หนังสือพจนานุกรม/อ้างอิงสาขาวิทยาการจัดการ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือพจนานุกรม/อ้างอิงสาขาวิทยาการจัดการ

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

อภิธานศัพท์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (GLOSSARY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

อภิธานศัพท์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (GLOSSARY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

ผู้แต่ง : โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

ปทานุกรมศัพท์การท่องเที่ยว (ฝรั่งเศส-ไทย)

ปทานุกรมศัพท์การท่องเที่ยว (ฝรั่งเศส-ไทย)

ผู้แต่ง : สุดาญา ออประยูร

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม ไทย-จีน (ฉบับสมัยใหม่) (แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม)

พจนานุกรม ไทย-จีน (ฉบับสมัยใหม่) (แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์มัคคุเทศก์ (ไทย-อังกฤษ) :หมวดศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ศัพท์มัคคุเทศก์ (ไทย-อังกฤษ) :หมวดศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ผู้แต่ง : ต่อพงศ์ แจ่มทวี

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

THAILAND SHOWCASE: A BUYERS' GUIDE 2004-2005

THAILAND SHOWCASE: A BUYERS' GUIDE 2004-2005

฿ 1,080.00

อ่านเพิ่มเติม

DICTIONARY OF REAL ESTATE TERMS (BARRON'S)
สินค้าหมด

DICTIONARY OF REAL ESTATE TERMS (BARRON'S)

ผู้แต่ง : JACK P. FRIEDMAN et al.

฿ 258.00

อ่านเพิ่มเติม

DICTIONARY OF BANKING TERMS (BARRON'S)
สินค้าหมด

DICTIONARY OF BANKING TERMS (BARRON'S)

ผู้แต่ง : THOMAS P. FITCH

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

DICTIONARY OF FINANCE AND INVESTMENT TERMS: MORE THAN 5,000 TERMS DEFINED AND EXPLAINED (BARRON'S)
สินค้าหมด

DICTIONARY OF FINANCE AND INVESTMENT TERMS: MORE THAN 5,000 TERMS DEFINED AND EXPLAINED (BARRON'S)

ผู้แต่ง : JOHN DOWNES et al.

฿ 294.00

อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์บัญชี
สินค้าหมด

คำศัพท์บัญชี

ผู้แต่ง : ฝ่ายตำรากู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์

฿ 121.00

อ่านเพิ่มเติม

DICTIONARY OF ACCOUNTING TERMS (BARRON'S)
สินค้าหมด

DICTIONARY OF ACCOUNTING TERMS (BARRON'S)

ผู้แต่ง : JOEL G. SIEGEL

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมภาพการผลิต 2 ภาษา ญี่ปุ่น-ไทย
สินค้าหมด

พจนานุกรมภาพการผลิต 2 ภาษา ญี่ปุ่น-ไทย

ผู้แต่ง : อาทิตยา ปู่สวัสดิ์

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

EFFECTIVE INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATION: BUILD YOUR INTERPERSONAL SKILLS IN ENGLISH (COLLINS)
สินค้าหมด

EFFECTIVE INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATION: BUILD YOUR INTERPERSONAL SKILLS IN ENGLISH (COLLINS)

ผู้แต่ง : BOB DIGNEN et al.

฿ 485.00

อ่านเพิ่มเติม

ENCYCLOPEDIA OF CHART PATTERNS (HC)
สินค้าหมด

ENCYCLOPEDIA OF CHART PATTERNS (HC)

ผู้แต่ง : THOMAS N. BULKOWSKI

฿ 2,817.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (GLOSSARY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

มีสินค้า : 396 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

ปทานุกรมศัพท์การท่องเที่ยว (ฝรั่งเศส-ไทย)

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม ไทย-จีน (ฉบับสมัยใหม่) (แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรม ไทย-จีน (ฉบับสมัยใหม่) (แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์มัคคุเทศก์ (ไทย-อังกฤษ) :หมวดศิลปะและวัฒนธรรมไทย

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

THAILAND SHOWCASE: A BUYERS' GUIDE 2004-2005

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,080.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DICTIONARY OF REAL ESTATE TERMS (BARRON'S)

ผู้แต่ง : JACK P. FRIEDMAN et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 258.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DICTIONARY OF BANKING TERMS (BARRON'S)

ผู้แต่ง : THOMAS P. FITCH

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 294.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำศัพท์บัญชี

ผู้แต่ง : ฝ่ายตำรากู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 121.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DICTIONARY OF ACCOUNTING TERMS (BARRON'S)

ผู้แต่ง : JOEL G. SIEGEL

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมภาพการผลิต 2 ภาษา ญี่ปุ่น-ไทย

ผู้แต่ง : อาทิตยา ปู่สวัสดิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 485.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ENCYCLOPEDIA OF CHART PATTERNS (HC)

ผู้แต่ง : THOMAS N. BULKOWSKI

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,817.00

อ่านเพิ่มเติม