หนังสือศิลปกรรม | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ศิลปะกับการสร้างสรรค์

ศิลปะกับการสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : ทินกร บัวพูล และคณะ

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม (COLOUR IN ART, CULTURE, SCIENCE & INDUSTRY)

สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม (COLOUR IN ART, CULTURE, SCIENCE & INDUSTRY)

ผู้แต่ง : ศักดา ศิริพันธุ์

฿ 889.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาศิลปะ :สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ (PSYCHOLOGY OF ART: THE EMPIRICAL AESTHETICS)

จิตวิทยาศิลปะ :สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ (PSYCHOLOGY OF ART: THE EMPIRICAL AESTHETICS)

ผู้แต่ง : ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะภูฎาน (BHUTANESE ART)

ศิลปะภูฎาน (BHUTANESE ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อนบ้านไทย/ลาว

ศิลปะเพื่อนบ้านไทย/ลาว

ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

อาคารทรง ศิขระ-วิมาน :ในศิลปะอินเดียกับอิทธิพลต่อศิลปะในอเชียอาคเนย์

อาคารทรง ศิขระ-วิมาน :ในศิลปะอินเดียกับอิทธิพลต่อศิลปะในอเชียอาคเนย์

ผู้แต่ง : เชษฐ์ ติงสัญชลี

฿ 1,215.00

อ่านเพิ่มเติม

ลวดลายในศิลปะทวารวดี :การศึกษาที่มาและการตรวจสอบกับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ-วกาฎกะ

ลวดลายในศิลปะทวารวดี :การศึกษาที่มาและการตรวจสอบกับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ-วกาฎกะ

ผู้แต่ง : เชษฐ์ ติงสัญชลี

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะชวา :ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ

ศิลปะชวา :ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ

ผู้แต่ง : เชษฐ์ ติงสัญชลี

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะอิสลาม (ISLAMIC ART)

ศิลปะอิสลาม (ISLAMIC ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

สุนทรียศาสตร์ (AESTHETICS)

สุนทรียศาสตร์ (AESTHETICS)

ผู้แต่ง : วนิดา ขำเขียว

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

สายน้ำโขง สู่เจ้าพระยา พุทธศาสนา คน ธรรมชาติ

สายน้ำโขง สู่เจ้าพระยา พุทธศาสนา คน ธรรมชาติ

ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง :บรรณาธิการ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ศิลปะกรีก

ประวัติศาสตร์ศิลปะกรีก

ผู้แต่ง : เอกสุดา สิงห์ลำพอง

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มภาพประกอบ)

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มภาพประกอบ)

ผู้แต่ง : GEORGE FERGUSON (จอร์จ เฟอร์กูสัน)

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

โบราณกาลปัจจุบัน

โบราณกาลปัจจุบัน

ผู้แต่ง : สันติ เล็กสุขุม

฿ 625.00

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์องค์ประกอบศิลป์

วิพากษ์องค์ประกอบศิลป์

ผู้แต่ง : เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

HOW ART WORKS: THE CONCEPTS VISUALLY EXPLAINED (HC)

HOW ART WORKS: THE CONCEPTS VISUALLY EXPLAINED (HC)

ผู้แต่ง : DK

฿ 828.00

อ่านเพิ่มเติม

ลายคำล้านนา

ลายคำล้านนา

ผู้แต่ง : สุรพล คำริห์

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

วาดภาพคนเหมือนด้วยสีน้ำ

วาดภาพคนเหมือนด้วยสีน้ำ

ผู้แต่ง : กำพล วงษ์งามขำ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

สุนทรียศาสตร์และทัศนศิลป์

สุนทรียศาสตร์และทัศนศิลป์

ผู้แต่ง : ฉลอง สุนทรนนท์

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "10 ภาพ :เสด็จทางสถลมารค"

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "10 ภาพ :เสด็จทางสถลมารค"

ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง :บรรณาธิการ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปเพื่อชีวิต  ศิลปเพื่อประชาชน

ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน

ผู้แต่ง : ทีปกร (จิตร ภูมิศักดิ์)

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

วิวัฒนาการลายไทย

วิวัฒนาการลายไทย

ผู้แต่ง : น.ณ ปากน้ำ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (FEMALE ARTISTS IN HISTORY OF WESTERN ART)

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (FEMALE ARTISTS IN HISTORY OF WESTERN ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

บทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์

บทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์

ผู้แต่ง : เชษฐ์ ติงสัญชลี

฿ 1,215.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะกับการสร้างสรรค์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะกับการสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : ทินกร บัวพูล และคณะ

มีสินค้า : 841 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม (COLOUR IN ART, CULTURE, SCIENCE & INDUSTRY)

มีสินค้า : 484 ในสต็อก

ราคา

฿ 889.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาศิลปะ :สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ (PSYCHOLOGY OF ART: THE EMPIRICAL AESTHETICS)

มีสินค้า : 262 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะภูฎาน (BHUTANESE ART)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะภูฎาน (BHUTANESE ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

มีสินค้า : 210 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อนบ้านไทย/ลาว

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะเพื่อนบ้านไทย/ลาว

ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

มีสินค้า : 49 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

อาคารทรง ศิขระ-วิมาน :ในศิลปะอินเดียกับอิทธิพลต่อศิลปะในอเชียอาคเนย์

มีสินค้า : 48 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,215.00

อ่านเพิ่มเติม

ลวดลายในศิลปะทวารวดี :การศึกษาที่มาและการตรวจสอบกับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ-วกาฎกะ

มีสินค้า : 48 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะชวา :ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะชวา :ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ

ผู้แต่ง : เชษฐ์ ติงสัญชลี

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะอิสลาม (ISLAMIC ART)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะอิสลาม (ISLAMIC ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

มีสินค้า : 43 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

สุนทรียศาสตร์ (AESTHETICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สุนทรียศาสตร์ (AESTHETICS)

ผู้แต่ง : วนิดา ขำเขียว

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

สายน้ำโขง สู่เจ้าพระยา พุทธศาสนา คน ธรรมชาติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สายน้ำโขง สู่เจ้าพระยา พุทธศาสนา คน ธรรมชาติ

ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ศิลปะกรีก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัติศาสตร์ศิลปะกรีก

ผู้แต่ง : เอกสุดา สิงห์ลำพอง

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มภาพประกอบ)

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

โบราณกาลปัจจุบัน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โบราณกาลปัจจุบัน

ผู้แต่ง : สันติ เล็กสุขุม

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 625.00

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์องค์ประกอบศิลป์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิพากษ์องค์ประกอบศิลป์

ผู้แต่ง : เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

HOW ART WORKS: THE CONCEPTS VISUALLY EXPLAINED (HC)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HOW ART WORKS: THE CONCEPTS VISUALLY EXPLAINED (HC)

ผู้แต่ง : DK

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 828.00

อ่านเพิ่มเติม

ลายคำล้านนา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ลายคำล้านนา

ผู้แต่ง : สุรพล คำริห์

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

วาดภาพคนเหมือนด้วยสีน้ำ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วาดภาพคนเหมือนด้วยสีน้ำ

ผู้แต่ง : กำพล วงษ์งามขำ

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

สุนทรียศาสตร์และทัศนศิลป์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สุนทรียศาสตร์และทัศนศิลป์

ผู้แต่ง : ฉลอง สุนทรนนท์

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "10 ภาพ :เสด็จทางสถลมารค"

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปเพื่อชีวิต  ศิลปเพื่อประชาชน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน

ผู้แต่ง : ทีปกร (จิตร ภูมิศักดิ์)

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

วิวัฒนาการลายไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิวัฒนาการลายไทย

ผู้แต่ง : น.ณ ปากน้ำ

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (FEMALE ARTISTS IN HISTORY OF WESTERN ART)

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

บทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,215.00

อ่านเพิ่มเติม