หนังสือยาจากพืช | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

บำรุงสุขภาพ รักษาโรค ด้วย 100 ตำรับยาสมุนไพร

บำรุงสุขภาพ รักษาโรค ด้วย 100 ตำรับยาสมุนไพร

ผู้แต่ง : มงคล เทพวานิชเจริญ

฿ 233.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำราเภสัชกรรมไทย

ตำราเภสัชกรรมไทย

ผู้แต่ง : โรงเรียนอายุรเวท (ชีวกโกมารภัจจ์)

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ผู้แต่ง : พิรมน การย์กุลวิทิต และคณะ

฿ 242.00

อ่านเพิ่มเติม

การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย 28 วิธี

การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย 28 วิธี

ผู้แต่ง : ธเนศพล พันธ์เพ็ง :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

กล้วยไม้สกุลเดนโดรเบียม ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางยา

กล้วยไม้สกุลเดนโดรเบียม ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางยา

ผู้แต่ง : บุญชู ศรีตุลารักษ์

฿ 298.00

อ่านเพิ่มเติม

พิกัดยาไทย (PHIKAD YATHAI)

พิกัดยาไทย (PHIKAD YATHAI)

ผู้แต่ง : พิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 855.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลตำรับยาไทย

ประมวลตำรับยาไทย

ผู้แต่ง : ชมพร ไชยล้อม :บรรณาธิการ

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

พืชผักบำบัดโรค

พืชผักบำบัดโรค

ผู้แต่ง : อณฎณ

฿ 191.00

อ่านเพิ่มเติม

เพชรน้ำหนึ่งของโบราณาจารย์

เพชรน้ำหนึ่งของโบราณาจารย์

ผู้แต่ง : พฤฒาจารย์ วิพุธโยคะ รัตนรังษี

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรไทยสู้ภัยซึมเศร้า

สมุนไพรไทยสู้ภัยซึมเศร้า

ผู้แต่ง : ส.สุทธิพันธ์

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

ยากัญชา คู่มือประชาชน

ยากัญชา คู่มือประชาชน

ผู้แต่ง : อาสาฬา เชาวน์เจริญ และคณะ

฿ 128.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำรายาสัปดน

ตำรายาสัปดน

ผู้แต่ง : เพชร พุมเรียง

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

A HANDBOOK OF MEDICINAL PLANTS OF NEPAL SUPPLEMENT I

A HANDBOOK OF MEDICINAL PLANTS OF NEPAL SUPPLEMENT I

ผู้แต่ง : TAKASHI WATANABE et al.

฿ 990.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรในสวนฯ (IN THE GARDEN)

สมุนไพรในสวนฯ (IN THE GARDEN)

ผู้แต่ง : ลลิตา วีระเสถียร

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกแผ่นดิน 12 :กัญชา และผองเพื่อน สมุนไพร...เพื่อระบบประสาทและจิตใจ

บันทึกแผ่นดิน 12 :กัญชา และผองเพื่อน สมุนไพร...เพื่อระบบประสาทและจิตใจ

ผู้แต่ง : สุภาภรณ์ ปิติพร :บรรณาธิการ

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

เผยเคล็ดลับตำรับยาสมุนไพรไก่ชน

เผยเคล็ดลับตำรับยาสมุนไพรไก่ชน

ผู้แต่ง : เตชินี ชวลิต

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

กระท่อม ขุมทรัพย์พันล้านที่ถูกปิดบัง

กระท่อม ขุมทรัพย์พันล้านที่ถูกปิดบัง

ผู้แต่ง : เทวัญ ธานีรัตน์

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

"กัญชา" ช่วยรักษา "มะเร็ง"

"กัญชา" ช่วยรักษา "มะเร็ง"

ผู้แต่ง : อิสระ เจียวิริยบุญญา และคณะ

฿ 152.00

อ่านเพิ่มเติม

5 สุดยอดสมุนไพรไทย ตลาดโลกต้องการสูง :หนังสือชุดสร้างธุรกิจ SMES

5 สุดยอดสมุนไพรไทย ตลาดโลกต้องการสูง :หนังสือชุดสร้างธุรกิจ SMES

ผู้แต่ง : หมออาสา แพทย์แผนไทย

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก

กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก

ผู้แต่ง : ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร :สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร :สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ

ผู้แต่ง : อรสร สารพันโชติวิทยา

฿ 425.00

อ่านเพิ่มเติม

MIRACLE OF EDIBLE FLOWERS มหัศจรรย์ดอกไม้กินได้

MIRACLE OF EDIBLE FLOWERS มหัศจรรย์ดอกไม้กินได้

ผู้แต่ง : อันยา โพธิวัฒน์

฿ 1,062.00

อ่านเพิ่มเติม

กัญชา เทคโนโลยีการสกัดกัญชาจากอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

กัญชา เทคโนโลยีการสกัดกัญชาจากอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

ผู้แต่ง : นพดล เหลืองภิรมย์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

แม่มดกัญชาสากล ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง

แม่มดกัญชาสากล ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง

ผู้แต่ง : แก้มหอม ณ ล้านช้าง

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

บำรุงสุขภาพ รักษาโรค ด้วย 100 ตำรับยาสมุนไพร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บำรุงสุขภาพ รักษาโรค ด้วย 100 ตำรับยาสมุนไพร

ผู้แต่ง : มงคล เทพวานิชเจริญ

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 233.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำราเภสัชกรรมไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตำราเภสัชกรรมไทย

ผู้แต่ง : โรงเรียนอายุรเวท (ชีวกโกมารภัจจ์)

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ผู้แต่ง : พิรมน การย์กุลวิทิต และคณะ

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 242.00

อ่านเพิ่มเติม

การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย 28 วิธี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย 28 วิธี

ผู้แต่ง : ธเนศพล พันธ์เพ็ง :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

กล้วยไม้สกุลเดนโดรเบียม ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางยา

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 298.00

อ่านเพิ่มเติม

พิกัดยาไทย (PHIKAD YATHAI)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พิกัดยาไทย (PHIKAD YATHAI)

ผู้แต่ง : พิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 855.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลตำรับยาไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประมวลตำรับยาไทย

ผู้แต่ง : ชมพร ไชยล้อม :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

พืชผักบำบัดโรค

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พืชผักบำบัดโรค

ผู้แต่ง : อณฎณ

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 191.00

อ่านเพิ่มเติม

เพชรน้ำหนึ่งของโบราณาจารย์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เพชรน้ำหนึ่งของโบราณาจารย์

ผู้แต่ง : พฤฒาจารย์ วิพุธโยคะ รัตนรังษี

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรไทยสู้ภัยซึมเศร้า

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมุนไพรไทยสู้ภัยซึมเศร้า

ผู้แต่ง : ส.สุทธิพันธ์

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

ยากัญชา คู่มือประชาชน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยากัญชา คู่มือประชาชน

ผู้แต่ง : อาสาฬา เชาวน์เจริญ และคณะ

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 128.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำรายาสัปดน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตำรายาสัปดน

ผู้แต่ง : เพชร พุมเรียง

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

A HANDBOOK OF MEDICINAL PLANTS OF NEPAL SUPPLEMENT I

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

A HANDBOOK OF MEDICINAL PLANTS OF NEPAL SUPPLEMENT I

ผู้แต่ง : TAKASHI WATANABE et al.

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 990.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรในสวนฯ (IN THE GARDEN)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมุนไพรในสวนฯ (IN THE GARDEN)

ผู้แต่ง : ลลิตา วีระเสถียร

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกแผ่นดิน 12 :กัญชา และผองเพื่อน สมุนไพร...เพื่อระบบประสาทและจิตใจ

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

เผยเคล็ดลับตำรับยาสมุนไพรไก่ชน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เผยเคล็ดลับตำรับยาสมุนไพรไก่ชน

ผู้แต่ง : เตชินี ชวลิต

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

กระท่อม ขุมทรัพย์พันล้านที่ถูกปิดบัง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระท่อม ขุมทรัพย์พันล้านที่ถูกปิดบัง

ผู้แต่ง : เทวัญ ธานีรัตน์

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

"กัญชา" ช่วยรักษา "มะเร็ง"

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

"กัญชา" ช่วยรักษา "มะเร็ง"

ผู้แต่ง : อิสระ เจียวิริยบุญญา และคณะ

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 152.00

อ่านเพิ่มเติม

5 สุดยอดสมุนไพรไทย ตลาดโลกต้องการสูง :หนังสือชุดสร้างธุรกิจ SMES

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก

ผู้แต่ง : ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร :สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 425.00

อ่านเพิ่มเติม

MIRACLE OF EDIBLE FLOWERS มหัศจรรย์ดอกไม้กินได้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MIRACLE OF EDIBLE FLOWERS มหัศจรรย์ดอกไม้กินได้

ผู้แต่ง : อันยา โพธิวัฒน์

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,062.00

อ่านเพิ่มเติม

กัญชา เทคโนโลยีการสกัดกัญชาจากอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

แม่มดกัญชาสากล ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แม่มดกัญชาสากล ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง

ผู้แต่ง : แก้มหอม ณ ล้านช้าง

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม