หนังสือการเงินและการธนาคาร | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)

การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางการเงิน (FINANCIAL RESEARCH)

การวิจัยทางการเงิน (FINANCIAL RESEARCH)

ผู้แต่ง : นงค์นิตย์ จันทร์จรัส

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน :ตราสารทั่วไป หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน :ตราสารทั่วไป หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ

การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ

ผู้แต่ง : รวี ลงกานี

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน

วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน

ผู้แต่ง : ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: กรณีศึกษาจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติทางวิชาชีพ

CISA: กรณีศึกษาจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติทางวิชาชีพ

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

HOW TO BE เศรษฐีพอเพียง

HOW TO BE เศรษฐีพอเพียง

ผู้แต่ง : อัจฉรา โยมสินธุ์

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

THE PSYCHOLOGY OF MONEY จิตวิทยาว่าด้วยเงิน

THE PSYCHOLOGY OF MONEY จิตวิทยาว่าด้วยเงิน

ผู้แต่ง : MORGAN HOUSEL

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ขั้นสูง

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในทางเลือกอื่น

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในทางเลือกอื่น

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การเงินธุรกิจขั้นสูง

CISA: การเงินธุรกิจขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนขั้นสูง

CISA: การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

INVESTMENTS (ISE)

INVESTMENTS (ISE)

ผู้แต่ง : ZVI BODIE et al.

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง

CISA: การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (HBR GUIDE TO FINANCE BASICS FOR MANAGERS)

คัมภีร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (HBR GUIDE TO FINANCE BASICS FOR MANAGERS)

ผู้แต่ง : KAREN BERMAN และคณะ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์หุ้นเทค

คัมภีร์หุ้นเทค

ผู้แต่ง : MARK S.F. MAHANEY

฿ 418.00

อ่านเพิ่มเติม

พ่อรวยสอนลูก 2 :เงินสี่ด้าน (RICH DAD'S CASHFLOW QUADRANT)

พ่อรวยสอนลูก 2 :เงินสี่ด้าน (RICH DAD'S CASHFLOW QUADRANT)

ผู้แต่ง : ROBERT T. KIYOSAKI (โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ)

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

QUICK NOTE AISA: กลุ่มวิชาที่ 1 :จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

QUICK NOTE AISA: กลุ่มวิชาที่ 1 :จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเป็นเจ้าของธุรกิจ (BEFORE YOU QUIT YOUR JOB)

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเป็นเจ้าของธุรกิจ (BEFORE YOU QUIT YOUR JOB)

ผู้แต่ง : ROBERT T. KIYOSAKI (โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ)

฿ 247.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE (ISE)

FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE (ISE)

ผู้แต่ง : STEPHEN A. ROSS et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTALS OF INVESTMENTS: VALUATION AND MANAGEMENT **

FUNDAMENTALS OF INVESTMENTS: VALUATION AND MANAGEMENT **

ผู้แต่ง : BRADFORD D. JORDAN

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

มีสินค้า : 1037 ในสต็อก

ราคา

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

มีสินค้า : 576 ในสต็อก

ราคา

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางการเงิน (FINANCIAL RESEARCH)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยทางการเงิน (FINANCIAL RESEARCH)

ผู้แต่ง : นงค์นิตย์ จันทร์จรัส

มีสินค้า : 292 ในสต็อก

ราคา

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน :ตราสารทั่วไป หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน :ตราสารทั่วไป หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 252 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ

มีสินค้า : 230 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 222 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน

มีสินค้า : 179 ในสต็อก

ราคา

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: กรณีศึกษาจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติทางวิชาชีพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CISA: กรณีศึกษาจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติทางวิชาชีพ

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 169 ในสต็อก

ราคา

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 166 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

HOW TO BE เศรษฐีพอเพียง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HOW TO BE เศรษฐีพอเพียง

ผู้แต่ง : อัจฉรา โยมสินธุ์

มีสินค้า : 163 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

THE PSYCHOLOGY OF MONEY จิตวิทยาว่าด้วยเงิน

มีสินค้า : 159 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ขั้นสูง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 157 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในทางเลือกอื่น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในทางเลือกอื่น

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 155 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การเงินธุรกิจขั้นสูง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CISA: การเงินธุรกิจขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 129 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนขั้นสูง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CISA: การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 124 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

INVESTMENTS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INVESTMENTS (ISE)

ผู้แต่ง : ZVI BODIE et al.

มีสินค้า : 119 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CISA: การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 106 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (HBR GUIDE TO FINANCE BASICS FOR MANAGERS)

มีสินค้า : 100 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์หุ้นเทค

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คัมภีร์หุ้นเทค

ผู้แต่ง : MARK S.F. MAHANEY

มีสินค้า : 90 ในสต็อก

ราคา

฿ 418.00

อ่านเพิ่มเติม

พ่อรวยสอนลูก 2 :เงินสี่ด้าน (RICH DAD'S CASHFLOW QUADRANT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พ่อรวยสอนลูก 2 :เงินสี่ด้าน (RICH DAD'S CASHFLOW QUADRANT)

ผู้แต่ง : ROBERT T. KIYOSAKI (โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ)

มีสินค้า : 79 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

QUICK NOTE AISA: กลุ่มวิชาที่ 1 :จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

QUICK NOTE AISA: กลุ่มวิชาที่ 1 :จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 63 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเป็นเจ้าของธุรกิจ (BEFORE YOU QUIT YOUR JOB)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเป็นเจ้าของธุรกิจ (BEFORE YOU QUIT YOUR JOB)

ผู้แต่ง : ROBERT T. KIYOSAKI (โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ)

มีสินค้า : 60 ในสต็อก

ราคา

฿ 247.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE (ISE)

ผู้แต่ง : STEPHEN A. ROSS et al.

มีสินค้า : 59 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTALS OF INVESTMENTS: VALUATION AND MANAGEMENT **

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FUNDAMENTALS OF INVESTMENTS: VALUATION AND MANAGEMENT **

ผู้แต่ง : BRADFORD D. JORDAN

มีสินค้า : 59 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม