หนังสืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลังวิกฤติโควิด-19

มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลังวิกฤติโควิด-19

ผู้แต่ง : แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

ผู้แต่ง : นิศศา ศิลปเสรฐ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

การจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

ผู้แต่ง : กนกกานต์ แก้วนุช

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง : ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล

การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล

ผู้แต่ง : อุจฉริต์ อาจาระศิริกุล

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : อริสรา เสยานนท์

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ความปกติสุขในความปกติใหม่ การท่องเที่ยวไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ความปกติสุขในความปกติใหม่ การท่องเที่ยวไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้แต่ง : เทิดชาย ช่วยบํารุง

฿ 369.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการด้านการตลาด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การจัดการด้านการตลาด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผู้แต่ง : รุ่งรวี จิตภักดี

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว

การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : ฉลองศรี พิมลสมพงศ์

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTALS OF PLANNING AND DEVELOPING TOURISM (PNIE)

FUNDAMENTALS OF PLANNING AND DEVELOPING TOURISM (PNIE)

ผู้แต่ง : BULENT I. KASTARLAK et al.

฿ 582.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

TOURISM: THE BUSINESS OF HOSPITALITY AND TRAVEL (GLOBAL EDITION)

TOURISM: THE BUSINESS OF HOSPITALITY AND TRAVEL (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : ROY A. COOK et al.

฿ 1,008.00

อ่านเพิ่มเติม

GEOGRAPHY OF TOURISM : IMAGE, IMPACTS AND ISSUES
สินค้าหมด

GEOGRAPHY OF TOURISM : IMAGE, IMPACTS AND ISSUES

ผู้แต่ง : PETER MASON

฿ 894.00

อ่านเพิ่มเติม

SPECIAL INTEREST TOURISM IN SOUTHEAST ASIA: EMERGING RESEARCH AND OPPORTUNITIES (HC)
สินค้าหมด

SPECIAL INTEREST TOURISM IN SOUTHEAST ASIA: EMERGING RESEARCH AND OPPORTUNITIES (HC)

ผู้แต่ง : BINTANG HANDAYANI et al.

฿ 2,700.00

อ่านเพิ่มเติม

VIRTUAL DARK TOURISM: GHOST ROADS (PALGRAVE STUDIES IN CULTURAL HERITAGE AND CONFLICT)
สินค้าหมด

VIRTUAL DARK TOURISM: GHOST ROADS (PALGRAVE STUDIES IN CULTURAL HERITAGE AND CONFLICT)

ผู้แต่ง : KATHRYN N. MCDANIEL

฿ 1,800.00

อ่านเพิ่มเติม

ESSENTIALS OF TOURISM
สินค้าหมด

ESSENTIALS OF TOURISM

ผู้แต่ง : CHRIS COOPER

฿ 800.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
สินค้าหมด

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

TOURISM INNOVATION: TECHNOLOGY, SUSTAINABILITY AND CREATIVITY
สินค้าหมด

TOURISM INNOVATION: TECHNOLOGY, SUSTAINABILITY AND CREATIVITY

ผู้แต่ง : VANESSA RATTEN et al.

฿ 1,359.00

อ่านเพิ่มเติม

TOURISM, GLOBALIZATION AND DEVELOPMENT: RESPONSIBLE TOURISM PLANNING
สินค้าหมด

TOURISM, GLOBALIZATION AND DEVELOPMENT: RESPONSIBLE TOURISM PLANNING

ผู้แต่ง : DONALD G. REID

฿ 1,917.00

อ่านเพิ่มเติม

TOURISM AND THE CREATIVE INDUSTRIES: THEORIES, POLICIES AND PRACTICE (HC)
สินค้าหมด

TOURISM AND THE CREATIVE INDUSTRIES: THEORIES, POLICIES AND PRACTICE (HC)

ผู้แต่ง : PHILIP LONG et al.

฿ 4,275.00

อ่านเพิ่มเติม

A RESEARCH AGENDA FOR CREATIVE TOURISM (HC)
สินค้าหมด

A RESEARCH AGENDA FOR CREATIVE TOURISM (HC)

ผู้แต่ง : NANCY DUXBURY et al.

฿ 3,438.00

อ่านเพิ่มเติม

การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
สินค้าหมด

การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลังวิกฤติโควิด-19

มีสินค้า : 335 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

ผู้แต่ง : นิศศา ศิลปเสรฐ

มีสินค้า : 188 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

มีสินค้า : 157 ในสต็อก

ราคา

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน

มีสินค้า : 62 ในสต็อก

ราคา

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล

ผู้แต่ง : อุจฉริต์ อาจาระศิริกุล

มีสินค้า : 55 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : อริสรา เสยานนท์

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ความปกติสุขในความปกติใหม่ การท่องเที่ยวไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 369.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการด้านการตลาด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการด้านการตลาด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผู้แต่ง : รุ่งรวี จิตภักดี

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : ฉลองศรี พิมลสมพงศ์

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTALS OF PLANNING AND DEVELOPING TOURISM (PNIE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FUNDAMENTALS OF PLANNING AND DEVELOPING TOURISM (PNIE)

ผู้แต่ง : BULENT I. KASTARLAK et al.

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 582.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

TOURISM: THE BUSINESS OF HOSPITALITY AND TRAVEL (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TOURISM: THE BUSINESS OF HOSPITALITY AND TRAVEL (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : ROY A. COOK et al.

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,008.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

GEOGRAPHY OF TOURISM : IMAGE, IMPACTS AND ISSUES

ผู้แต่ง : PETER MASON

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 894.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SPECIAL INTEREST TOURISM IN SOUTHEAST ASIA: EMERGING RESEARCH AND OPPORTUNITIES (HC)

ผู้แต่ง : BINTANG HANDAYANI et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,700.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,800.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ESSENTIALS OF TOURISM

ผู้แต่ง : CHRIS COOPER

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 800.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TOURISM INNOVATION: TECHNOLOGY, SUSTAINABILITY AND CREATIVITY

ผู้แต่ง : VANESSA RATTEN et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,359.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TOURISM, GLOBALIZATION AND DEVELOPMENT: RESPONSIBLE TOURISM PLANNING

ผู้แต่ง : DONALD G. REID

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,917.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TOURISM AND THE CREATIVE INDUSTRIES: THEORIES, POLICIES AND PRACTICE (HC)

ผู้แต่ง : PHILIP LONG et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,275.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

A RESEARCH AGENDA FOR CREATIVE TOURISM (HC)

ผู้แต่ง : NANCY DUXBURY et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 3,438.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม