หนังสือยาจากพืช | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ผู้แต่ง : พิรมน การย์กุลวิทิต และคณะ

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

พืชผักบำบัดโรค

พืชผักบำบัดโรค

ผู้แต่ง : อณฎณ

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรสำหรับผมร่วง

สมุนไพรสำหรับผมร่วง

ผู้แต่ง : ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรในสวนฯ (IN THE GARDEN)

สมุนไพรในสวนฯ (IN THE GARDEN)

ผู้แต่ง : ลลิตา วีระเสถียร

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

กล้วยไม้สกุลเดนโดรเบียม ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางยา

กล้วยไม้สกุลเดนโดรเบียม ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางยา

ผู้แต่ง : บุญชู ศรีตุลารักษ์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

กัญชา เทคโนโลยีการสกัดกัญชาจากอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

กัญชา เทคโนโลยีการสกัดกัญชาจากอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

ผู้แต่ง : นพดล เหลืองภิรมย์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ยากัญชา คู่มือประชาชน

ยากัญชา คู่มือประชาชน

ผู้แต่ง : อาสาฬา เชาวน์เจริญ และคณะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

100 สมุนไพรจีนยอดนิยม พร้อม 31 ตำรับยาจีนประจำบ้าน

100 สมุนไพรจีนยอดนิยม พร้อม 31 ตำรับยาจีนประจำบ้าน

ผู้แต่ง : ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย 28 วิธี

การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย 28 วิธี

ผู้แต่ง : ธเนศพล พันธ์เพ็ง :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

กัญชาเวชศาสตร์ :หลักกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

กัญชาเวชศาสตร์ :หลักกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ :บรรณาธิการ

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำรายาสัปดน

ตำรายาสัปดน

ผู้แต่ง : เพชร พุมเรียง

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

A HANDBOOK OF MEDICINAL PLANTS OF NEPAL SUPPLEMENT I

A HANDBOOK OF MEDICINAL PLANTS OF NEPAL SUPPLEMENT I

ผู้แต่ง : TAKASHI WATANABE et al.

฿ 990.00

อ่านเพิ่มเติม

กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก

กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก

ผู้แต่ง : ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำรายากลางบ้าน มีสรรพคุณชะงัด

ตำรายากลางบ้าน มีสรรพคุณชะงัด

ผู้แต่ง : พระธรรมวิมลโมลี

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกแผ่นดิน 11 :สมุนไพร เพื่อ...ไต

บันทึกแผ่นดิน 11 :สมุนไพร เพื่อ...ไต

ผู้แต่ง : สุภาภรณ์ ปิติพร :บรรณาธิการ

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

กระท่อม ขุมทรัพย์พันล้านที่ถูกปิดบัง

กระท่อม ขุมทรัพย์พันล้านที่ถูกปิดบัง

ผู้แต่ง : เทวัญ ธานีรัตน์

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกแผ่นดิน 10 :สมุนไพร เพื่อสุขภาพ...ผู้บ่าว พ่อเรือน

บันทึกแผ่นดิน 10 :สมุนไพร เพื่อสุขภาพ...ผู้บ่าว พ่อเรือน

ผู้แต่ง : สุภาภรณ์ ปิติพร :บรรณาธิการ

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกแผ่นดิน 12 :กัญชา และผองเพื่อน สมุนไพร...เพื่อระบบประสาทและจิตใจ

บันทึกแผ่นดิน 12 :กัญชา และผองเพื่อน สมุนไพร...เพื่อระบบประสาทและจิตใจ

ผู้แต่ง : สุภาภรณ์ ปิติพร :บรรณาธิการ

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ผู้แต่ง : ศิรินยา 

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

เผยเคล็ดลับตำรับยาสมุนไพรไก่ชน

เผยเคล็ดลับตำรับยาสมุนไพรไก่ชน

ผู้แต่ง : เตชินี ชวลิต

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

สุดยอด 200 ยาดีสมุนไพรไทย

สุดยอด 200 ยาดีสมุนไพรไทย

ผู้แต่ง : พินิจ จันทร

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

NATURE'S REMEDIES: MADE SIMPLE (HC)

NATURE'S REMEDIES: MADE SIMPLE (HC)

ผู้แต่ง : JOY KURIAN et al.

฿ 808.00

อ่านเพิ่มเติม

แม่มดกัญชาสากล ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง

แม่มดกัญชาสากล ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง

ผู้แต่ง : แก้มหอม ณ ล้านช้าง

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

อัศจรรย์สมุนไพรไทย "ยาก้นครัว" ตระไคร้-กระชาย

อัศจรรย์สมุนไพรไทย "ยาก้นครัว" ตระไคร้-กระชาย

ผู้แต่ง : มนตรี แสนสุข

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ผู้แต่ง : พิรมน การย์กุลวิทิต และคณะ

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

พืชผักบำบัดโรค

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พืชผักบำบัดโรค

ผู้แต่ง : อณฎณ

มีสินค้า : 48 ในสต็อก

ราคา

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรสำหรับผมร่วง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมุนไพรสำหรับผมร่วง

ผู้แต่ง : ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรในสวนฯ (IN THE GARDEN)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมุนไพรในสวนฯ (IN THE GARDEN)

ผู้แต่ง : ลลิตา วีระเสถียร

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

กล้วยไม้สกุลเดนโดรเบียม ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางยา

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

กัญชา เทคโนโลยีการสกัดกัญชาจากอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ยากัญชา คู่มือประชาชน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยากัญชา คู่มือประชาชน

ผู้แต่ง : อาสาฬา เชาวน์เจริญ และคณะ

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

100 สมุนไพรจีนยอดนิยม พร้อม 31 ตำรับยาจีนประจำบ้าน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

100 สมุนไพรจีนยอดนิยม พร้อม 31 ตำรับยาจีนประจำบ้าน

ผู้แต่ง : ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย 28 วิธี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย 28 วิธี

ผู้แต่ง : ธเนศพล พันธ์เพ็ง :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

กัญชาเวชศาสตร์ :หลักกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำรายาสัปดน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตำรายาสัปดน

ผู้แต่ง : เพชร พุมเรียง

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

A HANDBOOK OF MEDICINAL PLANTS OF NEPAL SUPPLEMENT I

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

A HANDBOOK OF MEDICINAL PLANTS OF NEPAL SUPPLEMENT I

ผู้แต่ง : TAKASHI WATANABE et al.

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 990.00

อ่านเพิ่มเติม

กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก

ผู้แต่ง : ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำรายากลางบ้าน มีสรรพคุณชะงัด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตำรายากลางบ้าน มีสรรพคุณชะงัด

ผู้แต่ง : พระธรรมวิมลโมลี

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกแผ่นดิน 11 :สมุนไพร เพื่อ...ไต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บันทึกแผ่นดิน 11 :สมุนไพร เพื่อ...ไต

ผู้แต่ง : สุภาภรณ์ ปิติพร :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

กระท่อม ขุมทรัพย์พันล้านที่ถูกปิดบัง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระท่อม ขุมทรัพย์พันล้านที่ถูกปิดบัง

ผู้แต่ง : เทวัญ ธานีรัตน์

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกแผ่นดิน 10 :สมุนไพร เพื่อสุขภาพ...ผู้บ่าว พ่อเรือน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บันทึกแผ่นดิน 10 :สมุนไพร เพื่อสุขภาพ...ผู้บ่าว พ่อเรือน

ผู้แต่ง : สุภาภรณ์ ปิติพร :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกแผ่นดิน 12 :กัญชา และผองเพื่อน สมุนไพร...เพื่อระบบประสาทและจิตใจ

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ผู้แต่ง : ศิรินยา 

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

เผยเคล็ดลับตำรับยาสมุนไพรไก่ชน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เผยเคล็ดลับตำรับยาสมุนไพรไก่ชน

ผู้แต่ง : เตชินี ชวลิต

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

สุดยอด 200 ยาดีสมุนไพรไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สุดยอด 200 ยาดีสมุนไพรไทย

ผู้แต่ง : พินิจ จันทร

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

NATURE'S REMEDIES: MADE SIMPLE (HC)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

NATURE'S REMEDIES: MADE SIMPLE (HC)

ผู้แต่ง : JOY KURIAN et al.

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 808.00

อ่านเพิ่มเติม

แม่มดกัญชาสากล ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แม่มดกัญชาสากล ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง

ผู้แต่ง : แก้มหอม ณ ล้านช้าง

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

อัศจรรย์สมุนไพรไทย "ยาก้นครัว" ตระไคร้-กระชาย

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม