หนังสือโบราณคดี | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ประติมากรรมฮินดู-พุทธในศิลปะอินเดียกับคัมภีร์ศิลปศาสตร์?ภาษา?สันสกฤต?

ประติมากรรมฮินดู-พุทธในศิลปะอินเดียกับคัมภีร์ศิลปศาสตร์?ภาษา?สันสกฤต?

ผู้แต่ง : เชษฐ์ ติงสัญชลี

฿ 1,215.00

อ่านเพิ่มเติม

จากเมืองตาก สู่สะเทิม :ความสัมพันธ์ทางศิลปกรรมไทย พม่า มอญ กะเหรี่ยง ตามเส้นทางสู่ปากน้ำสาละวิน

จากเมืองตาก สู่สะเทิม :ความสัมพันธ์ทางศิลปกรรมไทย พม่า มอญ กะเหรี่ยง ตามเส้นทางสู่ปากน้ำสาละวิน

ผู้แต่ง : เชษฐ์ ติงสัญชลี

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

ประติมากรรมบุคคลในศิลปะอินเดีย :พัฒนาการเครื่องแต่งกายตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3-?18

ประติมากรรมบุคคลในศิลปะอินเดีย :พัฒนาการเครื่องแต่งกายตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3-?18

ผู้แต่ง : เชษฐ์ ติงสัญชลี

฿ 675.00

อ่านเพิ่มเติม

ลวดลายแบบอยุธยาตอนปลาย

ลวดลายแบบอยุธยาตอนปลาย

ผู้แต่ง : สันติ เล็กสุขุม

฿ 413.00

อ่านเพิ่มเติม

เจดีย์ในประเทศไทย (ปกแข็ง)

เจดีย์ในประเทศไทย (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : ศักดิ์ชัย สายสิงห์

฿ 1,290.00

อ่านเพิ่มเติม

อารยะพะเยาที่แหล่งเตาเวียงบัว :โบราณคดีชุมชน (PROSPERITY OF PHAYAO AT WIANG BUA KILN COMPLEX)

อารยะพะเยาที่แหล่งเตาเวียงบัว :โบราณคดีชุมชน (PROSPERITY OF PHAYAO AT WIANG BUA KILN COMPLEX)

ผู้แต่ง : สายันต์ ไพรชาญจิตร์

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือนำชม 33 พระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

คู่มือนำชม 33 พระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง : ศักดิ์ชัย สายสิงห์

฿ 801.00

อ่านเพิ่มเติม

โบราณคดี :ประวัติศาสตร์การขุดค้นอดีตกาลแห่งมวลมนุษย์ (A LITTLE HISTORY OF ARCHAEOLOGY)

โบราณคดี :ประวัติศาสตร์การขุดค้นอดีตกาลแห่งมวลมนุษย์ (A LITTLE HISTORY OF ARCHAEOLOGY)

ผู้แต่ง : BRIAN FAGAN

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

โบราณคดี อดีต มนุษย์และสังคม

โบราณคดี อดีต มนุษย์และสังคม

ผู้แต่ง : พจนก กาญจนจันทร

฿ 387.00

อ่านเพิ่มเติม

โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้

โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้

ผู้แต่ง : สนธยา สุขอิ่ม :บรรณาธิการ

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

PENINSULAR SIAM AND ITS NEIGHBORHOODS

PENINSULAR SIAM AND ITS NEIGHBORHOODS

ผู้แต่ง : WANNASARN NOONSUK

฿ 1,170.00

อ่านเพิ่มเติม

TAMBRALINGA AND NAKHON SI THAMMARAT: EARLY KINGDOMS ON THE ISTHMUS OF SOUTHEAST ASIA/WANNASARN NOONS

TAMBRALINGA AND NAKHON SI THAMMARAT: EARLY KINGDOMS ON THE ISTHMUS OF SOUTHEAST ASIA/WANNASARN NOONS

ผู้แต่ง : WANNASARN NOONSUK

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ผจญภัยในโลกยุคหิน (PREHISTORIC LIFE AND ADVENTURES IN THE STONE AGE)

ผจญภัยในโลกยุคหิน (PREHISTORIC LIFE AND ADVENTURES IN THE STONE AGE)

ผู้แต่ง : จารุพันธ์ ทองแถม

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้แต่ง : เชษฐ์ ติงสัญชลี

฿ 630.00

อ่านเพิ่มเติม

EVE: HOW THE FEMALE BODY DROVE 200 MILLION YEARS OF HUMAN EVOLUTION

EVE: HOW THE FEMALE BODY DROVE 200 MILLION YEARS OF HUMAN EVOLUTION

ผู้แต่ง : CAT BOHANNON

฿ 657.00

อ่านเพิ่มเติม

THE ARCHAEOLOGY OF ART: MATERIALS, PRACTICES, AFFECTS
สินค้าหมด

THE ARCHAEOLOGY OF ART: MATERIALS, PRACTICES, AFFECTS

ผู้แต่ง : Andrew Meirion Jones and Andrew Cochrane

฿ 812.00

อ่านเพิ่มเติม

THE STEAMBOAT PHOENIX AND THE ARCHAEOLOGY OF EARLY STEAM NAVIGATION IN NORTH AMERICA
สินค้าหมด

THE STEAMBOAT PHOENIX AND THE ARCHAEOLOGY OF EARLY STEAM NAVIGATION IN NORTH AMERICA

ผู้แต่ง : George R Schwarz

฿ 812.00

อ่านเพิ่มเติม

วัดเจ้าอามแห่งกรุงธนบุรี
สินค้าหมด

วัดเจ้าอามแห่งกรุงธนบุรี

ผู้แต่ง : วีระ อำพันสุข

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

101 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า
สินค้าหมด

101 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า

ผู้แต่ง : ภภพพล จันทร์วัฒนกุล

฿ 607.00

อ่านเพิ่มเติม

ทิพยนิยายจากปราสาทหิน
สินค้าหมด

ทิพยนิยายจากปราสาทหิน

ผู้แต่ง : อรุณศักดิ์ กิ่งมณี

฿ 319.00

อ่านเพิ่มเติม

วัดสำคัญโคราชบ้านเอง (HISTORICAL TEMPLES IN KORAT)
สินค้าหมด

วัดสำคัญโคราชบ้านเอง (HISTORICAL TEMPLES IN KORAT)

ผู้แต่ง : จิตนภา สมบูรณ์ศิลป์

฿ 215.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง
สินค้าหมด

เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง

ผู้แต่ง : ดอว์น เอฟ. รูนีย์

฿ 895.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะภาคเหนือ :หริภุญชัย-ล้านนา
สินค้าหมด

ศิลปะภาคเหนือ :หริภุญชัย-ล้านนา

ผู้แต่ง : สันติ เล็กสุขุม

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

วัด-เจดีย์ :ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา :ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ
สินค้าหมด

วัด-เจดีย์ :ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา :ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ

ผู้แต่ง : สันติ เล็กสุขุม

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ประติมากรรมฮินดู-พุทธในศิลปะอินเดียกับคัมภีร์ศิลปศาสตร์?ภาษา?สันสกฤต?

มีสินค้า : 47 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,215.00

อ่านเพิ่มเติม

จากเมืองตาก สู่สะเทิม :ความสัมพันธ์ทางศิลปกรรมไทย พม่า มอญ กะเหรี่ยง ตามเส้นทางสู่ปากน้ำสาละวิน

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

ประติมากรรมบุคคลในศิลปะอินเดีย :พัฒนาการเครื่องแต่งกายตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3-?18

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 675.00

อ่านเพิ่มเติม

ลวดลายแบบอยุธยาตอนปลาย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ลวดลายแบบอยุธยาตอนปลาย

ผู้แต่ง : สันติ เล็กสุขุม

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 413.00

อ่านเพิ่มเติม

เจดีย์ในประเทศไทย (ปกแข็ง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เจดีย์ในประเทศไทย (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : ศักดิ์ชัย สายสิงห์

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,290.00

อ่านเพิ่มเติม

อารยะพะเยาที่แหล่งเตาเวียงบัว :โบราณคดีชุมชน (PROSPERITY OF PHAYAO AT WIANG BUA KILN COMPLEX)

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือนำชม 33 พระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 801.00

อ่านเพิ่มเติม

โบราณคดี :ประวัติศาสตร์การขุดค้นอดีตกาลแห่งมวลมนุษย์ (A LITTLE HISTORY OF ARCHAEOLOGY)

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

โบราณคดี อดีต มนุษย์และสังคม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โบราณคดี อดีต มนุษย์และสังคม

ผู้แต่ง : พจนก กาญจนจันทร

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 387.00

อ่านเพิ่มเติม

โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้

ผู้แต่ง : สนธยา สุขอิ่ม :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

PENINSULAR SIAM AND ITS NEIGHBORHOODS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PENINSULAR SIAM AND ITS NEIGHBORHOODS

ผู้แต่ง : WANNASARN NOONSUK

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,170.00

อ่านเพิ่มเติม

TAMBRALINGA AND NAKHON SI THAMMARAT: EARLY KINGDOMS ON THE ISTHMUS OF SOUTHEAST ASIA/WANNASARN NOONS

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ผจญภัยในโลกยุคหิน (PREHISTORIC LIFE AND ADVENTURES IN THE STONE AGE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ผจญภัยในโลกยุคหิน (PREHISTORIC LIFE AND ADVENTURES IN THE STONE AGE)

ผู้แต่ง : จารุพันธ์ ทองแถม

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้แต่ง : เชษฐ์ ติงสัญชลี

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 630.00

อ่านเพิ่มเติม

EVE: HOW THE FEMALE BODY DROVE 200 MILLION YEARS OF HUMAN EVOLUTION

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

EVE: HOW THE FEMALE BODY DROVE 200 MILLION YEARS OF HUMAN EVOLUTION

ผู้แต่ง : CAT BOHANNON

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 657.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE ARCHAEOLOGY OF ART: MATERIALS, PRACTICES, AFFECTS

ผู้แต่ง : Andrew Meirion Jones and Andrew Cochrane

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 812.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 812.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วัดเจ้าอามแห่งกรุงธนบุรี

ผู้แต่ง : วีระ อำพันสุข

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

101 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า

ผู้แต่ง : ภภพพล จันทร์วัฒนกุล

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 607.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทิพยนิยายจากปราสาทหิน

ผู้แต่ง : อรุณศักดิ์ กิ่งมณี

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 319.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วัดสำคัญโคราชบ้านเอง (HISTORICAL TEMPLES IN KORAT)

ผู้แต่ง : จิตนภา สมบูรณ์ศิลป์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 215.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง

ผู้แต่ง : ดอว์น เอฟ. รูนีย์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 895.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะภาคเหนือ :หริภุญชัย-ล้านนา

ผู้แต่ง : สันติ เล็กสุขุม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม