หนังสือดนตรีไทย/นาฏศิลป์ไทย | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ดุริยางค์ไทย

ดุริยางค์ไทย

ผู้แต่ง : สงบศึก ธรรมวิหาร

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

มโหรีอีสานใต้ (1 BK./1 CD-ROM) (ราคาปก 200.-)

มโหรีอีสานใต้ (1 BK./1 CD-ROM) (ราคาปก 200.-)

ผู้แต่ง : บุษกร บิณฑสันต์ และคณะ

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การดีดจะเข้ขั้นพัฒนา

การดีดจะเข้ขั้นพัฒนา

ผู้แต่ง : ขำคม พรประสิทธิ์

฿ 408.00

อ่านเพิ่มเติม

การดีดจะเข้เบื้องต้น

การดีดจะเข้เบื้องต้น

ผู้แต่ง : ขำคม พรประสิทธิ์

฿ 102.00

อ่านเพิ่มเติม

โน้ตเพลงไทยสำหรับบรรเลงจะเข้ :เพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้น 7 (1 BK./1 CD-ROM)

โน้ตเพลงไทยสำหรับบรรเลงจะเข้ :เพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้น 7 (1 BK./1 CD-ROM)

ผู้แต่ง : พิภัช สอนใย

฿ 137.00

อ่านเพิ่มเติม

รำเสริมสุข บุคลิกภาพดี

รำเสริมสุข บุคลิกภาพดี

ผู้แต่ง : วิมลศรี อุปรมัย

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

สดับเสียงซอสามสาย :นวัตกรรมบทฝึกทิพย์นรี

สดับเสียงซอสามสาย :นวัตกรรมบทฝึกทิพย์นรี

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สังคีตลักษณ์วิเคราะห์

สังคีตลักษณ์วิเคราะห์

ผู้แต่ง : พิชิต ชัยเสรี

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

การประพันธ์เพลงไทย

การประพันธ์เพลงไทย

ผู้แต่ง : พิชิต ชัยเสรี

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

รำสิบสองท่า :โนราขั้นพื้นฐาน

รำสิบสองท่า :โนราขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จินตนา อนุวัฒน์

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ศีรษะโขน

ศีรษะโขน

ผู้แต่ง : นฤทธิ์ วัฒนภู

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างสรรค์งานทางนาฏศิลป์ (THE CREATION OF DANCE)

การสร้างสรรค์งานทางนาฏศิลป์ (THE CREATION OF DANCE)

ผู้แต่ง : ศิริมงคล นาฏยกุล

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

โขน

โขน

ผู้แต่ง : ธีรภัทร์ ทองนิ่ม

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องสายปี่ชวา

เครื่องสายปี่ชวา

ผู้แต่ง : ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

฿ 25.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการออกแบบท่ารำ (นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)

ศิลปะการออกแบบท่ารำ (นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)

ผู้แต่ง : ฉันทนา เอี่ยมสกุล

฿ 425.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคใต้

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคใต้

ผู้แต่ง : พรเทพ บุญจันทร์เพชร

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคกลาง

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคกลาง

ผู้แต่ง : พรเทพ บุญจันทร์เพชร

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) (1 BK./2 CD-ROM)

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) (1 BK./2 CD-ROM)

ผู้แต่ง : ฉันทนา เอี่ยมสกุล

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

เพลงปรบไก่

เพลงปรบไก่

ผู้แต่ง : บุษกร บิณฑสันต์ และคณะ

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคเหนือ

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคเหนือ

ผู้แต่ง : พรเทพ บุญจันทร์เพชร

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

LIVES IN MOTION: CELEBRATING DANCE IN THAILAND (HC)

LIVES IN MOTION: CELEBRATING DANCE IN THAILAND (HC)

ผู้แต่ง : PORNRAT DAMRHUNG et al.

฿ 4,513.00

อ่านเพิ่มเติม

ลิเก :การแสดงและการฝึกหัด
สินค้าหมด

ลิเก :การแสดงและการฝึกหัด

ผู้แต่ง : อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ดนตรีจังหวัดน่าน
สินค้าหมด

ดนตรีจังหวัดน่าน

ผู้แต่ง : พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมดนตรี พื้นเมืองไทยสี่ภาค
สินค้าหมด

วัฒนธรรมดนตรี พื้นเมืองไทยสี่ภาค

ผู้แต่ง : สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ดุริยางค์ไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ดุริยางค์ไทย

ผู้แต่ง : สงบศึก ธรรมวิหาร

มีสินค้า : 372 ในสต็อก

ราคา

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

มโหรีอีสานใต้ (1 BK./1 CD-ROM) (ราคาปก 200.-)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มโหรีอีสานใต้ (1 BK./1 CD-ROM) (ราคาปก 200.-)

ผู้แต่ง : บุษกร บิณฑสันต์ และคณะ

มีสินค้า : 243 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การดีดจะเข้ขั้นพัฒนา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การดีดจะเข้ขั้นพัฒนา

ผู้แต่ง : ขำคม พรประสิทธิ์

มีสินค้า : 127 ในสต็อก

ราคา

฿ 408.00

อ่านเพิ่มเติม

การดีดจะเข้เบื้องต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การดีดจะเข้เบื้องต้น

ผู้แต่ง : ขำคม พรประสิทธิ์

มีสินค้า : 121 ในสต็อก

ราคา

฿ 102.00

อ่านเพิ่มเติม

โน้ตเพลงไทยสำหรับบรรเลงจะเข้ :เพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้น 7 (1 BK./1 CD-ROM)

มีสินค้า : 72 ในสต็อก

ราคา

฿ 137.00

อ่านเพิ่มเติม

รำเสริมสุข บุคลิกภาพดี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รำเสริมสุข บุคลิกภาพดี

ผู้แต่ง : วิมลศรี อุปรมัย

มีสินค้า : 61 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

สดับเสียงซอสามสาย :นวัตกรรมบทฝึกทิพย์นรี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สดับเสียงซอสามสาย :นวัตกรรมบทฝึกทิพย์นรี

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 57 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สังคีตลักษณ์วิเคราะห์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สังคีตลักษณ์วิเคราะห์

ผู้แต่ง : พิชิต ชัยเสรี

มีสินค้า : 51 ในสต็อก

ราคา

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

การประพันธ์เพลงไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประพันธ์เพลงไทย

ผู้แต่ง : พิชิต ชัยเสรี

มีสินค้า : 46 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

รำสิบสองท่า :โนราขั้นพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รำสิบสองท่า :โนราขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จินตนา อนุวัฒน์

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ศีรษะโขน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศีรษะโขน

ผู้แต่ง : นฤทธิ์ วัฒนภู

มีสินค้า : 37 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างสรรค์งานทางนาฏศิลป์ (THE CREATION OF DANCE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การสร้างสรรค์งานทางนาฏศิลป์ (THE CREATION OF DANCE)

ผู้แต่ง : ศิริมงคล นาฏยกุล

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

โขน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โขน

ผู้แต่ง : ธีรภัทร์ ทองนิ่ม

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องสายปี่ชวา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เครื่องสายปี่ชวา

ผู้แต่ง : ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 25.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการออกแบบท่ารำ (นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะการออกแบบท่ารำ (นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)

ผู้แต่ง : ฉันทนา เอี่ยมสกุล

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 425.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคใต้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคใต้

ผู้แต่ง : พรเทพ บุญจันทร์เพชร

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคกลาง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคกลาง

ผู้แต่ง : พรเทพ บุญจันทร์เพชร

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) (1 BK./2 CD-ROM)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) (1 BK./2 CD-ROM)

ผู้แต่ง : ฉันทนา เอี่ยมสกุล

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

เพลงปรบไก่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เพลงปรบไก่

ผู้แต่ง : บุษกร บิณฑสันต์ และคณะ

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคเหนือ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัตินาฏศิลป์ไทย :ภาคเหนือ

ผู้แต่ง : พรเทพ บุญจันทร์เพชร

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

LIVES IN MOTION: CELEBRATING DANCE IN THAILAND (HC)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

LIVES IN MOTION: CELEBRATING DANCE IN THAILAND (HC)

ผู้แต่ง : PORNRAT DAMRHUNG et al.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,513.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ลิเก :การแสดงและการฝึกหัด

ผู้แต่ง : อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ดนตรีจังหวัดน่าน

ผู้แต่ง : พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วัฒนธรรมดนตรี พื้นเมืองไทยสี่ภาค

ผู้แต่ง : สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม