หนังสือการออกแบบ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการออกแบบศึกษา (DESIGN EDUCATION 3)

รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการออกแบบศึกษา (DESIGN EDUCATION 3)

ผู้แต่ง : พรเทพ เลิศเทวศิริ :บรรณาธิการ

฿ 76.00

อ่านเพิ่มเติม

โครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษ

โครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษ

ผู้แต่ง : วิไล อัศวเดชศักดิ์

฿ 46.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง : จรุงยศ อรัณยะนาค

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

เซรามิกสร้างสรรค์ การออกแบบและตกแต่ง

เซรามิกสร้างสรรค์ การออกแบบและตกแต่ง

ผู้แต่ง : สุขุมาล สาระเกษตริน

฿ 680.00

อ่านเพิ่มเติม

เซรามิก การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปทรง (CERAMICS: FORM DESIGN AND MODIFICATION)

เซรามิก การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปทรง (CERAMICS: FORM DESIGN AND MODIFICATION)

ผู้แต่ง : วรวุธ สุธีวีระขจร

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการออกแบบ

ศิลปะการออกแบบ

ผู้แต่ง : มาโนช กงกะนันทน์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เรียนรู้ เพื่อทุกคน

ศูนย์เรียนรู้ เพื่อทุกคน

ผู้แต่ง : ไตรรัตน์ จารุทัศน์

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องปั้นดินเผา การออกแบบและปฏิบัติงาน

เครื่องปั้นดินเผา การออกแบบและปฏิบัติงาน

ผู้แต่ง : สุขุมาล สาระเกษตริน

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารคำสอนรายวิชา ภูมิปัญญาไทยเพื่อการออกแบบ

เอกสารคำสอนรายวิชา ภูมิปัญญาไทยเพื่อการออกแบบ

ผู้แต่ง : ทองเจือ เขียดทอง

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

NEW MODES: REDEFINING PRACTICE
สินค้าหมด

NEW MODES: REDEFINING PRACTICE

ผู้แต่ง : CHRIS BRYANT et al.

฿ 882.00

อ่านเพิ่มเติม

WRONGDESIGN: A SELECTION OF COVER DESIGNS 2002-2020
สินค้าหมด

WRONGDESIGN: A SELECTION OF COVER DESIGNS 2002-2020

ผู้แต่ง : กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล

฿ 625.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องปั้นดินเผา :การตกแต่งแบบมอคคาแวร์
สินค้าหมด

เครื่องปั้นดินเผา :การตกแต่งแบบมอคคาแวร์

ผู้แต่ง : สุขุมาล เล็กสวัสดิ์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์การออกแบบอุตสาหกรรม (HISTORY OF INDUSTRIAL DESIGN)
สินค้าหมด

ประวัติศาสตร์การออกแบบอุตสาหกรรม (HISTORY OF INDUSTRIAL DESIGN)

ผู้แต่ง : พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกบรรยาย 101010
สินค้าหมด

บันทึกบรรยาย 101010

ผู้แต่ง : คัดสรร ดีมาก

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบเพื่อทุกคน (UNIVERSAL DESIGN)
สินค้าหมด

การออกแบบเพื่อทุกคน (UNIVERSAL DESIGN)

ผู้แต่ง : ไตรรัตน์ จารุทัศน์

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์การออกแบบ (DESIGN HISTORY )
สินค้าหมด

ประวัติศาสตร์การออกแบบ (DESIGN HISTORY )

ผู้แต่ง : จรุงยศ อรัณยะนาค

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

PRINCIPLES OF FORM AND DESIGN
สินค้าหมด

PRINCIPLES OF FORM AND DESIGN

ผู้แต่ง : WONG, W.

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

UNIVERSAL PRINCIPLES OF DESIGN, REVISED AND UPDATED: 125 WAYS TO ENHANCE USABILITY, INFLUENCE
สินค้าหมด

UNIVERSAL PRINCIPLES OF DESIGN, REVISED AND UPDATED: 125 WAYS TO ENHANCE USABILITY, INFLUENCE

ผู้แต่ง : WILLIAM LIDWELL et al.

฿ 1,417.00

อ่านเพิ่มเติม

SUSTAINABLE BY DESIGN: EXPLORATIONS IN THEORY AND PRACTICE
สินค้าหมด

SUSTAINABLE BY DESIGN: EXPLORATIONS IN THEORY AND PRACTICE

ผู้แต่ง : STUART WALKER

฿ 1,125.00

อ่านเพิ่มเติม

HISTORY OF MODERN DESIGN
สินค้าหมด

HISTORY OF MODERN DESIGN

ผู้แต่ง : DAVID RAIZMAN

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

GRIDS (BASICS DESIGN 07)
สินค้าหมด

GRIDS (BASICS DESIGN 07)

ผู้แต่ง : GAVIN AMBROSE et al.

฿ 1,552.00

อ่านเพิ่มเติม

เติม...เต็ม เรื่องราวบันดาลใจในการสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย
สินค้าหมด

เติม...เต็ม เรื่องราวบันดาลใจในการสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย

ผู้แต่ง : กรกฎ พัลลภรักษา และคณะ

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก
สินค้าหมด

การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก

ผู้แต่ง : รจนา จันทราสา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์และพื้นฐานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว (HISTORY AND BASIC OF ANIMATION)
สินค้าหมด

ประวัติศาสตร์และพื้นฐานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว (HISTORY AND BASIC OF ANIMATION)

ผู้แต่ง : วิสิฐ จันมา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการออกแบบศึกษา (DESIGN EDUCATION 3)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการออกแบบศึกษา (DESIGN EDUCATION 3)

ผู้แต่ง : พรเทพ เลิศเทวศิริ :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 575 ในสต็อก

ราคา

฿ 76.00

อ่านเพิ่มเติม

โครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษ

ผู้แต่ง : วิไล อัศวเดชศักดิ์

มีสินค้า : 517 ในสต็อก

ราคา

฿ 46.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

มีสินค้า : 77 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

เซรามิกสร้างสรรค์ การออกแบบและตกแต่ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เซรามิกสร้างสรรค์ การออกแบบและตกแต่ง

ผู้แต่ง : สุขุมาล สาระเกษตริน

มีสินค้า : 57 ในสต็อก

ราคา

฿ 680.00

อ่านเพิ่มเติม

เซรามิก การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปทรง (CERAMICS: FORM DESIGN AND MODIFICATION)

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการออกแบบ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะการออกแบบ

ผู้แต่ง : มาโนช กงกะนันทน์

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เรียนรู้ เพื่อทุกคน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์เรียนรู้ เพื่อทุกคน

ผู้แต่ง : ไตรรัตน์ จารุทัศน์

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องปั้นดินเผา การออกแบบและปฏิบัติงาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เครื่องปั้นดินเผา การออกแบบและปฏิบัติงาน

ผู้แต่ง : สุขุมาล สาระเกษตริน

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารคำสอนรายวิชา ภูมิปัญญาไทยเพื่อการออกแบบ

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

NEW MODES: REDEFINING PRACTICE

ผู้แต่ง : CHRIS BRYANT et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 882.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

WRONGDESIGN: A SELECTION OF COVER DESIGNS 2002-2020

ผู้แต่ง : กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 625.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เครื่องปั้นดินเผา :การตกแต่งแบบมอคคาแวร์

ผู้แต่ง : สุขุมาล เล็กสวัสดิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัติศาสตร์การออกแบบอุตสาหกรรม (HISTORY OF INDUSTRIAL DESIGN)

ผู้แต่ง : พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บันทึกบรรยาย 101010

ผู้แต่ง : คัดสรร ดีมาก

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบเพื่อทุกคน (UNIVERSAL DESIGN)

ผู้แต่ง : ไตรรัตน์ จารุทัศน์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัติศาสตร์การออกแบบ (DESIGN HISTORY )

ผู้แต่ง : จรุงยศ อรัณยะนาค

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRINCIPLES OF FORM AND DESIGN

ผู้แต่ง : WONG, W.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,417.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SUSTAINABLE BY DESIGN: EXPLORATIONS IN THEORY AND PRACTICE

ผู้แต่ง : STUART WALKER

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,125.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HISTORY OF MODERN DESIGN

ผู้แต่ง : DAVID RAIZMAN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

GRIDS (BASICS DESIGN 07)

ผู้แต่ง : GAVIN AMBROSE et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,552.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก

ผู้แต่ง : รจนา จันทราสา

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม