หนังสือเกษตรศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การวางแผนการทดลองทางการเกษตร (EXPERIMENTAL DESIGN IN AGRICULTURE)

การวางแผนการทดลองทางการเกษตร (EXPERIMENTAL DESIGN IN AGRICULTURE)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง : เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม และคณะ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

ถ่านชีวภาพกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ถ่านชีวภาพกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ผู้แต่ง : ภาณุเดชา กมลมานิทย์

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

GROW ปุ๋ยหมัก (ปกแข็ง)

GROW ปุ๋ยหมัก (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ DK

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

การแปลผลค่าวิเคราะห์ดินเพื่อประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ (SOIL ANALYSIS INTERPRETATION FOR EVALUATING

การแปลผลค่าวิเคราะห์ดินเพื่อประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ (SOIL ANALYSIS INTERPRETATION FOR EVALUATING

ผู้แต่ง : พัชรี ธีรจินดาขจร

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์ทุ่งหญ้า

วิทยาศาสตร์ทุ่งหญ้า

ผู้แต่ง : นิวัติ เรืองพานิช

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ 2023

โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ 2023

ผู้แต่ง : พิสุทธิ์ เอกอำนวย

฿ 1,400.00

อ่านเพิ่มเติม

สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในพืช

สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในพืช

ผู้แต่ง : รวินิภา ศรีมูล

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

แอนโทไซยานิน มหัศจรรย์อัญมณีสารสีม่วง :ของขวัญจากธรรมชาติที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้

แอนโทไซยานิน มหัศจรรย์อัญมณีสารสีม่วง :ของขวัญจากธรรมชาติที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้

ผู้แต่ง : ศาลานา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้นแบบและแนวคิด ไร่นาสวนผสม 1 ไร่ ได้ 1 แสน

ต้นแบบและแนวคิด ไร่นาสวนผสม 1 ไร่ ได้ 1 แสน

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด และคณะ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

ปุ๋ยเคมี (CHEMICAL FERTILIZER) :ชุดคู่มือการเกษตร

ปุ๋ยเคมี (CHEMICAL FERTILIZER) :ชุดคู่มือการเกษตร

ผู้แต่ง : มุกดา สุขสวัสดิ์

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

ที่สุด 101 พันธุ์ข้าวไทย อาหารสู่ชาวโลก

ที่สุด 101 พันธุ์ข้าวไทย อาหารสู่ชาวโลก

ผู้แต่ง : พินิจ จันทร และคณะ

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

สร้างเงินล้านง่าย ๆ ด้วยผักตบชวา

สร้างเงินล้านง่าย ๆ ด้วยผักตบชวา

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการวิเคราะห์ดินทางเคมี (HANDBOOK OF SOIL CHEMICAL ANALYSIS)

คู่มือการวิเคราะห์ดินทางเคมี (HANDBOOK OF SOIL CHEMICAL ANALYSIS)

ผู้แต่ง : พัชรี ธีรจินดาขจร

฿ 118.00

อ่านเพิ่มเติม

อัลลีโลพาธี :แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการวัชพืช

อัลลีโลพาธี :แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการวัชพืช

ผู้แต่ง : ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางและแบบอย่างการทำนาข้าวสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม 1 ไร่ได้เกินแสน

แนวทางและแบบอย่างการทำนาข้าวสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม 1 ไร่ได้เกินแสน

ผู้แต่ง : อัมพา คำวงษา และคณะ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดเนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร

การวัดเนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร

ผู้แต่ง : ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

฿ 598.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการหลังจากเก็บเกี่ยวดอกไม้

การจัดการหลังจากเก็บเกี่ยวดอกไม้

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์ และคณะ

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้แต่ง : อัทธ์ พิศาลวานิช

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

สืบสานงานโครงการพ่อหลวง :พระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ เกษตร (พืชและสัตว์) พัฒนาป่าไม้

สืบสานงานโครงการพ่อหลวง :พระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ เกษตร (พืชและสัตว์) พัฒนาป่าไม้

ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

GARDEN & FARM VOL.18 :เกษตรอัจฉริยะ (SMART FARMING)

GARDEN & FARM VOL.18 :เกษตรอัจฉริยะ (SMART FARMING)

ผู้แต่ง : วิรัชญา จารุจารีต :บรรณาธิการ

฿ 247.00

อ่านเพิ่มเติม

สารป้องกันกำจัดวัชพืช :หลักการและกลไกการทำลายพืช (HERBICIDES: PRINCIPLES AND MODE OF ACTION)

สารป้องกันกำจัดวัชพืช :หลักการและกลไกการทำลายพืช (HERBICIDES: PRINCIPLES AND MODE OF ACTION)

ผู้แต่ง : ทศพล พรพรหม

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการวางแผนเพาะปลูกผักฝืนฤดูให้รวย

คู่มือการวางแผนเพาะปลูกผักฝืนฤดูให้รวย

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

วิธีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

ผู้แต่ง : ศุภวรรณ์ ใจแสน

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนการทดลองทางการเกษตร (EXPERIMENTAL DESIGN IN AGRICULTURE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนการทดลองทางการเกษตร (EXPERIMENTAL DESIGN IN AGRICULTURE)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 273 ในสต็อก

ราคา

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง : เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม และคณะ

มีสินค้า : 58 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

ถ่านชีวภาพกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ถ่านชีวภาพกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ผู้แต่ง : ภาณุเดชา กมลมานิทย์

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

GROW ปุ๋ยหมัก (ปกแข็ง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

GROW ปุ๋ยหมัก (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ DK

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

การแปลผลค่าวิเคราะห์ดินเพื่อประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ (SOIL ANALYSIS INTERPRETATION FOR EVALUATING

มีสินค้า : 49 ในสต็อก

ราคา

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์ทุ่งหญ้า

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิทยาศาสตร์ทุ่งหญ้า

ผู้แต่ง : นิวัติ เรืองพานิช

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ 2023

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ 2023

ผู้แต่ง : พิสุทธิ์ เอกอำนวย

มีสินค้า : 41 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,400.00

อ่านเพิ่มเติม

สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในพืช

มีสินค้า : 37 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

แอนโทไซยานิน มหัศจรรย์อัญมณีสารสีม่วง :ของขวัญจากธรรมชาติที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้นแบบและแนวคิด ไร่นาสวนผสม 1 ไร่ ได้ 1 แสน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ต้นแบบและแนวคิด ไร่นาสวนผสม 1 ไร่ ได้ 1 แสน

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด และคณะ

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

ปุ๋ยเคมี (CHEMICAL FERTILIZER) :ชุดคู่มือการเกษตร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปุ๋ยเคมี (CHEMICAL FERTILIZER) :ชุดคู่มือการเกษตร

ผู้แต่ง : มุกดา สุขสวัสดิ์

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

ที่สุด 101 พันธุ์ข้าวไทย อาหารสู่ชาวโลก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ที่สุด 101 พันธุ์ข้าวไทย อาหารสู่ชาวโลก

ผู้แต่ง : พินิจ จันทร และคณะ

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

สร้างเงินล้านง่าย ๆ ด้วยผักตบชวา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สร้างเงินล้านง่าย ๆ ด้วยผักตบชวา

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการวิเคราะห์ดินทางเคมี (HANDBOOK OF SOIL CHEMICAL ANALYSIS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการวิเคราะห์ดินทางเคมี (HANDBOOK OF SOIL CHEMICAL ANALYSIS)

ผู้แต่ง : พัชรี ธีรจินดาขจร

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 118.00

อ่านเพิ่มเติม

อัลลีโลพาธี :แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการวัชพืช

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางและแบบอย่างการทำนาข้าวสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม 1 ไร่ได้เกินแสน

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดเนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 598.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการหลังจากเก็บเกี่ยวดอกไม้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการหลังจากเก็บเกี่ยวดอกไม้

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์ และคณะ

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้แต่ง : อัทธ์ พิศาลวานิช

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

สืบสานงานโครงการพ่อหลวง :พระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ เกษตร (พืชและสัตว์) พัฒนาป่าไม้

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

GARDEN & FARM VOL.18 :เกษตรอัจฉริยะ (SMART FARMING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

GARDEN & FARM VOL.18 :เกษตรอัจฉริยะ (SMART FARMING)

ผู้แต่ง : วิรัชญา จารุจารีต :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 247.00

อ่านเพิ่มเติม

สารป้องกันกำจัดวัชพืช :หลักการและกลไกการทำลายพืช (HERBICIDES: PRINCIPLES AND MODE OF ACTION)

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการวางแผนเพาะปลูกผักฝืนฤดูให้รวย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการวางแผนเพาะปลูกผักฝืนฤดูให้รวย

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

ผู้แต่ง : ศุภวรรณ์ ใจแสน

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม