หนังสือศิลปกรรม | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ศิลปะกับการสร้างสรรค์

ศิลปะกับการสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : ทินกร บัวพูล และคณะ

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม (COLOUR IN ART, CULTURE, SCIENCE & INDUSTRY)

สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม (COLOUR IN ART, CULTURE, SCIENCE & INDUSTRY)

ผู้แต่ง : ศักดา ศิริพันธุ์

฿ 889.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะภูฎาน (BHUTANESE ART)

ศิลปะภูฎาน (BHUTANESE ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาศิลปะ :สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ (PSYCHOLOGY OF ART: THE EMPIRICAL AESTHETICS)

จิตวิทยาศิลปะ :สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ (PSYCHOLOGY OF ART: THE EMPIRICAL AESTHETICS)

ผู้แต่ง : ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (HISTORY OF CHINESE ART)

ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (HISTORY OF CHINESE ART)

ผู้แต่ง : กำจร สุนพงษ์ศรี

฿ 86.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะอิสลาม (ISLAMIC ART)

ศิลปะอิสลาม (ISLAMIC ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (FEMALE ARTISTS IN HISTORY OF WESTERN ART)

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (FEMALE ARTISTS IN HISTORY OF WESTERN ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

สุนทรียศาสตร์ (AESTHETICS)

สุนทรียศาสตร์ (AESTHETICS)

ผู้แต่ง : วนิดา ขำเขียว

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

ทัศนศิลป์ไทย :สมัยใหม่-ร่วมสมัย

ทัศนศิลป์ไทย :สมัยใหม่-ร่วมสมัย

ผู้แต่ง : สุธี คุณาวิชยานนท์

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มภาพประกอบ)

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มภาพประกอบ)

ผู้แต่ง : GEORGE FERGUSON (จอร์จ เฟอร์กูสัน)

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

สายน้ำโขง สู่เจ้าพระยา พุทธศาสนา คน ธรรมชาติ

สายน้ำโขง สู่เจ้าพระยา พุทธศาสนา คน ธรรมชาติ

ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง :บรรณาธิการ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปเพื่อชีวิต  ศิลปเพื่อประชาชน

ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน

ผู้แต่ง : ทีปกร (จิตร ภูมิศักดิ์)

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย

ผู้แต่ง : ศักดิ์ชัย สายสิงห์

฿ 1,161.00

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์องค์ประกอบศิลป์

วิพากษ์องค์ประกอบศิลป์

ผู้แต่ง : เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

ลายคำล้านนา

ลายคำล้านนา

ผู้แต่ง : สุรพล คำริห์

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (FEMALE ARTISTS IN HISTORY OF CHINESE ART)

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (FEMALE ARTISTS IN HISTORY OF CHINESE ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

฿ 283.00

อ่านเพิ่มเติม

2020 CONTEMPORARY ART SCENE IN THAILAND

2020 CONTEMPORARY ART SCENE IN THAILAND

ผู้แต่ง : สรณ วิริยะประสิทธิ์ และคณะ

฿ 720.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "10 ภาพ :เสด็จทางสถลมารค"

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "10 ภาพ :เสด็จทางสถลมารค"

ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง :บรรณาธิการ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์แฟชั่น (HISTORY OF FASHION)

ประวัติศาสตร์แฟชั่น (HISTORY OF FASHION)

ผู้แต่ง : พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปนิยม

ศิลปนิยม

ผู้แต่ง : ประสพ ลี้เหมือดภัย

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ART HISTORY: THE BASICS

ART HISTORY: THE BASICS

ผู้แต่ง : DIANA NEWALL et al.

฿ 738.00

อ่านเพิ่มเติม

HISTORIA DEL ARTE ESPANOL

HISTORIA DEL ARTE ESPANOL

ผู้แต่ง : CHANTRA PRAMOONSAB

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

สีน้ำแสนสนุก

สีน้ำแสนสนุก

ผู้แต่ง : อลีนา ถนอมศรี (พี่เนย)

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ART 101: FROM VINCENT VAN GOGH TO ANDY WARHOL, KEY PEOPLE, IDEAS, AND MOMENTS IN THE HISTORY OF ART

ART 101: FROM VINCENT VAN GOGH TO ANDY WARHOL, KEY PEOPLE, IDEAS, AND MOMENTS IN THE HISTORY OF ART

ผู้แต่ง : ERIC GRZYMKOWSKI

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะกับการสร้างสรรค์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะกับการสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : ทินกร บัวพูล และคณะ

มีสินค้า : 983 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม (COLOUR IN ART, CULTURE, SCIENCE & INDUSTRY)

มีสินค้า : 471 ในสต็อก

ราคา

฿ 889.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะภูฎาน (BHUTANESE ART)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะภูฎาน (BHUTANESE ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

มีสินค้า : 423 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาศิลปะ :สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ (PSYCHOLOGY OF ART: THE EMPIRICAL AESTHETICS)

มีสินค้า : 331 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (HISTORY OF CHINESE ART)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (HISTORY OF CHINESE ART)

ผู้แต่ง : กำจร สุนพงษ์ศรี

มีสินค้า : 289 ในสต็อก

ราคา

฿ 86.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะอิสลาม (ISLAMIC ART)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะอิสลาม (ISLAMIC ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

มีสินค้า : 200 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (FEMALE ARTISTS IN HISTORY OF WESTERN ART)

มีสินค้า : 131 ในสต็อก

ราคา

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

สุนทรียศาสตร์ (AESTHETICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สุนทรียศาสตร์ (AESTHETICS)

ผู้แต่ง : วนิดา ขำเขียว

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

ทัศนศิลป์ไทย :สมัยใหม่-ร่วมสมัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทัศนศิลป์ไทย :สมัยใหม่-ร่วมสมัย

ผู้แต่ง : สุธี คุณาวิชยานนท์

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มภาพประกอบ)

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

สายน้ำโขง สู่เจ้าพระยา พุทธศาสนา คน ธรรมชาติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สายน้ำโขง สู่เจ้าพระยา พุทธศาสนา คน ธรรมชาติ

ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปเพื่อชีวิต  ศิลปเพื่อประชาชน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน

ผู้แต่ง : ทีปกร (จิตร ภูมิศักดิ์)

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย

ผู้แต่ง : ศักดิ์ชัย สายสิงห์

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,161.00

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์องค์ประกอบศิลป์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิพากษ์องค์ประกอบศิลป์

ผู้แต่ง : เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

ลายคำล้านนา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ลายคำล้านนา

ผู้แต่ง : สุรพล คำริห์

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (FEMALE ARTISTS IN HISTORY OF CHINESE ART)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (FEMALE ARTISTS IN HISTORY OF CHINESE ART)

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 283.00

อ่านเพิ่มเติม

2020 CONTEMPORARY ART SCENE IN THAILAND

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

2020 CONTEMPORARY ART SCENE IN THAILAND

ผู้แต่ง : สรณ วิริยะประสิทธิ์ และคณะ

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 720.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "10 ภาพ :เสด็จทางสถลมารค"

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์แฟชั่น (HISTORY OF FASHION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัติศาสตร์แฟชั่น (HISTORY OF FASHION)

ผู้แต่ง : พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปนิยม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปนิยม

ผู้แต่ง : ประสพ ลี้เหมือดภัย

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ART HISTORY: THE BASICS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ART HISTORY: THE BASICS

ผู้แต่ง : DIANA NEWALL et al.

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 738.00

อ่านเพิ่มเติม

HISTORIA DEL ARTE ESPANOL

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HISTORIA DEL ARTE ESPANOL

ผู้แต่ง : CHANTRA PRAMOONSAB

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

สีน้ำแสนสนุก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สีน้ำแสนสนุก

ผู้แต่ง : อลีนา ถนอมศรี (พี่เนย)

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ART 101: FROM VINCENT VAN GOGH TO ANDY WARHOL, KEY PEOPLE, IDEAS, AND MOMENTS IN THE HISTORY OF ART

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม