หนังสือบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

ผู้แต่ง : อำนาจ รัตนสุวรรณ และคณะ

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารการเงินระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT) (พิมพ์ใหม่ล่าสุด)

การบริหารการเงินระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT) (พิมพ์ใหม่ล่าสุด)

ผู้แต่ง : พรชัย ชุนหจินดา 

฿ 535.00

อ่านเพิ่มเติม

THE TOP JOB SECRET ภาค 2 ทำน้อย ได้มาก ฉลาดเลือกงาน

THE TOP JOB SECRET ภาค 2 ทำน้อย ได้มาก ฉลาดเลือกงาน

ผู้แต่ง : พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

THE ECOSYSTEM

THE ECOSYSTEM

ผู้แต่ง : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

฿ 260.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารธนาคารยุคใหม่

การบริหารธนาคารยุคใหม่

ผู้แต่ง : พรชัย ชุนหจินดา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ก้าวแรกสู่ AI (AI STARTER) สร้างโอกาสและความรู้สู่ชีวิตด้วย AI

ก้าวแรกสู่ AI (AI STARTER) สร้างโอกาสและความรู้สู่ชีวิตด้วย AI

ผู้แต่ง : อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)

การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)

ผู้แต่ง : สุปราณี ศุกระเศรณี และคณะ

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

ผู้แต่ง : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

฿ 53.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

การบัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

ผู้แต่ง : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

ผู้แต่ง : ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีต้นทุน :แนวคิดการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี (COST ACCOUNTING

การบัญชีต้นทุน :แนวคิดการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี (COST ACCOUNTING

ผู้แต่ง : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

฿ 300.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการบัญชีเบื้องต้น

หลักการบัญชีเบื้องต้น

ผู้แต่ง : นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

CSR ที่แท้

CSR ที่แท้

ผู้แต่ง : โสภณ พรโชคชัย

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมองค์การ (ORGANIZATIONAL BEHAVIOR)

พฤติกรรมองค์การ (ORGANIZATIONAL BEHAVIOR)

ผู้แต่ง : นิติพล ภูตะโชติ

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบระบบบัญชี (ACCOUNTING SYSTEMS DESIGN)

การออกแบบระบบบัญชี (ACCOUNTING SYSTEMS DESIGN)

ผู้แต่ง : ดุษณีย์ ส่องเมือง

฿ 215.00

อ่านเพิ่มเติม

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

ผู้แต่ง : ฐิติมา ชูเชิด และคณะ

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบบัญชี

ระบบบัญชี

ผู้แต่ง : วิไล วีระปรีย และคณะ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร

การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร

ผู้แต่ง : สุเมษ เลิศจริยพร

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

5ส :หลักการและวิธีปฏิบัติ (5S: PRINCIPLES & PRACTICE)

5ส :หลักการและวิธีปฏิบัติ (5S: PRINCIPLES & PRACTICE)

ผู้แต่ง : อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : ฐิติวดี ชัยวัฒน์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีขั้นต้น

การบัญชีขั้นต้น

ผู้แต่ง : ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ และคณะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีการเงินเบื้องต้น

การบัญชีการเงินเบื้องต้น

ผู้แต่ง : พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ และคณะ

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

ผู้แต่ง : อำนาจ รัตนสุวรรณ และคณะ

มีสินค้า : 2155 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารการเงินระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT) (พิมพ์ใหม่ล่าสุด)

มีสินค้า : 1621 ในสต็อก

ราคา

฿ 535.00

อ่านเพิ่มเติม

THE TOP JOB SECRET ภาค 2 ทำน้อย ได้มาก ฉลาดเลือกงาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE TOP JOB SECRET ภาค 2 ทำน้อย ได้มาก ฉลาดเลือกงาน

ผู้แต่ง : พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

มีสินค้า : 1599 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

THE ECOSYSTEM

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE ECOSYSTEM

ผู้แต่ง : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

มีสินค้า : 1536 ในสต็อก

ราคา

฿ 260.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารธนาคารยุคใหม่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารธนาคารยุคใหม่

ผู้แต่ง : พรชัย ชุนหจินดา

มีสินค้า : 1331 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ก้าวแรกสู่ AI (AI STARTER) สร้างโอกาสและความรู้สู่ชีวิตด้วย AI

มีสินค้า : 1166 ในสต็อก

ราคา

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

มีสินค้า : 1105 ในสต็อก

ราคา

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)

ผู้แต่ง : สุปราณี ศุกระเศรณี และคณะ

มีสินค้า : 1003 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

ผู้แต่ง : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

มีสินค้า : 861 ในสต็อก

ราคา

฿ 53.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

ผู้แต่ง : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 

มีสินค้า : 817 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

ผู้แต่ง : ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา

มีสินค้า : 788 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีต้นทุน :แนวคิดการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี (COST ACCOUNTING

มีสินค้า : 772 ในสต็อก

ราคา

฿ 300.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการบัญชีเบื้องต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการบัญชีเบื้องต้น

ผู้แต่ง : นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร

มีสินค้า : 750 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

CSR ที่แท้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CSR ที่แท้

ผู้แต่ง : โสภณ พรโชคชัย

มีสินค้า : 631 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมองค์การ (ORGANIZATIONAL BEHAVIOR)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พฤติกรรมองค์การ (ORGANIZATIONAL BEHAVIOR)

ผู้แต่ง : นิติพล ภูตะโชติ

มีสินค้า : 623 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบระบบบัญชี (ACCOUNTING SYSTEMS DESIGN)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบระบบบัญชี (ACCOUNTING SYSTEMS DESIGN)

ผู้แต่ง : ดุษณีย์ ส่องเมือง

มีสินค้า : 619 ในสต็อก

ราคา

฿ 215.00

อ่านเพิ่มเติม

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

ผู้แต่ง : ฐิติมา ชูเชิด และคณะ

มีสินค้า : 595 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบบัญชี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ระบบบัญชี

ผู้แต่ง : วิไล วีระปรีย และคณะ

มีสินค้า : 574 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร

มีสินค้า : 566 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

5ส :หลักการและวิธีปฏิบัติ (5S: PRINCIPLES & PRACTICE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

5ส :หลักการและวิธีปฏิบัติ (5S: PRINCIPLES & PRACTICE)

ผู้แต่ง : อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

มีสินค้า : 561 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)

มีสินค้า : 481 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21

มีสินค้า : 473 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีขั้นต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบัญชีขั้นต้น

ผู้แต่ง : ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ และคณะ

มีสินค้า : 467 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีการเงินเบื้องต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบัญชีการเงินเบื้องต้น

ผู้แต่ง : พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ และคณะ

มีสินค้า : 465 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม