หนังสือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)

ผู้แต่ง : ธนสร สุทธิบดี

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุง)

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : อรพรรณ พนัสพัฒนา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : อรพรรณ พนัสพัฒนา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

หลักแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)

ผู้แต่ง : ธนสร สุทธิบดี

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

หลัก วิ.แพ่ง (แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565)

หลัก วิ.แพ่ง (แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565)

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

ผู้แต่ง : เพรียบ หุตางกูร

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับกายวิภาค) (ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับกายวิภาค) (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับกายวิภาค (THE CIVIL PROCEDURE CODE: ANATOMY EDITION)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับกายวิภาค (THE CIVIL PROCEDURE CODE: ANATOMY EDITION)

ผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมาย ล้มละลายพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566)

กฎหมาย ล้มละลายพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566)

ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ และคณะ

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

ระยะเวลาเกี่ยวกับคดีความ

ระยะเวลาเกี่ยวกับคดีความ

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์

รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ และคณะ

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

A PRIMER OF THAI BUSINESS LAW

A PRIMER OF THAI BUSINESS LAW

ผู้แต่ง : DAVID TAN

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ประมวลกฎหมายอาญา 2566 (ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ประมวลกฎหมายอาญา 2566 (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP 

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ มาตรา 1-1755

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ มาตรา 1-1755

ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ และคณะ

฿ 251.00

อ่านเพิ่มเติม

LAW EXPRESS: INTERNATIONAL LAW

LAW EXPRESS: INTERNATIONAL LAW

ผู้แต่ง : STEPHEN ALLEN

฿ 498.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ VERSION 1.62

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ VERSION 1.62

ผู้แต่ง : พิชัย นิลทองคำ

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

คดีมรดก

คดีมรดก

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

สรุปย่อกฎหมายยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

สรุปย่อกฎหมายยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ผู้แต่ง : LAW NOTE

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักกฎหมายแพ่ง

หลักกฎหมายแพ่ง

ผู้แต่ง : รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

คู่มือการศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

ผู้แต่ง : ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ และคณะ

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ และคณะ

฿ 449.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์หนี (ปัญหา) หนี้

คัมภีร์หนี (ปัญหา) หนี้

ผู้แต่ง : เจริญชัย อัศวพิริยอนันต์

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

มีสินค้า : 601 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)

ผู้แต่ง : ธนสร สุทธิบดี

มีสินค้า : 267 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : อรพรรณ พนัสพัฒนา

มีสินค้า : 158 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

มีสินค้า : 82 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)

ผู้แต่ง : ธนสร สุทธิบดี

มีสินค้า : 51 ในสต็อก

ราคา

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

หลัก วิ.แพ่ง (แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลัก วิ.แพ่ง (แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565)

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

มีสินค้า : 51 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับกายวิภาค) (ปกแข็ง)

มีสินค้า : 48 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับกายวิภาค (THE CIVIL PROCEDURE CODE: ANATOMY EDITION)

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมาย ล้มละลายพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กฎหมาย ล้มละลายพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566)

ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ และคณะ

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

ระยะเวลาเกี่ยวกับคดีความ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ระยะเวลาเกี่ยวกับคดีความ

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

A PRIMER OF THAI BUSINESS LAW

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

A PRIMER OF THAI BUSINESS LAW

ผู้แต่ง : DAVID TAN

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ประมวลกฎหมายอาญา 2566 (ปกแข็ง)

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ มาตรา 1-1755

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 251.00

อ่านเพิ่มเติม

LAW EXPRESS: INTERNATIONAL LAW

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

LAW EXPRESS: INTERNATIONAL LAW

ผู้แต่ง : STEPHEN ALLEN

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 498.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ VERSION 1.62

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

คดีมรดก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คดีมรดก

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

สรุปย่อกฎหมายยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักกฎหมายแพ่ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักกฎหมายแพ่ง

ผู้แต่ง : รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 449.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์หนี (ปัญหา) หนี้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คัมภีร์หนี (ปัญหา) หนี้

ผู้แต่ง : เจริญชัย อัศวพิริยอนันต์

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม