สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย :ทฤษฎีและปฎิบัติ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย :ทฤษฎีและปฎิบัติ
สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย :ทฤษฎีและปฎิบัติ

สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย :ทฤษฎีและปฎิบัติ

ผู้แต่ง : สำราญ มีแจ้ง

หนังสือปกอ่อน

฿ 433.00

510.00

ประหยัด 15 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789740332244

ISBN : 9789740332244

ปีพิมพ์ : 1 / 2567

ขนาด ( w x h ) : 190 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 530 หน้า

หมวดหนังสือ : สถิติศาสตร์

รายละเอียดสินค้า : สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย :ทฤษฎีและปฎิบัติ

สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : ทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นสถิติที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ ในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ การวิเคราะห์เส้นทาง การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มในกรณีที่มีตัวประกอบหลายตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ การวิเคราะห์การจำแนกพหุ การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์จำแนกประเภท การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์พหุระดับ และการวิคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์ หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนเขียนขึ้นโดยมุ่งหวังให้นิสิตนักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนอาจารย์และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำเอาสถิติขั้นสูงไปใช้ปฏิบัติได้ในสภาพจริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0