หนังสือศิลปกรรม | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม (COLOUR IN ART, CULTURE, SCIENCE & INDUSTRY)

สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม (COLOUR IN ART, CULTURE, SCIENCE & INDUSTRY)

ผู้แต่ง : ศักดา ศิริพันธุ์

฿ 839.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาศิลปะ :สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ (PSYCHOLOGY OF ART: THE EMPIRICAL AESTHETICS)

จิตวิทยาศิลปะ :สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ (PSYCHOLOGY OF ART: THE EMPIRICAL AESTHETICS)

ผู้แต่ง : ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อนบ้านไทย/ลาว

ศิลปะเพื่อนบ้านไทย/ลาว

ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

อาคารทรง ศิขระ-วิมาน :ในศิลปะอินเดียกับอิทธิพลต่อศิลปะในอเชียอาคเนย์

อาคารทรง ศิขระ-วิมาน :ในศิลปะอินเดียกับอิทธิพลต่อศิลปะในอเชียอาคเนย์

ผู้แต่ง : เชษฐ์ ติงสัญชลี

฿ 1,148.00

อ่านเพิ่มเติม

ลวดลายในศิลปะทวารวดี :การศึกษาที่มาและการตรวจสอบกับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ-วกาฎกะ

ลวดลายในศิลปะทวารวดี :การศึกษาที่มาและการตรวจสอบกับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ-วกาฎกะ

ผู้แต่ง : เชษฐ์ ติงสัญชลี

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะอิสลาม (ISLAMIC ART)

ศิลปะอิสลาม (ISLAMIC ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะกับการสร้างสรรค์

ศิลปะกับการสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : ทินกร บัวพูล และคณะ

฿ 25.00

อ่านเพิ่มเติม

โบราณกาลปัจจุบัน

โบราณกาลปัจจุบัน

ผู้แต่ง : สันติ เล็กสุขุม

฿ 590.00

อ่านเพิ่มเติม

องค์ประกอบศิลป์

องค์ประกอบศิลป์

ผู้แต่ง : เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตคนเขียนภาพข้างถนนจากพัทยาสู่ต้าหลี่

ชีวิตคนเขียนภาพข้างถนนจากพัทยาสู่ต้าหลี่

ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การร่างภาพศิลปะไทย

การร่างภาพศิลปะไทย

ผู้แต่ง : ประภัสสร แย้มอรุณ (ครูช่าง)

฿ 506.00

อ่านเพิ่มเติม

สายน้ำโขง สู่เจ้าพระยา พุทธศาสนา คน ธรรมชาติ

สายน้ำโขง สู่เจ้าพระยา พุทธศาสนา คน ธรรมชาติ

ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง :บรรณาธิการ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สุนทรียศาสตร์ (AESTHETICS)

สุนทรียศาสตร์ (AESTHETICS)

ผู้แต่ง : วนิดา ขำเขียว

฿ 327.00

อ่านเพิ่มเติม

ART 101: FROM VINCENT VAN GOGH TO ANDY WARHOL, KEY PEOPLE, IDEAS, AND MOMENTS IN THE HISTORY OF ART

ART 101: FROM VINCENT VAN GOGH TO ANDY WARHOL, KEY PEOPLE, IDEAS, AND MOMENTS IN THE HISTORY OF ART

ผู้แต่ง : ERIC GRZYMKOWSKI

฿ 455.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะชวา :ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ

ศิลปะชวา :ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ

ผู้แต่ง : เชษฐ์ ติงสัญชลี

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

วาดภาพคนเหมือนด้วยสีน้ำ

วาดภาพคนเหมือนด้วยสีน้ำ

ผู้แต่ง : กำพล วงษ์งามขำ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ลายคำล้านนา

ลายคำล้านนา

ผู้แต่ง : สุรพล คำริห์

฿ 510.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มภาพประกอบ)

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มภาพประกอบ)

ผู้แต่ง : GEORGE FERGUSON (จอร์จ เฟอร์กูสัน)

฿ 361.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ศิลปะกรีก

ประวัติศาสตร์ศิลปะกรีก

ผู้แต่ง : เอกสุดา สิงห์ลำพอง

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์องค์ประกอบศิลป์

วิพากษ์องค์ประกอบศิลป์

ผู้แต่ง : เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "10 ภาพ :เสด็จทางสถลมารค"

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "10 ภาพ :เสด็จทางสถลมารค"

ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง :บรรณาธิการ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

วิวัฒนาการลายไทย

วิวัฒนาการลายไทย

ผู้แต่ง : น.ณ ปากน้ำ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะภูฎาน (BHUTANESE ART)

ศิลปะภูฎาน (BHUTANESE ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

฿ 94.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (FEMALE ARTISTS IN HISTORY OF WESTERN ART)

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (FEMALE ARTISTS IN HISTORY OF WESTERN ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

฿ 211.00

อ่านเพิ่มเติม

สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม (COLOUR IN ART, CULTURE, SCIENCE & INDUSTRY)

มีสินค้า : 482 ในสต็อก

ราคา

฿ 839.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาศิลปะ :สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ (PSYCHOLOGY OF ART: THE EMPIRICAL AESTHETICS)

มีสินค้า : 186 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อนบ้านไทย/ลาว

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะเพื่อนบ้านไทย/ลาว

ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

มีสินค้า : 48 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

อาคารทรง ศิขระ-วิมาน :ในศิลปะอินเดียกับอิทธิพลต่อศิลปะในอเชียอาคเนย์

มีสินค้า : 47 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,148.00

อ่านเพิ่มเติม

ลวดลายในศิลปะทวารวดี :การศึกษาที่มาและการตรวจสอบกับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ-วกาฎกะ

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะอิสลาม (ISLAMIC ART)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะอิสลาม (ISLAMIC ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะกับการสร้างสรรค์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะกับการสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : ทินกร บัวพูล และคณะ

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 25.00

อ่านเพิ่มเติม

โบราณกาลปัจจุบัน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โบราณกาลปัจจุบัน

ผู้แต่ง : สันติ เล็กสุขุม

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 590.00

อ่านเพิ่มเติม

องค์ประกอบศิลป์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

องค์ประกอบศิลป์

ผู้แต่ง : เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตคนเขียนภาพข้างถนนจากพัทยาสู่ต้าหลี่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวิตคนเขียนภาพข้างถนนจากพัทยาสู่ต้าหลี่

ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การร่างภาพศิลปะไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การร่างภาพศิลปะไทย

ผู้แต่ง : ประภัสสร แย้มอรุณ (ครูช่าง)

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 506.00

อ่านเพิ่มเติม

สายน้ำโขง สู่เจ้าพระยา พุทธศาสนา คน ธรรมชาติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สายน้ำโขง สู่เจ้าพระยา พุทธศาสนา คน ธรรมชาติ

ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สุนทรียศาสตร์ (AESTHETICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สุนทรียศาสตร์ (AESTHETICS)

ผู้แต่ง : วนิดา ขำเขียว

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 327.00

อ่านเพิ่มเติม

ART 101: FROM VINCENT VAN GOGH TO ANDY WARHOL, KEY PEOPLE, IDEAS, AND MOMENTS IN THE HISTORY OF ART

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 455.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะชวา :ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะชวา :ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ

ผู้แต่ง : เชษฐ์ ติงสัญชลี

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

วาดภาพคนเหมือนด้วยสีน้ำ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วาดภาพคนเหมือนด้วยสีน้ำ

ผู้แต่ง : กำพล วงษ์งามขำ

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ลายคำล้านนา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ลายคำล้านนา

ผู้แต่ง : สุรพล คำริห์

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 510.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มภาพประกอบ)

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 361.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ศิลปะกรีก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัติศาสตร์ศิลปะกรีก

ผู้แต่ง : เอกสุดา สิงห์ลำพอง

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์องค์ประกอบศิลป์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิพากษ์องค์ประกอบศิลป์

ผู้แต่ง : เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "10 ภาพ :เสด็จทางสถลมารค"

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

วิวัฒนาการลายไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิวัฒนาการลายไทย

ผู้แต่ง : น.ณ ปากน้ำ

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะภูฎาน (BHUTANESE ART)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะภูฎาน (BHUTANESE ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 94.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (FEMALE ARTISTS IN HISTORY OF WESTERN ART)

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 211.00

อ่านเพิ่มเติม