การภาษีอากร 2 (การบัญชีภาษีอากร) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การภาษีอากร 2 (การบัญชีภาษีอากร)
การภาษีอากร 2 (การบัญชีภาษีอากร)

การภาษีอากร 2 (การบัญชีภาษีอากร)

ผู้แต่ง : วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล

หนังสือปกอ่อน

฿ 495.00

550.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789740342458

ISBN : 9789740342458

ปีพิมพ์ : 2 / 2566

ขนาด ( w x h ) : 190 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 617 หน้า

หมวดหนังสือ : การคลัง/ภาษีอากร

รายละเอียดสินค้า : การภาษีอากร 2 (การบัญชีภาษีอากร)

ตำราเล่มนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาตามกฎหมายภาษีอากรใหม่ เช่น การเสียภาษีเงินได้ของกองทุนรวม การปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ และมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาเชื่อมโยงระหว่างข้อกฎหมายทางภาษีอากรกับวิธีการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเพื่อประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วย

เนื้อหาสำคัญของตำราเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) การจัดทำบัญชีของห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 3) แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การปรับปรุงกำไรสุทธิทางการบัญชีเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร และวิธีการออกแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50  4) การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การจำทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี และการกรอกแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 5) การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทำใบกำกับภาษี การจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย และการกรอกแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 และ 6) การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ และการออกแบบแสดงรายการ ภ.ธ.40

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0