หนังสือการโรงแรม | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

INTRODUCING HOSPITALITY (PNIE)

INTRODUCING HOSPITALITY (PNIE)

ผู้แต่ง : JOHN R. WALKER

฿ 650.00

อ่านเพิ่มเติม

TECHNOLOGY STRATEGIES FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY (PNIE)

TECHNOLOGY STRATEGIES FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY (PNIE)

ผู้แต่ง : PETER NYHEIM et al.

฿ 747.00

อ่านเพิ่มเติม

EXPLORING THE HOSPITALITY INDUSTRY
สินค้าหมด

EXPLORING THE HOSPITALITY INDUSTRY

ผู้แต่ง : JOHN R. WALKER

฿ 582.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO HOSPITALITY (GLOBAL EDITION)
สินค้าหมด

INTRODUCTION TO HOSPITALITY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : JOHN R. WALKER

฿ 699.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
สินค้าหมด

INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY

ผู้แต่ง : CLAYTON W. BARROWS et al.

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

CRUISE OPERATIONS MANAGEMENT: HOSPITALITY PERSPECTIVES
สินค้าหมด

CRUISE OPERATIONS MANAGEMENT: HOSPITALITY PERSPECTIVES

ผู้แต่ง : PHILIP GIBSON et al.

฿ 1,404.00

อ่านเพิ่มเติม

THEORY OF HOSPITALITY & CATERING
สินค้าหมด

THEORY OF HOSPITALITY & CATERING

ผู้แต่ง : DAVID FOSKETT

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

SERVICE MANAGEMENT PRINCIPLES FOR HOSPITALITY
สินค้าหมด

SERVICE MANAGEMENT PRINCIPLES FOR HOSPITALITY

ผู้แต่ง : JAY KANDAMPULLY

฿ 1,818.00

อ่านเพิ่มเติม

ECONOMIC PRINCIPLES FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY
สินค้าหมด

ECONOMIC PRINCIPLES FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY

ผู้แต่ง : JENNIFER LEDFORD

฿ 1,089.00

อ่านเพิ่มเติม

IMPROVING SUSTAINABILITY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
สินค้าหมด

IMPROVING SUSTAINABILITY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

ผู้แต่ง : FRANS MELISSEN et al.

฿ 1,170.00

อ่านเพิ่มเติม

CRUISE OPERATIONS MANAGEMENT: HOSPITALITY PERSPECTIVES
สินค้าหมด

CRUISE OPERATIONS MANAGEMENT: HOSPITALITY PERSPECTIVES

ผู้แต่ง : PHILIP GIBSON et al.

฿ 4,041.00

อ่านเพิ่มเติม

THE GREAT CONCIERGE: FULL HOSPITALITY GUIDE AND CUSTOMER CARE SECRETS
สินค้าหมด

THE GREAT CONCIERGE: FULL HOSPITALITY GUIDE AND CUSTOMER CARE SECRETS

ผู้แต่ง : VALERIO A. SIMULA

฿ 544.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO HOSPITALITY (GLOBAL EDITION)
สินค้าหมด

INTRODUCTION TO HOSPITALITY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : JOHN R. WALKER

฿ 1,120.00

อ่านเพิ่มเติม

SUSTAINABILITY IN HOSPITALITY: HOW INNOVATIVE HOTELS ARE TRANSFORMING THE INDUSTRY (HC)
สินค้าหมด

SUSTAINABILITY IN HOSPITALITY: HOW INNOVATIVE HOTELS ARE TRANSFORMING THE INDUSTRY (HC)

ผู้แต่ง : MIGUEL ANGEL GARDETTI et al.

฿ 4,518.00

อ่านเพิ่มเติม

SUSTAINABILITY IN HOSPITALITY: HOW INNOVATIVE HOTELS ARE TRANSFORMING THE INDUSTRY
สินค้าหมด

SUSTAINABILITY IN HOSPITALITY: HOW INNOVATIVE HOTELS ARE TRANSFORMING THE INDUSTRY

ผู้แต่ง : MIGUEL ANGEL GARDETTI et al.

฿ 1,872.00

อ่านเพิ่มเติม

HOSPITALITY MANAGEMENT AND DIGITAL TRANSFORMATION: BALANCING EFFICIENCY, AGILITY AND GUEST
สินค้าหมด

HOSPITALITY MANAGEMENT AND DIGITAL TRANSFORMATION: BALANCING EFFICIENCY, AGILITY AND GUEST

ผู้แต่ง : RICHARD BUSULWA et al.

฿ 1,467.00

อ่านเพิ่มเติม

HOSPITALITY REVENUE MANAGEMENT: CONCEPTS AND PRACTICES (HC)
สินค้าหมด

HOSPITALITY REVENUE MANAGEMENT: CONCEPTS AND PRACTICES (HC)

ผู้แต่ง : PETER SZENDE

฿ 5,211.00

อ่านเพิ่มเติม

HOSPITALITY BUSINESS DEVELOPMENT
สินค้าหมด

HOSPITALITY BUSINESS DEVELOPMENT

ผู้แต่ง : AHMED HASSANIEN et al.

฿ 1,557.00

อ่านเพิ่มเติม

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN HOSPITALITY: PRINCIPLES AND STRATEGIES FOR CHANGE
สินค้าหมด

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN HOSPITALITY: PRINCIPLES AND STRATEGIES FOR CHANGE

ผู้แต่ง : WILLY LEGRAND et al.

฿ 1,386.00

อ่านเพิ่มเติม

CASES IN HOSPITALITY MANAGEMENT: A CRITICAL INCIDENT APPROACH
สินค้าหมด

CASES IN HOSPITALITY MANAGEMENT: A CRITICAL INCIDENT APPROACH

ผู้แต่ง : HINKIN, T.R.

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

THE HEART OF HOSPITALITY: GREAT HOTEL AND RESTAURANT LEADERS SHARE THEIR SECRETS
สินค้าหมด

THE HEART OF HOSPITALITY: GREAT HOTEL AND RESTAURANT LEADERS SHARE THEIR SECRETS

ผู้แต่ง : MICAH SOLOMON

฿ 1,053.00

อ่านเพิ่มเติม

SUSTAINABILITY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
สินค้าหมด

SUSTAINABILITY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

ผู้แต่ง : JOSEPH S. CHEN

฿ 2,250.00

อ่านเพิ่มเติม

DEVELOPING HOSPITALITY PROPERTIES AND FACILITIES
สินค้าหมด

DEVELOPING HOSPITALITY PROPERTIES AND FACILITIES

ผู้แต่ง : JOSEF RANSLEY et al.

฿ 1,701.00

อ่านเพิ่มเติม

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY: A GUIDE TO BEST PRACTICE
สินค้าหมด

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY: A GUIDE TO BEST PRACTICE

ผู้แต่ง : MICHAEL J. BOELLA et al.

฿ 2,160.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCING HOSPITALITY (PNIE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTRODUCING HOSPITALITY (PNIE)

ผู้แต่ง : JOHN R. WALKER

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 650.00

อ่านเพิ่มเติม

TECHNOLOGY STRATEGIES FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY (PNIE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TECHNOLOGY STRATEGIES FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY (PNIE)

ผู้แต่ง : PETER NYHEIM et al.

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 747.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

EXPLORING THE HOSPITALITY INDUSTRY

ผู้แต่ง : JOHN R. WALKER

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 582.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTRODUCTION TO HOSPITALITY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : JOHN R. WALKER

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 699.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY

ผู้แต่ง : CLAYTON W. BARROWS et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CRUISE OPERATIONS MANAGEMENT: HOSPITALITY PERSPECTIVES

ผู้แต่ง : PHILIP GIBSON et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,404.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THEORY OF HOSPITALITY & CATERING

ผู้แต่ง : DAVID FOSKETT

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SERVICE MANAGEMENT PRINCIPLES FOR HOSPITALITY

ผู้แต่ง : JAY KANDAMPULLY

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,818.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ECONOMIC PRINCIPLES FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY

ผู้แต่ง : JENNIFER LEDFORD

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,089.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

IMPROVING SUSTAINABILITY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

ผู้แต่ง : FRANS MELISSEN et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,170.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CRUISE OPERATIONS MANAGEMENT: HOSPITALITY PERSPECTIVES

ผู้แต่ง : PHILIP GIBSON et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,041.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE GREAT CONCIERGE: FULL HOSPITALITY GUIDE AND CUSTOMER CARE SECRETS

ผู้แต่ง : VALERIO A. SIMULA

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 544.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTRODUCTION TO HOSPITALITY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : JOHN R. WALKER

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,120.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SUSTAINABILITY IN HOSPITALITY: HOW INNOVATIVE HOTELS ARE TRANSFORMING THE INDUSTRY (HC)

ผู้แต่ง : MIGUEL ANGEL GARDETTI et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,518.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SUSTAINABILITY IN HOSPITALITY: HOW INNOVATIVE HOTELS ARE TRANSFORMING THE INDUSTRY

ผู้แต่ง : MIGUEL ANGEL GARDETTI et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,872.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,467.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HOSPITALITY REVENUE MANAGEMENT: CONCEPTS AND PRACTICES (HC)

ผู้แต่ง : PETER SZENDE

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 5,211.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HOSPITALITY BUSINESS DEVELOPMENT

ผู้แต่ง : AHMED HASSANIEN et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,557.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN HOSPITALITY: PRINCIPLES AND STRATEGIES FOR CHANGE

ผู้แต่ง : WILLY LEGRAND et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,386.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CASES IN HOSPITALITY MANAGEMENT: A CRITICAL INCIDENT APPROACH

ผู้แต่ง : HINKIN, T.R.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,053.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SUSTAINABILITY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

ผู้แต่ง : JOSEPH S. CHEN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,250.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DEVELOPING HOSPITALITY PROPERTIES AND FACILITIES

ผู้แต่ง : JOSEF RANSLEY et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,701.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY: A GUIDE TO BEST PRACTICE

ผู้แต่ง : MICHAEL J. BOELLA et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,160.00

อ่านเพิ่มเติม