หนังสือการเงินและการลงทุน | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)

การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

ผู้แต่ง : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

฿ 53.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ผู้แต่ง : โสภณ พรโชคชัย

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางการเงิน (FINANCIAL RESEARCH)

การวิจัยทางการเงิน (FINANCIAL RESEARCH)

ผู้แต่ง : นงค์นิตย์ จันทร์จรัส

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน :ตราสารทั่วไป หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน :ตราสารทั่วไป หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ

การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ

ผู้แต่ง : รวี ลงกานี

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ความสามารถในการแข่งขันทางภาษีของธุรกิจไทยเมื่อก้าวสู่อาเซียน

ความสามารถในการแข่งขันทางภาษีของธุรกิจไทยเมื่อก้าวสู่อาเซียน

ผู้แต่ง : อธิภัทร มุทิตาเจริญ

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน

วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน

ผู้แต่ง : ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: กรณีศึกษาจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติทางวิชาชีพ

CISA: กรณีศึกษาจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติทางวิชาชีพ

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

HOW TO BE เศรษฐีพอเพียง

HOW TO BE เศรษฐีพอเพียง

ผู้แต่ง : อัจฉรา โยมสินธุ์

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ขั้นสูง

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในทางเลือกอื่น

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในทางเลือกอื่น

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

THE PSYCHOLOGY OF MONEY จิตวิทยาว่าด้วยเงิน

THE PSYCHOLOGY OF MONEY จิตวิทยาว่าด้วยเงิน

ผู้แต่ง : MORGAN HOUSEL

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การเงินธุรกิจขั้นสูง

CISA: การเงินธุรกิจขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนขั้นสูง

CISA: การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

INVESTMENTS (ISE)

INVESTMENTS (ISE)

ผู้แต่ง : ZVI BODIE et al.

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE (ISE)

FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE (ISE)

ผู้แต่ง : STEPHEN A. ROSS et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง

CISA: การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (HBR GUIDE TO FINANCE BASICS FOR MANAGERS)

คัมภีร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (HBR GUIDE TO FINANCE BASICS FOR MANAGERS)

ผู้แต่ง : KAREN BERMAN และคณะ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์หุ้นเทค

คัมภีร์หุ้นเทค

ผู้แต่ง : MARK S.F. MAHANEY

฿ 418.00

อ่านเพิ่มเติม

ทำนายหน้าอสังหาฯ ให้สำเร็จและยั่งยืน

ทำนายหน้าอสังหาฯ ให้สำเร็จและยั่งยืน

ผู้แต่ง : โสภณ พรโชคชัย

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

มีสินค้า : 929 ในสต็อก

ราคา

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

ผู้แต่ง : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

มีสินค้า : 870 ในสต็อก

ราคา

฿ 53.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

มีสินค้า : 573 ในสต็อก

ราคา

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ผู้แต่ง : โสภณ พรโชคชัย

มีสินค้า : 364 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางการเงิน (FINANCIAL RESEARCH)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยทางการเงิน (FINANCIAL RESEARCH)

ผู้แต่ง : นงค์นิตย์ จันทร์จรัส

มีสินค้า : 290 ในสต็อก

ราคา

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน :ตราสารทั่วไป หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน :ตราสารทั่วไป หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 241 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ

มีสินค้า : 230 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ความสามารถในการแข่งขันทางภาษีของธุรกิจไทยเมื่อก้าวสู่อาเซียน

มีสินค้า : 214 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 210 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน

มีสินค้า : 178 ในสต็อก

ราคา

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: กรณีศึกษาจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติทางวิชาชีพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CISA: กรณีศึกษาจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติทางวิชาชีพ

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 168 ในสต็อก

ราคา

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 165 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

HOW TO BE เศรษฐีพอเพียง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HOW TO BE เศรษฐีพอเพียง

ผู้แต่ง : อัจฉรา โยมสินธุ์

มีสินค้า : 163 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ขั้นสูง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 156 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในทางเลือกอื่น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CISA: การวิเคราะห์การลงทุนในทางเลือกอื่น

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 155 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

THE PSYCHOLOGY OF MONEY จิตวิทยาว่าด้วยเงิน

มีสินค้า : 136 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การเงินธุรกิจขั้นสูง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CISA: การเงินธุรกิจขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 126 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนขั้นสูง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CISA: การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 123 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

INVESTMENTS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INVESTMENTS (ISE)

ผู้แต่ง : ZVI BODIE et al.

มีสินค้า : 118 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE (ISE)

ผู้แต่ง : STEPHEN A. ROSS et al.

มีสินค้า : 116 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

CISA: การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CISA: การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 103 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (HBR GUIDE TO FINANCE BASICS FOR MANAGERS)

มีสินค้า : 100 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์หุ้นเทค

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คัมภีร์หุ้นเทค

ผู้แต่ง : MARK S.F. MAHANEY

มีสินค้า : 90 ในสต็อก

ราคา

฿ 418.00

อ่านเพิ่มเติม

ทำนายหน้าอสังหาฯ ให้สำเร็จและยั่งยืน

มีสินค้า : 83 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม