หนังสือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน

ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน

ผู้แต่ง : สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม (STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL SAMPLING)

สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม (STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL SAMPLING)

ผู้แต่ง : วิมล สอนแจ่ม

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การประปาชุมชนเมืองและชนบท

การประปาชุมชนเมืองและชนบท

ผู้แต่ง : ประพัฒน์ เป็นตามวา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER (HC)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ปิดแล้ว

STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER (HC)

ผู้แต่ง : EUGENE W. RICE et al.

฿ 30,375.00

อ่านเพิ่มเติม

การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารมลพิษอินทรีย์

การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารมลพิษอินทรีย์

ผู้แต่ง : ตุลวิทย์ สถาปนจารุ

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

การเดินท่อน้ำและติดตั้งระบบประปา

การเดินท่อน้ำและติดตั้งระบบประปา

ผู้แต่ง : เลื่อน พุทธกฤษณ์

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 3

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 3

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 1

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 1

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 5 (WASTEWATER ENGINEERING VOL.5)

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 5 (WASTEWATER ENGINEERING VOL.5)

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 2

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 2

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่าง การเตรียมงานก่อสร้างอาคารที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่าง การเตรียมงานก่อสร้างอาคารที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : อำนวย เรืองธุระกิจ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน การออกแบบเชิงปฏิบัติ

การฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน การออกแบบเชิงปฏิบัติ

ผู้แต่ง : จีมา ศรลัมพ์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

WATER AND WASTEWATER TECHNOLOGY (PNIE)

WATER AND WASTEWATER TECHNOLOGY (PNIE)

ผู้แต่ง : HAMMER, M.J.

฿ 690.00

อ่านเพิ่มเติม

BECOMING A CLIMATE SCIENTIST (HC)

BECOMING A CLIMATE SCIENTIST (HC)

ผู้แต่ง : KYLE DICKMAN

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

SOLID WASTE ENGINEERING (USD110.95) (HARDBOUND SPECIAL PRICE) **
สินค้าหมด

SOLID WASTE ENGINEERING (USD110.95) (HARDBOUND SPECIAL PRICE) **

ผู้แต่ง : P. AARNE VESILIND

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

SOCIAL WORK AND DISASTERS: A HANDBOOK FOR PRACTICE
สินค้าหมด

SOCIAL WORK AND DISASTERS: A HANDBOOK FOR PRACTICE

ผู้แต่ง : MARGARET ALSTON et al.

฿ 963.00

อ่านเพิ่มเติม

PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SCIENCE
สินค้าหมด

PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SCIENCE

ผู้แต่ง : MACKENZIE L. DAVIS et al.

฿ 900.00

อ่านเพิ่มเติม

น้ำมันกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สินค้าหมด

น้ำมันกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และคณะ

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ
สินค้าหมด

การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ

ผู้แต่ง : สยาม อรุณศรีมรกต

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
สินค้าหมด

ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

NATURAL WATER REMEDIATION
สินค้าหมด

NATURAL WATER REMEDIATION

ผู้แต่ง : JAMES G. SPEIGHT

฿ 2,700.00

อ่านเพิ่มเติม

CONTAMINANTS OF EMERGING CONCERN IN WATER AND WASTEWATER
สินค้าหมด

CONTAMINANTS OF EMERGING CONCERN IN WATER AND WASTEWATER

ผู้แต่ง : ARTURO HERNANDEZ-MALDONADO et al.

฿ 4,527.00

อ่านเพิ่มเติม

SUSTAINABLE NANOSCALE ENGINEERING
สินค้าหมด

SUSTAINABLE NANOSCALE ENGINEERING

ผู้แต่ง : GYORGY SZEKELY et al.

฿ 4,500.00

อ่านเพิ่มเติม

ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน

ผู้แต่ง : สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ

มีสินค้า : 222 ในสต็อก

ราคา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม (STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL SAMPLING)

มีสินค้า : 158 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การประปาชุมชนเมืองและชนบท

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประปาชุมชนเมืองและชนบท

ผู้แต่ง : ประพัฒน์ เป็นตามวา

มีสินค้า : 110 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ

มีสินค้า : 104 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER (HC)

ผู้แต่ง : EUGENE W. RICE et al.

มีสินค้า : 99 ในสต็อก

ราคา

฿ 30,375.00

การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารมลพิษอินทรีย์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารมลพิษอินทรีย์

ผู้แต่ง : ตุลวิทย์ สถาปนจารุ

มีสินค้า : 54 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

การเดินท่อน้ำและติดตั้งระบบประปา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเดินท่อน้ำและติดตั้งระบบประปา

ผู้แต่ง : เลื่อน พุทธกฤษณ์

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 3

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 3

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 1

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 5 (WASTEWATER ENGINEERING VOL.5)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 5 (WASTEWATER ENGINEERING VOL.5)

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 2

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 2

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่าง การเตรียมงานก่อสร้างอาคารที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน การออกแบบเชิงปฏิบัติ

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

WATER AND WASTEWATER TECHNOLOGY (PNIE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

WATER AND WASTEWATER TECHNOLOGY (PNIE)

ผู้แต่ง : HAMMER, M.J.

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 690.00

อ่านเพิ่มเติม

BECOMING A CLIMATE SCIENTIST (HC)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BECOMING A CLIMATE SCIENTIST (HC)

ผู้แต่ง : KYLE DICKMAN

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SOLID WASTE ENGINEERING (USD110.95) (HARDBOUND SPECIAL PRICE) **

ผู้แต่ง : P. AARNE VESILIND

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SOCIAL WORK AND DISASTERS: A HANDBOOK FOR PRACTICE

ผู้แต่ง : MARGARET ALSTON et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 963.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SCIENCE

ผู้แต่ง : MACKENZIE L. DAVIS et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 900.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

น้ำมันกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

NATURAL WATER REMEDIATION

ผู้แต่ง : JAMES G. SPEIGHT

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,700.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CONTAMINANTS OF EMERGING CONCERN IN WATER AND WASTEWATER

ผู้แต่ง : ARTURO HERNANDEZ-MALDONADO et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,527.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SUSTAINABLE NANOSCALE ENGINEERING

ผู้แต่ง : GYORGY SZEKELY et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,500.00

อ่านเพิ่มเติม