หนังสือดนตรีไทย/นาฏศิลป์ไทย | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

โน้ตเพลงไทยสำหรับบรรเลงจะเข้ :เพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้น 7 (1 BK./1 CD-ROM)

โน้ตเพลงไทยสำหรับบรรเลงจะเข้ :เพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้น 7 (1 BK./1 CD-ROM)

ผู้แต่ง : พิภัช สอนใย

฿ 145.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องสายปี่ชวา

เครื่องสายปี่ชวา

ผู้แต่ง : ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

มโหรีอีสานใต้ (1 BK./1 CD-ROM) (ราคาปก 200.-)

มโหรีอีสานใต้ (1 BK./1 CD-ROM) (ราคาปก 200.-)

ผู้แต่ง : บุษกร บิณฑสันต์ และคณะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

รำเสริมสุข บุคลิกภาพดี

รำเสริมสุข บุคลิกภาพดี

ผู้แต่ง : วิมลศรี อุปรมัย

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การดีดจะเข้เบื้องต้น

การดีดจะเข้เบื้องต้น

ผู้แต่ง : ขำคม พรประสิทธิ์

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การดีดจะเข้ขั้นพัฒนา

การดีดจะเข้ขั้นพัฒนา

ผู้แต่ง : ขำคม พรประสิทธิ์

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

สังคีตลักษณ์วิเคราะห์

สังคีตลักษณ์วิเคราะห์

ผู้แต่ง : พิชิต ชัยเสรี

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การประพันธ์เพลงไทย

การประพันธ์เพลงไทย

ผู้แต่ง : พิชิต ชัยเสรี

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

รำสิบสองท่า :โนราขั้นพื้นฐาน

รำสิบสองท่า :โนราขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จินตนา อนุวัฒน์

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมดนตรี พื้นเมืองไทยสี่ภาค

วัฒนธรรมดนตรี พื้นเมืองไทยสี่ภาค

ผู้แต่ง : สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เพลงปรบไก่

เพลงปรบไก่

ผู้แต่ง : บุษกร บิณฑสันต์ และคณะ

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

ศีรษะโขน

ศีรษะโขน

ผู้แต่ง : นฤทธิ์ วัฒนภู

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

โขน

โขน

ผู้แต่ง : ธีรภัทร์ ทองนิ่ม

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

นาฏลีลา มโนราห์ บูชายัญ

นาฏลีลา มโนราห์ บูชายัญ

ผู้แต่ง : บุนนาค ทรรทรานนท์

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ทำนองซออู้ (ฉบับปรับปรุง)

ทำนองซออู้ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : ประชากร ศรีสาคร

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคเหนือ

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคเหนือ

ผู้แต่ง : พรเทพ บุญจันทร์เพชร

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

ลิเก :การแสดงและการฝึกหัด
สินค้าหมด

ลิเก :การแสดงและการฝึกหัด

ผู้แต่ง : อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การขับร้องเพลงไทย :เพลงตับ
สินค้าหมด

การขับร้องเพลงไทย :เพลงตับ

ผู้แต่ง : บุตรี สุขปาน

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

ดนตรีจังหวัดน่าน
สินค้าหมด

ดนตรีจังหวัดน่าน

ผู้แต่ง : พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

คีตประพันธ์ (1 BK./1 CD-ROM)
สินค้าหมด

คีตประพันธ์ (1 BK./1 CD-ROM)

ผู้แต่ง : จตุพร สีม่วง

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ดนตรีไทย บทเรียนสำเร็จรูปการฝึกหัดเครื่องดนตรี (ฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก ขลุ่ยเพียงออ)
สินค้าหมด

ดนตรีไทย บทเรียนสำเร็จรูปการฝึกหัดเครื่องดนตรี (ฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก ขลุ่ยเพียงออ)

ผู้แต่ง : สมพงษ์ กาญจนผลิน

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคใต้
สินค้าหมด

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคใต้

ผู้แต่ง : พรเทพ บุญจันทร์เพชร

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สินค้าหมด

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่ง : พรเทพ บุญจันทร์เพชร

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคกลาง
สินค้าหมด

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคกลาง

ผู้แต่ง : พรเทพ บุญจันทร์เพชร

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม

โน้ตเพลงไทยสำหรับบรรเลงจะเข้ :เพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้น 7 (1 BK./1 CD-ROM)

มีสินค้า : 535 ในสต็อก

ราคา

฿ 145.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องสายปี่ชวา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เครื่องสายปี่ชวา

ผู้แต่ง : ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

มีสินค้า : 478 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

มโหรีอีสานใต้ (1 BK./1 CD-ROM) (ราคาปก 200.-)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มโหรีอีสานใต้ (1 BK./1 CD-ROM) (ราคาปก 200.-)

ผู้แต่ง : บุษกร บิณฑสันต์ และคณะ

มีสินค้า : 305 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

รำเสริมสุข บุคลิกภาพดี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รำเสริมสุข บุคลิกภาพดี

ผู้แต่ง : วิมลศรี อุปรมัย

มีสินค้า : 171 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การดีดจะเข้เบื้องต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การดีดจะเข้เบื้องต้น

ผู้แต่ง : ขำคม พรประสิทธิ์

มีสินค้า : 154 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การดีดจะเข้ขั้นพัฒนา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การดีดจะเข้ขั้นพัฒนา

ผู้แต่ง : ขำคม พรประสิทธิ์

มีสินค้า : 110 ในสต็อก

ราคา

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

สังคีตลักษณ์วิเคราะห์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สังคีตลักษณ์วิเคราะห์

ผู้แต่ง : พิชิต ชัยเสรี

มีสินค้า : 96 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การประพันธ์เพลงไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประพันธ์เพลงไทย

ผู้แต่ง : พิชิต ชัยเสรี

มีสินค้า : 75 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

รำสิบสองท่า :โนราขั้นพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รำสิบสองท่า :โนราขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จินตนา อนุวัฒน์

มีสินค้า : 73 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมดนตรี พื้นเมืองไทยสี่ภาค

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วัฒนธรรมดนตรี พื้นเมืองไทยสี่ภาค

ผู้แต่ง : สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว

มีสินค้า : 37 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เพลงปรบไก่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เพลงปรบไก่

ผู้แต่ง : บุษกร บิณฑสันต์ และคณะ

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

ศีรษะโขน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศีรษะโขน

ผู้แต่ง : นฤทธิ์ วัฒนภู

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

โขน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โขน

ผู้แต่ง : ธีรภัทร์ ทองนิ่ม

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

นาฏลีลา มโนราห์ บูชายัญ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นาฏลีลา มโนราห์ บูชายัญ

ผู้แต่ง : บุนนาค ทรรทรานนท์

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ทำนองซออู้ (ฉบับปรับปรุง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทำนองซออู้ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : ประชากร ศรีสาคร

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคเหนือ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคเหนือ

ผู้แต่ง : พรเทพ บุญจันทร์เพชร

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ลิเก :การแสดงและการฝึกหัด

ผู้แต่ง : อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การขับร้องเพลงไทย :เพลงตับ

ผู้แต่ง : บุตรี สุขปาน

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ดนตรีจังหวัดน่าน

ผู้แต่ง : พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คีตประพันธ์ (1 BK./1 CD-ROM)

ผู้แต่ง : จตุพร สีม่วง

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคใต้

ผู้แต่ง : พรเทพ บุญจันทร์เพชร

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่ง : พรเทพ บุญจันทร์เพชร

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคกลาง

ผู้แต่ง : พรเทพ บุญจันทร์เพชร

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม