หนังสือเกษตรศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การวางแผนการทดลองทางการเกษตร (EXPERIMENTAL DESIGN IN AGRICULTURE)

การวางแผนการทดลองทางการเกษตร (EXPERIMENTAL DESIGN IN AGRICULTURE)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การแปลผลค่าวิเคราะห์ดินเพื่อประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ (SOIL ANALYSIS INTERPRETATION FOR EVALUATING

การแปลผลค่าวิเคราะห์ดินเพื่อประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ (SOIL ANALYSIS INTERPRETATION FOR EVALUATING

ผู้แต่ง : พัชรี ธีรจินดาขจร

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์ทุ่งหญ้า

วิทยาศาสตร์ทุ่งหญ้า

ผู้แต่ง : นิวัติ เรืองพานิช

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

GROW ปุ๋ยหมัก (ปกแข็ง)

GROW ปุ๋ยหมัก (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ DK

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

สร้างเงินล้านง่าย ๆ ด้วยผักตบชวา

สร้างเงินล้านง่าย ๆ ด้วยผักตบชวา

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการวิเคราะห์ดินทางเคมี (HANDBOOK OF SOIL CHEMICAL ANALYSIS)

คู่มือการวิเคราะห์ดินทางเคมี (HANDBOOK OF SOIL CHEMICAL ANALYSIS)

ผู้แต่ง : พัชรี ธีรจินดาขจร

฿ 118.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการหลังจากเก็บเกี่ยวดอกไม้

การจัดการหลังจากเก็บเกี่ยวดอกไม้

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์ และคณะ

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้แต่ง : อัทธ์ พิศาลวานิช

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

สืบสานงานโครงการพ่อหลวง :พระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ เกษตร (พืชและสัตว์) พัฒนาป่าไม้

สืบสานงานโครงการพ่อหลวง :พระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ เกษตร (พืชและสัตว์) พัฒนาป่าไม้

ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

วิธีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

ผู้แต่ง : ศุภวรรณ์ ใจแสน

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

GARDEN & FARM VOL.19 :ธุรกิจเกษตรสำหรับมือใหม่

GARDEN & FARM VOL.19 :ธุรกิจเกษตรสำหรับมือใหม่

ผู้แต่ง : วิรัชญา จารุจารีต :บรรณาธิการ

฿ 247.00

อ่านเพิ่มเติม

การเพาะเห็ดฟาง

การเพาะเห็ดฟาง

ผู้แต่ง : ยุทธนา ธีระวงศ์กังวาล

฿ 81.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้นแบบและแนวคิด ไร่นาสวนผสม 1 ไร่ ได้ 1 แสน

ต้นแบบและแนวคิด ไร่นาสวนผสม 1 ไร่ ได้ 1 แสน

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด และคณะ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง : เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม และคณะ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางและแบบอย่างการทำนาข้าวสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม 1 ไร่ได้เกินแสน

แนวทางและแบบอย่างการทำนาข้าวสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม 1 ไร่ได้เกินแสน

ผู้แต่ง : อัมพา คำวงษา และคณะ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือพืชเศรษฐกิจทำเงิน ผักหวาน ข้าวโพด ไผ่

คู่มือพืชเศรษฐกิจทำเงิน ผักหวาน ข้าวโพด ไผ่

ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในพืช

สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในพืช

ผู้แต่ง : รวินิภา ศรีมูล

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

สุดยอดนวัตกรรมข้าวพันธุ์ใหม่ ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต-ต้านทานโรค รับตลาด AEC

สุดยอดนวัตกรรมข้าวพันธุ์ใหม่ ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต-ต้านทานโรค รับตลาด AEC

ผู้แต่ง : พัชรี สำโรงเย็น และคณะ

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวคิดและแบบอย่างวิถีชาวบ้านแบบเศรษฐกิจพอเพียง"พึ่งพาตนเอง"ฉบับชาวบ้าน

แนวคิดและแบบอย่างวิถีชาวบ้านแบบเศรษฐกิจพอเพียง"พึ่งพาตนเอง"ฉบับชาวบ้าน

ผู้แต่ง : พัชรี สำโรงเย็น และคณะ

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

อัลลีโลพาธี :แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการวัชพืช

อัลลีโลพาธี :แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการวัชพืช

ผู้แต่ง : ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือ...การเพาะสารพัดเห็ดให้รวย ทำได้...ไม่ยาก

คู่มือ...การเพาะสารพัดเห็ดให้รวย ทำได้...ไม่ยาก

ผู้แต่ง : ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์

฿ 133.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟูกูโอกะคิด แต่ลุงแหวงลูกชาวนาทำสำเร็จในเมืองไทย 2

ฟูกูโอกะคิด แต่ลุงแหวงลูกชาวนาทำสำเร็จในเมืองไทย 2

ผู้แต่ง : แสวง รวยสูงเนิน

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดเนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร

การวัดเนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร

ผู้แต่ง : ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

฿ 598.00

อ่านเพิ่มเติม

การปลูกพริก

การปลูกพริก

ผู้แต่ง : พรพิมล งามฉัตรภิบาล

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนการทดลองทางการเกษตร (EXPERIMENTAL DESIGN IN AGRICULTURE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนการทดลองทางการเกษตร (EXPERIMENTAL DESIGN IN AGRICULTURE)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 206 ในสต็อก

ราคา

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การแปลผลค่าวิเคราะห์ดินเพื่อประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ (SOIL ANALYSIS INTERPRETATION FOR EVALUATING

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์ทุ่งหญ้า

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิทยาศาสตร์ทุ่งหญ้า

ผู้แต่ง : นิวัติ เรืองพานิช

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

GROW ปุ๋ยหมัก (ปกแข็ง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

GROW ปุ๋ยหมัก (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ DK

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

สร้างเงินล้านง่าย ๆ ด้วยผักตบชวา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สร้างเงินล้านง่าย ๆ ด้วยผักตบชวา

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการวิเคราะห์ดินทางเคมี (HANDBOOK OF SOIL CHEMICAL ANALYSIS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการวิเคราะห์ดินทางเคมี (HANDBOOK OF SOIL CHEMICAL ANALYSIS)

ผู้แต่ง : พัชรี ธีรจินดาขจร

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 118.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการหลังจากเก็บเกี่ยวดอกไม้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการหลังจากเก็บเกี่ยวดอกไม้

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์ และคณะ

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้แต่ง : อัทธ์ พิศาลวานิช

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

สืบสานงานโครงการพ่อหลวง :พระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ เกษตร (พืชและสัตว์) พัฒนาป่าไม้

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

ผู้แต่ง : ศุภวรรณ์ ใจแสน

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

GARDEN & FARM VOL.19 :ธุรกิจเกษตรสำหรับมือใหม่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

GARDEN & FARM VOL.19 :ธุรกิจเกษตรสำหรับมือใหม่

ผู้แต่ง : วิรัชญา จารุจารีต :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 247.00

อ่านเพิ่มเติม

การเพาะเห็ดฟาง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเพาะเห็ดฟาง

ผู้แต่ง : ยุทธนา ธีระวงศ์กังวาล

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 81.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้นแบบและแนวคิด ไร่นาสวนผสม 1 ไร่ ได้ 1 แสน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ต้นแบบและแนวคิด ไร่นาสวนผสม 1 ไร่ ได้ 1 แสน

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด และคณะ

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง : เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม และคณะ

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางและแบบอย่างการทำนาข้าวสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม 1 ไร่ได้เกินแสน

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือพืชเศรษฐกิจทำเงิน ผักหวาน ข้าวโพด ไผ่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือพืชเศรษฐกิจทำเงิน ผักหวาน ข้าวโพด ไผ่

ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในพืช

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

สุดยอดนวัตกรรมข้าวพันธุ์ใหม่ ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต-ต้านทานโรค รับตลาด AEC

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวคิดและแบบอย่างวิถีชาวบ้านแบบเศรษฐกิจพอเพียง"พึ่งพาตนเอง"ฉบับชาวบ้าน

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

อัลลีโลพาธี :แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการวัชพืช

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือ...การเพาะสารพัดเห็ดให้รวย ทำได้...ไม่ยาก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือ...การเพาะสารพัดเห็ดให้รวย ทำได้...ไม่ยาก

ผู้แต่ง : ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 133.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟูกูโอกะคิด แต่ลุงแหวงลูกชาวนาทำสำเร็จในเมืองไทย 2

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดเนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 598.00

อ่านเพิ่มเติม

การปลูกพริก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การปลูกพริก

ผู้แต่ง : พรพิมล งามฉัตรภิบาล

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม