หนังสือประวัติศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

สยามยิ่งยง

สยามยิ่งยง

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปก ประชาธิปไตย

ประชาธิปก ประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : พฤทธิสาณ ชุมพล

฿ 75.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม 1-2

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม 1-2

ผู้แต่ง : D.G.E.HALL

฿ 1,800.00

อ่านเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองของล้านนาและสุโขทัย :ข้อคิดใหม่และข้อสังเกตบางประการ

ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองของล้านนาและสุโขทัย :ข้อคิดใหม่และข้อสังเกตบางประการ

ผู้แต่ง : เฉลิมวุฒิ ต๊ะคำมี

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

คนมาเลย์ :การก่อเกิดสำนึกและอัตลักษณ์

คนมาเลย์ :การก่อเกิดสำนึกและอัตลักษณ์

ผู้แต่ง : ANTHONY MILNER (แอนโทนี มิลเนอร์)

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ถอดรหัสลับ...บาดแผลจากประวัติศาสตร์ พระเจ้าตากสินยังไม่ตาย ?

ถอดรหัสลับ...บาดแผลจากประวัติศาสตร์ พระเจ้าตากสินยังไม่ตาย ?

ผู้แต่ง : ว.วรรณพงษ์ และคณะ

฿ 149.00

อ่านเพิ่มเติม

เอเชียตะวันออกยุคใหม่ :จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน (เล่ม 1-2) (EAST ASIA THE MODERN

เอเชียตะวันออกยุคใหม่ :จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน (เล่ม 1-2) (EAST ASIA THE MODERN

ผู้แต่ง : JOHN K. FAIRBANK (จอห์น เค แฟร์แบงค์) และคณะ

฿ 1,800.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป ค.ศ.1951-1992

ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป ค.ศ.1951-1992

ผู้แต่ง : จุฬาพร เอื้อรักสกุล

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

ว่างแผ่นดิน :ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ "กรุงแตก" ในสามราชอาณาจักร

ว่างแผ่นดิน :ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ "กรุงแตก" ในสามราชอาณาจักร

ผู้แต่ง : นิธิ เอียวศรีวงศ์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม (THE END OF THE ABSOLUTE MONARCHY IN SIAM)

อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม (THE END OF THE ABSOLUTE MONARCHY IN SIAM)

ผู้แต่ง : BENJAMIN A. BATSON

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่

ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่

ผู้แต่ง : วรชาติ มีชูบท

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป (THAILAND: A SHORT HISTORY)

ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป (THAILAND: A SHORT HISTORY)

ผู้แต่ง : DAVID K. WYATT

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

อีกฟากหนึ่งของยุโรป :ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันออกสมัยใหม่ ตั้งแต่ ค.ศ.1800 - 2000

อีกฟากหนึ่งของยุโรป :ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันออกสมัยใหม่ ตั้งแต่ ค.ศ.1800 - 2000

ผู้แต่ง : สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ไทยสำหรับครู

ประวัติศาสตร์ไทยสำหรับครู

ผู้แต่ง : ปิยะ มีอนันต์

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

สยามศึกษาในสายตาชาวฝรั่งเศส

สยามศึกษาในสายตาชาวฝรั่งเศส

ผู้แต่ง : ปรีดี พิศภูมิวิถี

฿ 76.00

อ่านเพิ่มเติม

ชิต สิงหเสนี ผู้บริสุทธิ์

ชิต สิงหเสนี ผู้บริสุทธิ์

ผู้แต่ง : ปรีชา สุวรรณทัต

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (EUROPE AFTER WORLD WAR II 1945-2009)

ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (EUROPE AFTER WORLD WAR II 1945-2009)

ผู้แต่ง : วิมลวรรณ ภัทโรดม

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

นี่คือสิ่งที่เตือนว่าโลกจะถึงคราอวสาน

นี่คือสิ่งที่เตือนว่าโลกจะถึงคราอวสาน

ผู้แต่ง : นิโคล เพิร์ลรอธ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำนานเหล็กน้ำพี้

ตำนานเหล็กน้ำพี้

ผู้แต่ง : เขมิสรา พุกอินทร์ และคณะ

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560 (THE FALL OF AYUTTHAYA & THE RISE OF THONBURI)

250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560 (THE FALL OF AYUTTHAYA & THE RISE OF THONBURI)

ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องเล่าจากทหารวิชาการอาวุโส :การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างคนสร้างชาติและสร้าง

เรื่องเล่าจากทหารวิชาการอาวุโส :การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างคนสร้างชาติและสร้าง

ผู้แต่ง : สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

กาลครั้งหนึ่งของโปรตุเกส :ประวัติศาสตร์โปรตุเกสจากจักรวรรดิทางทะเลสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย

กาลครั้งหนึ่งของโปรตุเกส :ประวัติศาสตร์โปรตุเกสจากจักรวรรดิทางทะเลสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภูเก็ต พ.ศ. 2500-ปัจจุบัน :โครงการวิจัยชุดความเปลี่ยนฯ ลำดับที่ 9

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภูเก็ต พ.ศ. 2500-ปัจจุบัน :โครงการวิจัยชุดความเปลี่ยนฯ ลำดับที่ 9

ผู้แต่ง : ลลิดา ภคเมธาวี

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

วิวัฒน์รัตนโกสินทร์

วิวัฒน์รัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

สยามยิ่งยง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สยามยิ่งยง

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

มีสินค้า : 514 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปก ประชาธิปไตย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประชาธิปก ประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : พฤทธิสาณ ชุมพล

มีสินค้า : 386 ในสต็อก

ราคา

฿ 75.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม 1-2

มีสินค้า : 341 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,800.00

อ่านเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองของล้านนาและสุโขทัย :ข้อคิดใหม่และข้อสังเกตบางประการ

มีสินค้า : 313 ในสต็อก

ราคา

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

คนมาเลย์ :การก่อเกิดสำนึกและอัตลักษณ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คนมาเลย์ :การก่อเกิดสำนึกและอัตลักษณ์

ผู้แต่ง : ANTHONY MILNER (แอนโทนี มิลเนอร์)

มีสินค้า : 309 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ถอดรหัสลับ...บาดแผลจากประวัติศาสตร์ พระเจ้าตากสินยังไม่ตาย ?

มีสินค้า : 299 ในสต็อก

ราคา

฿ 149.00

อ่านเพิ่มเติม

เอเชียตะวันออกยุคใหม่ :จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน (เล่ม 1-2) (EAST ASIA THE MODERN

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เอเชียตะวันออกยุคใหม่ :จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน (เล่ม 1-2) (EAST ASIA THE MODERN

ผู้แต่ง : JOHN K. FAIRBANK (จอห์น เค แฟร์แบงค์) และคณะ

มีสินค้า : 220 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,800.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป ค.ศ.1951-1992

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป ค.ศ.1951-1992

ผู้แต่ง : จุฬาพร เอื้อรักสกุล

มีสินค้า : 198 ในสต็อก

ราคา

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

ว่างแผ่นดิน :ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ "กรุงแตก" ในสามราชอาณาจักร

มีสินค้า : 197 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม (THE END OF THE ABSOLUTE MONARCHY IN SIAM)

มีสินค้า : 187 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่

มีสินค้า : 179 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป (THAILAND: A SHORT HISTORY)

มีสินค้า : 155 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

อีกฟากหนึ่งของยุโรป :ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันออกสมัยใหม่ ตั้งแต่ ค.ศ.1800 - 2000

มีสินค้า : 107 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ไทยสำหรับครู

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัติศาสตร์ไทยสำหรับครู

ผู้แต่ง : ปิยะ มีอนันต์

มีสินค้า : 95 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

สยามศึกษาในสายตาชาวฝรั่งเศส

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สยามศึกษาในสายตาชาวฝรั่งเศส

ผู้แต่ง : ปรีดี พิศภูมิวิถี

มีสินค้า : 94 ในสต็อก

ราคา

฿ 76.00

อ่านเพิ่มเติม

ชิต สิงหเสนี ผู้บริสุทธิ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชิต สิงหเสนี ผู้บริสุทธิ์

ผู้แต่ง : ปรีชา สุวรรณทัต

มีสินค้า : 87 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (EUROPE AFTER WORLD WAR II 1945-2009)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (EUROPE AFTER WORLD WAR II 1945-2009)

ผู้แต่ง : วิมลวรรณ ภัทโรดม

มีสินค้า : 85 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

นี่คือสิ่งที่เตือนว่าโลกจะถึงคราอวสาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นี่คือสิ่งที่เตือนว่าโลกจะถึงคราอวสาน

ผู้แต่ง : นิโคล เพิร์ลรอธ

มีสินค้า : 77 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำนานเหล็กน้ำพี้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตำนานเหล็กน้ำพี้

ผู้แต่ง : เขมิสรา พุกอินทร์ และคณะ

มีสินค้า : 74 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560 (THE FALL OF AYUTTHAYA & THE RISE OF THONBURI)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560 (THE FALL OF AYUTTHAYA & THE RISE OF THONBURI)

ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 73 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องเล่าจากทหารวิชาการอาวุโส :การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างคนสร้างชาติและสร้าง

มีสินค้า : 58 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

กาลครั้งหนึ่งของโปรตุเกส :ประวัติศาสตร์โปรตุเกสจากจักรวรรดิทางทะเลสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย

มีสินค้า : 54 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภูเก็ต พ.ศ. 2500-ปัจจุบัน :โครงการวิจัยชุดความเปลี่ยนฯ ลำดับที่ 9

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

วิวัฒน์รัตนโกสินทร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิวัฒน์รัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง : นันทเดช เมฆสวัสดิ์

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม