราคา

฿ 486.00

อ่านเพิ่มเติม

ELEMENTARY STATISTICS: A STEP BY STEP APPROACH (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ELEMENTARY STATISTICS: A STEP BY STEP APPROACH (ISE)

ผู้แต่ง : ALLAN G. BLUMAN

มีสินค้า : 88 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

BUSINESS STATISTICS: COMMUNICATING WITH NUMBERS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BUSINESS STATISTICS: COMMUNICATING WITH NUMBERS (ISE)

ผู้แต่ง : SANJIV JAGGIA et al.

มีสินค้า : 69 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้โปรแกรม MINITAB วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (1 BK./1 CD-ROM)

มีสินค้า : 59 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

STATISTICS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

STATISTICS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS (ISE)

ผู้แต่ง : WILLIAM NAVIDI

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย :ทฤษฎีและปฎิบัติ

มีสินค้า : 51 ในสต็อก

ราคา

฿ 459.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์

มีสินค้า : 48 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

มีสินค้า : 41 ในสต็อก

ราคา

฿ 418.00

อ่านเพิ่มเติม

BASIC STATISTICS IN BUSINESS AND ECONOMICS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BASIC STATISTICS IN BUSINESS AND ECONOMICS

ผู้แต่ง : DOUGLAS A. LIND et al.

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองขั้นพื้นฐาน (BASIC DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS)

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

THE ART OF STATISTICS: LEARNING FROM DATA

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE ART OF STATISTICS: LEARNING FROM DATA

ผู้แต่ง : DAVID SPIEGELHALTER

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเชิงบรรยาย :การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม